קטינים – הליכי מעצר וההבדל בינם לבין הליכי מעצר לבגירים

מדינת ישראל נחשבת לאחת המדינות שהמערכת החוקית שלה מתקדמת וקשובה לצרכים של כלל האוכלוסיה. אחד המרכיבים המשמעותיים בחוק הישראלי הינו יחס מתחשב לקטינים, גם אם הם חשודים בביצוע עבירה. ההליכים המשפטיים כנגד קטינים הם שונים, והדבר נכון על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במעצר קטינים לפני הגשת כתב אישום והרשעה.

מהי ההגדרה החוקית בישראל לקטין? מתי אדם יישפט כקטין על פשע או עבירה שהוא חשוד בביצוע שלהם? מהם הליכי המעצר לקטינים? למה חשוב כל כך לערב עורך דין פלילי כבר בשלב מוקדם של החקירה? בשורות להלן נתמקד בהליכי מעצר לקטינים וההקפדה על שמירת זכויותיהם לאורך כל ההליך המשפטי.

מה זה בעצם קטין ומה משמעות ההגדרה מבחינת החוק בישראל?

במדינת ישראל, קטין הוא כל מי שגילו מתחת לגיל 18 שנים. בהגיעו לגיל 18 שנים, אדם הופך לבגיר וחלות עליו כל החובות והזכויות החלות על כל אדם בוגר אחר במדינת ישראל. כאשר קטין נאשם בביצוע עבירה, הוא לא יישפט בבית משפט רגיל אלא בבית משפט לנוער. אם בעת ביצוע העבירה אדם היה קטין, הוא יישפט על העבירה הזאת גם אם בינתיים הפך להיות בגיר.

גם כלל הזכויות שלו יישמרו כאילו היה קטין, כולל זכויות בעת המעצר שיפורטו בהמשך המאמר. אם בעת ביצוע העבירה החשוד היה מתחת לגיל 12 שנים, ההליכים נגדו יתנהלו במסגרת אזרחית ולא בבית המשפט.

 

מהי המשמעות של ביצוע עבירה על ידי קטין

המשמעות של ביצוע עבירה על ידי קטין, היא שלכל אורך הדרך יטופל מבצע העבירה על פי אמות מידה הנהוגות כלפי קטינים. לפיכך, הליכי המעצר יהיו שונים וגם המשפט עצמו יתנהל בצורה שונה מזאת שהיה מתנהל בה אילו היה הנאשם בגיר בעת ביצוע העבירה לכאורה. גם רף הענישה הוא שונה כמעט לאורך כל הדרך. עם זאת, בביצוע עבירות חמורות כגון רצח, יישפט הקטין על פי אמות המידה המקובלות.

קטינים – הליכי מעצר וההבדל בינם לבין הליכי מעצר לבגירים
קטינים – הליכי מעצר וההבדל בינם לבין הליכי מעצר לבגירים

על הליכי מעצר לקטינים והאופן בו הם מתנהלים

כאמור לעיל, הליכי מעצר לקטינים מתנהלים בצורה שונה מאלה המיועדות לבגירים. להלן תיאור מאפייניהם של הליכי המעצר לקטינים:

  • הבאה לפני שופט: אם הקטין נעצר בעת ביצוע עבירה לכאורה, יש להביא אותו בפני שופט  בתוך עשרים וארבע שעות מרגע המעצר. זאת, בניגוד לבגיר, שאותו ניתן להחזיק במעצר עד 48 שעות. אם גילו של הקטין פחות מארבע עשרה שנה, ההבאה בפני שופט חייבת להתבצע תוך 12 שעות לכל היותר. במקרים מסוימים, כגון עבירות ביטחוניות, ניתן לעכב את ההבאה בפני שופט.
  • אזיקת קטין: אסור בתכלית לאזוק קטין במקום ציבורי.
  • מעצר קטין: באופן עקרוני, החוק שולל מעצר קטין אם יש דרך אחרת להשיג את מטרת המעצר – הוכחה לביצוע מעשה, הודאה או מניעת פשע או כל מטרה אחרת.
  • תא מעצר נפרד: קטין יוחזק במעצר בנפרד מאסירים אחרים, ובעיקר אסירים שהם בגירים.
  • משך מעצר מרבי: משך המעצר המרבי של קטין לפני הגשת כתב אישום הינו עשרה ימים. אם יש צורך, ניתן להאריך את המעצר בעשרה ימים נוספים. בפועל, במרבית המקרים הארכה כזאת לא ניתנת.
  • הפרדה בין סוגי מעצר: החוק אוסר להחזיק קטין במעצר ראשון עם קטינים או אסירים אחרים שזה להם מעצר שני או יותר. אסור להחזיק קטין במעצר עם מי שנמצא במעצר והוגש נגדו כתב אישום. באופן עקרוני, כוונת החוק היא להחזיק אבירים, ובמיוחד קטינים, עם אסירים אחרים שמצבם דומה ולא יותר.

 

קטינים הליכי מעצר – תנאי המעצר וחשיבות הקשר עם אנשי מקצוע

בדומה לאסירים בגירים, קטין חייב לקבל תנאי מעצר הולמים: מדובר על תנאי שהייה כפי שכבר פורטו לעיל, תנאי תברואה והזנה ברמה סבירה. אף שהחוק קובע שהדבר הכרחי כלפי כלל האסירים, כאשר מדובר בקטינים הדבר נכון על אחת כמה וכמה.

בנוסף לאמור לעיל, קטין זכאי להיפגש עם עובד סוציאלי ועם בני משפחה מדרגה ראשונה, לשוחח איתם ולקבל מהם מכתבים. הדבר נכון גם לגבי קטינים שכבר הוגש נגדם כתב אישום. ואם בכל אלה לא די, קטין יכול לקחת חלק בתוכניות חינוך ופנאי, בהתאם לבחירה שלו ובהתאם לתוכניות זמינות בסביבתו – ספורט, חינוך, דת ותוכניות זמינות אחרות.

 

ההבדלים בין היחס לקטינים לבין היחס לבגירים בהליכי מעצר

ההבדלים בתנאי המעצר משקפים תפיסה רחבה הגורסת שיש הבדל בין קטינים ובגירים, הן בכל הנודע לאחריות על המעשים שלהם והן בכל מה שנוגע לענישה מרתיעה מצד אחד ומתן הזדמנות לקטין להשתלב מחדש בחברה כאשר יסיים את תקופת ריצוי העונש שלו מצד שני.

חשוב לדעת שאחרי ריצוי העונש, ובהנחה שהקטין לא יורשע בעבירה נוספת תוך כדי תקופת המאסר או לאחריה, ייגנזו התיקים העוסקים בענייניו. לכאורה, המעבר של קטין לגיל הבגרות אמור להיות מבחינתו דף חדש.

 

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע לקטינים בהליך הפלילי?

למרות שקטין נהנה מזכויות המוקנות לו על פי החוק ומעצם היותה של מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות בנושא זכויות הילד, הרי שהדבר הנכון לעשות הוא להעניק לקטין ייעוץ איכותי מוקדם ככל האפשר לאחר המעצר שלו. על פי החוק, כל קטין זכאי לייעוץ משפטי חינם.

עם זאת, אם ההאשמות כנגד הקטין הן משמעותיות, חשוב לדאוג שהקטין יזכה לשירות הטוב ביותר של מיטב עורכי הדין. בניגוד לבגירים, כל חייו של הקטין לפניו וחובה לנצל היטב את ההזדמנות לשמור על עבר פלילי נקי.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מכירת אלכוהול לקטין – עונש על המכירה

צריכת משקאות אלכוהוליים בקרב קטינים היא סיבה לדאגה בקרב הורים ורשויות אכיפת החוק. המחוקק במדינת ישראל מנסה להתמודד עם הבעיה באמצעות הגבלת המכירה של משקאות

התעללות בקטין – עונש

לקראת סוף המאה העשרים חלו שינויים ביחס לילדים, אשר הגדירו מחדש את היחסים בין הורים לילדים, ובין אפוטרופוסים לבין חסרי ישע הנתונים לאחריותם ולמרותם. אחד

התעללות בקטין ושמירה על גבולות בחינוך

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות יותר בהתייחסות שלה לקטינים בכלל ולילדים בפרט. בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים ביחס לילדים. התנהלות כלפי ילדים שהייתה מותרת

ביטול כתב אישום נגד קטין

הסתבכות של קטין בפלילים עלולה להשפיע על המשך החיים שלו. נקודת המוצא של המחוקק היא שכאשר מדובר בקטין יש מקום לגלות הבנה, ככל שאופי העבירה