עבירות שוד – עונש

עבירות שוד הן למעשה עבירות גניבה שבמסגרתן נעשה שימוש באמצעים אלימים וכוחניים או באיום בנקיטת פעולות אלימות (בין אם במפורש או באופן מרומז) למטרת ביצוע מעשה הגניבה.

משום שבמסגרת עבירות שוד חלה פגיעה חמורה בזכות הקניין של הזולת ובזכויות יסוד נוספות של נפגע העבירה – עבירות שוד נושאות בצידן עונש כבד מאוד לעומת העונש הנגזר על מי שהורשעו בביצוען של עבירות גניבה "רגילות" – ללא מוטיב של אלימות או שימוש בכוח. במאמר זה נעסוק בעבירות שוד מסוגים שונים ונפרט אודות העונש שצפוי למבצעיהן במקרה של הרשעה.

כיצד עבירות שוד מוגדרות בחוק העונשין בישראל?

עבירות שוד הינן מהעבירות היותר חמורות בחוק הפלילי בארצנו וככאלו – העונש הקבוע בצידן הוא גם חמור יחסית. זאת מפאת היותן עבירות גניבה המתבצעות בנסיבות מחמירות, כשההבדל הבולט בין עבירות גניבה לבין עבירות שוד טמון ברכיב האלימות הכרוך בביצוע עבירות שוד.

 

מדוע עבירות שוד בישראל כרוכות בעונש חמור מעבירות גניבה?

למרות ששוד משתייך לקטגוריה של עבירות רכוש בחוק העונשין הישראלי, בפועל, עבירות שוד מגלמות בחובן הרבה מעבר לפגיעה בקניינו של הזולת בלבד. עבירת שוד חובלות גם בגופו של הקורבן ופוגעת גם בחופש שלו. אי לכך, חרף העובדה שסיווגן של עבירות השוד בדין הפלילי הוא תחת עבירות רכוש, כאמור, למעשה שוד מהווה עבירת אלימות חמורה מאין כמוה והעונשים הקבועים בחוק העונשין בגינה תואמים את חומרתה והשלכותיה.

לאור העובדה שעבירות שוד מגלמות בחובן לא רק נזקי רכוש אלא גם פגיעות גוף עד כדי גרימה למותם של קורבנות העבירה, הענישה בצידן של עבירות אלו, היא מחמירה ביותר בהשוואה לרף הענישה המקובל במקרים של עבירות רכוש פשוטות יותר כביכול, כגון עבירות גניבה "רגילות" שאינן מתבצעות אגב שימוש בטקטיקות להפחדת הקורבנות ומעשי אלימות.

 

עבירות שוד – עונש שתלוי בסוג העבירה שבוצעה

במסגרת החוק הפלילי בארץ, קיימת הבחנה בין 2 סוגים של עבירות שוד, השונים אלו מאלו במהותם:

  1. עבירות שוד "כלליות" – זהו המקרה של עבירות גניבה שמתבצעות תוך שימוש באמצעים אלימים.
  2. עבירות שוד בנסיבות מחמירות – במקרה זה מדובר בעבירות מסוג שוד מזוין (שוד הכרוך בשימוש בנשק), שוד קבוצתי, ועבירות שוד הכוללות פגיעה בגופם של קורבנות העבירה.

העונש על עבירות שוד במדינת ישראל הוא החל מ – 14 שנות מאסר ועד 20 שנות מאסר, כאשר משך המאסר בפועל נקבע בהתאם לאופיה של עבירת השוד שהנאשם הורשע בביצועה (קרי, סוג העבירה אליה משתייכים סעיפי האישום שיוחסו לו).

עבירות שוד - עונש
עבירות שוד – עונש

מהי עבירת שוד בנסיבות מחמירות ומהו העונש בגין עבירה כזו?

היה והנאשם הורשע בביצועו של שוד אלים או שוד שכלל ניסיונות להטלת מורא על קורבנות העבירה, יועמד לדין בסעיף של שוד בנסיבות מחמירות, שבמידה ויורשע בו – צפוי לו העונש הקבוע בחוק על שוד בנסיבות מחמירות, כדבעי. הדבר נכון בין אם השוד המדובר בוצע באופן הנ"ל על פי תכנון מקדים ובין אם נוצר מצב בו השוד הפך אלים או אגרסיבי, באופן בלתי מתוכנן כחלק מהשתלשלות האירועים.

כאשר עבירת שוד מתבצעת באמצעות נשק חם, כך שהאירוע עלול לגרום לנזקי גוף ופגיעה בחייהם של נפגעי העבירה – תוך כדי האירוע, לפני האירוע או לאחריו – יש להניח שהעבריין או העבריינים שיועמדו לדין על ביצוע העבירה, ישפטו על שוד בנסיבות מחמירות, ולא על עבירת שוד "רגילה". זאת בהינתן שניתן יהיה להציג בבית המשפט ראיות התומכות בכך שהשוד כלל שימוש במרכיבים אלימים או שנגרמה במסגרתו פגיעה בגופם של הנשדדים או של אנשים אחרים שהיו נוכחים בקרבת זירת האירוע.

כנ"ל במקרה של שוד שהתבצע על ידי קבוצת עבריינים שחברו אלו לאלו לשם ביצועו, או בשמו בדין הפלילי "שוד בחבורה", שגם הוא יוביל להעמדת העבריינים לדין על שוד בנסיבות מחמירות.

 

בשורה התחתונה, שימוש בנשק בזמן שוד, או באמצעים אחרים שיכולים לגרום לפגיעה של ממש בשלומו של אדם אחר, וכן ביצוע עבירת שוד בחבורה, ו / או פגיעה פיזית בזולת, הכאת הזולת או הפעלת כח מכל סוג שהוא על הזולת במסגרת אירוע שוד, לקראתו או אחריו – ייחשבו כולם כמקרים של ביצוע שוד בנסיבות מחמירות. הדין על ביצוע שוד מסוג זה בישראל, הוא עד 20 שנות מאסר.

 

האם קיים הבדל בעונש על עבירות שוד לעומת העונש על ניסיון לשוד?

לעניין זה חשוב לציין ולומר כי גם ביצוע של עבירות שוד שלא הושלמו בהצלחה, כלומר ניסיונות שוד שכן היה בהם מרכיב של אלימות או הפחדה כלפי הזולת אך לא הסתיימו בכך שהעבריין יצא מזירת הפשע עם הרכוש הגנוב, עשוי בהחלט להסתיים בעונש מאסר לעבריין שיורשע בניסיון השוד.

עם זאת, העונש המרבי בצידו של ניסיון שוד שלא הסתיים בגניבת הרכוש בפועל, הוא מופחת ועומד על עד 7 שנות מאסר, כאשר העבריין נענש על כוונתו לביצוע העבירה ועל השימוש שעשה באמצעים אלימים או ניסיונות להטיל מורא על קורבנותיו כחלק מהשוד, ולא על התוצאה עצמה.

החריג לעניין זה, הוא מקרה של ניסיון כושל לשוד שהתבצע בנסיבות מחמירות, או אז עשוי העבריין לשאת אף בעונש מאסר בפועל של 20 שנים.

 

נאשמת או נחשדת בעבירות שוד וחושש מהעונש? פנה לייעוץ משפטי מיידי

כשאדם נקרא לחקירה במשטרת ישראל בחשד למעורבות בעבירות שוד או כשמוגש כנגדו כתב אישום הנוגע לעבירות שוד, ישנה חשיבות מכרעת לקבלת עזרה משפטית מיידית של עורך דין עבירות שוד הבקיא בעונשים הקבועים בחוק העונשין בישראל, מכיר את נהלי החקירה על בוריים, ומבין את השיקולים השונים שמופעלים במסגרת ההליכים המשפטיים בתיקי עבירות שוד.

הכרת החוק הפלילי על כל סעיפיו השונים, עשויה לתרום לביטולם של החשדות או האישומים שיוחסו לחשוד / הנאשם, ואף לאפשר את סגירתו של התיק בתנאים מסוימים.

גם כשמגיע תיק שוד לערכאות משפטיות, יש לדעת שסיוע של עורך דין פלילי מתחום עבירות השוד הוא קריטי למיצוי זכויותיו של הנאשם בהליכים הפליליים המתנהלים כנגדו. במקרים רבים סיוע משפטי מקצועי עשוי לסייע להמתקת עונשו של הנאשם בגין עבירות השוד – עד כדי זיכוי מלא מן האשמה.

אי לכך, היה וקיבלת זימון לחקירה במשטרת ישראל או הזמנה לדיון בבית משפט בהקשר לביצוע עבירות שוד, עליכם לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין פלילי מיומן בהקדם האפשרי.

כך תבחרו עורך דין פלילי נכון.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירת שוד בנסיבות מחמירות

כשמדברים על שוד בנסיבות מחמירות, מתכוונים לעבירת השוד הנחשבת לחמורה ביותר. עבירה זו מוגדרת גם כ"שוד מזוין", נחשבת ככזאת באם התקיים השוד בנסיבות אלה: במהלך

עורך דין עבירות שוד

עבירות שוד, ובפרט עבירות שוד מזויין, נמנות עם העבירות הפליליות הכי חמורות בספר החוקים הישראלי. בשורות הבאות נסביר מהן עבירות שוד, במה הן שונות מעבירות

שוד מזויין – עונש

עבירות של שוד מזוין הן בין העבירות היותר חמורות בחוק העונשין בישראל. עבירות שוד מזויין הן למעשה עבירות גניבה המבוצעות בנסיבות מחמירות במיוחד, ובהתאם לכך,