עבירות שוחד – עונש

עבירות שוחד הינן עבירות הכרוכות בהעברת כספים או טובות הנאה מסוגים שונים לידי בעל משרה או עובד ציבור, בכפוף לכך שהעובד המדובר יעשה פעולות מסוימות לטובתו של הגורם שסיפק לו את הכספים ו / או טובות ההנאה הנ"ל.

למרות שמדובר על פרקטיקה שכיחה לכאורה בתחומי ישראל, חשוב לדעת כי עבירות שוחד הן עבירות על החוק החושפות את המעורבים בהן לעונשים הקבועים בדין הפלילי. במסגרת הסקירה שלהלן נדון בנושא של עבירות שוחד ונסביר מהו העונש בצידן של עבירות שוחד מסוגים שונים.

מדוע עבירת שוחד נחשבת כעבירה על החוק?

אנשים רבים בישראל מתקשים להבין את הבעייתיות בעבירות שוחד. זאת לאור העובדה שלכאורה, עבירת שוחד משרתת הן את נותן השוחד והן את מקבלו. רבים רואים בכך מצב של WIN WIN, לאור העובדה שהעסקה הנ"ל מתבצעת על פניו מתוך הסכמה משותפת של שני הצדדים המעורבים בה.

אולם בפועל, מעשי שוחד פוגעים באופן עקיף בכולנו, כאזרחי המדינה. זאת מאחר והם פוגמים בהליך התקין ומזהמים את המגזר הציבורי בפעילות אינטרסנטית שמשבשת את התנהלותו.

לפיכך, החוק הפלילי במדינת ישראל שואף להתמודד עם עבירות שוחד במלוא חומרת הדין, וזאת במטרה למגר את התופעה שפותחת פתח לניצול סמכותם של עובדי ציבור לרעה, ולפגיעה חמורה באמון הציבור במנגנוני השלטון. מצב שכזה לא יתכן מבחינת החוק היות וזהו מדרון חלקלק שעלול להוביל במהרה לפגיעה בשלטון החוק בישראל ולמצב של "איש כטוב בעיניו יעשה".

 

עבירות שוחד – איזה עונש צפוי למי שיורשע בביצוען?

להלן העונש הקבוע בחוק הפלילי בישראל עבור עבירות שוחד מסוגים שונים:

קבלת שוחד

עובדי ציבור ובכללם עובדי תאגיד האמון על אספקת שירותים ציבוריים, אשר קיבל שוחד בתמורה לביצוע פעולות הנוגעות למשרתו, צפוי לעונש מאסר של 10 שנים או לתשלום קנסות כדלהלן (הסכום גבוה ביניהם):

  • פי 5 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4), ואם בוצעה העבירה על ידי תאגיד – פי 10 מהקנס האמור בסעיף  61(א)(4).
  • פי 4 משוויין של טובות ההנאה שהשיג או התכוון להשיג על ידי ביצוע עבירת השוחד.
עבירות שוחד - עונש
עבירות שוחד – עונש

נתינת שוחד

אדם שסיפק שוחד לעובד ציבורי כהגדרתו בסעיף 290(ב) בחוק העונשין הישראלי, וזאת בתמורה לביצוע פעולות הנוגעות לתפקיד של אותו עובד ציבור, צפוי לעונש מאסר של 7 שנים או לתשלום קנסות על פי הפירוט בסעיף 290(א) בחוק העונשין.

 

נתינת שוחד לעובד ציבור זר

אדם שסיפק שוחד לעובד ציבור זר, וזאת בתמורה לביצוע פעולות הנוגעות לתפקיד של אותו עובד ציבור זר, למטרת קידום ענייניו בפן העסקי, צפוי לעונש מאסר של 7 שנים.

 

תיווך בשוחד

אדם שקיבל לידיו סכומי כסף, שווי ערך לכסף, שירותים מסוג כלשהו, או טובת הנאה מסוג אחר על מנת לספק שוחד לצד שלישי – צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שנאשם בקבלת שוחד ובכללם: עונש מאסר של 10 שנים.

 

שוחד בתחרות

אדם שסיפק או לקח שוחד כדי להשפיע על המהלך, התוצאות או עצם הקיום של תחרות ספורטיבית או תחרות מכל סוג שהוא, שיש בה עניין לציבור, צפוי לעונש מאסר של 3 שנים.

 

ניסיון לנתינת שוחד

גם בתרחיש שבו הצעת השוחד כלשהי נענתה בשלילה, מציע השוחד עדיין ייחשב בראי החוק, כמי שביצע עבירת שוחד מסוג ניסיון לנתינת שוחד. האדם שהציע שוחד צפוי לעונשים הקבועים בחוק ל שסיפק שוחד בפועל, והוא עונש מאסר של 7 שנים.

 

ניסיון לקבלת שוחד

אדם שניסה לקחת שוחד מאדם אחר, צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שקיבל שוחד בפועל ובכללם: עונש מאסר של 10 שנים.

 

ניסיון לתיווך בעסקת שוחד

גם אדם שניסה לקבל סכום כסף, שווי ערך לכסף, טובות הנאה או שירותים מכל סוג, במטרה לשחד צד שלישי, צפוי לעונשים הקבועים בחוק למי שלקח שוחד והם: עונש מאסר של 10 שנים.

 

מי ייחשב על פי הדין הפלילי כעובד ציבור החשוף לעונש הקבוע בצידן של עבירות שוחד?

הדין הפלילי במדינת ישראל לא מגדיר בצורה חד משמעית מי נחשב כעובד ציבור. לפיכך ישנן מגוון פרשנויות בהקשרנו, בהן נכללים עובדי מגזרים שונים ובהם: שרי ממשלה, חברי כנסת, עובדי מדינה, שוטרים, סוהרים, שופטים, ראשי ערים ומועצות, רבנים וכן הלאה.

למותר לציין כי זוהי רשימה חלקית בלבד, כך שבפועל גם אדם שהועסק בתפקידו דרך חברת אבטחה פרטית ובמסגרת העסקתו אחראי היה לאבטח את לשכתו של שר, ייחשב באופן אוטומטי לעובד ציבור מהמניין, בלי קשר למי שאחראי לשלם את משכורתו.

כלומר, מבחינת החוק – אדם כזה ייחשב לעובד ציבור בהקשר לעבירות השוחד שיוחסו לו כחלק מתפקידו בלשכת השר, אם הענקת או קבלת השוחד נעשו בהקשר לתפקיד שלו כהגדרת מאפייני העבירה בחוק העונשין, במסגרת סעיף 290.

 

נחשדתם או נאשמתם בביצוע עבירות שוחד וחוששים מהעונש? פנו לייעוץ משפטי

המורכבות הרבה של נושא עבירות השוחד בישראל, מחייבת פנייה לסיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין פלילי עתיר ניסיון, אשר מתמחה בתיקי עבירות שוחד והעונשים הקבועים בצידן בחוק העונשין.

מסיבה זו, אם זומנתם לחקירה משטרתית בעקבות חשדות למעורבות בעבירת שוחד, או שהוגש כנגדכם כתב אישום על עבירות שוחד, זה הזמן לפנות ללא שהות להתייעצות עם עורך דין פלילי מיומן שבכוחו לכוון אתכם בהליך הפלילי במטרה למזער נזקים.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירת סיוע לשוחד

כשאנחנו חושבים על עבירות פליליות, אנחנו בדרך כלל חושבים על עבירות הכוללות שימוש בכלי ירי קר או חם, בהריגה, ברצח או באונס. אז נכון, אמנם

עורך דין עבירות שוחד

עבירות שוחד בהגדרתן, הן אקט של מתן כסף או טובת הנאה לאדם בעמדת כוח כלשהי, כדוגמת נושא משרה בגוף ציבורי, נבחרי ציבור או אושיות פוליטיות.