עבירות שוחד

עבירות שוחד הן עבירות שבמסגרת ביצוען מועברים סכומי כסף או טובות הנאה לידיו של עובד ציבור, וזאת בתנאי שאותו עובד יבצע מעשים מסוימים לטובת נותן הכספים או ההטבות הללו. במסגרת המאמר שלפניכם נלמד מהן עבירות שוחד על פי החוק הפלילי בישראל, מה מאפיין אותן ואילו עונשים צפויים למי שיורשע בביצוען.

מהן עבירות שוחד על פי החוק הפלילי בישראל?

עבירות שוחד כהגדרתן, הן אקט של מתן כספים או טובות הנאה לאדם בעמדת כוח מסוימת, כגון נושא משרה בארגון ציבורי, נבחר ציבור או אושיה פוליטית. שוחד מוענק לאדם ברוב המקרים, בתמורה לכך שהמקבל "ימשוך בחוטים" או ינצל את מעמדו לטובת נותן השוחד, על פי צרכיו והעדפותיו.

עבירות שוחד – מה מאפיין אותן?

החוק במדינת ישראל רואה בפעולה של מתן כספים ו /או טובות הנאה מעשה שוחד – במקרים בהם באו לידי ביטוי המאפיינים שלהלן:

  • מקבל הכספים / טובות ההנאה מודע היה לעובדה שקבלתם כפופה לביצוע מעשה הנוגע למילוי תפקידו, באופן שיביא תועלת למעניק הכספים או טובות ההנאה. למותר לציין בהקשר זה כי גם העלמת עין המתבצעת במכוון במסגרת אינטראקציה שכזו, נחשבת כמעורבות בביצוע עבירת שוחד בראי החוק בישראל.
  • מעניק הכספים / טובות ההנאה מודע היה לעובדה שהענקתם מכפיפה את מקבלם לביצוע מעשה כאמור לעיל בהקשר למילוי תפקידו.

בהקשר זה, יש לציין שגם תרחיש שבו מתן השוחד או נטילתו לא נשלמו, היינו – כשניסיון השוחד לא עלה יפה מבחינת אחד הצדדים או שניהם, זו עדיין עבירת שוחד בעיני החוק.

האם נכון להניח שעבירות שוחד מתבצעות תמיד בהקשרים פוליטיים?

למרות הנחת המוצא המקובלת בעניין עבירות שוחד, לפיה מדובר בעבירות פליליות המתבצעות במרבית המקרים בהקשרים פוליטיים, בפועל עבירות שוחד הן תופעה שכיחה ביותר גם במגזר העסקי.

לצורך העניין, גם בחברות ענק שהונפקו בבורסה, ניתן לשמוע על מקרים של ניסיונות שוחד ועבירות שוחד. אין זה פלא לאור העובדה שסכומי כסף נכבדים מעורבים בעסקאות המתבצעות בארגונים אלו, ותמיד יהיה מי שינסה לנצל את המצב לתועלתו ולגזור קופון.

עבירות שוחד
עבירות שוחד

מדוע עבירות שוחד נחשבות כעבירות פליליות?

אנשים רבים בישראל מתקשים להבין את הבעייתיות בעבירות שוחד. זאת לאור העובדה שלכאורה, עבירת שוחד משרתת הן את נותן השוחד והן את מקבלו. רבים רואים בכך מצב של WIN WIN, לאור העובדה שהעסקה הנ"ל מתבצעת על פניו מתוך הסכמה משותפת של שני הצדדים המעורבים בה.

אולם בפועל, מעשי שוחד פוגעים באופן עקיף בכולנו, כאזרחי המדינה. זאת מאחר והם פוגמים בהליך התקין ומזהמים את המגזר הציבורי בפעילות אינטרסנטית שמשבשת את התנהלותו. לפיכך, החוק הפלילי במדינת ישראל שואף להתמודד עם עבירות שוחד במלוא חומרת הדין, וזאת במטרה למגר את התופעה שפותחת פתח לניצול סמכותם של עובדי ציבור לרעה, ולפגיעה חמורה באמון הציבור במנגנוני השלטון.

מצב שכזה לא יתכן מבחינת החוק היות וזהו מדרון חלקלק שעלול להוביל במהרה לפגיעה בשלטון החוק בישראל ולמצב של "איש כטוב בעיניו יעשה".

אילו עונשים צפויים למי שיורשע בביצוע עבירות שוחד בישראל?

להלן העונשים הקבועים בדין הפלילי במדינת ישראל בצידן של עבירות שוחד:

עבירות קבלת שוחד

עובדי ציבור ובכללם עובדי תאגיד האמונים על אספקת שירותים ציבוריים, אשר קיבלו שוחד בתמורה לביצוע פעולות הנוגעות למשרתם, צפויים לעונש מאסר של 10 שנים או לתשלום קנסות כדלהלן (הסכום גבוה ביניהם):

  • פי 5 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואם בוצעה העבירה על ידי תאגיד – פי 10 מהקנס האמור בסעיף  61(א)(4).
  • פי 4 משוויין של טובות ההנאה שהשיג או התכוון להשיג על ידי ביצוע עבירת השוחד.

עבירת מתן שוחד

אדם שסיפק שוחד לעובד ציבורי כהגדרתו בסעיף 290(ב) בחוק העונשין הישראלי, וזאת בתמורה לביצוע פעולות הנוגעות לתפקיד של אותו עובד ציבור, צפוי לעונש מאסר של 7 שנים או לתשלום קנסות על פי הפירוט בסעיף 290(א) בחוק העונשין.

עבירת מתן שוחד לעובד ציבור זר

אדם שסיפק שוחד לעובד ציבור זר, וזאת בתמורה לביצוע פעולות הנוגעות לתפקיד של אותו עובד ציבור זר, למטרת קידום ענייניו בפן העסקי, צפוי לעונש מאסר של 7 שנים.

עבירות תיווך בשוחד

אדם שקיבל לידיו סכומי כסף, שווי ערך לכסף, שירותים מסוג כלשהו, או טובת הנאה מסוג אחר על מנת לספק שוחד לצד שלישי – צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שנאשם בקבלת שוחד ובכללם: עונש מאסר של 10 שנים.

עבירות שוחד בתחרות

אדם שסיפק או לקח שוחד כדי להשפיע על המהלך, התוצאות או עצם הקיום של תחרות ספורטיבית או תחרות מכל סוג שהוא, שיש בה עניין לציבור, צפוי לעונש מאסר של 3 שנים.

עבירות ניסיון למתן שוחד

גם בתרחיש שבו הצעת השוחד כלשהי נענתה בשלילה, מציע השוחד עדיין ייחשב בראי החוק, כמי שביצע עבירת שוחד מסוג ניסיון לנתינת שוחד. האדם שהציע שוחד צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שסיפק שוחד בפועל, והוא עונש מאסר של 7 שנים.

עבירות ניסיון לקבלת שוחד

אדם שניסה לקחת שוחד מאדם אחר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שקיבל שוחד בפועל ובכללם: עונש מאסר של 10 שנים.

עבירות ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

גם אדם שניסה לקבל סכום כסף, שווי ערך לכסף, טובות הנאה או שירותים מכל סוג, במטרה לשחד צד שלישי, צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שלקח שוחד והם: עונש מאסר של 10 שנים.

מי יחשב בתור עובד ציבור בהקשר לעונשים בגין עבירות שוחד?

החוק הפלילי במדינת ישראל לא מגדיר בצורה חד משמעית מי נחשב כעובד ציבור. לפיכך ישנן מגוון פרשנויות בהקשרנו, בהן נכללים עובדי מגזרים שונים ובהם: שרי ממשלה, חברי כנסת, עובדי מדינה, שוטרים, סוהרים, שופטים, ראשי ערים ומועצות, רבנים וכן הלאה.

כמובן, זוהי רשימה חלקית בלבד, ובפועל גם אדם אשר הועסק בתור עובד בחברת אבטחה פרטית אשר במסגרת העסקתו אחראי לאבטח את לשכתו של שר, ייחשב באופן אוטומטי לעובד ציבור מהמניין, בלי קשר למי שאחראי לשלם את משכורתו.

היינו, בראי החוק – אדם שכזה יחשב לעובד ציבור בהקשר לעבירות השוחד שיוחסו לו כחלק מתפקידו בלשכת השר, אם הענקת או קבלת השוחד נעשו בהקשר לתפקיד שלו כהגדרת מאפייני העבירה בחוק העונשין, במסגרת סעיף 290.

נחשדת או נאשמת בביצוע עבירות שוחד? כך תפעל!

המורכבות הרבה של עבירות שוחד לסוגיהן, מחייבת קבלת סיוע משפטי מקצועי מטעמו של עורך דין פלילי מנוסה, המתמחה בתיקי צווארון לבן. לכן באם זומנת לחקירה משטרתית בעקבות חשד למעורבות בעבירות שוחד, או היה והוגש כנגדך כתב אישום בגין עבירות שוחד, זהו הזמן לפנות ללא דיחוי להתייעצות מול עורך דין פלילי שיוכל לכוון אתכם בהליכים כדי למזער את הנזקים.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

קבלת או הענקת כספים לטובת ביצוע מעשה לא חוקי שמשרת את האינטרסים של המשלם.
עבירות שוחד נפוצות מאוד בעולם הפוליטיקה על ידי פוליטיקאים בעלי כוח וגם בעולם העסקים.
בין 3 ל-10 שנות מאסר, תלוי במה ספציפית מדובר ובחומרת המקרה: האם מדובר במתן או קבלת שוחד ובאיזה הקשר בוצע.
עליכם להצטייד בעורך דין פלילי שמכיר היטב את עולם המשפט וידאג לכם להגנה משפטית ראויה. השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

מידע נוסף בנושא

עבירת סיוע לשוחד

כשאנחנו חושבים על עבירות פליליות, אנחנו בדרך כלל חושבים על עבירות הכוללות שימוש בכלי ירי קר או חם, בהריגה, ברצח או באונס. אז נכון, אמנם

עורך דין עבירות שוחד

עבירות שוחד בהגדרתן, הן אקט של מתן כסף או טובת הנאה לאדם בעמדת כוח כלשהי, כדוגמת נושא משרה בגוף ציבורי, נבחרי ציבור או אושיות פוליטיות.

עבירות שוחד – עונש

עבירות שוחד הינן עבירות הכרוכות בהעברת כספים או טובות הנאה מסוגים שונים לידי בעל משרה או עובד ציבור, בכפוף לכך שהעובד המדובר יעשה פעולות מסוימות

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?