רצח מדרגה ראשונה – עונש

אין עוררין על כך שבתחום המשפט הפלילי בישראל, עבירות רצח מדרגה ראשונה נחשבות כעבירות הפליליות החמורות מכולן. בהתאם לכך, הרשעה בעבירת רצח מדרגה ראשונה גוררת עונש מאסר עולם. מאסר עולם הוא עונש מאסר ממושך במיוחד השולל מן הנאשם את חירותו, את כבודו, ואת שמו הטוב.

אי לכך, פנייה לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין פלילי מנוסה, היא לא פחות מאשר הכרחית עבור מי שנחשד או נאשם בעבירת רצח מדרגה ראשונה.

כיצד נקבע העונש בגין רצח מדרגה ראשונה?

לסוג עבירת הרצח בה מורשע הנאשם, משמעות רבה לגבי חומרת העונש שבית המשפט עתיד לפסוק עבורו. כאמור, במקרים שבהם מדובר על אישומים בעבירת רצח מדרגה ראשונה או בשמה הנוסף – עבירת "רצח בכוונה תחילה", פסק הדין המקובל בישראל הוא עונש מאסר עולם. למרכיב הכוונה לביצוע העבירה, אם כן, משמעות בכל הנוגע לקציבת עונשו של העבריין.

 

רצח מדרגה ראשונה – עונש מופחת לנאשם עם עבר פלילי נקי?

רצח מדרגה ראשונה כרוך כאמור בעונש מאסר עולם. הדבר נכון גם אם זו העבירה הפלילית הראשונה בה הנאשם הורשע. אין חשיבות בהקשר זה לעבר הפלילי הנקי של הנאשם, היות ובית המשפט אינו נוטה להפחית בעונשו של אדם אשר הורשע ברצח מדרגה ראשונה רק מפאת ההיסטוריה הפלילית שלו או היעדרה. לכן ברוב המקרים יגזר על הנאשם עונש מאסר עולם לפי רף הענישה המקובל בחוק העונשין בישראל.

 

רצח מדרגה ראשונה – עונש מאסר עולם?

העונש הנהוג בצידן של עבירות רצח מדרגה ראשונה במדינת ישראל, הוא כאמור מאסר עולם. חשוב להבין שעונש מאסר עולם הוא עונש חובה שבית המשפט חייב לפסוק לחובתם של נאשמים בעבירות רצח בכוונה תחילה, ואין לו אפשרות לסטות מעונש זה.

עם זאת, המשך של מאסר העולם כן יכול להשתנות בפועל, לפי שיקול דעתו של נשיא המדינה, כאשר בממוצע, מאסרי עולם נקצבים בדרך כלל למשך 24 עד 30 שנים. יוצא הדופן לעניין זה, הוא במקרים בהם התביעה עוסקת ברצח קבוצתי, או אז רשאי בית המשפט לפסוק לפי שיקול דעתו שהנאשם שהורשע בביצוע רצח קבוצתי מדרגה ראשונה, ירצה מאסר שאורכו כמספר מאסרי עולם.

רצח מדרגה ראשונה – עונש
רצח מדרגה ראשונה – עונש

רצח מדרגה ראשונה – עונש שאינו עובדה מוגמרת

בהינתן הנזילות היחסית של המושג "מאסר עולם" לגבי תקופת המאסר שניתן לקבוע לנאשמים הלכה למעשה, עולה הצורך המובן בליווי משפטי מקצועי של עורך דין עבירות רצח, המתמחה בליווי חשודים ונאשמים בתיקי רצח, ויודע כיצד למצות באופן אופטימלי את זכויותיו של מרשו בהליך, ואף להביא לזיכוי או להפחתת הענישה במקרים מסוימים.

 

האם ניתן לשנות את סעיף האישום מרצח מדרגה ראשונה להריגה כדי להפחית בעונש?

כדי שניתן יהיה להוכיח בבית המשפט שמותו של אדם התרחש כתוצר של עבירת רצח מדרגה ראשונה, ולא כתוצר של עבירת הריגה, התביעה חייבת להוכיח שהיה קשר בין הנאשם לבין מותו של קורבן העבירה, ולבסס את הטענה שהנאשם אכן תכנן להרוג את הקורבן מלכתחילה ומראש.

בהתאם לזאת, אם עורך דין פלילי שמספק למרשו ייצוג בעבירת רצח מדרגה ראשונה, יצליח להוכיח שהלקוח שלו ביצע עבירת הריגה בשוגג, אך לא עבירת רצח מדרגה ראשונה, בעזרת ראיות התומכות בכך שמרשו לא התכוון לגרום למותו של הקורבן ביודעין, הוא עשוי להשיג הקלה בעונשו.

 

האם ייצוג בעבירת רצח מדרגה ראשונה מאפשר לבטל או למנוע עונש מאסר עולם?

כאשר מדובר על עבירות רצח, חשוב לדעת שגם אם זוהי העבירה הפלילית היחידה שהנאשם ביצע בחייו, ומדובר באזרח נורמטיבי לכאורה, בתי המשפט לא נוהגים להקל ראש בקציבתם של עונשים בגין עבירות רצח. אי לכך, במרבית המקרים אדם אשר הורשע בעבירת רצח, ידרש לרצות מאסר עולם בהתאם לחוק העונשין.

יחד עם זאת, מן הראוי לציין שבכל זאת נרשמו תקדימים שבהם ייצוג בעבירת רצח אפשר למנוע עונש מאסר עולם, על ידי הזמת החשדות כנגד המיוצג. מצב כזה מחייב בקיאות מרובה של עורך הדין הפלילי ברזי הדין הפלילי בישראל, והיכרות עם התקדימים המשפטיים בתיקי רצח לצד הסייגים השונים בחוק.

ייצוג בעבירת רצח, אם כן, עשוי לאפשר במצבים מסוימים, את סגירת התיק או המתקת עונשו של הנאשם, באמצעות עסקת טיעון המתקבלת מול התביעה. על כך נרחיב בשורות הבאות.

 

כיצד ייצוג בעבירת רצח רצח מדרגה ראשונה עשוי להביא לצמצום העונש?

למרות שעונש מאסר עולם הוא כאמור הסטנדרט שמתווה חוק העונשין במקרים של הרשעה בביצוע עבירת רצח, ישנם מקרים חריגים שבהם החוק עשוי להציע לבית המשפט פתח להפעלת שיקול דעת באשר להפחתה בעונשו של נאשם שהורשע בביצוע רצח.

להלן התנאים בהם תרחיש כזה עשוי להתאפשר בעזרת ייצוג משפטי מקצועי ואיכותי בעבירת רצח מדרגה ראשונה:

  • רצח אשר בוצע בידיו של אדם על רקע מצוקה נפשית קשה בעקבות התעללות מתמשכת וקשה שהנרצח ביצע בנאשם או בקרובים לו.
  • רצח אשר בוצע בידיו של אדם על רקע מחלת נפש חמורה או מוגבלות שכלית קשה של הנאשם, שאינן מסווגות על פי חוק כמקרה של אי שפיות, אך מנגד מונעות מהנאשם לרדת לעומקה של משמעות מעשיו או להימנע ממעשים אלו.
  • רצח אשר בוצע על רקע הגנה עצמית, שנבעה מחוסר ברירה או כורח בצורה שחורגת רק במעט מתחום המעשים אותם ניתן להצדיק בנסיבות הקיימות בתור פעולה סבירה של הגנה עצמית.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה