עבירות רצח

עבירות רצח הן עבירות פליליות הנוגעות לנטילת חייו של אדם אחר בכוונה תחילה. עבירות אלו נחשבות בתור העבירות החמורות מכולן בדין הפלילי בישראל ובעולם המערבי בכלל. בספר החוקים הישראלי מנויות עבירות המתה בדרגות שונות, כאשר סוג עבירת ההמתה אשר בוצעה ונסיבותיה, משפיעים מטבע הדברים על חומרת העונש הצפוי לנאשם שהורשע בביצועה. במסגרת סקירה זו נדון במהותן של עבירות רצח בראי החוק והמשפט בישראל, בהבדלים ביניהן לבין עבירות המתה מסוגים אחרים, ובעונשים הקבועים בצידן של עבירות הרצח בחוק העונשין הישראלי.

עבירת רצח – הרבה מעבר לעבירה על החוק

עבירת רצח היא, מטבע הדברים, עבירה חמורה מאין כמוה, וזאת לאור העובדה שעסקינן בנטילת חייו של הזולת – פעולה שהיא בלתי הפיכה כשם שהינה בלתי מוסרית. עבירות רצח פוגעות מעצם מהותן בעקרון קדושת חיי האדם, הנחשב לערך ראשון במעלה ברוב הארצות המתוקנות בעולם.

עבירות רצח בראי החוק והמשפט בישראל

הדין הפלילי במדינת ישראל מטפל בעבירות רצח ביד קשה. העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות רצח לסוגיהן, כוללים עונשי מאסר ממושכים אשר שוללים ממבצע העבירה את זכותו היסודית להסתובב בחברה כאדם חופשי ולנהל את חייו הוא כרצונו.

במקרה של רצח מדרגה ראשונה (עונש), שהוא עבירת רצח בכוונה תחילה, הנחשבת לעבירה החמורה ביותר בספר החוקים, עונש המאסר הנגזר על מי שהורשע הינו עונש המאסר המרבי שהחוק מאפשר, היינו – "מאסר עולם" העומד על עשרים עד שלושים שנים במרבית המקרים.

ענישה זו נועדה לבודד אדם שנטל ביודעין ובמודע את חייו של האחר, מיתר האוכלוסיה – הן לשם הגנה על יתר הפרטים בחברה והן לשם העונש שיש לו ערך כלשעצמו כגורם מרתיע. במקרים מסוימים נלוות גם סנקציות כספיות כבדות לעונש המאסר שנגזר על נאשמים שהורשעו בביצוען של עבירות רצח.

מה ההבדל בין עבירות רצח לעבירות המתה מסוגים אחרים?

בחוק העונשין במדינת ישראל, עבירות המתה נחלקות למספר קטגוריות מרכזיות:

עבירות רצח
עבירות רצח

רצח מדרגה ראשונה

עבירות רצח מדרגה ראשונה או בשמותיהן הנוספים – רצח בכוונה תחילה או רצח בדם קר, הינן עבירות שבהן ניתן להוכיח כי הנאשם נטל את חיי זולתו באופן מכוון, ולא במסגרת אקט של הריגה בשוגג. כדי להוכיח שאכן מדובר על עבירת רצח בכוונה תחילה התובע נדרש להוכיח לא רק שקיים קשר בין החשוד למעשה ההמתה, אלא גם להוכיח כי היו "מחשבה פלילית" ותכנון מקדים בבסיס המעשה שהסתיים בנטילת חיי אדם.

לשם כך נדרשת התביעה להציג בפני הערכאה השופטת ראיות המוכיחות את הטענה כי הנאשם החליט מבעוד מועד שברצונו ליטול את חיי הקורבן וזאת באופן מודע וצלול.

הריגה בשוגג

להבדיל מעבירת רצח בכוונה תחילה, כאשר מדובר על עבירת המתה מסוג הריגה בשוגג, הכוונה הינה להריגת אדם שהתבצעה בשגגה וללא כוונה מוקדמת. למשל, פגיעה בנפש שאירעה במסגרת תאונת דרכים עקב נהיגה בהשפעת סמים או אלכוהול.

גרימת מוות ברשלנות

עבירת גרימת מוות ברשלנות גם היא עבירה פלילית מסוג עבירת המתה, אך בניגוד לעבירות רצח, כאן הכוונה לקיפוח חיי אדם שהתרחש בעקבות התנהלות פזיזה ולא זהירה מצד זולתו. כלומר, מדובר על המתה שלא בוצעה במתכוון, אך ישנו יסוד סביר להניח שניתן היה למנוע את הפגיעה בנפש על ידי שמירה מכוונת על החוק והוראותיו. העונש על עבירת גרימה מוות ברשלנות, מן הסתם, יהיה שונה משמעותית מעונש על רצח.

המונח "גרימת מוות ברשלנות" נזכר במקרים רבים בהקשרים של תאונות דרכים שנגרמו כתוצאה מנהיגה רשלנית או פזיזה. אך המונח תקף גם למוות כתוצאה מרשלנות רפואית, שימוש בלתי זהיר בכלי נשק, במכשור או מכונות, ונסיבות אחרות שבמסגרתן הנאשם לא פעל על פי אמצעי הבטיחות הנדרשים כלפי הזולת. הדגש במקרים אלו הוא על היעדר מודעות מצד מבצע העבירה להשלכות הפוטנציאליות של מעשיו.

עבירות רצח בכוונה תחילה – מהם תנאי הסף להרשעה בביצוען?

להלן תנאי הסף המוגדרים במסגרת חוק העונשין ומאפשרים להוכיח שבוצע רצח בכוונה תחילה:

תנאי ראשון הנאשם בחר באופן מודע ומראש להרוג את הקורבן.
תנאי שני לנאשם הייתה כוונה מודעת לגרום למותו של הקורבן.
תנאי שלישי לנאשם הייתה נכונות נפשית להביא למותו של הקורבן.
תנאי רביעי הנאשם הכין, רכש הרכיב או נשא עימו אמצעי אשר יועד לביצוע העבירה.
תנאי חמישי הנאשם נטל את חיי הקורבן ללא מוטיב של קינטור מצד הקורבן בסמיכות לביצוע העבירה.

אילו עונשים מוגדרים בחוק העונשין הישראלי בגין עבירות רצח?

עבירות רצח נושאות בעונש מאסר עולם חובה. כלומר, ככל שהנאשם ברצח הורשע בביצועו, בית הדין מחויב לפסוק לו מאסר עולם. עם זאת, תקופת המאסר בפועל אינה מוגדרת מראש והיא נעה בין 24 ועד 30 שנה כתלות בהחלטתו של נשיא המדינה. אולם במקרים חמורים במיוחד שבהם אדם מורשע בביצוע רצח של יותר מקורבן אחד, בית המשפט רשאי לפסוק לחובתו גם מאסר עולם כפול ואף תקופה ממושכת מכך.

האם הרשעה בעבירות רצח תמיד כרוכה במאסר עולם?

למרות שנקודת המוצא של חוק העונשין בעבירות רצח מדרגה ראשונה, הינה גזר דין של מאסר עולם, במקרים מיוחדים החוק מתיר לבית הדין השופט בתיק, לשקול אפשרות להמתקת עונשו של החשוד, בכפוף לנסיבות הבאות:

  • רצח לטובת הגנה עצמית במצב של העדר ברירה (החורג מעט מרשימת הפעולות שנחשבות כאקט סביר להגנה עצמית בנסיבות האירוע.
  • רצח על רקע הפרעה נפשית חמורה מצד הנאשם.
  • רצח על רקע מוגבלות קוגניטיבית קשה מצד הנאשם (שאינה נחשבת כאי שפיות, אך בגינה לא יכל הנאשם לרדת לעומקן של פעולותיו או להימנע מביצוע המעשה).
  • רצח על רקע מצוקה נפשית קשה עקב התעללות חריגה ומתמשכת מצד הקורבן בנאשם או אהוביו.

כיצד עורך דין פלילי יכול לסייע לנאשמים בעבירות רצח?

ההיכרות של עורך דין פלילי או עורך דין עבירות רצח עם רזי החוק וההלכה הפסוקה בתיקי רצח בארץ, מאפשרת במקרים מסוימים לזרז את ההליכים הפליליים גם בתיקי רצח, ולסיימם בעסקת טיעון מול התובע או הפחתה בעונשו של הנאשם. כבר קרו מצבים שבהם עורך דינו של נאשם בביצוע עבירת רצח הצליח להמיר את עונש המאסר שאמור היה להיגזר על מרשו בענישה מקלה יותר, על אף הנסיבות המורכבות לכאורה של המקרה.

על חשיבות הפנייה לסיוע משפטי של עורך דין פלילי המתמחה בעבירות רצח

בכל מצב שבו קיים חשד או כתב אישום הנוגע לעבירות רצח, קיים הכרח להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות רצח. חשיבות הפנייה לקבלת סיוע משפטי מקצוע מעורך דין עם התמחות זו, טמונה בעובדה שלכל טעות בשיקול הדעת של האדם שהסתבך בפרשיית רצח, עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת וחמורות לגביו ולגבי יקיריו.

הליווי המשפטי אם כן, הוא הדרך של החשוד / הנאשם, להגן על עצמו ולמצות את זכויותיו מול המערכת – בין אם ביצע את העבירה בפועל ובין אם מדובר בהאשמת שווא.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

  • רצח מדרגה ראשונה – רצח אשר נעשה בכוונה תחילה, או בדם קר. לרוב כולל תכנון מקדים.
  • הריגה בשוגג – הריגה אשר קרתה ללא כוונה תחילה, כתוצאה מתאונה כזו או אחרת.
  • גרימת מוות ברשלנות – התנהלות אי זעירה אשר הובילה להריגת אדם חף מפשע, ללא כוונה תחילה.
במידה והנאשם בחר מראש להרוג את הקורבן, בכוונה מודעת לגרום למותו, והייתה לו נכונות נפשית להרוג, וכמו כן אמצעים שיועדו לביצוע ההרג. כל אלו בשילוב נטילת חיי הקורבן הם תנאי הסף במסגרת חוק העונשין להגדרת רצח בכוונה תחילה.
העונש על עבירות רצח הוא מאסר עולם, אך המאסר בפועל נע בין 24 שנות מאסר עד 30. בהנחה ומדובר במספר קורבנות הנאשם עלול לקבל מאסר עולם כפול או יותר. חשוב לציין כי העונש מושפע באופן רב על ידי החלטתו של נשיא המדינה.
במידה והרצח נעשה על ידי אדם הלוקה בנפשו, או בעל מוגבלות קוגניטיבית, קיימת אפשרות להקטנת העונש כתוצאה מכך. כמו כן, רצח הנעשה לטובת הגנה עצמית במצב בו אין אף ברירה אחרת, או רצח עקב מצוקה נפשית קשה (במצב של התעללות הקורבן בנאשם לדוגמה) מוקטן העונש גם כן.

מידע נוסף בנושא

הריגה בשוגג

החוק בישראל עושה הבחנה בין רצח ובין עבירות הריגה. הבחנה זו מתקיימת מתוך התובנה כי בעבירות המתה, קיימת חשיבות רבה לכוונה שבביצוע העבירה. בהתאם לקביעת

גרימת מוות בכוונה תחילה

במדינת ישראל, החוק מתייחס בחומרה רבה לגבי כל פגיעה באדם ובמיוחד כשמדובר בפגיעה בחיי אדם. יחד עם זאת, מבדילהחוק בין פגיעות שגרמו למוות, ללא כוונה

עבירת הריגה

תוצאתה של עבירת הריגה היא מוות. עבירת הריגה יכולה להתרחש במספר דרגות חומרה, החל מרצח, שהינה העבירה החמורה ביותר על פי חוק העונשין, וכלה בגרימת

עורך דין גרימת מוות ברשלנות

גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית מקבוצת עבירות ההמתה שבצידן עונשי מאסר. כשאדם כלשהו פועל שבאופן המוביל למותו של זולתו מבלי שהיה מודע להשלכות הפוטנציאליות

גרימת מוות ברשלנות – עונש

גרימת מוות ברשלנות הינה עבירה פלילית בקטגוריית עבירות המתה שבצידה עונש מאסר. כאשר אדם מבצע פעולות שונות שבעקבותיהן אדם אחר מאבד את חייו, הוא עלול

עבירות הריגה – עונש

בשנת 2019 המאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונש בצידן, הוגדרו מחדש בחוק העונשין הישראלי, כדי לאפשר לבתי המשפט בארץ לפסוק בתיקי הריגה בצורה טובה

רצח מדרגה ראשונה – עונש

אין עוררין על כך שבתחום המשפט הפלילי בישראל, עבירות רצח מדרגה ראשונה נחשבות כעבירות הפליליות החמורות מכולן. בהתאם לכך, הרשעה בעבירת רצח מדרגה ראשונה גוררת

עבירות רצח – עונשים

עבירות רצח נחשבות כעבירות הפליליות החמורות ביותר בספר החוקים הישראלי. אי לכך, הרשעה בביצוע עבירות רצח מובילה באופן אוטומטי לעונשים הכבדים ביותר שהחוק מאפשר לפסוק,

עורך דין עבירות הריגה

בחודש יוני בשנת 2019, השתנתה ההגדרה של עבירות הריגה לכדי הגדרה מדויקת יותר, כך שהמאפיינים של עבירות הריגה, המרכיבים שלהן והעונשים בצידן, הוגדרו מחדש בחוק

ייצוג בעבירת רצח

אין כל ספק בכך שבתחום המשפט הפלילי במדינת ישראל, עבירת רצח נחשבת כעבירה החמורה מכולן. אי לכך, העונש הקבוע בדין הפלילי על עבירת רצח הוא

מה ההבדל בין רצח להריגה

הדין הפלילי במדינת ישראל מבחין בין עבירות רצח לבין עבירות הריגה. הבחנה זו מתבצעת מתוך הבנה שבעבירות המתה, ישנה חשיבות רבה לכוונת מבצע העבירה לעניין

מה ההבדל בין עבירת רצח להמתה?

הנושא של עבירות רצח והמתה שונות הינו מורכב מכפי שנהוג לחשוב, ולכן הוא מחייב את ההתייעצות עם בעלי מקצוע. באמצעות התייעצות עם עורך דין, אפשר

עורך דין עבירות רצח

עורך דין עבירות רצח – מתוך כל העבירות השונות שבהן אדם יכול להיות מואשם, אין ספק שעבירת רצח היא החמורה ביותר. התרבות המודרנית שבה אנחנו

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?