עבירת תגרה

בכדי לשמור על שלומו של הציבור ולהגן עליו, קיימים כמה חוקים אשר אוסרים התנהגות אלימה ובריונית. אנשים אשר מפרים חוקים אלה עשויים לקבל עונשי מאסר מהותיים, בפרט כאשר נגרם נזק כבד ו/או בלתי הפיך לאדם שנפגע. מבין עבירות האלימות המוגדרות בחוק, עבירת תגרה נחשבת לעבירת האלימות הקלה ביותר, אשר העונש הנקבע בגינה הוא מאסר של כשנה.

יחד עם זאת, באם העבירה בוצעה יחד עם עוד עבירות חבלה נוספות, בית המשפט עשוי לגזור גזר דין כבד יותר על הנאשם. אדם אשר לקח חלק בקטטה לא חוקית, במקום ציבורי מסוים, יידון לשנת מאסר אחת, לכל היותר. על אף שעבירת תגרה איננה נכללת בחוק העונשין בחלק שדן בעבירות אלימות, מדובר בעבירת אלימות לכל דבר. על פי רוב, יוגש כתב אישום בגין עבירת תגרה כנגד כל האנשים שהיו שותפים באירוע.

הגדרת העבירה

לפי חוק העונשין, עבירת תגרה במקום ציבורי הינה עבירת אימות מסוג "עוון" שהעונש הניתן בגינה הינו מאסר של עד שנה. מטרתו של חוק העונשים העוסק בעבירה מסוג זה, להילחם בתופעת האלימות, כאשר שני אנשים נוקטים באלימות הדדית של האחד כלפי השני.

 

מעצר בשל תגרה או קטטה

תגרה הינה עבירת אלימות לכל דבר וקיימת בה מסוכנות ומשום כך, עשויה היא להוות עילה למעצר. היחידה אשר חוקרת את המקרה ואת נסיבותיו, עשויה לבקש לעצור את החשוד לפרק זמן מסוים בכדי שתוכל היא לבצע פעולות חקירה שונות, בזמן שהנחקר מורחק משאר האנשים המעורבים בתיק. המטרה בכך הינה למנוע שיבוש של החקירה ע"י החשוד ויתרה מכך, כדי להרחיק רת החשוד בכלל הציבור או מאדם בו הוא עלול לפגוע.

 

זימון לחקירה במשטרה בשל ביצוע עבירת תגרה

באם אדם זומן לחקירה במשטרה בשל חשד להשתתפותו בעבירת תגרה, ההמלצה אליו הינה לשמור על הזכות לשתיקה ולפנות לעורך דין פלילי, מיד עם זימונו למשטרה. לפי חוק, לחשוד יש הזכות להיפגש עם עורך דין מעצרים ולקבל את ייעוצו בנוגע לחקירה ולהליך הפלילי.

עבירת תגרה
עבירת תגרה

התייחסות בית המשפט כלפי הזכות לייעוץ עם עורך דין

ככלל, בית המשפט העליון מכיר בזכותו של החשוד להתייעץ עם עורך דין והוא אף הורה על ביטול הודאתו של חשוד בעבירה, באם לא קיבל את הזכות להיעזר בייצוג של עורך דין. פסקי דין שונים קבעו כי פגיעה בזכותו של החשוד להתייעץ עם עורך דין בתחום עלולה לפגוע הן בתיק החקירה שנפתח והן בעוצמתן של הראיות נגדו.

 

החשיבות שבייצוג של עורך דין במקרה של הליך פלילי

בכדי להימנע מכתב אישום, ההמלצה היא להיעזר בייצוג ל עו"ד פלילי, מנוסה בתחום, שיכול לסייע לחשוד בעבירה ולמזער עבורו את הסיכון שבקבלת כתב אישום ועונש. קיימת חשיבות גבוהה להתייעץ עם עו"ד כבר בשלבים הראשונים, כשהחשוד מוזמן לחקירה, בכדי למסור גרסה מסודרת לידי המשטרה, שתוכל לסייע לחשוד לשמור על חפותו ולמנוע את העמדתו לדין.

באם זכה הנחקר לקבל ייצוג איכותי של עו"ד, בטרם החקירה המשטרתית או במהלכה, יצטמצמו הסיכויים להגשת כתב אישום כנגדו ובמצבים מסוימים אף ייתכן כי התובע (מטעם המשטרה) יחליט לגנוז את התיק בשל חוסר בראיות הנדרשות להעמדת החשוד לדין, או בשל עילת סגירה אחרת.

אם אדם החשוד בעבירת תגרה נקלע למצב בו הוגש נגדו כתב אישום פלילי בגינה, יוכל הוא למזער את הנזקים העתידים להתרחש עם קבלת העונש, באם ייעזר בייצוג משפטי הולם, כבר משלבי החקירה הראשונים.

הזכות להתייעץ עם עורך דין הינה חשובה מאוד, כיון שכל הדברים שימסור הנחקר בטרם החקירה, במהלך החקירה ולאחריה, עשויים לשמש נגדו ולהוות את הבסיס לתיק הפלילי שנפתח בגין ביצוע העבירה. תשובותיו וגרסתו של החשוד עשויים לחרוץ את גורלו בהליך המשפטי ומסיבה זו, קיימת חשיבות גבוהה שיממש הוא את זכותו לפנות לעורך דין מנוסה ולקבל ממנו ייעוץ וליווי.

ישנו מידע חיוני שרק עורך דין בתחום יוכל להעניק ולכל נחקר כדאי להיעזר במידע החשוב שניתן לו ע"י עורך הדין. ישנן טענות הגנה שחשוב שהוא יטען בכדי לנסות להמתיק את עונשו ובנסיבות מסוימות, אף למנוע אותו.

 

קבלת כתב אישום בגין עבירת תגרה במקום ציבורי

לאחר קיום החקירה במשטרה, התיק הפלילי בעניינו של החשוד יועבר אל מחלקת התביעות (של המשטרה) לצורך עיון בתיק וקבלת החלטה בנוגע להגשת כתב אישום. בשלב זה, אמורה להתקבל החלטה אם להעמיד את הנחקר לדין, בגין השתתפות בעבירת התגרה או אם לגנוז את התיק.

במידה והוחלט להעמיד את החשוד לדין, יוגש כנגד החשוד כתב אישום בגין תגרה, אשר במסגרתו מדינת ישראל תובעת את הנאשם ודורשת להרשיעו בפלילים ולהטיל עליו סנקציות הכוללות מאסר בפועל, קנסות, פיצויים ועוד.

 

מהו ההבדל בין תקיפה ובין תגרה?

ככלל, קיים הבדל מהותי בין "תקיפה" ובין "תגרה", כאשר בעבירת תקיפה החשוד תקף מישהו אחר והוא התכוון מראש לעשות זאת ואילו בעבירת "תגרה" ההאשמה בביצוע העבירה מתחלקת באופן שווה בין כלל המשתתפים. למעשה, כל מי שהשתתף בתגרה אשם באותה מידה.

בנוסף, בבחינת הענישה הניתנת, על עבירת תגרה, העונש המקסימלי הניתן הוא עד שנת מאסר ועל עבירת תקיפה, העונש המקסימלי הניתן הוא עד שנתיים מאסר.

 

מהי דרישת היסוד העובדתי בעבירת תגרה?

דרישת היסוד העובדתי בעבירת תגרה איננה כוללת רכיב של תוצאות, אלא די בהשתתפות בתגרה כדי לענות על הדרישות של יסוד זה. בנוסף, אין זה משנה אם האדם המואשם בתגרה במקום ציבורי, יזם אותה או שנגרר אליה ולמעשה, מספיק שהוא השתתף בה. דרישת היסוד העובדתי שבביצוע עבירה זו הינה המודעות להתנהגות שבביצוע העבירה ולנסיבותיה.

 

מה נכלל בחוק עבירת תגרה במקום ציבורי?

לפי חוק, עבירת תגרה במקום ציבורי אוסרת על השתתפות בתגרה, במקום ציבורי, שלא כדין. קיומה של תגרה במקום ציבורי עשויה להטיל אימה על הציבור ויש בה כדי להפר את שלומו של הציבור ואת הסדר הקיים.

 

מהו העונש על תגרה במקום ציבורי?

על אף שעבירת תגרה מוגדרת כעבירת פלילית לכל דבר, העונש הניתן בגינה הינו מאסר של שנה אחת. עם השנים, לבתי המשפט קיימת נטייה להחמיר בעונשם של אנשים שנאשמים בעבירות של אלימות ומטילים סנקציות של הרשעה פלילית ומאסר בפועל, קנסות ופיצויים. עונשים מסוג זה עשויים לפגוע בחירותו של האדם הנאשם בביצוע העבירה ויכולים לפגוע ביכולותיו להשתלב בשוק העבודה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירת תקיפה סתם

"תקיפה סתם" הינה אחת מהעבירות שההרשעה בגינן אינה מחייבת פגיעה פיזית. ככלל, מדובר בעבירה פלילית שמוגדרת כמעשה אלים כלפי אדם אחר בניגוד לרצונו. מבין כלל

עבירות איומים

עבירות איומים הן עבירות פליליות נפוצות למדי במדינת ישראל. עבירות איומים מתבצעות כנגד אנשים מכל קבוצות האוכלוסיה – החל מנבחרי ציבור, אנשים מפורסמים, אושיות תקשורת,

עבירת חבלה חמורה

עבירות של תקיפה וחבלה נחשבות לעבירות חמורות מאוד. המחוקק שואף, ובצדק, להעניש את העבריין הגורם חבלה לאדם אחר בחומרה. זאת, בהתאם לחומרת החבלה שאותה גרם.

עו"ד אלימות במשפחה

אלימות במשפחה היא בין התופעות היותר מטרידות שניתן להעלות על הדעת, ודווקא בתקופה האחרונה, היא הופכת שכיחה מאי פעם. למרבה הצער, עבור אנשים רבים, התא

אלימות שוטרים

לצערנו, אנו חיים כיום בעולם בו אלימות של אנשי החוק כלפי אזרחים הפכה לדבר שאינו חריג בנוף המקומי. לכן חשוב להבין כיצד יש לפעול במקרה