עורך דין עבירות רצח

עורך דין עבירות רצח – מתוך כל העבירות השונות שבהן אדם יכול להיות מואשם, אין ספק שעבירת רצח היא החמורה ביותר. התרבות המודרנית שבה אנחנו חיים מקדשת את חיי האדם משכך, כאשר אדם אחד קוטל את חייו של אדם אחר, הוא צפוי לעונש חמור ביותר על מעשיו.

למעשה, במדינת ישראל העבירה הכי חמורה שיש בספר חוקי העונשין היא עבירת רצח ולכן העונש עליה יהיה מאסר עולם. עם זאת, חשוב ביותר להבין, כבר בתחילת הדרך, כי המחוקק למעשה מבדיל בין שלוש עבירות שונות הקשורות לרצח והן:

חשוב ביותר להבין את ההבדל בין כל המקרים הללו שכן ההבדל הוא זה גם שישפיע כמובן על העונש הצפוי לאדם שעבר את העבירות החמורות הללו. אם ננסה לעמוד על ההבדל המרכזי בין עבירת רצח ובין עבירה של הריגה, אנחנו נלמד מעורך דין עבירות רצח, שההבדל נעוץ בכוונת התחילה של הנאשם.

כלומר, במקרים שבהם יוכח כי הנאשם לא פעם מתוך כוונת תחילה ולא תכנן את הדברים אלא גרם למותו של אדם אחר מתוך קלות דעת, הרי שהוא יואשם בעבירה של הריגה ולא ברצח בכוונה תחילה. במקרים כאלה העונש המקסימאלי שעליו החליט המחוקק עומד על 20 שנות מאסר לעומת מאסר העולם שלו צפוי אדם שביצע עבירת רצח.

 

כוונת תחילה ברצח בדוגמת קין והבל

אם נחזור אל הסיפור התנכ״י שכולנו מכיר משחר ילדותנו, ואם נרד לכל הפרטים המרכיבים אותו, לא נוכל להתעלם מכך שהיה כאן רצח בכוונה תחילה. במילים אחרות, הסיפור כאן מתאר את קנאתו של אח אחד באח האחר שכן אלוהים העדיף את המנחה שנתן לו הבל על פני המשפחה של קין.

קין, שמנחתו נדחתה על ידי האל והייתה פחות מועדפת, חש קנאה נוראית שהובילה אותו לצעד הבא: הוא תכנן בפועל את רצח אחיו. הקנאה אומנם העבירה את קין על דעתו, אך הוא תכנן בצורה קפדנית ביותר את הרצח של הבל אחיו וזה לא היה מעשה מקרי.

אם ניקח את הדוגמא הזאת וננסה לשפוט אותה בהתאם לחוקי המשפט הישראלי כפי שאנחנו מכירים אותם היום, אנחנו נראה שיש כאן רצח שמתוכנן מראש. כדי שניתן יהיה להאשים אדם ברצח צריך להוכיח שהוא ביצע את העבירה בכוונה תחילה, ממש כפי שעשה קין בימי התנ״ך.

 

מתי מעשה מסוים יוגדר כרצח ולא כהריגה?

בבואנו לראות איזה תנאים צריכים להתקיים כדי שהאדם שביצע את העבירה יהיה מואשם ברצח, אנחנו רואים שמדובר על שני תנאים עיקריים והם:

1. היסוד הנפשי וכוונת התחילה. כלומר, בבית המשפט יוכח כי הנאשם תכנן את המעשה ולא עשה אותו ״במקרה״. בנוסף לכך, היה כאן מרכיב של החלטה שכן אצל הנאשם התקבלה החלטה מפורשת לבצע את העבירה. לבסוף, יש להוכיח כי הקורבן לא התגרה בנאדם בשום דרך לפני שהנאשם רצח אותו.

2. היסוד הפיזי – כלומר, המעשה שנעשה בפועל אשר גרם למותו של הקורבן. במידה ואין דרך להוכיח כי שני התנאים הללו אכן מתקיימים, הנאשם יהיה מואשם בהריגה בלבד, בהתאם לסעיף 298 של חוק העונשין משנת 1977.

עורך דין עבירות רצח
עורך דין עבירות רצח

חשוב להבין שאם נרצה להאשים אדם מסיום בהריגה נצטרך להוכיח את המועדות בפועל של הנאשם או ״עצימת עיניים״, אך לא נוכל להוכיח כוונה תחילה מלאה ומודעת. על פי החוק הישראלי, הריגה למעשה מוגדרת כגרימה למותו של יצור חי במעשה כלשהו או במחדל.

 

חומרת המעשה וחומרת הענישה בהתאם

בחברה הנאורה שבה אנחנו חיים, עבירות של רצח נחשבות לעבירות החמורות ביותר שאדם יכול לעבור. עבירה זו פוגעת בקדושת חיי האדם ולכן החברה לא רק בוחרת להעניש את האשם בעונש מקסימאלי של מאסר עולם, אלא גם מוסיפה 4 סנקציות שונות.

חשוב להבין שאפילו אם מדובר על אדם שמגיע בפעם הראשונה בחייו לבית המשפט, כלומר, על אדם שאין לו כל עבר פלילי ואין לו שום תיק במשטרה, בית המשפט לא יוכל להמתיק את עונשו. כלומר, ברגע שבו יוכח כי אותו אדם רצח בכוונה תחילה הוא יקבל את העונש המקסימאלי, בלי קשר לעבר שלו.

 

רצח לא מתוכנן עם כוונת תחילה

עד כה ראינו מקרים שבהם הרוצח תכנן את העבירה וביצע את הרצח בהתאם לתכניתו, מקרים שבהם נושא ה ״כוונת תחילה״ מובהק ויחסית פשוט להוכחה. עם זאת, יש גם מקרים שבהם הרצח לא היה מתוכנן ולא נעשה בכוונת תחילה אך התוצאה עדיין תיחשב כרצח.

לדוגמא, אם אדם מבצע שוד מזוין והדברים מסתבכים ולא מתבצעים בפועל כפי שהוא תכנן. כלומר, תוך כדי רודפת אחריו המשטרה וכדי להצליח לבצע את השוד בהתאם לתכנון שלו, הוא שולף את הנשק ורוצח את מי שרודף אחריו.

במקרים כאלה אומנם לא הייתה תכנית לבצע את הרציחה אך היא עדיין לא באמת התבצע ברשלנות או במקרה.

אם כך, נשאלה שאלה איך אפשר לקבוע את ההבדל בין רצח בכוונה תחילה ובין הרג בשוגג? במקרה כזה המחוקק קבע מספר סעיפים שעוזרים לבית המשפט להגיע להחלטה ורק בהתאם לתנאים הללו ניתן יהיה לפסוק האם יואשם האדם ברצח או לא:

  1. האם התקבלה החלטה מראש להמית את הקורבן.
  2. האם הייתה מוכנות נפשית מצידו של מבצע העבירה לבצע את הרצח.
  3. האם התבצעה רכישה של כלי ההמתה.
  4. האם הייתה או לא הייתה התגרות מוקדמת מצד הנרצח.

 

מתי מוגש כתב אישום בגין הריגה?

יש לא מעט מקרים שאומנם בהם נקודת המוצא הייתה השאיפה להוכיח כי התבצע עבירת רצח, אך כיוון שלא הייתה כאן כוונת תחילה, לא ניתן יהיה להוכיח זאת.

לכן במקרים כאלה המדינה תגיש כתב אישום בגין הריגה. במקרים כאלה, בנידון למקרי רצח, אין אפשרות להוכיח שהעבירה נעשתה בכוונה תחילה וכאן הדגש יהיה על כך שהמוות נגרם כתוצאה ממעשיו של התוקף אשר כן היה מודע לעצם המעשה.

כתוצאה מכך שכאן אין סעיף של כוונת תחילה, טבעי שגם העונש יהיה נמוך יותר וכפי שציינו לעיל, הוא יעמוד על מקסימום עשרים שנות מאסר בפועל.

 

עורך דין עבירות רצח מסביר על גרימת מוות ברשלנות

בנוסף לכך שקיימת בחוק עבירת רצח ועבירת הריגה, עורכי הדין לעבירות רצח מלמדים אותנו שישנה גם הגדרה של ״גרימת מוות ברשלנות״. בעבירה זאת יוכח למעשה כי מותו של האדם לא נגרם כתוצאה מכוונת תחילה או מרצון לגרום למותו אלא כתוצאה מרשלנות כזו או אחרת.

במקרים כאלה העונש המקסימאלי יעמוד על 3 שנות מאסר. הדוגמא הטובה ביותר למקרים כאלה היא הדוגמא שבה הועמד מכשול בדרך אשר גמרה לתאונה. מה שכן, במקרים כאלה חשוב ביותר להוכיח שהייתה קיימת חובה מסוימת אשר הנאשם הפר, הוא נהג בניגוד למה שמצופה מאדם סביר במצבו וכתוצאה מכך נגרם המוות.

לכן ההגדרה כאן היא של ״גרימת מוות ברשלנות״ ולא רצח או הריגה.

 

האם יש מקרים שבהם בית המשפט יחליט לחרוג מעונת החובה בגין עבירת רצח

למרות כל הנאמר לעיל ולמרות העובדה שהחוק קובע בצורה מפורשת שעל רצח בכוונה תחילה העונש הוא מאסר עולם, הרי שלבית המשפט יש סמכות לפעול גם אחרת. ישנן סיטואציות מאוד ספציפיות שבהן, אם יוכח, שהרצח נעשה למעשה על ידי אדם שלא היה מודע למעשיו, הרי שהעונש יוכל להיות שונה.

אם עורך דין עבירות רצח מצליח להוכיח שלמעשה האדם המואשם ברצח לא היה לגמרי מודע וער למעשיו ולתוצאות הצפויות, הרי שניתן יהיה להקל על עונשו. לדוגמא, האם בית המשפט יפסוק את אותו עונש לאדם שפוי לחלוטין ולאדם הלוקה בכושר השכלי לו? או לאדם הלוקה בהפרעה נפשית? כמובן שלא.

בנוסף לכך, במידה ומדובר על אדם שתכנן והחליט לרצוח אדם אחר שהתעלל בו במשך שנים, וכבר היו מקרים מעולם, בית המשפט בהחלט יהיה רשאי להקל בעונשו של האשם. לכל המקרים הללו מוסיף עו״ד גם את הדוגמא שבה אדם רצח אדם אחר במטרה להגן על חייו שלו. כלומר, במקרים העונים להגדרה של רצח כהגנה עצמית הרי שניתן יהיה לחרוג מהעונש הקבוע בחוק.

 

מה באמת עושה אדם שמואשם ברצח?

כל מי שחיי את חייו בצורה יחסית שגרתית קורא את השורות הללו, יודע שקיים איש מקצוע כזה שקוראים לו עו״ד פלילי, אך לא מבין איך זה יכול להיות קשור אליו. עם זאת, במידה וגם אתם מרגישים כך, כדאי שתזכרו שהחיים שלנו יכולים לתפוס כיוונים שבכלל לא תכננו.

כלומר, האם אתם באמת מאמינים שלרוצחים יש מבט מיוחד בעיניים? ושכבר מגיל צעיר הם ידעו שהם יהיו רוצחים? מעטים מאוד הם המקרים שזה אכן המצב ושאכן מדובר על מקרים של רוצחים סחירים. ברוב המקרים מדובר על סיטואציה שהתרחשה והתפתחה בצורה מסוימת ולאט לאט, עם התרחשות הדברים, האדם החל למצוא עצמו במצוקה ולהתחיל לתכנן את רציחתו של אדם אחר.

כלומר, הרי כולנו יודעים לומר שקיים בנו גם יצר הרע, ממש כפי שאנחנו יכולים למצוא את עצמו חשים תכונות נוראיות כמו קנאה. עם זאת, כמובן שלא אצל כל אחד מאיתנו, כפי שקרה אצל קין, זה יגיע לכדי רצח. מצד שני, מה שונה בינינו ובין אדם שבסופו של דבר רצח? ואיזה צירוף של מקרים צריך להתקיים כדי שגם אנחנו נמצא את עצמנו בסיטואציה נוראית שבה אנחנו מתכננים את רציחתו של אדם אחר?

מלבד העובדה שכל אחד צריך להיות מודע היטב למעשים שלו ולבקש עזרה בטרם עת ולפני ביצוע עבירת רצח נוראית, חשוב לדעת שגם אם דבר כזה קרה, יש למי לפנות. לפני משפט כזה חובה לקחת ייצוג בעבירת רצח של עורך דין פלילי. הוא האדם שאיתו אתם חייבים לדבר אם הואשמתם ברצח, בהריגה או אפילו בגרימת מוות ברשלנות.

 

האם יש לכם סיכוי לצאת מזה אם מעלילים עליכם?

ראשית, עוד לפני שניכנס למקרים שבהם אדם באמת אשם ברצח, כולנו יודעים שיש גם מקרים שבהם מנסים להעליל על מישהו אחר ״ולתפור לו תיק״. תארו לעצמכם שאתם קמים בבוקר ומוצאים את עצמכם בלב פרשיה שכזו.

מה באמת עושים במקרה כזה? האם יש לכם סיכוי לצאת מהעניין או שאתם באמת עלולים למצוא את עצמכם מרצים עונש מאסר עולם על רצח שלא ביצעתם? חשוב להבין: במידה ואתם מוצאים את עצמכם במצב שבו מעללים עליכם רצח אין סיבה להקל ראש בדברים.

עצם העובדה שאתם יודעים עמוק בפנים שלא ביצעתם את העבירה הנוראית הזאת זה טוב ויפה, אך המשימה הכי חשובה היא לשכנע בכך את בית המשפט. לכן הדבר הראשון, והחשוב ביותר, שצריך לעשות במצב כזה הוא לפנות לעורך דין שיוכל לעזור לכם כי אחרת אין לכם סיכוי לצאת מזה.

 

מתי תהיו חייבים עורך דין עבירות רצח?

אפילו במידה ואתם כן אשמים, אתם יודעם עמוק בפנים שביצעתם את העבירה הנוראית הזאת וכי עכשיו הזמן לשלם את המחיר, כדאי שתעצרו רגע. כפי שראינו לכל אורך המאמר שהובא כאן לפניכם, יש הבדל מהותי בין רצח ובין הריגה ומי שיוכל לעזור לכם בכך הוא עורך דין מקצועי שעוסק בתחום הזה.

אפילו אם אתם יודעים שרצחתם ואפילו אם אתם יודעים לומר שזה היה בכוונה תחילה, יכול להיות שעורך הדין יוכל להוכיח אחרת? או שאולי לא תהיו מעוניינים בכך? והאם יש משמעות להבעת חרטה על המעשה?

על כל השאלות הללו עורך דין עבירות רצח מקצועי יוכל לענות לכם. לכן, בין אם זו הייתה עבירת רצח, הריגה או אפילו גרימת מוות ברשלנות, כדאי שתפנו לעורך דין עבירות רצח כמה שיותר מהר. הוא ידע להקשיב לכם, להבין מה באמת קרה, באיזו סיטואציה אתם נמצאים ולהציע לכם את הפתרון הטוב ביותר.

אין כל ספק שאם אתם אשמים במשהו תקבלו את העונש המגיע לכם, אך מצד שני, עורך דין טוב יוכל לפעול לא מעט לצורך הקטנת העונש. כמו כן, יש גם לא מעט מקרים שבהם ניתן יהיה להוכיח אי שפיות זמנית או מחלת נפש כזו או אחרת, מה שכמובן ישפיע על חומרת העונש הצפוי.

 

האשם אדם אחר ברצח

במידה ואתם נמצאים בצד המאשים, כלומר, אתם אלה שרוצים להגיש תביעת רצח כנגד אדם אחר, הרי שגם אז אתם חייבים שיהיה לכם עורך דין מצוין. בתחום של עבירות רצח, כמו בכל תחום אחר, יש משמעות לשאלה בידי מי אתם מפקידים את הטיפול במקרה שלכם.

לא כל עורך דין יידע להילחם מספיק טוב ולא כל עורך דין עבירות רצח יידע להוכיח שהאדם שאתם מאשימים אכן רצח בכוונה תחילה ולא הרג בשוגג. אין ויכוח על כך שאת האדם שנרצח כבר לא תוכלו להחזיר לחיים בשום מצב, אך לפחות תגרמו לכך שהאשם ישלם את המחיר. לכן אתם חייבים למצוא עורך דין מקצועי כמה שיותר מהר ולהפקיד בידיו את המשימה שכן רק איש מקצוע כזה יוכל לעזור לכם.

 

כך תדעו שבחרתם עורך דין עבירות רצח מתאים

יש הרבה מאוד עורכי דין פליליים שיוכלו לעזור לכם בסיטואציות שונות אך לא כולם יסייעו בצורה מספיק מקצועית במקרים של עבירת רצח. לכן זה בכלל לא משנה אם אתם נמצאים בצד האשם או בצד המאשים, כי מה שבטוח זה שאתם חייבים לפנות לעוה״ד הטוב ביותר שקיים.

עורך דין מקצועי הוא אדם שיידע לבדוק את כל הפרטים של המקרה שאתם מביאים בפניו והוא יידע מה להמליץ לכם בהתאם למצב. זה נכון שמדובר על סיטואציה נוראית שאיש מאיתנו לא היה רוצה למצוא את עצמו בה אך אם אתם כבר נמצאים בסיטואציה הזאת, חשוב להגיב נכונה.

לכן אתם צריכים עורך דין עבירות רצח שמגיע לא רק עם רקע כללי בתחום הפלילי אלא בעל ניסיון ספציפי בתחום של עבירות רצח. זה עדיין נשמע לכם כמו סינית? אתם לא יודעים איך לצאת מהמצב שבו הסתבכתם? רוצים לעשות הכול כדי שהאדם יקבל את העונש הכי חמור שאפשר?

רצח

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה