עבירת פריצה

עבירת פריצה והתפרצות, היא חלק מעבירות רכוש, הכוללות מרכיב של פגיעה ברכוש במכוון ובזדון. פורץ הוא מי שנכנס לבניין ללא רשות, על ידי שבירת חלון, על ידי איום, תחבולה או ביצוע כל פעולה אחרת, אלימה או לא, כדי להיכנס לבניין. מקרים של פריצה, מהווים סכנה לשלום הציבור ובטחונו, ונאשם הנתפס בנסיבות מחשידות, כגון נשיאת כלי פריצה או כלי נשק, או הסתתרות, ולא הוכח כי ביצע פריצה, עדיין צפוי לעונש מאסר של 5 שנים בפועל.

עבירות רכוש

עבירות רכוש הן עבירות פליליות, הפוגעות פגיעה קשה בזכויותיו הבסיסיות של הפרט, ובכללן זכויות הקניין, וכבוד האדם וחירותו. עבירות אלו גם מסכנות את גופו של הזולת, במקרים בהם מדובר בעבירות רכוש, אשר מערבות שימוש באלימות, כוחניות, או טקטיקות של מרמה והפחדה.

 

העונש על עבירות רכוש

חוק העונשין בוחן עבירות רכוש, בהתאם לנסיבות בהן בוצעה העבירה, ועל פי היקף האלימות שננקטה. העונשים הקבועים בדין, משתנים על פי סוג העבירה שבוצעה, ויכולים להגיע אף ל- 20 שנות מאסר, אולם על עבירות של פריצה והתפרצות, מוגדר עונש של עד 7 שנות מאסר. בנוסף קובע החוק, נסיבות מחמירות לגבי מי שנושא נשק בזמן הכניסה או ההתפרצות, ובמקרה כזה מוכפל העונש המקסימלי.

 

המצאות מכשירי פריצה שונים

הנחת הבסיס בחוק קובעת, כי התקיימות אחת מהנסיבות הבאות, מהווה שלב מכין לביצוע עבירת התפרצות או פריצה, גם במקרה שלא בוצעה העבירה בפועל. כך שעצם החזקת כלי פריצה על ידי אדם, יוצרת עליו אחריות פלילית.

  • במקרה ונמצאו על גופו של החשוד מכשירי פריצה, לרבות סכין או כל כלי נשק אחר, או שאדם נתפס רעול פנים, או הסווה את פניו על ידי צבע שחור, או שננקטו אמצעים שונים להסתרת נוכחותו – מדובר בעבירה פלילית, המצדיקה עונש של עד 5 שנים.
  • במקרה ונתפסו על גופו של החשוד כלים המשמשים לפריצה, והחשוד אינו מספק הסבר לבית המשפט או לשוטרים, על הסיבה להימצאותם עליו – העונש שיוטל עליו, הוא 3 שנות מאסר.
עבירת פריצה
עבירת פריצה

פורץ, נכנס או מתפרץ

בעבירת פריצה, קיימת הבחנה בין פורץ, מתפרץ ונכנס:

פורץ – הוא אדם אשר משתמש בכוח או בכלים, על מנת להיכנס למבנה.

נכנס – נכנס הוא אדם המכניס חלקים מגופו או מהכלי בו הוא משתמש לבניין.

מתפרץ – הוא אדם אשר פורץ את הבניין ונכנס אליו או יוצא ממנו.

 

עבירות פריצה והתפרצות

החוק מפריד בין עבירות פריצה לעבירות התפרצות, ומתייחס אליהן באופן שונה:

 

פריצה

מוגדרת כמעשה, שבו אדם נכנס ללא רשות, לבניין המשמש כמקום מגורים או כתפילה, בין אם השתמש לשם כך באלימות ובין אם לא. בנוסף מוגדרת פריצה, גם במקרה והאדם נכנס לבניין המגורים או אל בית התפילה, על ידי שבירת חלון או דלת, או על ידי פתיחתה באמצעות מפתח ייעודי.

 

התפרצות

מוגדרת כמעשה שבו אדם נכנס ללא רשות, לבניין שאיננו משמש כמקום מגורים או לצרכי תפילה, בין אם החזיק ברשותו מכשירי פריצה, וביצע זאת תוך כדי שימוש באלימות, ובין אם לא.

 

הגנה מפני פריצה

כדי להגן על מבנים מפני פריצה, נהוג למגן את המבנה באמצעים שונים:

סורגים ופלדלת כדי להגן על החלונות והדלת. בנוסף, כדי למזער את נזקי הפריצה, ניתן גם לשמור חפצים בעלי ערך בכספת, למרות שלעיתים, עוקרים הפורצים את כל הכספת כולה מהמקום, ולוקחים אותה איתם.
אזעקה הגנה נוספת היא באמצעות אזעקה, המתריעה בעת זיהוי של פריצה, לבעלי המקום או למוקד, השולח סייר עם ניידת סיור למקום.
תאורת חוץ ניתן למקם תאורת חוץ, שנדלקת אוטומטית באמצעות גלאי נפח, הטובה בעיקר לשעות הלילה.
כלב שמירה המעיר את בעל הבית בנביחות, כאשר הוא מזהה מישהו זר המנסה להתקרב לבית. אולם, כדי להתגבר על כך, חלק מהפורצים מרעילים את הכלבים או מסממים אותם, לפני הפריצה.
ביטוח ביטוח הרכוש, הכולל גם כיסוי למקרה פריצה, אומנם איננו מגן מפריצה, אולם מצמצם את הנזק.

 

חוק דרומי

חוק דרומי הוא שינוי בחוק העונשין, הקובע כי בתנאים מסוימים, קיימת הגנה מפני הרשעה פלילית, לאדם המגן על רכושו, ביתו ובני ביתו, תוך כדי פריצה. התיקון שחוק זה הוסיף, הוא רשות להדוף באמצעות כוח, אדם הנכנס לביתנו או לשטח בבעלותנו, ללא רשות.

עוצמת הכוח שבה מותר להשתמש, צריכה להיות מינימלית. בזמן הפריצה, על בעל הבית לחשב, מהי מידת הסכנה שבה הוא חש באותו הרגע, ועל ידי כך להתאים את מידת העוצמה שיש להפעיל, כדי להניס את הפורץ משטח הבית.

במידה וקיים נשק ברישיון, רצוי קודם לירות ירית אזהרה באוויר, בצירוף של קריאת הזהרה, טרם פגיעה ישירה בפורץ. התיקון לחוק אינו חל על פעולות הנעשות לאחר הנסת הפורץ, לכן אם ממשיכים ברדיפה אחרי הפורץ ופוגעים בו, יש צורך להוכיח כי הרודף פעל מתוך הגנה עצמית.

 

המלצות בעת פריצה

ברגע ששומעים פורץ בבית או בשטח הבית, עדיף לא להתעמת עמו אלא להישאר במקום, לצעוק, להדליק אורות ובמקביל להתקשר לגורמי הביטחון באזור. פעולות אלו בדרך כלל מספיקות כדי להניס את הפורץ.

 

לסיכום

עבירות פריצה והתפרצות הן חלק מעבירות רכוש, ומוגדרות בחוק כעבירות פליליות. החוק מגדיר עליהן עונש של עד 7 שנות מאסר, ובמקרה של נשיאת נשק, מוכפל העונש המקסימלי. החוק מפריד בין עבירות פריצה לעבירות התפרצות, והעונש עליהן נקבע, בהתאם לאופי הפריצה והאירוע עצמו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

גניבה ממעסיק

יחסי עובד ומעסיק הם יחסים המתקיימים בין עובד שכיר לבעל עסק המשלם לו תמורת ביצוע משימות מסוימות. למרבה הצער, מקרים של גניבת עובד ממעסיקו אינם

ייצוג משפטי בעבירות גניבה

עבירות גניבה הן בין העבירות העתיקות ביותר בהיסטוריה האנושית. מדובר בעבירה שבמסגרתה ניטלים דברי ערך השייכים לזולת על ידי אדם שלא קיבל את הסכמת חברו

עבירות גניבה – עונש

עבירת גניבה היא בין העבירות השכיחות ביותר בארצנו. במסגרת סעיף 383 בחוק העונשין בישראל, מוגדרת עבירת גניבה בתור: "נטילת דבר הניתן להיגנב, ללא הסכמת בעליו".

גניבת טלפון נייד

הטלפון הנייד שלנו הוא כבר מזמן לא רק מכשיר המשמש לביצוע שיחות. במכשיר הטלפון הנייד אנו מאחסנים כיום מידע רגיש מסוגים שונים, לרבות פרטי אנשי