רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

עסקת מקרקעין, עבור מרבית האנשים, היא העסקה החשובה ביותר שאותה יבצעו במהלך חייהם.

מאחר שמדובר בעסקה כה רגישה, היא דורשת דקדקנות מצד עורך הדין המייצג מי מהצדדים בעסקה ובחינה מעמיקה של נתוני הנכס לשם גילוי פגמים שעשויים לגרום נזקים כלכליים ללקוח.

למרבה הצער, עשוי להתרחש מצב שבו מלאכת עורך הדין מבוצעת בצורה רשלנית הגורמת לנזקים כבדים ללקוח אותו ייצג.

עסקת מקרקעין – מהי

עסקת מקרקעין היא עסקה בה מצד אחד ניצב אדם שהוא בעליו הרשומים של נכס מקרקעין ומהצד השני אדם המעוניין לקנות ממנו את הבעלות על הנכס. תיעוד הבעלות על הנכס מצוי במרשם המקרקעין ופרטים אודות נתוניו הפיזיים של המבנה מצויים במנהל ההנדסה של הרשות המקומית. שני רישומים אלה מרכיבים את תמונת הנכס מבחינת צורה, שימושים, רישומי זכויות ובעלות.

במהלך עסקת מקרקעין נכרת חוזה בין הצדדים אשר מסדיר את אופן העברת הזכויות במקרקעין בין המוכר לקונה. זאת בתמורה לסכום כספי עליו מסכימים הצדדים לעסקה. השלמת התשלום עבור הנכס היא בדרך כלל תנאי למסירת החזקה בנכס.

 

החשיבות שבייצוג משפטי בעת ביצוע עסקת מקרקעין

כאשר אדם מוכר נכס, חזקה עליו שהוא בעליו החוקי. ככל שקיימות הגבלות בנוגע לנכס, עליו להודיע זאת לכל אדם המעוניין לקנות את הנכס ממנו. בפועל קורה לא אחת, כי פרטים מהותיים אודות הנכס אינם נמסרים מפי המוכר לקונה. תפקידו של עורך הדין הוא לוודא כי העסקה תהיה נקייה מטעויות, הטעיות וכי כל פרט חשוב יהיה בידיעת לקוחו לשם קבלת החלטה מושכלת.

 

נקודות בהן רשלנות עורך הדין בעסקת מקרקעין עלולה לעלות ללקוח ביוקר

ייצוג נאות יכלול בדיקה מקדמית מעמיקה של הנכס בנוגע לאפשרות שרובצים עליו שעבודים, ווידוא כי החלקה שבבעלות המוכר אכן כוללת את כל שטח הדירה ובדיקות רבות נוספות. כאשר ישנה בעיית רישום או הערת אזהרה קודמת לטובת גורם אחר, אי גילוי מוקדם ביכולת הקונה ליהנות מהדירה ועשוי לסבך אותו בהליכי הוכחת בעלות ארוכים ומתישים.

נקודה מהותית נוספת, נוגעת לשלב כריתת החוזה. מאחר שדרישת החוק לביצוע עסקה במקרקעין דורשת כי פרטי העסקה יתועדו בצורה כתובה, שכחת פרט חשוב או היעדר תשומת לב לתנאי שיש בו כדי לפגוע בלקוח, עשויה לפגוע ביכולת הלקוח להתמודד עם מיני ליקויים ופגמים שעשויים להתגלות לאחר כריתת ההסכם.

רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין
רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

אפשרויות תביעה ללקוח כנגד עורך דינו

אדם הסבור כי נגרם לו נזק במסגרת עסקת המקרקעין וכי נזק זה נובע מרשלנות עורך הדין שייצג אותו, יכול לתבוע את עורך הדין בגין נזק זה. זאת מאחר שבכל הקשור לשכירת שירותיו של עורך דין, נקודת המוצא היא כי עורך הדין הוא גורם מקצועי.

סטנדרט הרשלנות הגבוה המתייחס לבחינת ביצועיו, מושתת על ההנחה שכאיש מקצוע, היה על עורך הדין המייצג בעסקה לנהוג אחרת. בעת התלבטות האם פרטי המקרה מאפשרים הגשת תביעה בגין רשלנות עורך הדין המייצג בעסקת מקרקעין, ניתן לפנות לאיש מקצוע כמו עו"ד יואב רונקין המתמחה בתביעות מסוג זה.

 

עורך הדין ונזקי הלקוח בעסקת מקרקעין – המפתח הוא בשאלת הרשלנות

לא בכל מצב שבו קונה מגלה פגם או ליקוי בנכס, מדובר ברשלנות עורך הדין שייצג אותו. נקודת המוצא היא, כי מצופה מעורך דין המציג עצמו כאיש מקצוע בתחום עסקאות מקרקעין, לבדוק בצורה יסודית כל תרחיש שעשוי להרע עם לקוחו. ככל שיתברר כי מקור הפגם הוא ברשלנות מקצועית מצד עורך הדין, עשויה לקום ללקוח הנפגע עילת תביעה כנגדו בגין רשלנותו.

 

פטיש

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
זכוכית מגדלת

מידע נוסף סביב הנושא