עבירות רצח – עונשים

עבירות רצח נחשבות כעבירות הפליליות החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי. אי לכך, הרשעה בביצוע עבירות רצח מובילה באופן אוטומטי לעונשים הכבדים ביותר שהחוק מאפשר לפסוק, והם עונשי מאסר עולם. מאסר עולם הינו עונש מאסר ארוך ביותר, הנמשך עשרות שנים ושולל אגב כך את חירותם, כבודם ושמם הטוב של הנאשמים.

בהתחשב בהשלכות מרחיקות הלכת הללו, שאישומים בעבירות רצח עלולים להוביל אליהן, יש מקום לפנות לליווי משפטי של עורך דין פלילי מיומן, כבר משלביו הראשוניים של ההליך הפלילי הנוגע לעבירות רצח.

כיצד נקבעים העונשים בגין עבירות רצח?

לסוג עבירת הרצח שבה מורשעים נאשמים בעבירות רצח, משמעות רבה לעניין חומרת העונשים שבית המשפט פוסק. כאשר מדובר באישומים בעבירות רצח, פסק הדין המקובל במדינת ישראל הוא כאמור עונש מאסר עולם. למרכיב הכוונה לביצוע העבירה, אם כן, משמעות בכל הנוגע לקציבת העונשים בהם נושאים העבריינים המורשעים בעבירות רצח.

 

עבירות רצח – עונשים פחותים לנאשמים ללא רישום פלילי קודם?

הרשעה בעבירות רצח כרוכה כאמור בעונש מאסר עולם. הדבר תקף גם כשעסקינן בעבירה הפלילית הראשונה שבה נאשם מורשע. אין חשיבות כאן לעבר הפלילי הנקי של הנאשם, משום שבית המשפט אינו נוטה חסד למי שהורשעו בביצוע עבירות רצח, רק מפאת ההיסטוריה הפלילית שלהם או היעדרה. לכן ברוב המקרים יגזר על הנאשם עונש מאסר עולם לפי רף הענישה הנהוג בחוק העונשין בישראל.

 

עבירות רצח – עונשים מידתיים?

העונשים שנוהגים בתי המשפט בישראל לפסוק בצידן של עבירות רצח הם כאמור עונשי מאסר עולם. יש להבין כי עונש מאסר עולם הוא עונש הכרחי בראי המשפט הפלילי, ובית הדין חייב לפסוק לחובתם של נאשמים בתיקי עבירות רצח עונשים כאלו מבלי שתהיה לו אפשרות לסטות מהם.

יחד עם זאת, משכו של מאסר העולם כן עשוי להשתנות בפועל, לפי שיקול דעתו של נשיא המדינה, כאשר בממוצע, מאסרי עולם נקצבים בדרך כלל למשך 24 עד 30 שנים. יוצא הדופן לעניין זה, הוא במקרים בהם התביעה עוסקת ברצח קבוצתי, או אז רשאי בית המשפט לפסוק לפי שיקול דעתו שהנאשם שהורשע בביצוע רצח קבוצתי, ירצה מאסר שאורכו כמספר מאסרי עולם.

עבירות רצח - עונשים
עבירות רצח – עונשים

עבירות רצח – האם ניתן לשנות לסעיף הריגה כדי להפחית בעונשים?

כדי שניתן יהיה להוכיח בבית המשפט שמותו של אדם התרחש כתוצר של עבירת רצח, ולא כתוצר של עבירת הריגה, התביעה חייבת להוכיח שהיה קשר בין הנאשם לבין מותו של קורבן העבירה, ולבסס את הטענה שהנאשם אכן תכנן להרוג את הקורבן מלכתחילה ומראש.

בהתאם לזאת, אם עורך דין פלילי שמספק ללקוחותיו ייצוג בעבירות רצח, יצליח להוכיח שהלקוח שלו ביצע עבירת הריגה בשוגג, אך לא עבירת רצח בכוונה תחילה, בעזרת ראיות התומכות בכך שמרשו לא התכוון לגרום למותו של הקורבן ביודעין, הוא עשוי להשיג הקלה בעונשו.

 

עבירות רצח האם בעזרת ייצוג משפטי ניתן לשנות עונשים?

כאשר מדובר על עבירות רצח, חשוב לדעת שגם אם זוהי העבירה הפלילית היחידה שהנאשם ביצע בחייו, ומדובר באזרח נורמטיבי לכאורה, בתי המשפט לא נוהגים להקל ראש בקציבתם של עונשים בגין עבירות רצח. אי לכך, במרבית המקרים אדם אשר הורשע בעבירת רצח, ידרש לרצות מאסר עולם בהתאם לחוק העונשין.

יחד עם זאת, מן הראוי לציין שבכל זאת נרשמו תקדימים שבהם ייצוג בעבירת רצח אפשר למנוע עונש מאסר עולם, על ידי הזמת החשדות כנגד המיוצג. מצב כזה מחייב בקיאות מרובה של עורך הדין הפלילי ברזי הדין הפלילי בישראל, והיכרות עם התקדימים המשפטיים בתיקי רצח לצד הסייגים השונים בחוק.

ייצוג בעבירת רצח, אם כן, עשוי לאפשר במצבים מסוימים, את סגירת התיק או המתקת עונשו של הנאשם, באמצעות עסקת טיעון המתקבלת מול התביעה. על כך נרחיב בשורות הבאות.

 

עבירות רצח – מקרים שבהם העונשים מופחתים לעתים

אף שבעבירות רצח – עונשים שאינם מאסר עולם הם נדירים ביותר, כפי שציינו לעיל, היות ומאסר עולם הוא הסטנדרט שחוק העונשין בישראל מתווה, בכל זאת קיימים מקרים חריגים בהם החוק עשוי לתת לבית המשפט פתח להפעלת שיקול דעת לגבי הפחתה אפשרית בעונשים לנאשמים בעבירות רצח.

להלן התרחישים בהם הפחתה בעונשים עשויה להתאפשר בזכות ייצוג משפטי איכותי בעבירות רצח:

  • רצח אשר בוצע בידיו של אדם על רקע מצוקה נפשית קשה בעקבות התעללות מתמשכת וקשה שהנרצח ביצע בנאשם או בקרובים לו.
  • רצח אשר בוצע בידיו של אדם על רקע מחלת נפש חמורה או מוגבלות שכלית קשה של הנאשם, שאינן מסווגות על פי חוק כמקרה של אי שפיות, אך מנגד מונעות מהנאשם לרדת לעומקה של משמעות מעשיו או להימנע ממעשים אלו.

רצח אשר בוצע על רקע הגנה עצמית, שנבעה מחוסר ברירה או כורח בצורה שחורגת רק במעט מתחום המעשים אותם ניתן להצדיק בנסיבות הקיימות בתור פעולה סבירה של הגנה עצמית.

קראו עוד על הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם.

 

עבירות רצח – עונשים שאינם עובדה מוגמרת

בהינתן הנזילות היחסית של המושג "מאסר עולם" לגבי תקופת המאסר שניתן לקבוע לנאשמים הלכה למעשה, עולה הצורך המובן בליווי משפטי מקצועי של עורך דין עבירות רצח, המתמחה בליווי חשודים ונאשמים בתיקי רצח, ויודע כיצד למצות באופן אופטימלי את זכויותיו של מרשו בהליך, ואף להביא לזיכוי או להפחתת העונשים במקרים מסוימים.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה