עורך דין עבירות שוחד

עבירות שוחד מהותן העברת תשלום, טובות הנאה או מתן שירותים בשווה ערך לכסף.

מדובר בעבירה פלילית כאשר הנ"ל מסופקים לבעל משרה רמה במגזר הציבורי או העסקי, בכפוף לכך שיבצע פעולה מסוימת לטובת נותן התשורה.

לאור חומרתן הרבה של עבירות שוחד בראי החוק בישראל, כאשר אדם נחשד או מוגש כנגדו כתב אישום בגין עבירות שוחד, חובה להזדרז ולפנות לייצוג של עורך דין עבירות שוחד.

על הסיבות שבגינן ייצוג משפטי בעבירות אלו הוא קריטי כל כך, נסביר בהרחבה במאמר הבא.

על עבירות שוחד וחומרתן בראי החוק בישראל

הביטוי "יד רוחצת יד" נעשה שגור בפיהם של אנשים רבים בישראל, הסבורים שאין פסול בהעברה של כספים או טובין שונים לנושאי משרות ציבוריות, כדרך לקדם מטרות ולזרז תהליכים. אך למרות נוהג זה שהשתרש בחברה הישראלית זה מכבר, חשוב לומר כי עבירות שוחד היו ועדיין הינן – עבירות פליליות ובלתי מוסריות מעצם מהותן. לא זו בלבד, אלא שהעבירות הללו אף פוגעות בכל אזרחי המדינה בראייה קדימה, מעצם כך שהן עומדות בניגוד גמור לכללי המנהל התקין וניקיון הכפיים – שהוא סטנדרט שאמור להיות נר לרגליו של המגזר הציבורי. בסיכומו של דבר, עובדי ציבור כמו גם בעלי עמדות מפתח בגופים עסקיים פרטיים, מצופים לפעול באופן ענייני, חף מאינטרס אישי, ונטול פניות. לכן כאשר הם מועלים באמון שניתן להם ונתפסים בביצוע מעשי שוחד, הסנקציות שהחוק מטיל עליהם הן קשות ומידתיות לחומרת העבירות שביצעו. אם נתפסת בעבירת שוחד מומלץ לפנות אל עורך דין פלילי בירושלים המומחה בתחום.

על בסיס שאיפה לשמור על התנהלות כשרה והוגנת בקרב בעלי עמדות מפתח בישראל, המחוקק בארץ נוהג ביד רמה נגד אזרחים אשר הורשעו בביצוע מעשי שוחד או ניסיונות למתן או לקבלת שוחד. בין היתר הדבר נועד ליצירת רתיעה בסיסית בקרב הציבור ומוסדותיו מהכשרה של התנהלות קלוקלת כזו והפיכת עבירות השוחד לנורמה חברתית לגיטימית ומקובלת ברבים. ענישה מחמירה על עבירות שוחד היא כורח המציאות היות ובעבירות אלו קיים יסוד של פגיעה חמורה באמון הציבור במנגנון השלטוני ושלוחותיו. זוהי ללא כל ספק, פגיעה מסוכנת המגלמת סכנה חמורה להתפוררותם של היסודות שעליהם בנויה כל חברה מתוקנת, דמוקרטית ושומרת חוק.

 

מי זקוק לשירותיו של עורך דין עבירות שוחד?

למרות הנחת המוצא השגורה בחברה הישראלית, לפיה עבירות שוחד מתרחשות בעיקר בזירה הפוליטית, הלכה למעשה, מדובר בעבירות האופייניות מאוד גם לעולם העסקים והמסחר. לעיתים עבירות שוחד מתרחשות בחברות בורסאיות – היינו, בתאגיד שמניותיו נסחרות בשוק ההון, ושבו מתבצעים ניסיונות לקבלת שוחד או ניסיון למתן שוחד על ידי גורמים פנים או חוץ ארגוניים ששואפים ליטול לעצמם נתח מעוגת הרווחים של הארגון. כאשר בעל משרה כזו נתפס בקלקלתו, הוא עתיד להזדקק לשירותיו של עורך דין עבירות שוחד, אם ברצונו לנסות ולהיחלץ מן ההשלכות החמורות של פעולותיו הנלוזות.

עורך דין עבירות שוחד
עורך דין עבירות שוחד

המקרים שבהם יכול עורך דין עבירות שוחד לסייע

מעבר למקרים שבהם מתעורר חשד למתן שוחד או לקיחת שוחד שבהן מעורב עובד ציבור או אדם בעמדת מפתח בגוף עסקי, גם אדם המהווה צד שלישי שבא במגע עם גורמים בכירים בפוליטיקה או בעסקים, יכול לעמוד לדין בשל עבירות שוחד. לצורך העניין, איש אבטחה המועסק בסוכנות מאבטחים פרטית שמספקת שירותי אבטחה לחברי כנסת, עשוי אף הוא להחשב כעובד ציבור לעניין ההרשעה בעבירות שוחד, בהתקיים נסיבות מסוימות. לדוגמה, במקרה בו אותו מאבטח העביר או הציע שוחד לאיש הציבור שלו הוא מספק שירותי שמירה, גם הוא (המאבטח) יצטרך לתת את הדין על מעשיו, למרות היותו אזרח מהשורה ואדם פרטי, לכאורה. זהו מקרה נוסף שבו נחוצים שירותיו של עורך דין עבירות שוחד, שיוכל לבנות אסטרטגיית הגנה איתנה לטובת הלקוח ובמקרים מסוימים, אף להזים את החשדות שעלו נגדו.

 

אילו סוגי תיקים מטופלים בידי עורך דין עבירות שוחד?

להלן סוגי התיקים המטופלים בידיו האמונות של עורך דין עבירות שוחד:

  1. תיקי לקיחת שוחד – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 10 שנים / קנס כספי כבד.
  2. תיקי מתן שוחד – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 7 שנים / קנס כספי כמוגדר בסעיף 290 א' בחוק העונשין.
  3. תיקי מתן שוחד לעובדי ציבור זרים -הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 7 שנים.
  4. תיקי תיווך בעסקת שוחד – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 10 שנים, כמו מי שמורשע בעבירות לקיחת שוחד.
  5. תיקי שוחד בתחרות – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 3 שנים.
  6. תיקי ניסיון למתן שוחד – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 7 שנים, כמו מי שמורשע בעבירות מתן שוחד.
  7. תיקי ניסיון לקבלת שוחד – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 10 שנים, כמו מי שמורשע בלקיחת שוחד.
  8. תיקי ניסיון לתיווך בעסקת שוחד – הרשעה בעבירות אלו דינה עונש מאסר של 10 שנים, כמו מי שמורשע בעבירת לקיחת שוחד.

 

מדוע עורך דין עבירות שוחד מספק שירות משפטי שאסור בשום פנים ואופן לוותר עליו

הטיפול המשפטי בחשודים ובנאשמים בעבירות שוחד, אינו פשוט משום מבחינה, משום שהעונשים שקבע המחוקק במדינת ישראל עבור עבירות השוחד נוטים להיות כבדים למטרת הרתעה. חשד למעורבות בעבירת שוחד מסכן את החשוד לא רק בעונשים הקבועים בחוק, אלא גם בפגיעה בלתי הפיכה בשמו הטוב ובקריירה שבנה לעצמו. לכן ישנה חשיבות רבה לביצוע בקרת נזקים עוד החל מהשלבים הראשונים בהליך הפלילי. עורך דין עבירות שוחד הוא הגורם המשפטי שיכול לעשות את ההבדל בין תיק שוחד שנסגר בלא כלום ותיק שוחד שהופך לסאגה תקשורתית ומשפטית בלתי נגמרת. לאור פוטנציאל ההרס העצום שהחשד למעורבות בעבירות מן הסוג הנ"ל מסוגלת לחולל בחייו של אדם, לא מומלץ כלל ועיקר לוותר על הייצוג המשפטי שמספק עורך דין עבירות שוחד מנוסה.
פטיש

 

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מאזניים

מידע נוסף סביב הנושא

4 טיפים לבחירת עו"ד פלילי תותח!

התמודדות עם בעיות משפטיות שנוגעות לתחום המשפטי זה לא עניין של מה בכך. מדובר בתרחיש שמחייב הסתייעות מצד עורך דין שנחשב לשם דבר בתחום. מדריך