שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו מסכנת אותה לא רק בקבלת עונש  על המעשה  וברישום פלילי חמור שעשוי להשפיע באופן משמעותי על עתידה התעסוקתי ולייצר כתם גם בנוגע לשמה הטוב והמוניטין האישי. הדרך היחידה בה הילה תוכל להגן על עתידה, היא שינוי עילת סגירת תיק: אם כתב האישום בעניינה יבוטל והתיק המשטרתי שנפתח כנגדה ייסגר בעילה של "חוסר אשמה".

התיק נסגר, הרישום נותר

אמנם רוב האנשים נוטים לחשוב שחשד פלילי מאפיין עבריינים ובעלי נטייה לפשיעה בלבד, אך האמת היא שכמות מכובדת מאזרחי ישראל, גם הנורמטיביים ושומרי החוק האדוקים ביותר מביניהם, מוצאים את עצמם בחדר החקירות בגין חשד לביצוע דבר עבירה או מעורבות בעבירה מסוימת – גם אם ימצא בסופו של דבר שהם חפים מפשע, שאין די ראיות בעניינם או שהתיק נסגר מחוסר עניין ציבורי.

במצב שבו התבצעה חקירה במשטרה שהסתיימה ללא העמדה לדין ולכן התיק נסגר, בהחלט יש הרבה מקום לנשום שוב לרווחה. אך למרות זאת, החקירה והחשד שהועלו נגדם עדיין מופיעים ברישום המשטרתי ומקשים על אנשים רבים להמציא תעודת יושר המוכיחה כי הם נקיי כפיים, או להתמודד עם גופים ורשויות מתוך מקום טהור כאזרחים ללא עבר פלילי.

הרישום פוגע בשם הטוב, במוניטין ובפוטנציאל התעסוקה, כך שרק מצב של שינוי עילת סגירת תיק לעילה של "חוסר אשמה" למעשה גורם לכך שהנתון יימחק לחלוטין מרישומי המשטרה ויותיר את החשוד ללא רבב.

 

עילות סגירת התיקים הקיימות במשטרה

עילת סגירת התיק מלמדת בקצרה מהי הסיבה / הנימוק לסגירת התיק על פי דעתה של התביעה או מחלקת החקירות ועד כמה מבוססת אחריותו של החשוד כמו גם עוצמת הראיות שנאספו נגדו. קיימות מספר עילות סגירה שונות:

  • חוסר ראיות – מצב שבו ממצאי החקירה מעלים חשד כלפי החשוד, אך לא קיימות מספיק ראיות המבססות את חשד זה מעבר לספק סביר.
  • נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין – ידוע גם כ"חוסר עניין לציבור". זהו מצב שבו החשד לא חמור, או שמשאבי התביעה מוגבלים, או שנסיבותיו האישיות של החשוד גורמים להפסקת ההליך הפלילי ומובילים לסגירת התיק.
  • סגירת התיק בהסדר – מצב שבו החשוד ועורך דינו הגיעו להסדר מסוים עם התביעה שלפיו התיק ייסגר ולא יחול כל הליך פלילי בעניינו של החשוד.
  • חוסר אשמה – כאשר מוכח בחקירה או בעת בדיקתה של התביעה המשטרתית כי החשוד איננו אשם או שבידיו מצויים פרטים ששופכים אור על כיוון חקירה אחר, ייסגר התיק מחוסר אשמה. זוהי העילה היחידה שתוביל למחיקת הרישום הפלילי במשטרה לחלוטין, משום שהמשטרה מחשיבה את החשוד על פי מצב זה כחף מפשע.
שינוי עילת סגירת תיק
שינוי עילת סגירת תיק

עילת הסגירה היא בעלת השלכות הנוגעות לרשויות האכיפה וגורמים ציבוריים נוספים. אם התיק נסגר מחוסר ראיות או כאשר נסיבות העניין לא מתאימות להעמדה לדין, המידע לא מוסר מרישומי המשטרה ועדיין יכולים גופים רבים לצפות בו וביניהם צה"ל, השב"כ, גורמים בפרקליטות ומחלקת התביעות במשטרה, וועדת שחרורים, נציבות השב"ס, הוועדה לבחירת שופטים ועוד. כמו כן, כל תיק שעילת הסגירה שלו היא איננה "חוסר אשמה" מופיע בפלט תעודת היושר המשטרתית שגופים נוספים רשאים לקבל ולעיין בו.

על כן, ככל שהחשוד שואף לסגור נגדו את התיק או לשנות את עילת הסגירה על תיק משטרה סגור, עליו לשאוף לסגירת התיק או שינוי עילת הסגירה ל"חוסר אשמה" ויפה שעה אחת קודם.

 

איך מבצעים שינוי עילת סגירת תיק משטרה?

מכיוון שההחלטה על סוג העילה מצויה בידי התביעה, יש להפוך את החלטה זו. ניתן לעשות זאת תוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה על עילת סגירת התיק, על ידי פנייה בבקשה לשינוי עילת סגירה של תיק החקירה.

מטרת הבקשה היא להשפיע על דעתה של התביעה כך שהעילה תשונה ל"חוסר אשמה": הצגת ראיות סותרות לאלה שנמצאות בתיק או ששופכות עליהם אור חדש, עמידה על נסיבותיו האישיות של החשוד ופירוט הנזק התדמיתי והמקצועי שייגרם לו בשל רישום פלילי קיים וכל נתון נוסף שעשוי להשפיע על קבלת ההחלטות של התביעה לטובה.

מובן שלמלאכה זו מומלץ להסתייע בעורך דין פלילי מוביל שיוכל לנסח את הבקשה באופן משכנע ומספק ביותר, בייחוד לאור היכרותו הטובה עם שיקולי התביעה והליכי קבלת ההחלטות שהיא מנהלת.

 

מה ההבדל בין רישום משטרתי ורישום פלילי?

בציבור קיים בלבול רב בין השניים, שמשפיע על ההבנה של ההשלכות בנוגע לכל אחד מהם. אלה למעשה שני מאגרים משטרתיים שונים:

המרשם הפלילי מפרט את כל ההרשעות והעונשים שניתנו מטעם כל בית משפט או בית דין, עבירות מסוג עוון או פשע, צווי מבחן ושירות לציבור, התחייבויות להימנעות מעבירה עתידית, החלטה בנוגע לאי כשירות לעמוד לדין, החלטות מבית המשפט לנוער בענייני קטינים ועוד.

בכלליות, הרישום הפלילי מפרט לגבי הליכים שהסתיימו בבית המשפט ולאחר שהוגש בהם כתב אישום.

המרשם המשטרתי מכיל את כל רישומי המשטרה שבוצעו במטה החקירות, או לצורך גיבוש כתבי אישום, משפטים שעדיין מנוהלים (המכונים תיקי מב"ד – ממתין לבירור דין), תיקים שנסגרו מחוסר ראיות, בשל הגעה להסדר, מהיעדר עניין ציבורי ועוד.

בכלליות, הרישום המשטרתי מפרט לגבי הליכים שלא הוגש בגינם כתב אישום והם נחשבים ל"תיק סגור" מטעם הפרקליטות או התביעה. במקרה אחר אלה יהיו תיקים פתוחים (מב"ד) שטרם הוחלט האם להגיש בהם כתב אישום או שטרם הוכרעו בבית המשפט.

על כן, כל הרשעה פלילית שמצויה בתעודת היושר ועשויה להשפיע על מקומות העבודה העתידיים או הנוכחיים נרשמת אך ורק בתמצית הרישום הפלילי ולא ברישום המשטרתי. בהתאמה, כאשר גוף או רשות מסוימים מעוניינים לקבל מידע על תיק סגור, הם יפנו לרישום המשטרתי על מנת לצפות במידע על כך. הצפייה מותרת אך ורק לצורכי מילוי תפקיד ואי מתן מידע זה לרשאים הינו עבירה פלילית.

מדוע כדאי לשנות את עילת התיק לחוסר אשמה?

גם אם הרישום הוא פנימי ורק בעלי הרשאה מסוימת מאוד זכאים לגשת אליו, הוא עדיין מכיל לא מעט פוטנציאל לנזקים בקרב החשוד, גם אם המשטרה בסופו של דבר לא פתחה נגדו בהליך פלילי.

ראשית, כל סגירת תיק שאיננה חוסר אשמה, בייחוד בעילה של "חוסר ראיות" עדיין מותירה ספק לגבי חפותו של החשוד ומשום כך עדיין מופיעה ברישום המשטרתי לעיני כל ולא נמחקת. שנית, כל רישום משטרתי קיים גורם לאזרח לעמוד באור שלילי או מפוקפק במידת מה, בעיני הרשויות, בהשוואה לאזרחים ללא רישום משטרתי כלשהו.

כל חשד גם אם לא הוכח מעולם, עדיין ממשיך ללוות כמו צל כבד את האזרח ועשוי לפגוע בו בעתיד בדרכים בלתי צפויות וידועות.

כך לדוגמה במקרה של אריה ג', מאבטח ומתנדב וותיק מאוד במשטרה, שהתנהלה נגדו חקירה פעילה שנסגרה בעילה של חוסר ראיות וגרמה לכך שפעילותו העתידית בארגון בוטלה לאלתר ופגעה בפרנסתו. כל זאת מבלי שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בדין.

לא צריך להשלים עם ההשלכות הפוגעניות של הרישום המשטרתי! יש לפנות לעורך דין פלילי מוביל ומנוסה לצורך שינוי עילת סגירת התיק במשטרה ובכך להיפטר מאותו צל כבד ומעיב שעשוי להשפיע על המשך החיים. משרדנו בעל ניסיון רב בסגירת תיקים בעילת "חוסר אשמה" וכן שינוי עילת התיק הקיימת לעילה זו. פנו אלינו מיד ונשמח לסייע לכם.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין מעצרים

מעצר משטרתי הינו חוויה לא נעימה ידועה לכל. כאשר נעצר אדם ישנם חוקים ברורים על התנהלות המעצר ואורכו. על מנת לוודא את שזכויותיו של הנעצר

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים