עבריינות נוער – עונשים קבועים בחוק

כל אזרח במדינת ישראל שטרם מלאו לו 18 שנים, הוא קטין בעיני החוק. אולם מבחינת המשפט הפלילי – למעשה גיל 12 הוא הגיל בו ילדים נדרשים לשאת באחריות פלילית על פגיעה בנפש או ברכוש. אולם בשונה מהעונשים המוטלים על עבריינים בגירים בישראל, כאשר מדובר על עבריינות נוער, הענישה היא מקלה יותר והמגמה היא לאו דווקא להעניש ולהרתיע את העבריין, אלא לשקם אותו עד כמה שניתן.

זאת על מנת לאפשר לנער או לנערה שהסתבכו בפלילים, להשתלב מחדש בחברה כאזרחים נורמטיביים ושומרי חוק. בסקירה שלהלן נעסוק בשאלות מהי עבריינות נוער, אילו עונשים קבועים בחוק הפלילי בישראל בגין עבריינות נוער, וכיצד עורך דין פלילי יכול לסייע בתיקי עבריינות נוער.

מהי עבריינות נוער?

כל עבירה פלילית שמתבצעת על ידי נער/ה שטרם הגיעו לגיל 18, נחשבת בראי החוק בישראל כעבריינות נוער. אולם למרות האמור מעלה, גיל האחריות הפלילית במדינת ישראל הוא למעשה גיל 12. פירוש הדבר הינו שגם קטין שטרם מלאו לו 18 שנים, יידרש לעמוד לדין על מעשיו אם ביצע עבירה פלילית לסוגיה, וזאת אם הגיע לגיל 12 ויותר.

 

במה נבדלת עבריינות נוער מעבריינות בגירים בעיני החוק?

היות והדין הפלילי במדינת ישראל מטפל בעבריינות נוער באופן שונה מהדרך שבה מטופלת עבריינות של בגירים, ישנן מספר הנחיות ספציפיות שמטרתן הינה להתוות את נהלי החקירה בבני נוער, את תנאי המעצר שלהם וכיוצא באלו. למשל, עונש מעצר, שמהווה חוויה לא קלה במישור הגופני והרגשי עבור כל חשוד, הוא חוויה קשה עוד יותר כשמדובר בנער או נערה.

גם עצם הטיפול בבני נוער בידיהם של שוטרים עשוי לגרום להם נזק חמור ולהוביל להידרדרות מצבם של הנער/ה. מסיבות אלו, קובעת הפסיקה שיש צורך לשקול בכובד ראש את החלופות הזמינות לסנקציות הקבועות בדין הפלילי, אם מדובר בהליך פלילי של בני נוער.

יחד עם זאת, רוב האוכלוסיה בארץ אינה מודעת בכלל לשונות החקיקה הנוגעת לטיפול בעבריינות של בני נוער, ועקב כך, לעתים מזומנות מתרחשת הפרת זכויות של בני נוער שנקלעו לתסבוכת פלילית. עורך דין פלילי אשר מתמחה בייצוג של בני נוער, מתוקף תפקידו אחראי להבטיח שכל הזכויות של הנער או הנערה שנקלעו להליכים פליליים, ישמרו בשלמותן.

עבריינות נוער - עונשים קבועים בחוק
עבריינות נוער – עונשים קבועים בחוק

אילו עונשים קבועים בחוק הפלילי בישראל בגין עבריינות נוער ומה מייחד אותם?

חוק העונשין הישראלי מגדיר רף ענישה מסוים בגין עבירות פליליות מסוגים שונים. אולם עבור עבריינות נוער יש עונשים מיוחדים הקבועים בחוק הנוער, שהדגש בו הוא על אפשרויות השיקום של בני נוער שהתדרדרו לפשיעה לסוגיה.

למותר לציין כי חרף העובדה שעונש מאסר בעקבות ביצוע עבירה פלילית, יכול להינתן גם לנער/ה בנסיבות מסוימות, ככלל עבריינות נוער בישראל נוטה לגרור רף ענישה מחמיר פחות, כאשר השאיפה היא לנקוט באמצעים משקמים והרתעתיים ופחות בעונשים לשם מיצוי הדין עם העבריין הצעיר.

בשורות הבאות נבחן את העונשים הקבועים בחוק לעניין עבריינות נוער, המביאים לידי ביטוי את הגישה השיקומית:

צווי מעון בתור חלופה לעונשי מאסר לבני נוער במצבים שבהם בכל זאת מגיעה מערכת המשפט להחלטה הלא פשוטה של להטיל עונש מאסר על נער/ה קטין/ה, עדיין ישנה אפשרות לשקם את העבריין הצעיר על ידי מתן אפשרות לריצוי המאסר במעון שיקומי ייעודי לבני נוער.
מעון נעול בתור חלופה להפעלת מאסר על תנאי חוק הנוער בישראל מכיר בתמורות הרבות המתחוללות בחיי קטינים שהורשעו בעבריינות נוער, ולכן במקרים רבים ניתנת לקטינים אפשרות להתקדם בהליך המשקם מבלי לאפשר לעונש המאסר על תנאי שנגזר על הקטין, לפגוע בטיפול הוא עובר במסגרת המשקמת. למטרה זו בדיוק, ישנו סעיף בחוק הנוער שבו מוגדר שלבית המשפט לנוער ישנה הסמכות להורות שהקטין המורשע ישוכן במעון נעול שם ינתן לו טיפול שיקומי, וזאת כחלופה לעונש מאסר על תנאי.
מעצר קטין בתור מוצא אחרון חשוב לדעת שחוק הנוער קובע גם שקטין לא יוכנס למעצר באם ניכר שישנה חלופה אחרת שתאפשר לממש את תכליתו של המעצר מבלי לפגוע בחירותו של הקטין. עוד מוסיף וקובע החוק שתקופת מעצרו של הקטין תהיה מינימלית עד כמה שניתן ותסתיים לאחר שהושגה המטרה הספציפית שהמעצר נועד להשיג.

 

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע בתיקי עבריינות נוער?

כאשר אדם עומד בפני הליך פלילי מכל סוג שהוא, חשוב שיהיה לצידו גורם מקצועי מוסמך אשר מכיר את הנפשות הפועלות במערכת המשפט ואת אופן ההתנהלות של הערכאות המטפלות מקרוב. הדבר חיוני להגנה על זכויותיו וטובתו של האדם המעורב בהליכים.

במקרה של תיקי עבריינות נוער, ישנה חשיבות מכרעת להיכרות של חוק הנוער, העונשים הקבועים בחוק בהקשר לעבירות פליליות של בני נוער, ומנגנוני האכיפה והמשפט המעורבים בטיפול בעבריינות קטינים. אלו יכולים לחולל הבדל של ממש בין מקרה של נער או נערה שזכו להזדמנות נוספת, לבין כאלו שנופלים בין הכסאות ואינם מצליחים לחלץ את עצמם ממעגל הפשיעה.

 

בשורה התחתונה

ייצוג של בני נוער על ידי עורך דין פלילי עם מומחיות בתחום של עבריינות נוער – העונשים הקבועים בחוק, נועד להבטיח כי נער או נערה אשר עומדים לחקירה משטרתית או משפט פלילי, יזכו להליך הוגן ותקין ושהזכויות שלהם יתממשו בעת שהם באים במגע עם גורמי החוק, האכיפה, מערכת המשפט המטפלת בבני נוער ואף בשלב הענישה השיקומית באם נדרשת כזו.

עורך דין פלילי אשר מתמחה בייצוג של ילדים ובני נוער בתיקי עבריינות נוער, חייב להכיר את מכלול המנגנונים המטפלים בהליך, ולנהל קשר רצוף עם רשויות הרווחה, גורמי הקליטה והשיקום, וכן המסגרות החינוכיות, כולל עם קרובי משפחתם או האפוטרופסים של הנער או הנערה שאותם הוא מייצג ומלווה בהליכים הפליליים.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

מכירת אלכוהול לקטין – עונש על המכירה

צריכת משקאות אלכוהוליים בקרב קטינים היא סיבה לדאגה בקרב הורים ורשויות אכיפת החוק. המחוקק במדינת ישראל מנסה להתמודד עם הבעיה באמצעות הגבלת המכירה של משקאות

התעללות בקטין – עונש

לקראת סוף המאה העשרים חלו שינויים ביחס לילדים, אשר הגדירו מחדש את היחסים בין הורים לילדים, ובין אפוטרופוסים לבין חסרי ישע הנתונים לאחריותם ולמרותם. אחד

התעללות בקטין ושמירה על גבולות בחינוך

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות יותר בהתייחסות שלה לקטינים בכלל ולילדים בפרט. בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים ביחס לילדים. התנהלות כלפי ילדים שהייתה מותרת

ביטול כתב אישום נגד קטין

הסתבכות של קטין בפלילים עלולה להשפיע על המשך החיים שלו. נקודת המוצא של המחוקק היא שכאשר מדובר בקטין יש מקום לגלות הבנה, ככל שאופי העבירה