תהליך תביעה על זכויות יוצרים: מההגשה ועד התביעה

חוק זכויות יוצרים משנת 2007 קובע כי עילה להגשת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים מתקיימת רק רק אם המקרה עונה על שלושה תנאים בסיסיים.

יחד עם זאת, הוכחה כי שלושת התנאים הללו אכן מתקיימים היא לא הדבר היחיד שצריך לעשות, כדי להוכיח כי התקיימה פגיעה בזכויות יוצרים וכי קיימת זכאות לפיצויים.

אז מהם השלבים החשובים בתהליך?

 

תנאים להגשת תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים

כדי להוכיח כי קיימת עילה לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, יש לשכור את שירותיו של עורך דין מסחרי, אשר יבדוק אם יש עילה לתביעה, באמצעות שלושת התנאים הללו:

  1. היצירה המועתקת היא היצירה המקורית לפי הגדרת החוק
  2. היצירה אינה רעיון או תהליך (עליהם לא חל חוק זכויות יוצרים), אלא יש לה מהות גשמית
  3. היצירה עונה על סעיף 1 בחוק, הקובע אילו יצירות מוגנות לפי החוק

 

לאחר בחינה מדוקדקת של התאמת המקרה לתנאים אלה, יבדוק עורך הדין שלכם אם השימוש ביצירה המקורית אכן נעשה תוך הפרת זכויות יוצרים, או שמדובר על שימוש הוגן, אשר אינו מהווה הפרה של החוק ולכן גם אינו מהווה עילה לתביעה.

כאן חשוב לציין כי לא תמיד ניתן להוכיח כי אכן בוצעה העתקה, גם אם התגלו שתי יצירות דומות, שכן דבר זה יכול להתרחש גם כאשר שתי היצירות נוצרו על בסיס רעיון דומה וכן הלאה.

 

הזמן הנכון לפנות לבית המשפט

בתי המשפט מחייבים את בעל זכויות היוצרים להקדים לפנות למעתיק לכאורה, של היצירה, בדרישה להפסיק באופן מיידי את השימוש ביצירה המועתקת.

הימנעות, או אי ביצוע של דרישה זו עשויה לפגוע באופן מהותי בסיכוייו של התובע ואף לגרום לו לנזקים.

לאחר שבוצעה פנייה למעתיק לכאורה ולאחר שעורך דין מסחרי, מקצועי, מיומן ובקיא בחוק זכויות יוצרים בחן היטב את הנושא והגיע למסקנה כי אכן בוצעה העתקה, המהווה הפרה של זכויות יוצרים, כי היצירה המועתקת התבססב באון מובהק על היצירה המקורית, ללא ספק סביר, אפשר להגיש תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים כנגד מבצע העבירה.

הגשת התביעה צריכה להיות מלווה במסמכים מפורטים, המתארים את היקף הפרת זכויות היוצרים מצד מבצע העבירה לכאורה וכן את מידת הנזק הכספי וכל נזק אחר שנגרם לתובע.

את התביעה אפשר להגיש לבית משפט השלום, אם היא מסתכמת בסכום שאינו עולה על 2,500,000 ש"ח ואם סכום התביעה גבוה יותר, יש להגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי.

 

לסיכום

כפי שניתן לראות, תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, היא לא עניין של מה בכך.

כדי להביא לטיפול ענייני, אפקטיבי ומוצלח בתביעה, יש לבצע הכנות ובדיקות רבות טרם פנייה לבית המשפט ולכם חשוב להיוועץ בעורך דין מסחרי, שיש לו מספיק ניסיון בתחום ושיכול ללוות אתכם לתביעה משפטית מוצלחת, שבסופה סכום פיצויים נכבד והשבה של הזכויות שנלקחו מכם.

 

מאזניים

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא