עורך דין עבירות הריגה

בחודש יוני בשנת 2019, השתנתה ההגדרה של עבירות הריגה לכדי הגדרה מדויקת יותר, כך שהמאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונשים בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה וצודקת יותר. למרבה הצער, הטמעה של שינויי החקיקה במסגרת ההלכה הפסוקה היא תהליך שאורך זמן.

היות ומדובר בשינויים חקיקתיים שבוצעו לא זה מכבר, גלגלי הצדק אינם תמיד מכוונים לעמוד בקנה אחד עימם. מכאן חשיבותו הרבה של סיוע משפטי מקצועי מעורך דין עבירות הריגה, המעודכן בכל שינוי החקיקה ומוסמך להעניק ייצוג פלילי ברמה הגבוהה ביותר לחשודים ונאשמים בתיקי הריגה.

מי זקוק לשירותיו של עורך דין עבירות הריגה?

כאשר פלוני גורם למותו של זולתו בקלות דעת, מתוך אדישות או בהיעדר כוונה תחילה (כלומר ללא יסוד נפשי של תכנון מוקדם, ללא מרכיב של קנטור, וללא החלטה מודעת לגרום לפטירתו של הקורבן), סעיף האישום יהיה "עבירת הריגה", אשר נחשבת פחותה ברמת חומרתה מעבירת רצח. העונש בצידה של עבירת הריגה כקבוע בחוק העונשין הישראלי כיום, הוא 20 שנות מאסר.

למידע נוסף בדבר עונשים על עבירות הריגה – מוזמנים לקרוא כאן.

 

מהו תפקידו של עורך דין עבירות הריגה?

עבירות הריגה מסווגות על פי סעיף מספר 298 לחוק העונשין. לפיו, על מנת להוכיח כי בוצעה עבירה מסוג הריגה ולא מסוג רצח, נדרש עורך דין עבירות הריגה להוכיח כי המתת הקורבן בוצעה שלא מתוך כוונה תחילה. לשם ההבחנה בין עבירות הריגה לבין עבירות רצח, יש צורך להוכיח את קיומו של מאפיין הנקרא "היסוד הפיזי" בביצוע העבירה.

היסוד הפיזי הוא מה שמגדיר את ביצוע המעשה בפועל. ככל שהתבצעה פעולה ממשית על מנת לגרום למות הקורבן – המעשה ייחשב כעבירת רצח, ולא כעבירת הריגה. מנגד, במקרה בו התנאים שנמנו לעיל לא באים לידי ביטוי, והיסוד הפיזי והנפשי מוגדרים בידי תנאים אחרים – המקרה עשוי להיחשב בחזקת עבירת הריגה.

במשפטים בנושא עבירות הריגה נדרשת המאשימה למצוא קשר סיבתי בין התוצאה (המוות) לבין המעשה. עבירות הריגה כוללות יסוד נפשי מופחת בהשוואה לעבירות רצח, כאמור. עבירות הריגה מכסות גם אנשים שנכשלו במילוי הוראות החוק, או אנשים שעמדו מנגד כאשר יכלו למנוע את השתלשלות האירועים שהסתיימה במותו של הקורבן.

מתפקידו של עורך דין עבירות הריגה, לבחון את הראיות בתיק כדי לזהות האם ישנה דרך להזים את הטענה כי קיים קשר סיבתי בין מותו של הקורבן לבין מעשיו של מרשו, ובמידה ובכל זאת קיים קשר כזה – לפעול עד כמה שניתן כדי להבטיח שהתביעה לא תייחס ללקוח סעיפי האישום בעבירת רצח בשעה שהוא אחראי להריגה ללא כוונה תחילה.

עורך דין עבירות הריגה
עורך דין עבירות הריגה

עורך דין עבירות הריגה אחראי להוכיח שמרשו לא היה מודע להשלכות מעשיו במלואן

מודעות בפועל היא מונח המתייחס לכך שבזמן שהנאשם ביצע את הפעולה שהובילה בסופו של עניין למותו של אדם אחר, הוא בחר לבצע אותה על אף שידע כי עלולות להיות השלכות שליליות לביצוע הפעולה. גם במידה והנאשם לא ידע בבירור ובאופן חד משמעי מהן התוצאות שעלולות להיות למעשיו, אלא היה מודע להשלכות האפשריות רק באופן כללי ועמום – מבחינת החוק, עדיין ניתן לייחס לאותו אדם עבירות הריגה.

 

האם עורך דין עבירות הריגה יכול לשנות את סעיף האישום לגרימת מוות ברשלנות?

החוק בישראל מבחין בין עבירות גרימת מוות ברשלנות לבין עבירות הריגה. במקרה של עבירות הריגה, עונש המאסר יכול להגיע ל – 20 שנים, אך עבור גרימת מוות ברשלנות –  העונש המקסימלי שקבוע בחוק העונשין הינו 3 שנות מאסר.

שוני נוסף בין תיקי גרימת מוות ברשלנות לבין תיקי הריגה, טמון בעובדה שלשם הרשעה בעבירת גרימת מוות ברשלנות, יש להוכיח כי בא לידי ביטוי יסוד נפשי של רשלנות, בעוד שלטובת הרשעה בביצוע הריגה, נדרשת הוכחת קיומו של יסוד נפשי מסוג כוונה בעת ביצוע העבירה, או התנהגות פזיזה.

בתנאים מסוימים, עורך דין עבירות הריגה עשוי למצוא דרכים להוכיח כי העבירה שבוצעה היא בחזקת גרימת מוות ברשלנות ולא עומדת בתנאי הסף המגדירים עבירות הריגה בחוק העונשין. בהתאם לכך, בנסיבות ספציפיות עשוי להיווצר פתח להפחתה בעונשו של הנאשם בעזרת שינוי סעיף האישום המיוחס לו כאמור לעיל.

 

כיצד עורך דין עבירות הריגה יכול לסייע בהמתקת עונשו של הנאשם?

אף שחוק העונשין מגדיר רף ענישה גבוה בגין עבירות הריגה, מן הראוי להזכיר כי קיימת אפשרות שבית המשפט יגזור על הנאשם בעבירת הריגה עונש קל יותר מן העונש המרבי המוגדר בדין הפלילי. זאת כתלות בנסיבות האירוע הספציפיות וברקע האישי והפלילי של הנאשם בעבירת ההריגה.

בעזרת ייצוג מעורך דין פלילי מנוסה ובקיא בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי הריגה, ניתן להציג את נסיבות המקרה באופן שיסייע לכם למצות את זכויותיכם ולצמצם את השלכות המקרה על חייכם.

 

בשורה התחתונה

תיקים פליליים הנוגעים לעבירות הריגה ידועים כמקרים מורכבים שיש לטפל בהם בזהירות מרבית על מנת להימנע מהחמרת מצבם של הנוגעים בדבר. עם זאת, בכוחו של עורך דין פלילי מנוסה, לסייע לחשודים ונאשמים העומדים בפני הליכים פליליים בתיקי עבירות הריגה, להשתמש בידע המשפטי שלו ובהיכרותו עם מנגנוני האכיפה והמערכת המשפטית, על מנת להטות את כף המאזניים לטובת מיוצגיו.

זומנתם לחקירה משטרתית בחשד למעורבות בעבירת הריגה? עומדים בפני הגשת כתב אישום בגין ביצוע עבירת הריגה? פנו להתייעצות מקדימה עם עורך דין פלילי מנוסה על מנת שתוכלו לצאת מהתסבוכת אליה נקלעתם כשידכם על העליונה.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה