עבירת סרסרות

עבירת הסרסרות מוגדרת כהתפרנסות מעסקי הזנות שמבוצעים ע"י אדם מסוים, בין אם ע"י פעולת שידול, השגחה, תמיכה או ע"י ניהול עסק שמתמקד במתן שירותי מין בתמורה לקבלת כסף או טובות הנאה למיניהן.

עבירות סרסרות בישראל נחשבות כעבירות חמורות מאוד ומערכת המשפט פועלת כדי למגר תופעה זו ככל הניתן. יחד עם זאת, אישה או גבר שעוסקים בזנות אינם נחשבים כעוברים עבירה פלילית, אך מעשים שמובילים אישה או גבר לעסוק בזנות נתפסים כחמורים בעיני החוק והינם אסורים.

ככלל, נהוג לחשוב כי עבירות סרסרות מיוחסות בעיקר לגברים, אולם, בשנים האחרונות תופעה זו של סרסרות נפוצה גם בקרב נשים, כאשר הכינוי הניתן להן הינו "מאדאם".

סוגים של עבירות סרסרות והעונשים בגינם

ככלל, קיימים כמה סוגים של עבירות סרסרות:

  1. עבירת סרסרות אשר מוגדרת כמי שהמחייה שלו מבוססת על רווחי הזונה או שמקבל הוא, באופן מודע, מה שניתן בעבור מעשי זנות של אדם. העונש הניתן בגין ביצוע עבירה זו הוא עד חמש שנות מאסר בפועל, אך יחד עם זאת, באם העבירה מופנית כלפי בן הזוג, כלפי הילד, או תוך ניצול יחסי מרות או תלות, אזי העונש בגין עבירה זו יהיה עד ל 7 שנות מאסר בפועל.
  2. עבירת חזקת סרסרות – עבירה זו מתקיימת כאשר גבר חי עם זונה, כאשר גבר מתלווה לזונה באופן קבוע, כאשר גבר משתמש בפיקוח שלו ובהשפעתו כדי להכריח מישהי לבצע זנות או כאשר גבר חי על חשבון רווחיה של זונה.

 

מה יעשה אדם שחשוד בביצוע עבירת סרסרות?

אדם שנמצא חשוד בעבירת סרסרות ו/או שידול לזנות או שהוא נעצר בגין עבירות אלה, עליו לפנות לעו"ד פלילי מנוסה, מאחר ומדובר בעבירות חמורות, אשר הענישה הניתנת עליהם מחמירה ביותר בבחינת החוק.

 

העונש בגין עבירת סרסרות

ככלל, העונש המרבי שניתן בגין ביצוע עבירת סרסרות עומד על חמש שנות מאסר. בהקשר לזה, יש לציין כי גם אנשים אשר משכירים את נכסיהם לצורך ביצוע פעולות זנות, נחשבים כמשתפי פעולה עם ביצוע העבירה וצפויים הם לקבלת ענישה. יחד עם זאת, אם יוכח בבית המשפט כי לא הייתה להם ידיעה בנוגע לכך, ייתכן כי יצליחו לסיים את המשפט ללא קבלת עונש.

עבירת סרסרות
עבירת סרסרות

באם ייתפסו אנשים על כך שפעילות זנות מתקיימת בנכסיהם, יחוייבו להפסיק את השכירות (של נכסיהם) באופן מיידי. באם לא יבצעו זאת, עשויים הם לקבל עונש של חצי שנת מאסר.

 

הבאת אדם לידי ביצוע מעשה זנות

הבאת אדם לידי ביצוע של מעשה זנות משמעותה שידול של אנשים לבצע מעשה זנות, בתמורה לטובות הנאה או לטובות כספיות שניתנות עבור קיום יחסי מין עם אנשים זרים, שלא לצורך סיפוק מיני באופן טבעי ונורמטיבי. העונש המרבי הניתן על עבירה זו הינו חמש שנות מאסר.

 

הבאת אדם לידי עיסוק בזנות

בהבאת אדם לידי עיסוק בזנות מדובר בהבאת אדם לעיסוק בזנות באופן קבוע. עבירה זו מתייחסת לייבוא של אנשים לעיסוק בזנות, להבאת אדם לעסוק בזנות באופן קבוע ולשידול של אדם לעסוק באופן קבוע בזנות. העונש המקסימאלי הניתן בגין ביצוע עבירה זו הינו 7 שנות מאסר, הן כשמדובר בעיסוק בזנות מרצונו החופשי של אדם והן אם מדובר בעיסוק בזנות שלא מרצונו החופשי.

 

ייבוא של זנות

כשמדובר בעבירה של ייבוא של זנות לארץ, רף הענישה אפילו עולה. בעבירה זו מדובר בעזיבתו של אדם את ארץ מגוריו והבאתו לארץ, כדי שיעסוק בזנות. הענישה בגין עבירות אלה זהה לזו הניתנת בגין עבירות ייבוא וסחר בבני אדם והיא עומדת על 10 שנות מאסר.

 

עבירות ניצול קטינים לצורך ביצוע זנות

החוק מתייחס אף יותר בחומרה כלפי עבירות של ניצול קטינים לצורך מעשי זנות. אם גילו של הקטין הינו 14 ומטה, לא יכל לתת הוא את הסכמתו למעשי הזנות ולפיכך, מדובר באחת העבירות החמורות ביותר בחוק.  העונש הצפוי להינתן על ביצוע עבירה זו עומד ע 20 – 5 שנות מאסר.

 

חשיבות ייצוג של עו"ד מומחה במקרה שנמצא אדם חשוד בעבירת סרסרות

עבירת סרסרות ועיסוק בזנות נחשבות לחמורות ביותר וכן, העונשים הניתנים עליהם נעים בין 20 – 5 שנות מאסר, בהתאם לסוג העבירה. באם אדם נחשד או הואשם בביצוע עבירת סרסרות ו/או עיסוק בזנות, ההמלצה היא כי יפנה מיידית לעורך דין מנוסה בתחום שיידע כיצד להדריך אותו להתנהל, בהתאם לחוק.

ככלל, החקירה המשטרתית הינה השלב הראשון בהליך הפלילי ובהיותה כזאת, החוקרים ינסו, ככל יכולתם, למשוך את החשוד במילים, בכדי לזכות ממנו בקבלת הודאה בנוגע למעשה. כל אמירה או תגובה של החשוד, במהלך החקירה, עשויים להיות גורליים להמשך ההליך הפלילי.

מסיבה זו, ייצוג ראוי של עו"ד מנוסה יכול להדריך את החשוד כיצד להתנהל, כבר משלב החקירה ולסייע לו לצלוח את ההליך המשפטי על הצד הטוב ביותר עבורו ואף למזער את העונש שצפוי הוא לקבל. עורך הדין שייצג את הנאשם יוכל לסכל את האפשרות כי יורשע הוא בהאשמות שווא ובמצבים מסוימים, יצליח אולי גם להביא לביטול ההליך הפלילי כנגד החשוד.

 

האם ישנם מקומות בעולם שסרסרות נחשבת בהם כחוקית?

ככלל, ברוב מדינות העולם וביניהן, ישראל, סרסרות נחשבת לעבירה פלילית. יחד עם זאת, ישנן מדינות מסוימות שבהן ניהול של עסקי זנות נחשב לחוקי, כאשר הבולטת במדינות אלה הינה הולנד.

 

מיהו סרסור ומהם יחסי הגומלין שלו עם נשים העוסקות בזנות?

סרסור הינו אדם שמתאם עסקה בין שני בעלי עניין משותף, כך שכשמדובר בזנות, סרסור למעשה מנהל את עסקיה של מי שעוסקת בזנות והוא מתפרנס מהרווחים המתקבלים עבורה.

 

מהי גישתן של נשים העוסקות בזנות לגבי סרסרות?

ככלל, רוב הנשים אשר עוסקות בזנות, רוצות שיהיה להן סרסור, שכן הוא שדואג עבורן להגנה מפני לקוחות ומאבטח את אזורי פעילותן.

יחד עם זאת, קיים חיסרון במערכת היחסים שבין סרסור ובין מי שעוסקת זנות, בכך שהסרסור אותה וכמו כן, חי על חשבונה. במצבים רבים גם מתגלה כי הסרסור הוא ששידל את האשה לעסוק בזנות ובאם היא מעוניינת להפסיק לעסוק בכך, לרוב איננו מאפשר עבורה לעשות זאת.

 

כיצד מתייחס החוק כלפי עבירת סרסרות בזנות?

כמו ברוב מדינות העולם, גם בישראל, אישה אשר עוסקת בזנות איננה מואשמת בביצוע עבירה. אולם, אדם העוסק בסרסרות מואשם בביצוע עבירה פלילית וצפוי לקבל עונש על כך.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

שידול לזנות

זנות מוכרת בתור המקצוע העתיק ביותר בעולם. אך לזנות יש משמעויות חברתיות, דתיות ופסיכולוגיות רבות אשר מגדירות את דעת הקהל וכך גם את דעת החוק

סחר בנשים – עונש

מדובר במקרה פרטי של סחר בבני אדם אשר נתפס כחמור מאוד ולרוב מתקשר גם לתופעת הזנות. על סחר בנשים – עונש כבד. בדומה לזנות ועבירות

עורך דין עבירות זנות ותועבה

זנות מתייחסת לכל מעשה של שימוש בגוף או קיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בכל מעשה זנות ישנם לרוב שלושה צדדים, צורך

הדחה לזנות בחוק – עונש

זנות מוגדרת כקיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בחוק הישראלי יש התייחסויות לעבירות זנות מבחינת הגדרת כל עבירות הזנות בישראל וכמובן גם