עורך דין עבירות שוחד

עבירות שוחד בהגדרתן, הן אקט של מתן כסף או טובת הנאה לאדם בעמדת כוח כלשהי, כדוגמת נושא משרה בגוף ציבורי, נבחרי ציבור או אושיות פוליטיות. שוחד מוצע לאדם כזה במרבית המקרים, כשהתנאי לקבלתו הוא שהמקבל ינצל את מעמדו או "ימשוך בחוטים" לטובת נותן השוחד, על פי העדפותיו וצרכיו של זה.

חרף העובדה שמדובר בפרקטיקה מקובלת למדי בתרבות המזרח תיכונית, יש לציין שעבירות שוחד הן עבירות פליליות שאינן לגיטימיות וחושפות את שני הצדדים המעורבים בעסקת חליפין מסוג זה לעונשים הקבועים בחוק הפלילי. בהתאם לזאת, מי שנחשד או נאשם במעורבות בעבירות שוחד, מוטב לו שיסתייע בשירותיו של עורך דין עבירות שוחד, שבתפקידו נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

עבירות שוחד – קווים לדמותן

עבירות שוחד הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין. עבירות אלו מאופיינות במתן כסף, שירותים או טובין בעלי שווי כספי, לשליחי ציבור או נושאי משרות בכירות. לרוב מתן טובות ההנאה הללו לנבחרי ציבור או נושאי המשרות, מתבצעים על מנת לדרבן את אותו גורם לביצוע מעשים מסוימים שיש בהם תועלת ישירה או עקיפה לנותן השוחד. למשל, זירוז או עיכוב הטיפול בנושאים כלשהם, או לחילופין – מניעה, האטה, הקפאה או שיבוש של תהליכים.

אף שישנם אנשים הסבורים כי יש בעבירות שוחד משום פוטנציאל לזירוז וייעול אופן פעולתו של המינהל הציבורי, בראיית ארוכת טווח, ניתן בהחלט לראות כי עבירות השוחד מובילות לפגיעה ולהתנוונות של המערכות הללו, ולאובדן של האמון שהציבור במדינת ישראל רוכש כלפי נבחריו וכלפי מוסדות המדינה.

 

מתי יש צורך בשירותיו שלך עורך דין עבירות שוחד?

הדין הפלילי בישראל אינו מגדיר באופן גורף וחד משמעי אילו אנשים נחשבים כעובדי ציבור. לכן קיימות פרשנויות שונות לעניין זה, בהן מוכללים, בין היתר, עובדי מגזרים כגון: שרי ממשלה, חברי כנסת, עובדי מדינה, סוהרים, שוטרים, שופטים, ראשי ערים, ראשי מועצה, רבנים, שופטי כדורגל וכן הלאה.

במסגרת החוק בישראל, לא קיימת הגדרה ברורה לזהותם של שליחי ציבור. מסיבה זו, ניתן לשייך אנשים המאיישים משרות ממגוון סוגים במגזר הציבורי, לקטגוריה הנ"ל. אולם ככלל, נהוג להתייחס לבעלי המשרות הבאות כעובדי ציבור לעניין עבירות שוחד: חברי כנסת, שרים בממשלה, עובדי מדינה, שוטרים, שופטים, סוהרים, ראשי עיר ורשויות מקומיות, רבנים, וכיוצא באלו.

זוהי כמובן, רשימה מצומצת בלבד, כשהלכה למעשה, גם בעלי תפקידים במגזר הפרטי עשויים להיחשב כעובדים במגזר הציבורי בהקשר לעבירות שוחד, במקרים מסוימים. למשל, מאבטח שמועסק תחת חברת אבטחה המספקת שירותי אבטחת אישים, יחשב באופן אוטומטי כעובד במשרה ציבורית, אם במסגרת תפקידו הוא אחראי על אבטחת לשכתו של שר בממשלה. הדבר נכון גם אם מי שמשלם למאבטח הנ"ל את שכרו בפועל, איננו גורם ציבורי או לשכה ממשלתית, אלא חברה בבעלות פרטית.

בראי הדין הפלילי, אם כן, מאבטח כאמור לעיל, יטופל בתור נושא משרה ציבורית, אולם אך ורק בקשר למעורבות בביצוע עבירות שוחד, ככל שיוחסו לו עבירות מן הסוג הנ"ל בהקשר לתפקיד האבטחה שמילא בלשכתו של השר, ובתנאי שעבירת קבלת או מתן השוחד נעשתה תוך כדי התפקיד שביצע, בהתאם להגדרה של המאפיינים לעבירות שוחד כמפורט בסעיף 290 בחוק העונשין הישראלי.

עורך דין עבירות שוחד
עורך דין עבירות שוחד

עורך דין עבירות שוחד – שירות לנבחרי ציבור בלבד?

בסיכומו של עניין, כל אזרח שבוחר לנצל לרעה את המעמד שלו בתור שליח ציבור או כעובד שאחראי למתן שירות כלשהו במגזר הציבורי, עלול לעמוד לדין בשל עבירות שוחד. אמירה זו תקפה בין אם מדובר בנטילת שוחד בדמות כסף ובין אם הכוונה לקבלת טובת הנאה בשווה ערך לכסף, בכפוף לסיוע כלשהו שהוענק לנותן השוחד בניגוד לכללי המינהל התקין. אישומים בעבירות מסוג זה הם חמורים ביותר במהותם ולכן מחייבים ייצוג משפטי איכותי של עורך דין עבירות שוחד מנוסה.

אף שעבירות שוחד מזוהות בדרך כלל עם הזירה הפוליטית והסקטור הציבורי, חשוב לדעת שהן מתרחשות פעמים רבות גם במגזר הפרטי והעסקי. למשל, מקרים של מתן שוחד או קבלת שוחד, מתרחשים לא אחת גם כשמדובר על חברה או סטארטאפ שעשו אקזיט או החלו להיסחר בשוק ההון, וכן כחברות מסחריות ותאגידי ענק.

היינו, בכל ארגון שבו לכסף יש תפקיד משמעותי, תיתכן בהחלט אפשרות שמישהו ינסה להשתמש בשוחד כדרך לקדם את האינטרסים שלו ולקצר תהליכים לתועלתו בדרכים בלתי כשרות.

 

באילו סוגי תיקים יכול עורך דין עבירות שוחד לסייע?

בדין הפלילי בישראל מנויים עונשים כבדים בצידן של עבירות שוחד על סוגיהן השונים. במידה וזומנתם לחקירה משטרתית בחשד לביצוע של עבירות שוחד מהסוגים שיפורטו מטה, דעו שהגורם המקצועי שעליכם להיוועץ בו  בהקדם האפשרי, הוא עורך דין עבירות שוחד:

  1. חשד לקבלת שוחד.
  2. חשד למתן שוחד.
  3. חשד למתן שוחד לנבחר ציבור זר.
  4. חשד לתיווך בשוחד.
  5. חשד לקבלת שוחד או מתן במסגרת תחרות.
  6. חשד לניסיון למתן שוחד.
  7. חשד לניסיון לנטילת שוחד.
  8. חשד לניסיון תיווך בנטילת שוחד.

 

מה השוני בין עורך דין עבירות שוחד לבין עורך דין פלילי עם התמחות אחרת?

בחוק העונשין הישראלי, פעולה של הענקת טובת הנאה או העברת כספים מיד ליד, נחשבת כעבירת שוחד, באם במעשה באה לכלל ביטוי מודעות של אחד הצדדים לפחות, לכך שמדובר במעין "עסקת חליפין", אשר בה הכספים או טובות ההנאה ניתנים לשם קבלת תמורה.

זאת כאשר התמורה היא בדמות פעולה שמצופה ממקבל הטובין לבצע בכפוף לקבלתם, תוך שימוש בסמכותו. גם העלמת עין מכוונת הנעשית במסגרת "עסקת חליפין" מסוג זה נחשבת בחזקת עבירת שוחד, וכן מקרה שבו נתינת השוחד או נטילתו לא תמו ונשלמו, עדיין יוכר כעבירת שוחד לכל דבר ועניין מבחינת רשויות החוק.

היות ובאישומי שוחד ישנו רכיב נסיבתי חזק, ובמקרים רבים – מתברר שמראית עין עשויה להטעות, קבלת סיוע משפטי מידי עורך דין עבירות שוחד – באה להבטיח שיש מי שידע לשאול את השאלות הנכונות לטובתכם.

 

על חשיבות הייצוג המשפטי לחשודים ונאשמים בביצוע עבירות שוחד

המורכבות הרבה הכרוכה בטיפול בתיקי עבירות שוחד, מצריכה מעורבות מצד עורך דין עבירות שוחד שיש לו ניסיון נרחב בתחום עבירות השוחד בישראל. זאת כדי להבטיח שהחשדות או האישומים לא יחמירו לכדי עונש מאסר חמור.

עורך דין עבירות שוחד מנוסה, ידע לבחון את הראיות והנסיבות בתיק של מרשו, כדי לחשוף דרכים לביטול האשמות חסרות שחר, ולהפחית בחומרת העונש במקרים של הרשעה. אי לכך, במידה וזומנתם לחקירה במשטרה בחשדות לביצוע עבירת שוחד, או שהוגש נגדכם כתב אישום הנוגע לעבירות שוחד שביצעתם לכאורה, הקפידו לפנות ללא שהות לייעוץ משפטי איכותי של עורך דין עבירות שוחד.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירת סיוע לשוחד

כשאנחנו חושבים על עבירות פליליות, אנחנו בדרך כלל חושבים על עבירות הכוללות שימוש בכלי ירי קר או חם, בהריגה, ברצח או באונס. אז נכון, אמנם

עבירות שוחד – עונש

עבירות שוחד הינן עבירות הכרוכות בהעברת כספים או טובות הנאה מסוגים שונים לידי בעל משרה או עובד ציבור, בכפוף לכך שהעובד המדובר יעשה פעולות מסוימות