תביעת כתובה

הכתובה הינה מסמך חוזי מחייב, אשר עליו חותם הבעל טרם חופתו. במסמך זה, מפורטות התחייבות הבעל כלפי אשתו וכן, מצוין בו הסכום אותו על הבעל לשלם לאשתו באם מגיעים לגירושין. תביעת כתובה למעשה, היא תביעת תשלום הנעשית דרך בית הדין הרבני.

 לכאורה, נראה כי הסכום שנקוב על הכתובה בעל משמעות סמלית בלבד אך, לא כך הדבר. כאמור לעיל, הכתובה הינה מסמך חוזי מחייב, ובאם מגיעים לסיום פרק הנישואין, על הבעל לשלם לאשתו את הסכום לו התחייב.

מטרות הכתובה

לכתובה שתי מטרות עיקריות, ראשית, מניעת מצב בו בגלל מחלוקות או כעס זמני, בעל יתגרש מאשתו. שנית, הבטחה כלכלית לאישה גם לאחר הגירושין.

לעיתים, הבעל התחייב בסכום שאינו תואם את יכולותיו הכלכליות. במצבים אלו, בפני בית הדין הרבני עומדת האפשרות לקבוע סכום אחר ואף לפטור את הבעל מהכתובה. הדבר קורה גם לכיוון השני, כאשר הבעל כותב בכתובה סכום נמוך או ללא ערך. גם כאן, יכול בית הדין הרבני לחייב את הבעל בתשלום.

נדוניה

עניין נוסף בכתובה, הוא עריכת הערכה לשווי רכושה של האישה טרם הנישואין. באם מגיעים לגירושין, חלה חובה על הבעל להחזיר את הנכסים, רק אם קיבל את הנכסים במפורש במהלך נישואיהם.

בהיעדר הסכם ממון, כל אישה יהודייה שהתחתנה דרך הרבנות, יכולה לתבוע את הכתובה עם תביעת הגירושין בבית הדין. בפעמים רבות, הסכמי גירושין כוללים את ויתורה של האישה על כתובתה על מנת לקבל גט.

קיימות מספר עילות המקימות לבעל פטור מהתשלום לאשתו.

האישה תובעת את תביעת הגירושין

באם אישה עזבה את ביתה עם בעלה מרצון חופשי, מגישה תביעת גירושין וגט, לא זכאית האישה לתשלום כספי הכתובה. זאת לאחר שבית הדין הרבני בוחן את סיבת עזיבתה של האישה.

בגידה ומרידה

ראשית, כאשר אישה בגדה בבעלה, האישה אינה זכאית לתשלום כספי הכתובה, זאת לאחר בדיקת ראיות וקביעה חד משמעית. כמו כן, כאשר אישה אינה מסכימה לקיים יחסים עם בעלה, לא זכאית האישה לתשלום כספי הכתובה, זאת באם אין לאישה סיבה מוצדקת לכך.

כפילויות

אין כפילות בתשלום בגין תביעת כתובה ובגין תשלומי גירושין. כאשר האישה מקבלת תשלום בגין עילה אחת, לא תוכל האישה לקבל מכוח העילה השנייה. ישנם מספר מקרים חריגים, בהם תוכל האישה לקבל כפילות פיצוי, בהם עזיבת הבעל לטובת אישה אחרת וכאשר הבעל מבזבז כספים על הימורים. במקרים אלו תוכל האישה להגיש תביעת כתובה ולתבוע פיצוי וכן להתנות את נתינת הגט בפיצוי גירושין.

סיכום

הכתובה הינה מסמך חוזי מחייב. במסמך זה, מצוין הסכום אותו התחייב הבעל לשלם לאשתו באם הם מגיעים לגירושין. האישה יכולה לתבוע תביעת כתובה בעת הגירושין בהעדר הסכם ממון. ישנם מספר עילות בגינם האישה לא זכאית לתשלום כספי הכתובה, בהם עזיבת הבית על ידי האישה, בגידה וכן מרידה. מרכז גישור גירושין ארצי יעזור לכם לסיים את התביעה בצורה נעימה וללא קרב מיותר צור איתנו קשר עכשיו ונוכל לעזור לכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

4 טיפים לבחירת עו"ד פלילי תותח!

התמודדות עם בעיות משפטיות שנוגעות לתחום המשפטי זה לא עניין של מה בכך. מדובר בתרחיש שמחייב הסתייעות מצד עורך דין שנחשב לשם דבר בתחום. מדריך