שידול לזנות

זנות מוכרת בתור המקצוע העתיק ביותר בעולם. אך לזנות יש משמעויות חברתיות, דתיות ופסיכולוגיות רבות אשר מגדירות את דעת הקהל וכך גם את דעת החוק לגבי נושאים הקשורים בזנות בכלל ובשידול לזנות בפרט. מה ההגדרה של שידול לזנות, מהו העונש על כך ומה המשמעויות של חוקי הזנות בישראל.

מה ההגדרה של שידול לזנות?

כדי להגדיר שידול לזנות יש לחלק את הביטוי לשני האלמנטים המרכיבים אותו, נתחיל דווקא מהשני. זנות מוגדרת ככל פעולה לסיפוק יצר מיני המתבצעת בתמורה לתשלום, בין אם מדובר על תשלום כספי, על טובות הנאה או על תשלום עקיף.

שידול לזנות הינו ביצוע של כל פעולה אשר מיועד לגרום לאישה לבצע מעשה זנות. חשוב לשים דגש שכל פעולה הגורמת לאדם אחר לעסוק בזנות מוגדרת בתור שידול, בין אם מדובר באיומים, הבטחות שווא, שכנוע, מרמה או מנגד פעולות אלימות הכוללות הפעלה של כוח פיזי או נפשי. בהקשר זה גם ניתן להכליל פעולות של שינוי תועדה אצל האדם, כגון שיכרון, סימום או הרדמה.

הגדרה נוספת לשידול כוללת גם עיכוב או מניעה של אפשרות היציאה והעזיבה כל מקום המשמש לצורך מעשי זנות. כמו כן, גם עיכוב יציאת אישה מהמקום בו היא נמצאת, זאת כדי להביאה למעשה זנות.

 

לשון החוק – עבירות זנות

החוק מגדיר את רשימת החוקים המוגדרים תחת עבירות זנות ותועבה. בתוך החוקים הללו ניתן למצוא ההגדרות והעונשים הנוגעים במספר אלמנטים הקשורים בזנות. האלמנט הראשון הינו סרסור ושידול לזנות, האלמנט השני הינו החזקת או השכרת מקום המיועד לזנות.

נוסף לחוק עבירות זנות, בשנת 2019 חוקק חוק נוסף האוסר צריכת זנות. על פי חוק זה, כל מי שייתפס צורך שירותי זנות, או מנסה להשיגם צפוי בעונש כספי או לעונש מאסר, כל זאת בהתאם לאופי העברה ובאם מדובר בעברה חוזרת.

 

מעשה זנות ועיסוק בזנות – מה ההבדל?

כשמדברים על שידול, חשוב מאוד לעשות הבדלה בין שידול למעשה זנות לבין שידול לעיסוק בזנות.

שידול לזנות
שידול לזנות

שידול למעשה זנות

שידול למעשה זנות הינו מקרה חד פעמי, מדובר בעבירה בודדת ובאירוע יחיד בו הנאשם שידל גורם אחר לבצע מעשים מיניים ולקבל עליהם תשלום.

 

שידול לעיסוק בזנות

כאן העבירה מדברת על פעולה אשר גורמת לאישה לעסוק בזנות באופן ממושך. מקרים של שידול לעיסוק בזנות כוללים גם שידול למעבר ממדינה אחת לשנייה (בין אם מדובר בעזיבה של ישראל או מעבר לישראל).

חשוב לציין, במידה והמעבר כולל בתוכו גם ניתוק בכל הסביבה של העוסק או עוסקת בזנות, מדובר יהיה בנוסף גם על סחר בבני אדם, כך שאישום וכך גם העונש יכללו בתוכם גם סעיף זה.

 

מהו העונש?

כמו בכל היבט משפטי, החוק בישראל מגדיר את מספר השנים שהשופט ראשי לתת על כל עבירה. כמובן, שכחלק מהליך המשפט, בירור העובדות ועבודת עורכי הדין הפליליים ישנם מקרים בהם תהיה הקלה בעונש או להפך החמרה בעונש כתוצאה משילוב של מספר סעיפי עונשין.

על פי החוק, העונש על שידול למעשה או לעיסוק בזנות הינו 5 שנות מאסר. ישנם מקרים מוגדרים בהם העונש הינו חמור יותר ומגיע עד 7 שנות מאסר.

 

כל המקרים בהם ישנה החמרה בעונש

מעשה של שידול לזנות (ובכלליות כל המעשים הקשורים בחוקי הזנות) נחשבים לחמורים יותר אם הם מבוצעים על מי שהוא חסר ישע או מי שנמצא תחת מרותו או אחריותו של אדם. בתוך אוכלוסייה זו ניתן לציין כמובן כל אדם המוגדר כקטין (גילו קטן מ-18 שנים). כמו כן כל מי שמוגדר בתור בעל מרות וסמכות על האחר, למשל אפוטרופוס, מורה, מעסיק, רופא וכל עובד בית חולים (בו הקורבן אושפז).

נוסף לקבוצות אלו גם בעל המשדל את אשתו למעשה זנות או אב המשדל את בנותיו הביולוגיות או החורגות צפוי גם הוא ל-7 שנות מאסר. שני מקרים נוספים בהם העונש יהיה 7 שנות מאסר, הראשון הינו מי שמעשה השידול נעשה באמצעות או כשברשותו נשק (חם או קר). המקרה השני הינו מי שמשדל אישה לעזוב את ישראל במטרה לעיסוק בזנות במדינה אחרת.

 

קטינים ושידול לזנות

כפי שציינו חוק הזנות עצמו מגן על קטינים ביתר מאשר על בגירים, הסיבה לכך מגיעה מהעובדה שלקטינים אין יכולת שיקול דעת מלאה ונכונה בשל גילם הצעיר. בשל כך קיימים חוקים רבים שממוקדים בהגנה וטיפול בקטנים. על כן ובשילוב עם פרטי כל מקרה ועם החוקים המותאמים להגנה על קטינים, העונש על שידול קטינים לזנות עשוי להיות גבוה יותר.

 

הדיון המוסרי

בעולם בו אנחנו חיים ישנו דיון חד וחלק על זכותה של אישה על גופה וכתוצאה מכך גם על זכותה של אישה למכור את גופה. מנגד ישנו דיון נוקב בסוגייה האם אישה המגיעה למצב של מכירת גופה אכן עושה זאת מרצון חופשי או שמא לא ניתן במצבים אלו לדון ברצון החופשי.

הדיון הזה קיים ברחבי העולם כולו וניתן לראות כי ישראל נמצאת דיי באמצע מבחינת החוקים, זאת אם נשווה בין מדינות כמו הולנד, בה הזנות היא חוקית לכל דבר או להפך מדינות ערב בהן הזנות היא אינה חוקית כלל וגם מי שעוסק בזנות נחשב לעבריין.

 

משמעות חוקי הזנות בישראל

בישראל הזנות עצמה מוגדרת כחוקית, ואף אדם העוסק בזנות לא ייעצר על כך. הגישה בישראל מגדירה את מי שעוסק בזנות בתור הקורבן והרשויות שמות לעצמן מטרה לשקם ולעזור להוציא את הקורבנות ממעגל הזנות. בו זמנית ישנו ניסיון להקטין את מעגל הזנות וזה נעשה באמצעות ענישה כנגד צרכני הזנות, סרסורים, אלו המשדלים למעשי זנות וגם מי שמשכיר או מחזיק בנדל"ן בו מתבצעים מעשי הזנות.

לכן, גם החוק בנוי בצורה בה גם אם ייתפסו בעת מעשה, נותן שירותי הזנות לא יועמד לדין, אלא ישמש בתור נותן עדות. לכן, חשוב מאוד למי שמואשם בשידול לזנות לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בתחום.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירת סרסרות

עבירת הסרסרות מוגדרת כהתפרנסות מעסקי הזנות שמבוצעים ע"י אדם מסוים, בין אם ע"י פעולת שידול, השגחה, תמיכה או ע"י ניהול עסק שמתמקד במתן שירותי מין

סחר בנשים – עונש

מדובר במקרה פרטי של סחר בבני אדם אשר נתפס כחמור מאוד ולרוב מתקשר גם לתופעת הזנות. על סחר בנשים – עונש כבד. בדומה לזנות ועבירות

עורך דין עבירות זנות ותועבה

זנות מתייחסת לכל מעשה של שימוש בגוף או קיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בכל מעשה זנות ישנם לרוב שלושה צדדים, צורך

הדחה לזנות בחוק – עונש

זנות מוגדרת כקיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בחוק הישראלי יש התייחסויות לעבירות זנות מבחינת הגדרת כל עבירות הזנות בישראל וכמובן גם