עבירות רכוש

עבירות רכוש הן עבירות פליליות המבוצעות מתוך רצון לחבל ולפגוע בקניינו של הזולת, או לפגוע בזכויות שלו ברכוש. עבירות רכוש נחשבות כעבירות פליליות הפוגעות פגיעה קשה בזכויותיו הבסיסיות של הפרט, ובכללן זכות הקניין, כבוד האדם וחירותו. עבירות רכוש מסכנות גם את גופו של הזולת, כאשר עסקינן בעבירות רכוש אשר מערבות שימוש באלימות, כוחניות, או טקטיקות של מרמה והפחדה. בחוק העונשין מפורטות מספר קבוצות של עבירות רכוש, וביניהן: עבירות גניבה, פריצה והתפרצות, גניבה בידי עובד ציבור, גניבה ממעסיק, עבירות שוד וכיוצא באלו. במסגרת המאמר שלהלן, נדון בסוגים השונים של עבירות רכוש, בענישה בצידן של עבירות אלו ובאופן הטיפול בהן מבחינה משפטית.

איך מתייחס המשפט הפלילי לעבירות רכוש בישראל?

זכות האדם לבעלות על קניינו זכתה למעמד חוקי מיוחד בספק החוקים הישראלי. זאת מאחר והמחוקק רואה חשיבות רבה במניעת מצב של אנרכיה שבו כל אדם רואה עצמו רשאי להפקיע מידיו של זולתו את רכושו מבלי שייענש על מעשיו.

הפגיעה בבעלותו של הפרט בנכסיו נבחנת מבחינה משפטית, גם ביחס למוטיב ההסכמה, על פיו כאשר קיים מצב שבו נטילת הקניין של פלוני בוצעה בידיעתו ובהסכמתו, המעשה לא יסווג כפגיעה בקניינו הפרטי.

כיצד מטפל חוק העונשין בישראל בעבירות רכוש?

חוק העונשין במדינת ישראל, בוחן עבירות רכוש ביחס לנסיבות בהן בוצעה העבירה, ועל פי היקף האלימות שבה נעשה שימוש במסגרת ביצוע העבירה. העונשים הקבועים בדין הפלילי בצידן של עבירות רכוש במדינת ישראל, משתנים על פי סוג עבירת הרכוש שהנאשם ביצע, והם יכולים להגיע גם לעונשי מאסר בני 20 שנים. ברמות הענישה הדינמיות בגין עבירות רכוש נדון בפרוטרוט במסגרת השורות הבאות.

אילו סוגי עבירות רכוש מטופלות בחוק העונשין?

חוק העונשין הישראלי מונה כמה סוגים של עבירות רכוש ומקבץ אותן לפי קטגוריות מרכזיות:

עבירות גניבה

עבירות גניבה הן עבירות שעניינן בלקיחת רכוש של הזולת, בין אם מדובר על נכסים פיזיים או ערטילאיים, וזאת ללא הסכמת בעליו החוקיים של הרכוש או ללא ידיעתו כלל. עבירות רכוש מסוג גניבה נחשבות כמעשים הנעשים במרמה וממקום של חוסר תום לב, קרי – מתול כוונה להחרים את הרכוש באופן קבוע מידיו של בעליו.

עבירות רכוש
עבירות רכוש

עבירות שוד

עבירות שוד הין עבירות גניבה לכל דבר ועניין, אשר במסגרתן מבוצע שימוש באלימות או איום במעשי אלימות לשם ביצוע הגניבה.

עבירות "מעין גניבה"

זהו מינוח כללי המאגד תחתיו עבירות ממגוון סוגים הנסובות סביב נטילת רכוש, נכס או משאבים כלשהם ללא הסכמה מדעת של בעליהם, בנסיבות שהן שונות במהותן מהמקרה של עבירות גניבה מהסוג ה"רגיל". עם העבירות המוכרות יותר בקטגוריית עבירות "מעין גניבה" ניתן למנות: עבירת גניבת מים, גניבת חשמל או נטילת גז במרמה, ניתוק חפצים ומכשירים מנכס נדל"ן לשם גניבתם, העלמת צוואה, וכיוצא באלו.

עבירות פריצה והתפרצות

במצב בו לצד ביצוע מעשה הגניבה מתבצעת גם חדירה לשטחו הפרטי של אדם או ארגון כלשהו ללא קבלת הסכמתם מבעוד מועד, וכשהדבר נעשה תוך הפעלת כוח – מדובר על עבירות רכוש מסוג עבירת פריצה. במקרה בו מדובר על חדירה לשטח פרטי ללא אישור אך הדבר מתבצע מבלי שהופעל כוח לשם כך – העבירה תסווג כעבירת התפרצות.

עבירות גניבת רכב

כאן מדובר בעבירות רכוש מסוג גניבה הנוגעות לגניבה של רכבים לסוגיהם מידיהם של בעליהם וללא הסכמתם. קטגוריה זו מכסה גם עבירת גניבת חלקי רכב, עבירת פריצה לרכב, וסחר בכלי רכב.

לאילו עונשים צפוי אדם שהורשע בעבירות רכוש בישראל?

להלן סוגי העונשים להם צפויים עבריינים שהורשעו בביצוע עבירות רכוש מסוגים שונים:

עונשים על עבירות גניבה

בחוק העונשין מוגדר עונש של עד 3 שנות מאסר בגין עבירות גניבה. יחד עם זאת, ישנן נסיבות מחמירות שבהתאם להן רמת הענישה בעבירות גניבה עשויה גם לעלות. לצורך העניין: עונש מאסר בגין גניבה ממעסיק עומד על עונש מרבי של עד 7 שנים. אך במצב שבו עבירת הגניבה מתבצעת מטעמו של עובד ציבור במסגרת מילוי תפקידו, עונש המאסר עשוי גם להאמיר עד 10 שנות מאסר.

עונשים על עבירות שוד

בחוק העונשין מוגדר עונש של עד 14 שנות מאסר בגין עבירות שוד. כאשר עבירת השוד מתבצעת תוך שימוש בנשק, עונש המאסר עשוי להגיע אף ל – 20 שנות מאסר.

עונשים על עבירות "מעין גניבה"

בחוק העונשין מוגדר עונש של 3 עד 5 שנות מאסר בגין עבירות "מעין גניבה", בהתאם לסוג העבירה הספציפית ומידת חומרתה.

עונשים על עבירות פריצה והתפרצות

בחוק העונשין מוגדר עונש של עד 7 שנות מאסר בגין עבירות פריצה והתפרצות.

עונשים על גניבת רכב

בחוק העונשין מוגדר עונש של עד 5 שנים בגין עבירות גניבת רכבים מסוג שימוש ברכב ללא רשות. במקרים בהם מבוצעת פריצה לרכב, עונש המאסר עשוי להגיע גם עד 7 שנות מאסר. במקרים של סחר בחלקים גנובים של כלי רכב או פירוק כלי רכב גנובים (כאשר העבירות מתבצעות במודע), עונש המאסר עשוי להגיע גם עד 10 שנות מאסר.

חשודים במעורבות בעבירות רכוש? כך תפעלו

היה ונקראתם להגיע לחקירה משטרתית או לדיון בבית המשפט בחשד למעורבות בביצוע עבירות רכוש, תידרשו להסתייע בשירותיו של עורך דין פלילי מומלץ, המתמחה בתחום עבירות הרכוש.

עורך דין פלילי המלווה לקוחות בתיקי עבירות רכוש יוכל ללוות אתכם לאורך כל שלביו של ההליך הפלילי, ולסייע לפעול בתבונה מול גורמי החוק, האכיפה והמשפט הנמצאים בתמונה.

על חשיבות הפניה לייצוג משפטי מקצועי בתיקי עבירות רכוש

עבירות רכוש נחשבות בראי החוק והמשפט בישראל כעבירות פליליות בדרגת חומרה גבוהה, היות ומדובר בעבירות בעלות פוטנציאל לערעור תחושת הביטחון האישי של תושבי המדינה.

לכן ההשלכות האפשריות של הרשעה בביצוע עבירות רכוש עבור הנאשם, עשויות להיות מרחיקות לכת. למרבה המזל, התייעצות עם עורך דין פלילי עם מומחיות בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות רכוש, יכולה לחולל הבדל משמעותי באופן התנהלות ההליך ובאופן בו הוא מסתיים.

חקירה משטרתית בגין עבירות רכוש – זה יכול לקרות גם לכם

גם אם העבר הפלילי שלכם הוא ללא רבב ולא העליתם על דעתכם אי פעם גניבה מכל סוג שהוא, עליכם לדעת שישנם תרחישים שונים שבהם אדם עלול להיחשד בביצוען של עבירות רכוש, גם כאשר הוא חף מפשע.

תרחיש כזה מתאפשר כאשר רכוש גנוב מוסתר בביתו או בכליו של אדם מבלי שידע על כך, או כאשר יש מי שטוען כי אדם היה מעורב בביצוען של עבירות רכוש שלא הוא ביצע. למרבה הצער, מקרים כאלו מתרחשים מעת לעת גם בחייהם של אזרחים ישרים ושומרי חוק.

למי ניתן לפנות בחשד למעורבות בעבירות רכוש?

היה ונקלעתם בעל כורחכם למצב כזה, ישנה חשיבות רבה לפניה לקבלת סיוע משפטי מקצוע מטעם עורך דין המתמחה בתיקי עבירות רכוש. חשוב להתייעץ עם עורך דין פלילי מנוסה כבר מהשלבים הראשוניים של ההליך הפלילי, לטובת קבלת תדריך מקדים שיסייע לכם להגן על הזכויות שלכם ולצמצם את הפגיעה האפשרית בשמכם הטוב ובחופש שלכם.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

עבירות גניבה, עבירות שוד, עבירות גניבת משאבים, עבירות פריצה והתפרצות ועבירות גניבת רכב.
העבירות הקלות מגיעות ל-3-7 שנות מאסר, ואילו והעבירות הכבודות יכולות להגיע גם ל-20 שנות מאסר.
כל אדם שיש עליו כתב איש בנושא עבירות רכוש צריך להצטייד בעורך דין פלילי מנוסה המתמחה בעבירות רכוש.
עורך דין פלילי מנוסה אשר טיפל בעבר בתיקי רכוש, יידע להכיר את העולם המשפטי על בוריו ולהשיג עבורכם את התוצאה המשפטית הטובה ביותר.

מידע נוסף בנושא

מתי תצטרכו עו"ד מסחרי לצידכם

תחום המשפטנות ועריכת הדין בארץ הינו תחום מסועף המלא באפשרויות שונות. לכל עורך דין תהיה התמחות אחרת. עורכי דין טובים המתחמים בתחום מסוים יכירו את

גרימת נזק לרכוש

על פי זכויות האדם, לכל אדם יש את הזכות להחזיק ברכוש בבעלותו ולאף גורם אין את הזכות לגרום נזק לאותו רכוש. לצורך שמירה על זכות

עבירות רכוש – העונשים הקבועים בחוק

עבירות רכוש והעונשים הקבועים בחוק בצידן, הם נושאים המעסיקים אנשים רבים במדינת ישראל. בין אם נפגעתם מעבירות רכוש ובין אם אתם נחשדים או נאשמים בביצוע

עורך דין עבירות רכוש

לזכותו של הפרט לבעלות על רכושו ישנו מעמד חוקי יוצא דופן בספר החוקים של מדינת ישראל. החוק בישראל שואף למנוע מצב שבו כל אדם חש

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?