על חקירת קטין במשטרה וההוראות הקבועות בחוק לביצועה

כאשר אדם מגיע לחקירה במשטרה, החוק קובע סייגים לביצוע החקירה. המטרה של הסייגים החוקיים היא למנוע עיוות דין או חקירה שתתבצע באופן המנוגד להוראות הקבועות בחוק. הדבר נכון לגבי כל אדם, ונכון על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בביצוע חקירת קטין במשטרה.

על פי חוק, יש לקטין זכויות שקיימות ועומדות שהן מעבר לזכויות של כל נחקר אחר. הזכויות נועדו להגן על הקטין מפני חקירה פוגענית ולאפשר לו למצות את הזכויות שלו. למה חקירת קטין במשטרה שונה מחקירה של אדם בוגר? אילו סוגים של חקירת קטין קיימים? מהן הזכויות של קטין בחקירה במשטרה?

מתי יש לערב עורך דין בהקשר לחקירת הקטין? בשורות הבאות נעסוק בהרחבה בזכויותיהם של קטינים בעת שהם באים במגע עם רשויות החוק והאכיפה.

מה בין חקירת קטין במשטרה לבין חקירה משטרתית של אדם בוגר

חקירה של אדם במשטרה, בין אם מדובר במתן עדות ובין אם מדובר בחקירה שלו כחשוד בביצוע עבירה, הייתה בעבר ותוסיף להיות גם בעתיד חוויה לא ממש נעימה. הדבר נכון על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בקטין, שלפחות להלכה האמצעים הננקטים עלולים להשפיע עליו יותר מאשר על בגיר.

המחוקק קבע שיש להבדיל בין חקירת קטין במשטרה לבין חקירת בגיר. ההבדל העיקרי והמשמעותי נובע מעצם הכוונה להגדיל ככל האפשר את הסיכויים להסיט את הקטין מדרך העבריינות ולסייע לו להשתקם, גם אם הוא אכן ביצע עבירה.

הטיפול בקטין לאורך כל השלבים מתמקד במטרה הזאת. חקירת בגיר לעומת זאת, מתמקדת בצורך לחלץ ממנו מידע באשר לעבירה שביצע לכאורה.

 

סוגים שונים של חקירת קטין במשטרה

חקירת קטין במשטרה עשויה להתמקד בשתי מטרות שונות. סוג אחד של חקירה הוא חקירת קטין שהיה עד למעשה פשע. סוג אחר של חקירה מתמקד בקטין שבעצמו חשוד בביצוע פשע. על שני סוגי החקירות נסביר בפרוטרוט בשורות הבאות.

על חקירת קטין במשטרה וההוראות הקבועות בחוק לביצועה
על חקירת קטין במשטרה וההוראות הקבועות בחוק לביצועה

חקירת קטין במשטרה במעמד של עד

הסוג הראשון של חקירת קטין במשטרה הוא מתן עדות של קטין. במעמד הזה, חייבים החוקרים לעשות ארבעה דברים חשובים:

להודיע להורי הקטין על החקירה החוקרים מחויבים להודיע להורי הקטין או האפוטרופוס שלו על עצם קיום החקירה. מדובר בחובה חוקית והיא איננה נתונה לשיקול דעתם של השוטרים.
ליידע את ההורים אם הקטין מעוכב לחקירה אם הקטין מעוכב לחקירה, ואפילו רק במעמד של עד, גם אז יש חובה להודיע על כך להורים.
אין לחקור קטין בלילה חל איסור חמור על חקירת קטין בשעות הלילה. חובה על החוקרים לספק לקטין את שעות המנוחה הנדרשות לו.
אין לחקור קטין מחוץ למקום שהותו המשמעות היא שחקירת קטין בתחנת משטרה, למשל, חייבת להתבצע בידיעת הורי הקטן ובאישור שלהם. אחרת, הקטין יכול להיחקר אך ורק בבית.

 

חקירת קטין במשטרה במעמד של חשוד בביצוע עבירה

במקרה הזה הנהלים שונים במקצת. עם זאת, גם כאן החוק מקפיד על הזכויות של הקטינים:

  • התייעצות של קטין חשוד עם עורך דין: חובה על החוקרים להקפיד בזכות הזאת. מדובר בזכות העומדת לכל נחקר, ועל אחת כמה וכמה אם מדובר בקטין.
  • זכות השתיקה: אם קטין בוחר לשמור על הזכות הזאת, יש לכבד את הרצון שלו.
  • הודעה על חקירה או מעצר להורים: המשטרה חייבת להודיע להורים של הקטין אם הוא נחקר, ובמיוחד אם הוא נעצר לצורך חקירה.
  • נוכחות הורה או קרוב של הקטין בחקירה: אין לחקור את הקטין בלא נוכחות של הורה או קרוב אחר לכל אורך החקירה.
  • אין לחקור קטין בלילה: גם אם הקטין חשוד בביצוע עבירה, אין לחקור אותו בשעות הלילה.
  • הפנייה של הקטין לבדיקה של קצין מבחן: חובה על החוקרים להפנות את הקטין לבדיקה בשירות המבחן לנוער. לקצין המבחן יש סמכויות נרחבות, עד כדי אפשרות להורות על סגירת התיק, במצבים מסוימים. המשך החקירה מותנה בהסכמה ואישור של קצין המבחן.
  • גניזת תיק החקירה: אם בסיכומו של עניין לא הוגשה תביעה, תיק החקירה חייב להיגנז.

 

מעצר קטין לצורך חקירה

אם חוקרי המשטרה מחליטים לעצור את הקטין, המעצר חייב להתבצע בהתאם לנהלים ייחודיים לקטינים:

ייצוג משפטי הקטין חייב לקבל ייצוג משפטי מטעם הסניגוריה הציבורית.
דיון בדלתיים סגורות הדיון בעניין הקטין חייב להתנהל בדלתיים סגורות.
נוכחות הורה אחר ההורים או קרוב אחר חייב להיות נוכח בדיון במעצרו של הקטין.
תנאי המעצר תנאי המעצר של קטינים שם שונים מאלה של מבוגרים, בעיקר בכל מה שקשור בשמירה על קשר עם בני המשפחה.
מעצר עד תום ההליכים מעצר כזה אסור, למעט במקרים מיוחדים.

 

זכויות נוספות השמורות לנחקר בעת חקירת קטין במשטרה

מעבר לאמור לעיל, קיימות ועומדות לקטין זכויות נוספות, הנוגעות לכל אחד מהשלבים הבאים בתהליך. בשורות לעיל תיארנו את החקירה ואת שלב המעצר. ואולם גם בהמשך, אם וכאשר הוגש כנגד הקטין כתב אישום ואם מתנהל משפט כנגדו, עומדות לקטין זכויות ייחודיות.

הדבר החשוב ביותר שיש לגעת הוא שאין לבצע כל פעולה כנגד הקטין מבלי ליידע את בני המשפחה ואין לחקור את הקטין בלי נוכחות של עורך דין, בין אם מהסנגוריה הציבורית ובין אם מטעם המשפחה. המטרה היא להפוך את החקירה לשקופה ככל שניתן ולשמור על זכויותיו הבסיסיות של הקטין לכל אורך הדרך.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מכירת אלכוהול לקטין – עונש על המכירה

צריכת משקאות אלכוהוליים בקרב קטינים היא סיבה לדאגה בקרב הורים ורשויות אכיפת החוק. המחוקק במדינת ישראל מנסה להתמודד עם הבעיה באמצעות הגבלת המכירה של משקאות

התעללות בקטין – עונש

לקראת סוף המאה העשרים חלו שינויים ביחס לילדים, אשר הגדירו מחדש את היחסים בין הורים לילדים, ובין אפוטרופוסים לבין חסרי ישע הנתונים לאחריותם ולמרותם. אחד

התעללות בקטין ושמירה על גבולות בחינוך

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות יותר בהתייחסות שלה לקטינים בכלל ולילדים בפרט. בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים ביחס לילדים. התנהלות כלפי ילדים שהייתה מותרת

ביטול כתב אישום נגד קטין

הסתבכות של קטין בפלילים עלולה להשפיע על המשך החיים שלו. נקודת המוצא של המחוקק היא שכאשר מדובר בקטין יש מקום לגלות הבנה, ככל שאופי העבירה

תקיפת קטין – על החוק והיישום שלו

תקיפת קטין היא אחת מן העבירות המכוערות והראויות ביותר לענישה. ואכן, המחוקק הישראלי רואה את העבירה הזאת בחומרה המתאימה. הדבר בא לידי ביטוי ברף הענישה