עורך דין סחיטה באיומים

מתוך אינספור עבירת שאדם עלול לבצע, אין ספק שעבירה של סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה יחסית. כיוון שהמקרים הללו חוזרים ונשנים במדינת ישראל, זה טבעי לראות שמהחוקק עושה כל מה שביכולתו כדי להרתיע וכדי לגרום לכך שאנשים יפסיקו לפעול בדרך התנהגות שכזו.

למעשה, על פי חוק העונשין, סחיטה באיומים הינה עבירה פלילית לכל דבר והמטרה שלה היא לכבות על אדם אחר לבצע מעשה מסוים או לא לבצע מעשה מסוים, והכול בהתאם לרצונו של הסוחט. עבירות של סחיטה באיומים יכולות להתבצע בלא מעט דרכים שונות, בין אם זה בדרך של דיבור ישיר בעל פה, על ידי מכתב או אפילו בכל האמצעים האלקטרוניים הקיימים בימינו.

בנוסף לכך, עבירות של סחיטה באיומים יכולות להתבצע גם על ידי פגיעה ברכוש, בחירות או אפילו בגופו של אדם אחר, כך שהמגוון רחב ביותר. חשוב להיות מודעים לכך שניתן לדבר על סחיטה באיומים אפילו במקרים שבהם האיום לא מומש ולא הביא לידי התוצאות הרצויות מבחינתו של הסוחט.

בנוסף לכך, ניתן לראות שמבחינה הענישה המחוקק קבע ענישה של בין 7 ל 9 שנות מאסר במקרי עבירות של סחיטה באיומים. בבואנו לראות מה אומרת ההגדרה לגבי השאלה מהי סחיטה באיומים ניתן לראות שמדובר על כל מקרה שבו אדם רצה לפגוע בפרנסה, בשמו הטוב או בצנעה של הקורבן.

בנוסף לכך, כאשר הסוחט מאיים על אותו קורבן שהוא יפרסם, או לא יפרסם, דברים מסוימים על מקרה מסיום שהתרחש ושהקורבן קשור אליו בדרך כלשהי. כל המעשים הללו נעשים במטרה להביא את האדם המאוים לביצוע מעשים שאינם מרצונו החופשי ובכל המקרים הללו העבירה היא עבירת סחיטה באיומים.

 

מה ההבדל בין איום ובין סחיטה?

חשוב להבין שמבחינת החוק יש הבדל בין עבירה של איומים ובין עבירה של סחיטה באיומים ויש מקרים שבהם תחליט התביעה להגיש אישום כזה או אישום אחר. מה שיקבע באיזה אישום תבחר התביעה זו כמובן העבירה עצמה וכאן אנחנו צריכים לשים לב היטב להגדרות השונות.

בבואנו לנסות ולהבין מה ההבדל בין שני סוגי העבירות הללו, אנחנו רואים שמטרתו של איום היא להפחיד את הקורבן. לעומת זאת, מטרתה של סחיטה היא לא רק להפחיד, אלא בעיקר לגרום לאדם שאותו אנחנו מפחידים גם לבצע, או לא לבצע, מעשה מסוים בניגוד לרצונו החופשי.

מה שכן משותף לשני סוגי העבירות הללו זה הרצון והכוונה להפחיד את האדם שעליו מאיימים, תוך פגיעה בשקט הנפשי שלו. בנוסף לכך, חשוב לדעת שקיים גם הבדל בין פעולה של איום ובין פעולה של אזהרה וכאן ניתן יהיה לבחון את הדברים בהתאם למידת ההשפעה שיכולה להיות מצידו של המאיים על המאוים.

במילים אחרות, במידה ואכן יש קשר ישיר בין השניים ובמידה והמאיים מאיים במשהו שבאמת בר ביצוע, הרי שמדובר על איום לכל דבר ולא על אזהרה. מצד שני, חשוב גם להיות מודעים לכך שכאשר אדם אחד מאיים על אדם אחר שהוא ינקוט נגדו בפעולה חוקית כלשהי, כמו לדוגמא פניה לרשויות, הרי שלא מדובר כאן על עבירה פלילית.

עורך דין סחיטה באיומים
עורך דין סחיטה באיומים

כיצד בית המשפט יקבל את החלטתו בשלב הראשוני?

במידת ישראל, אשר בה מקרי האלימות חוזרים ונשנים, אנחנו יכולים לראות שלא אחת מגיעות תביעות בנושא של סחיטה באיומים לפתחו של בית המשפט. יש אומנם מקרים שבהם יהיה יחסית פשוט לקבוע האם מדובר על מקרה של איום, סחיטה או אזהרה, אך יש גם מקרים שבהם החלטת בית המשפט תהיה הרבה יותר מורכבת וקשה. לבית המשפט, גם בסוגיה הזאת, כמו בהרבה סוגיות אחרות, ישנם מספר כלים שעומדים לרשותו כדי להגיע להחלטה ולפסוק בנושא.

אחד מהכלים הוא לבדוק את הנסיבות שבהם התרחשה העבירה או הסחיטה, כלומר, מי אמר למי? מתי ובאיזה הקשר? בנוסף לכך, בית המשפט יבחן גם כיצד היה מגיב לאותה סחיטה באיומים אדם סביר ונורמטיבי מהשורה, וזאת על מנת לנטרל את תחושתו הסובייקטיבית של הקורבן במקרה הספציפי שעליו מדובר.

 

איזו ענישה צפויה על עבירות של סחיטה באיומים?

כמו כל עבירה אחרת, אם יוכח גם כאן שאכן מדובר היה על מקרה של סחיטה באיומים, העונש יהיה בהתאם לחוק ובהתאם להחלטת בית המשפט. חשוב לדעת שישנו הבדל בין רף הענישה הקיים בין עבירות של סחיטה באיומים שמומשו ובין עבירות של סחיטה באיומים שלא הגיעו לכדי מימוש.

במקרה שבו מדובר על עבירת סחיטה באיומים שלא הגיעה לכדי מימוש העונש המקסימלי יעמוד על 7 שנות מאסר. לעומת זאת, אם מדובר על מקרה של סחיטה באיומים שכן מומש, הרי שהעונד יכול להגיע אפילו לתשע שנות מאסר בפועל.

 

מתי סחיטה באיומים מוגדרת בפועל כעבירה?

כתוצאה מכך שכל המקרים הקשורים לאיומים מסוגים שונים עוסקים למעשה בתקשורת בין אישית, בין אם בעל פה ובין אם זה בכתב, ניתן לראות שגם בבוא בית המשפט להחליט האם זו עבירה או לא, הסביבה והתקשורת ישפיעו.

כלומר, במקרים של עבירות סחיטה באיומים כל מה שצריך להוכיח הוא בסך הכול שהמאיים אכן הגיע בכוונה לאיים על הקורבן לעשות מעשה מסוים. אין כל צורך להוכיח שהמאוים אכן עשה את מה שהמאיים דרש ממנו, כי מספיקה כוונתו הרעה של המאיים כדי שזו תיחשב לעבירה.

אם ניקח את הדוגמא הקלאסית שבה אדם אחד לווה כספים ולא החזיר אותם, ואם האדם שהלווה את הכסף עובר כעת להתנהגות מאיימת כלפי החייב – הרי שזו יכולה להיחשב עבירה בפועל. אותו אדם שמאיים על החייב בהחלט עלול להיות מורשע בעבירה של סחיטה באיומים, וזאת אפילו אם הוא רק איים ולא באמת תכנן לשבור את רגליו וידיו של החייב.

ההבדל בין עבירות של סחיטה באיומים ובין סחיטה בכוח

עוד אבחנה שעושה החוק היא בין מקרים של סחיטה באיומים ובין מקרים של סחיטה בכוח. בעבירות של סחיטה בכוח אנחנו צריכים להוכיח לבית המשפט כי האדם החשוד בעבירה לא רק גרם לקורבן לבצע פעולה מסוימת, אלא הוא גם עשה זאת תוך שימוש בכוח.

לעומת זאת, במקרים של סחיטה באיומים מוטיב הכוח הפיזי אינו קיים. בנוסף לכך, חשוב להיות מודעים לכך שעוד נתון שבא לידי ביטוי בלשון המחוקק, הוא שהדין כלפי אדם שהשתמש במשקאות משכרים או בסמים מכל מיני סוגים כדי לגרום לקורבן לבצע פעולה מסוימת – יהיה מואשם בעבירת איום בכוח.

האם קיימות נסיבות מקלות?

כפי שקורה בהרבה סוגים אחרים של עבירות, זה טבעי שנרצה לדעת האם גם במקרים של סחיטה באיומים ניתן להתייחס למספר נסיבות מקלות שבעתיד יגרמו לעונש להיות מצומצם יותר. באופן כללי התשובה היא כמובן לא, כי אחרת מדוע המחוקק קבע את החוקים הברורים בנושא? מצד שני, אנחנו רואים שבבואו של בית המשפט לשפוט כל מקרה שמגיע לפניו, אנחנו רואים שיש התייחסות לגורמים שונים.

לדוגמא, אם החשוד היה נתון בלחצים נפשיים או סבל מהפרעה נפשית בעת ביצוע העבירה, בהחלט ייתכן שנתון זה יבוא לידי ביטוי בבואו של בית המשפט להחליט על גזר הדין. בנוסף לכך, גם השאלה עד כמה היו חמורים האיומים תשפיע על החלטת בית המשפט. אם כל זה לא מספיק, כדאי שתדעו שגם עברו הפלילי של החשוב יכול להשפיע על תוצאותיה של תביעה כזאת.

במקרים שבהם מדובר על אדם שמעולם אפילו לא הגיע לתחנת משטרה ויש לו עבר פלילי נקי, הרי שבית המשפט ייקח זאת לתשומת ליבו בעת קבלת ההחלטות. מצד שני, אם מדובר על אדם שכבר מוכר למשטרה ולבתי המשפט ואם מדובר על סחיטה באיומים בדרגה חמורה, הרי שהעונש ברוב המקרים יהיה העונש המקסימאלי האפשרי.

מה קורה לאדם שנעצר בגין חשד לעבירת סחיטה באיומים?

בדרך כלל כאשר מדובר על חשוד נעצר על ידי המשטרה בגלל חשד של עבירת סחיטה באיומים יוכל להיעצר גם ל24 שעות מלאות. בנוסף לכך, ברוב המקרים המשטרה גם תגיש בקשה להאריך את מעצרו של החשוב וזאת כדי להמשיך ולהשלים את החקירה כולה. המשטרה, אחרי שתעשה את החקירות הראשונות שלה בנושא, תעביר את תיק החשוד ישירות אל הפרקליטות, וזאת בתנאי שיש בידיה מספיק הוכחות כדי להגיש כתב אישום.

בנוסף, ברוב המקרים הללו המשטרה גם תבקש להאריך את המעצר עד לתום ההליכים. לעומת זאת, במידה ומדובר על עביר סחיטה באיומים אשר נחשבת ליחסית קלה, הרי שאז המשטרה בדרך כלל תנהל את החקירה ואת התביעה בעצמה וללא כל התערבות חיצונית.

כיצד כדאי להתנהל במהלך החקירה המשטרתית?

למרות שכולנו אנשים טובים לכאורה ואיש מאיתנו לא רוצה לפגוע באדם אחר, האמת היא שכל אחד מאיתנו עלול למצוא את עצמו לא רק בצד הנפגע אלא גם בצד הפוגע. משמעות הדברים היא שאם גם אתם נעצרתם בחשד בגין עבירות של סחיטה באיומים, הרי שהמשטרה תפסה אתכם, עצרה אתכם וכעת אתם תוהים מה תוכלו לעשות. אחד מהצעדים הכי חכמים וחשובים שתוכלו לעשות אם אכן נעצרתם בגין עבירה מהסוג הזה, הוא לנסות לדלות מהשוטרים כמה שיותר אינפורמציה.

זה נכון שהם אלה שחוקרים אתכם ואתם נמצאים בסיטואציה שבה אתם צריכים לענות על שאלות, אך יחד עם זאת, יש לכם אפשרות לנסות להבין מהם במה דברים אמורים. השלב הזה חשוב ומהותי ביותר שכן בצורה כזאת לא תפלילו את עצמכם ולא תיתנו למשטרה מידע שהיא למעשה עוד לא יודעת. בנוסף לכך, כמובן שיש לכם גם זכות להתייעץ עם עורך דין פלילי ולא כדאי לוותר על כך.

כפי שאתם בוודאי יודעים, מהסרטים או אולי מחקירות אחרות שהייתם בהן, יש לכם גם זכות שתיקה ואתם בהחלט יכולים להשתמש בה. מה שכן, עדיף להשתמש בזכות השתיקה בתבונה כי להימנע ממצב שהיא תופעל לרעה במהל כתב האישום. זה אומר שלא כדאי לכם להשתמש בזכות השתיקה ככה סתם אלא כדאי מאוד להסביר מדוע אתם עושים זאת וגם עד איזה שלב תעשו זאת.

כלומר, מה צריך להשתנות בתנאי החקירה או במצב שבו אתם נתונים כדי שכן תתחילו לדבר. התנהגות כזאת יכולה להיחשב מבחינת המשטרה כשיתוף פעולה גדול יותר לעומת מצב של שתיקה מוחלטת ולכן כדאי לפעול בדרך כזאת.

איזה זכויות יש לאדם שחשוד בעבירה כמו סחיטה באיומים?

כפי שקורה לגבי הרבה עבירות אחרות, אנחנו יכולים לראות שגם כאן יש לא מעט זכויות לחשוד שעליהן המשטרה חייבת להקפיד. לדוגמא, יש לו זכות שלא יפגע גופו, כבודו ושלא תישלל ממנו חירותו בגלל הרשעה שלא בדין.

בנוסף לכל אלה, עוד זכות חשובה מאוד שעומדת לרשותו של כל חשוד, בין אם מדובר על חשוד בעבירת סחיטת באיומים ובין אם מדובר על חשוד בעבירה אחרת – היא להתייעץ עם עו"ד פלילי. חשוב מאוד לשים לב לזמנים ולהשתלשלות העניינים סביב הנושא של ההתייעצות עם עורך הדין שלכם במקרה כזה.

כלומר, אם אתם חשודים בעבירה מסוימת של סחיטה באיומים הרי שכדאי יהיה לפנות כמה שיותר מהר לעו"ד פלילי, עוד לפני שאתם נותנים את הגרסה שלכם לאירוע. עוד דבר שכדאי לדעת על חקירות משטרה בסיטואציות כאלה, היא שעומדת לרשותכם לא רק זכות השתיקה אלא גם הזכות להיחקר באופן הוגן.

זה אומר שהחוקרים לא יוכלו להשתמש באמצעי חקירה פסולים ויתרה מכך, על החוקרים המשטרתיים לפרט בפניכם, החשודים, את הטענות נגדכם. כמו כן, החוקרים חייבים להודיע לכם שאתם נמצאים תחת חקירה אחרת כל פעולה שהם יעשו פסולה וכדאי שתהיו מודעים לכך.

המשמעות של ייעוץ עם עורך דין פלילי

לא נעים לגלות שאתם חשודים, אפילו אם עמוק בפנים אתם כן יודעים שעשיתם משהו לא בסדר. בנוסף לכך, הרבה פעמים קורה שאנחנו מתנהגים בצורה לא תקינה ולא סבירה ומיד מצטערים על כך, אך מבחינת החוק זה יכול לסייע רק במעט.

לכן הדבר הכי חשוב שיש הוא להבין את הסיטואציה שבה אתם נמצאים ובכך יעזור לכם עורך דין פלילי. העניין הוא שאדם שלמד את תחום המשפט ומגיע עם התמחות בענף הפלילי מכיר את החוק ויתרה מכך, הוא מנוסה ויודע מה כדאי לעשות.

עורך דין פלילי יוכל לסייע לכם להבין עד כמה חמור המעשה שעשיתם, מה מותר למשטרה לעשות עכשיו ובעיקר –מה כדאי לכם לעשות או לא לעשות. אין סיבה שתתמודדו עם הסיטואציה הזאת לבד ואתם תראו שככל שתפנו לעורך דין פלילי יותר מהר, כך ההסתברות שתבצעו טעות חמורה שתשפיע על מהלך הדברים תקטן.

החשש מהגשת תביעה בגין סחיטה באיומים

במידה ואתם נמצאים דווקא בצד שתקפו אותו, איומו עליו וגם סחטו אותו, אתם בוודאי מרגישים מאוד מבוהלים. מה עושים בסיטואציה כזאת? ואיך כדאי לנהוג? אדם שאיימו עליו בדרך כלל מרגיש את הלחץ לא רק ברגע שאחרי האיום, אלא לכל אורך הדרך, גם אחרי שהרבה ימים חולפים.

כדאי שתדעו: החוק עומד לצידכם ואין שום סיבה שבגללה כדאי לכם לוותר על תביעה. הבעיה היא שהרבה פעמים האיומים והסחיטה כל כך אגרסיביים, שאותו קורבן כבר אומר לעצמו שעדיף לשכוח את מה שקרה ובלבד שהסיטואציה לא תחזור על עצמה ושהמאיים רק ישכח אותנו.

עם זאת, חשוב שתדעו שאין לכם סיבה אמיתית לפחד. מהרגע שתיפגשו עם עו"ד פלילי שיוכל להקשיב לכם ולסייע לכם, הדברים ייראו אחרת. הוא יידע לא רק לשאול אתכם את כל השאלות הנכונות אלא גם להעניק לכם את העזרה שלה אתם זקוקים ויתרה מכך, במידת הצורך והאפשר מיד החשוד ייעצר.

זה אומר שאתם, שאתם בסך הכול הקורבנות כאן, תוכלו לחזור ולנהל חיים שגרתיים בלי לפחד. מה שכן, כדי להבטיח שהדברים יסתיימו על הצד הטוב ביותר, כדאי יהיה לבדוק בידי איזה עו"ד פלילי אתם מפקידים את הטיפול במקרה שלכם.

זה לא משנה מתי בדיוק התרחשו האיומים, כמה זה היה נורא ועד כמה נפגעתם מהעניין, כי מה שבטוח זה שעורך דין פלילי מנוסה, מוכר ובעל מוניטין זו הכתובת הכי טובה שיש. לכן אנחנו מזמינים אתכם למשרדנו, כי עורכי דין שלנו מגיעים עם כל הניסיון והידע שצריך בנושא ואנחנו נשמח לעזור גם לכם!

עורך דין סחיטה באיומים

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין סחיטה באיומים

מידע נוסף סביב הנושא

סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות

ככלל, עבירות סחיטה באיומים נפוצות בישראל והן עשויות לפגוע באנשים מסטטוסים שונים. העונש שצפוי להינתן לאדם שהורשע בסחיטה באיומים עומד על 9 – 7 שנות

סחיטה מינית

סחיטה מינית, היא מצב בו אדם נדרש לעשות על ידי איומים, מעשה בעל אופי מיני. האיומים יכולים להיות מסוגים שונים, החל מפגיעה פיזית באדם עצמו

המרת הליך פלילי בכופר

ניו יורק של שנות התשעים הייתה מקום לא בטוח ואף מסוכן להימצא בו. גל של פשיעה ועוני היכה בעיר ובמשך שנים ארוכות נהגו משפחות תיירים

סחיטה מינית ברשת

רשת האינטרנט שנכנסה לחיינו לפני כמה עשורים, הביאה איתה לא מעט יתרונות שכולנו נהנים מהם עד היום. היכולת שלנו לתקשר עם חברים, לחפש מידע שחשוב

עבירת סחיטה באיומים – עונש

עבירת סחיטה באיומים היא עבירה פלילית נפוצה יחסית בישראל, שאנשים רבים נפגעים ממנה. בין אם עסקינן בנבחרי ציבור, פוליטיקאים, עיתונאים, מפורסמים, עבריינים, או אנשים נורמטיביים

כך תתמודדו עם סחיטה באיומים

ברוכים הבאים לעידן המודרני בו היכולת של אזרחים לבצע עבירות פליליות כנגדכם היא מגוונת מתמיד. אחת מן העבירות היותר נפוצות המתקיימות כיום היא עבירת הסחיטה