עורך דין מידע פנים

מעת לעת, אנו שומעים על מקרים שבהם אנשים שהחזיקו בניירות ערך, או רוכשים פוטנציאליים של מניות השייכות לחברה בורסאית, עשו שימוש במידע פנים לטובת הפקת רווח מקסימלי מן העסקה. מידע פנים, הוא נתונים אשר מאפשרים לבעלי מניות למכור אותן במחירים גבוהים, או לרכוש מניות במחירים נמוכים מתוך ידיעה ברורה שמחירן יזנק תוך זמן קצר.

שימוש במידע פנים מהווה עבירה פלילית ובהתאם לכך – אדם שיורשע בביצוע מעשה כזה, צפוי לעונשים הכבדים הקבועים בחוק. במסגרת הסקירה הבאה נסביר מהם אותם עונשים, ואיזו עזרה יכול עורך דין מידע פנים לספק לאנשים הנחשדים או נאשמים בביצוע העבירה.

לפני הכל – מהו מידע פנים ומה ערכו?

מידע פנים הוא מידע הקשור בהתנהלותה של חברה אשר המניות שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך. המידע הזה קשור להתנהלות הפיננסית או העסקית שלה והוא מגיע לידיעתם של בעלי תפקידים מסוימים בחברה בלבד. במרבית המקרים, למידע הזה אין השפעה של ממש על מחירי המניה של החברה.

אבל יש מקרים שבהם מהלכים מסוימים שבהם החברה הנסחרת בבורסה עומדת לנקוט בתוך זמן קצר, עשויים לגרום לעלייה חדה במחיר המניות שלה, או לחילופין גרום לירידה במחירי המניה, ברגע שייוודעו לציבור הרחב.

אם מידע מהסוג הזה מגיע לאדם או לגוף אחר המחזיק במניות החברה לפני שהגיע לכלל המשתתפים במסחר בשוק ההון בישראל, הוא יכול להשתמש בו לצורך הפקת רווחים, תוך מכירה או קנייה של המניות של החברה באופן שישאיר בידיו בסיכומו של עניין רווח גדול.

 

מדוע השימוש במידע פנים מהווה עבירה על החוק?

השימוש הזה במידע פנים הוא בדיוק הדבר שחוק ניירות ערך בישראל אוסר לעשות. סעיף 52 א' לחוק ניירות הערך בישראל, מגדיר מידע פנים כמידע על התפתחות בחברה או על שינוי במצבה, או על התפתחות ושינוי הצפויים בעתיד. כמו כן, מידע פנים על פי אותו הסעיף, הוא כל מידע אחר אשר לא ידוע לציבור, ואילו היה ידוע לציבור הוא היה גורם, ככל הנראה, לשינויים משמעותיים במחיר המניה של החברה הבורסאית.

 

מי עלול להזדקק לשירותיו של עורך דין מידע פנים?

בדרך כלל, מי שנחשף למידע פנימי של חברה בורסאית הוא אדם הממלא תפקיד, כאשר מתוקף תפקידו הוא נחשף למידע חשוב כבר בשלבים מוקדמים, עוד לפני שהמידע הזה מועבר לידיעת שאר הסוחרים בבורסה בדרכים המקובלות. לדוגמה – מידע על עלייה או ירידה ברווח הנקי של העסק, שגורם שנחשף אליו מסתייע בו ליצירת רווחים בלתי חוקיים, או מעביר אותו לאחר למטרה דומה. בדרך כלל, מי שנחשף למידע פנים הם אנשי מחלקת החשבונות של העסק, בנוסף לבעלי תפקידים אחרים.

עורך דין מידע פנים
עורך דין מידע פנים

 

ככל שהדבר מפתיע, דווקא בעלי תפקידים שגרתיים למדי בחברות הם אלו שעשויים להיחשף למידע הפנימי הרגיש. אם הם מעוניינים להסתייע במידע הזה אבל אינם יכולים לעשות בו שימוש, הם מעבירים אותו לאדם אחר במטרה לחלוק איתו את הרווחים שייווצרו כתוצאה מהשימוש האסור במידע פנימי.

כל מי שלוקח חלק בקנוניה הזאת צפוי לעמוד למשפט. עם זאת, עורך דין פלילי איכותי יכול לסייע לנאשמים ולהפחית במידה ניכרת את חומרת הסנקציות והעונשים שיינקטו כנגדם אם וכאשר יורשעו.

 

על מקורו של האיסור על שימוש במידע פנים במדינת ישראל

באופן עקרוני, כל מי שעיניו בראשו מבין היטב כי שימוש במידע פנים מעניק יתרון עצום ובלתי הוגן למי שנחשף אליו. כיוון שמדינת ישראל מעוניינת שהמסחר בבורסה יהיה הוגן ולא יעמיד חלק מן הסוחרים בניירות ערך במצב של נחיתות מתמדת ביחס למי שמחזיקים במידע פנים, נחקק סעיף בחוק המונע את השימוש במידע האמור כפי שהוזכר לעיל.

הסעיף הזה נוסף לחוק בשלב מאוחר יחסית, בשנות השמונים של המאה הקודמת. עד אז, השימוש במידע פנים היה נפוץ וחוקי, ואפילו הוזכר מעת לעת בריש גלי במדורים הכלכליים של העיתונים של אותה התקופה.

כיום, במקרה שאדם כלשהו עושה שימוש במידע שהגיע אליו באופן פסול, יכולה החברה הבורסאית לתבוע ממנו להשיב לה את הרווח שהגיע לידיו כתוצאה מהשימוש שעשה במידע פנים. עקב המורכבות הרבה של הנושא, רצוי מאד להסתייע בשירותיו המקצועיים של עורך דין מידע פנים בהליך ההגנה, במקרה של תביעה בעקבות שימוש במידע כזה בצורה לא חוקית לשם הפקת רווחים פסולים.

 

אילו עונשים צפויים למי שחושף מידע פנים או עושה בו שימוש?

אנשי פנים בתאגיד אשר עושים שימוש בלתי חוקי במידע פנים שיש להם גישה אליו, צפויים לעונש מאסר בן 5 שנים ו/או לתשלום של קנסות כבדים. מנגד, גם מי שיעשו שימוש במידע פנים שהגיע לידיהם דרך איש פנים בתאגיד כלשהו, בין אם באופן ישיר ובין אם בצורה עקיפה, ידונו לעונש מאסר בן שנתיים ו / או קנס כבד.

מוזמנים לקרוא עוד על עונשי צווארון לבן.

 

כיצד עורך דין מידע פנים יכול לסייע למי שנחשד או נאשם בשימוש במידע פנים

אדם אשר הוחלט להגיש נגדו כתב אישום, נדרש להסתייע בשירותיו של עורך דין מידע פנים מנוסה, שיוכל להציג באופן מקצועי את הנימוקים לחפות מרשו, ולסייע ללקוח בהפחתת העונש הצפוי לו, במידה והתיק אכן הגיע לבית המשפט ולשלב ההרשעה בשימוש אסור במידע פנים. בכוחו של עורך דין מידע פנים עתיר ניסיון, לגבש קו הגנה שיטיב עם הלקוח ויסייע במיצוי זכויותיו בהליכים.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין הפרת אמונים

בחוק העונשין בישראל כלול סעיף אשר מתייחס לעבירות מרמה והפרת אמונים. בבסיסן, עבירות הפרת אמונים נוגעות לעובדה שעובד ציבור פעל באופן שיש בו כדי להפר

עבירות צווארון לבן – עונש

עבירות צווארון לבן הן סוגים שונים של פעולות בלתי חוקיות אשר מתבצעות בשאיפה לקצור רווחים באמצעים בלתי חוקיים ולא מוסריים. למרות שבעבר עבירות צווארון לבן

עורך דין עבירות צווארון לבן

המושג עבירות פליליות, מזוהה באופן אוטומטי עם כמעט עם פעולות אגרסיביות, טקטיקות הפחדה ומעשי אלימות, שתכליתם הינה לגרום לקורבנות המעשה להיות מפוחדים וכנועים בזמן שהעבריין