עונשים על פגיעה בהליך משפטי

לכל אדם יש זכות להליך משפטי הוגן. נשמת אפה של מדינה דמוקרטית היא היכולת לספק לכלל אזרחיה את הזכות להיאבק בבית המשפט על חפותם, ובמידת הצורך לקבל עונשים וגזרי דין, באופן שיהיה שווה בפני החוק, ללא הבדל דת, גזע ומין.

כל הפרה או פגיעה בהליך המשפטי ובעקרונותיו, עלולה להתפרש כפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות ביותר, ולכן היא תלווה בהטלת סנקציות, אשר בסופו של דבר ינסו לבטל פגיעה זו בזכויות. בתי המשפט מחויבים לאפשר לקהל הנאשמים המובאים בפניהם לזכות בהליך משפטי תקין ככל האפשר, הן בתחומי המשפט האזרחי והן בתחומי המשפט הפלילי, על פי העקרונות שיפורטו בסקירה מקיפה זו.

מהו הליך משפטי הוגן?

ישנם מספר עקרונות המגדירים הליך משפטי תקין, שמהם נגזרת ההגדרה של הפגיעה בהליך זה. כחלק מהליך המשפט, זכאי האדם לעקרון ההסמכה הריבונית, החפות, ניטרליות ופומביות הדיון. עקרון ההסמכה הריבונית מגדירה את גבולות שליטתה בפרט, כך שהסמכות הריבונית כלפי אדם תהיה רק מכוח החוק והמפורט בו.

עקרון זה מעוגן בעקרון נוסף, האומר שאין אפשרות לחוקק חוקים באופן רטרואקטיבי, מצב העלול לפגוע בשינוי זכויותיו של אדם, כפי שהיו מוכרים לו. עקרון זה קובע את הנורמות על פיהם פעל האדם, על סמך הידע שהיה קיים ברשותו בנקודת זמן ספציפית. מעבר לכך, אדם זכאי להליך הוגן, בעיקר על פי העיקרון האומר שהוא חף מפשע, עד אשר תוכח אשמתו.

לכן הוא זכאי לדיון פומבי וניטראלי, אשר מגדיר את זכותו של כל אדם לעמוד בפני בית המשפט באופן בלתי תלוי. ההליך המשפטי יתבצע על פי עקרון המידתיות, אשר קובע שההליך המשפטי והעונש שייקבע בו צריכים להתאים באופן פרופורציונלי לעבירה שבוצעה.

 

מהי פגיעה בעקרונות ההליך המשפטי התקין?

כאשר מובאים נאשמים לבית המשפט, הוא מחויב להקפיד על כלל זכויותיהם, החל מכך שהם ייוצגו על ידי עורך דין, וכלה בתקינות והגינות מתקני הכליאה אליהם הם עלולים להיות מועברים. במסגרת החוק, ניסו להקיף את הסיטואציות בהן עלולה להתרחש פגיעה בהליך המשפטי התקין, ולמנוע אותה מבעוד מועד.

למשל, עקרון הפומביות וניטרליות הדיון עלולים להיפגע במספר סיטואציות, שהעיקרית בהן היא כאשר לשופט המכהן במשפט יהיה אינטרס אישי בנושא או כאשר הוא יהיה מעורב או בעל היכרות עבר עם הנאשמים או הגורמים המעורבים בנושא. מכיוון שכך, שופט הרואה עצמו מעורב בנושא המשפט הנמצא מולו, אמור לפסול את עצמו מכס השיפוט.

גם זכות הנאשם לייצוג עורך דין, ללא קשר ליכולתו הכלכלית, נפתרה על ידי החוק באמצעות הסנגוריה הציבורית, שמטרתה לספק לכלל האזרחים נקודת פתיחה שווה במשפט המתנהל נגדם, מבחינת ייצוגם. עורך דין פלילי, המייצג את הנאשם, בין אם באופן פרטי, ובין אם הגיע מהסנגוריה, חייב לבחון את כל ההליך המשפטי, ולשמור על תקינותו.

עונשים על פגיעה בהליך משפטי
עונשים על פגיעה בהליך משפטי

מהם העונשים על פגיעה בהליך המשפטי?

אם סבר בית המשפט כי מי מבין המעורבים במשפט פגעו באחת מזכויות הנאשם, הוא עלול להטיל עונשים על פגיעה בהליך המשפטי. בדרך כלל העונש ינסה לבטל את הפגיעה בזכויות האדם, וייטה לזכות הנאשם, שזכויותיו הופרו. דוגמא ברורה לעונש שכזה הוא פסילת ראיות שנאספו בשלב החשדות, באופן שפגע בזכויות הנאשם.

למשל, במקרה בו נאספו ראיות והוצגו לבית המשפט, בלי יכולת לתת לנאשם הזדמנות להגן על עצמו לפני כן. פסילת ראיות עלולה להתרחש גם כאשר מתגלה כי בהליך החקירה, לא זכה הנאשם לזכות השתיקה, או לייצוג משפטי, או שנעשתה עבירה אחרת אשר פגעה בזכויותיו לא להפליל את עצמו.

הפגיעה בהליך המשפטי יכולה להתרחש על ידי אחת משלושת הרשויות, הרשות המחוקקת, האוכפת או המבצעת, קרי המשטרה וחוקריה.

 

פגיעה בהליך המשפטי בדמות מעצר מנהלי

כאמור, זכותו הבסיסית של כל אדם היא להליך משפטי תקין, שיתנהל בזמן סביר, כך שיוכל להוכיח את חפותו. יוצא מהכלל, או חריג לכך, הוא מעצר מנהלי. אפשר לבצע מעצר מנהלי בישראל, מכח חוק סמכויות שעת חירום. אולם, מכיוון שמעצר אזרחי עלול לעבור בעצמו על מספר עקרונות להליך משפטי תקין, יש להקפיד על כך שמעצר זה לא יהיה ממושך יותר מהמותר בדין האזרחי.

המעצר האזרחי, אשר מנסה למצוא את האיזון בין נקיטת אמצעי חירום במסגרת עקרונות החוק להליך משפטי תקין ובין חשיבות שמירה על ביטחון המדינה, נתון להחלטתו של שר הביטחון. סמכותו של השר היא לעצור באופן מינהלי חשוד רק עד 48 שעות, ולאחריו ישנה חובה להביא את המקרה לאישור נשיא בית המשפט המחוזי. המטרה בכך היא לעודד הליכים משפטיים תקניים ולהימנע ממצבים בהם נעשית פגיעה בהם.

 

בשורה התחתונה

הזכות להליך משפטי תקין הינה חלק מזכויות האדם הבסיסיות. זכות זו מקיפה את כל שלבי ההליך הפלילי בו נמצא האדם, החל משלב החקירה המשטרתית ועד ההליך המשפטי המתרחש בבית המשפט וגזירת העונש. כחלק מזכויותיו של הנאשם עומדת לו זכות החפות, הזכות לייצוג עורך דין, לפומביות המשפט והניטרליות בו, הזכות להליך מובן ונטול פניות, הזכות לקבל מידע בדבר האשמות התלויות נגדו ועוד.

השמירה על זכויות אלו עדיין לא עוגנה בחוק מוסדר, אלא בדרך כל באה לידי ביטוי כחלק מההלכה הפסוקה או פסיקות תקדימיות שהתקבלו בבית המשפט העליון. עם זאת, למרות שבישראל, השמירה על זכויות נאשמים נעשית באופן קפדני, עורך דין פלילי, המלווה את  התהליך המשפטי מתחילתו ועד סופו, יכול להיות ער לשיבושים שנעשים ולהתריע על כך מבעוד מועד, לזכותו של הנאשם.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין מעצרים

מעצר משטרתי הינו חוויה לא נעימה ידועה לכל. כאשר נעצר אדם ישנם חוקים ברורים על התנהלות המעצר ואורכו. על מנת לוודא את שזכויותיו של הנעצר

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים