עבירות רכוש – העונשים הקבועים בחוק

עבירות רכוש והעונשים הקבועים בחוק בצידן, הם נושאים המעסיקים אנשים רבים במדינת ישראל. בין אם נפגעתם מעבירות רכוש ובין אם אתם נחשדים או נאשמים בביצוע עבירות רכוש, אתם בטח תוהים מהם העונשים הקבועים בחוק בצידן של עבירות מסוג זה ובאיזו מידה הם נאכפים בפועל. בסקירה שלפניכם נסביר מהן עבירות רכוש ומה מאפיין אותן, מהם העונשים הקבועים בחוק בצידן של עבירות רכוש, וכיצד עורך דין פלילי המתמחה בתיקים של עבירות רכוש, יכול להשפיע על אופן התנהלותם של ההליכים.

עבירות רכוש – מהן המאפיינים שלהן ומהי הגדרתן בדין הפלילי?

עבירות רכוש הינן עבירות פליליות שתכליתן הינה לחבל ברכושם של אדם, תאגיד או ארגון, או לפגוע בזכויותיהם ברכושם. עבירות רכוש מגלמות בחובן פגיעה חמורה בזכויות היסוד של הפרט, לרבות זכות הקניין, וכמובן, גם כבוד האדם וחירותו. ישנן גם עבירות רכוש שיש בהן מוטיבים של אלימות והפחדה, וככאלו, הן מהוות סיכון גם לבריאותו ובטחונו של הזולת. חוק העונשין הישראלי מונה כמה קבוצות של עבירות רכוש, ובכללן:

 • עבירת גניבה.
 • עבירות פריצה והתפרצות.
 • עבירות גניבה בידי עובדי ציבור.
 • עבירות גניבה ממעסיק.
 • עבירות שוד.

השורות הבאות יוקדשו לסקירת סוגים שונים של עבירות רכוש והעונשים הקבועים בחוק בצידם.

סוגים שונים של עבירות רכוש

בחוק העונשין הישראלי מטופלים מספר סוגי עבירות רכוש שקובצו לפי קטגוריות מרכזיות:

 1. עבירות גניבה – עבירות גניבה הן עבירות הנוגעות לנטילה של רכוש מאדם אחר שלא כחוק, בין אם עסקינן ברכוש פיזי או מופשט, שניטל ללא הסכמתם הברורה של בעליו החוקיים. עבירות רכוש כעבירת גניבה הן מעשי מרמה שנעשים שלא בתום לב, ומתוך רצון לשלול את הרכוש באופן קבוע מידי בעליו.
 2. עבירות שוד – עבירות שוד הן בעצם עבירות גניבה, שבמסגרתן נעשה שימוש באלימות או איומים להפעלת אלימות למטרת ביצוע הגניבה.
 3. עבירות "מעין גניבה" – כאן מדובר על מינוח כוללני שמאגד תחתיו עבירות ממספר סוגים הקשורות בנטילת קניין רכושי, משאבים או נכסים כלשהם מבלי שניתנה לכך הסכמה מפורשת של בעליהם החוקיים. אך לעומת עבירות גניבה מהסוג השכיח, בעבירות מעין גניבה יש שוני בנסיבות שבהן העבירה בוצעה. בין העבירות היותר מוכרות בקטגוריה של עבירות "מעין גניבה" אפשר למנות: עבירות של גניבת מים, גניבת חשמל או גניבת גז, ניתוק של מיטלטלין וציוד מנכסי מקרקעין לטובת גניבתם, הסתרת צוואה, וכדומה.
 4. עבירות פריצה והתפרצות – כאשר לצד ביצוע גניבה מתבצעת אף חדירה לשטח פרטי שבבעלותם של אדם או גוף כלשהו מבלי שניתנה הסכמתם לדבר מראש, וכאשר הדבר מבוצע תוך הפעלה של כוח – אלו הן עבירות רכוש בקטגוריית עבירות פריצה. היה ומדובר בחדירה לשטח פרטי בהעדר היתר לכך, אך מבלי שהדבר התבצע אגב שימוש בכוח – מדובר בעבירה בקטגוריה של עבירות התפרצות.
 5. עבירות גניבת רכבים – במקרה זה עסקינן בעבירות רכוש בקטגוריית גניבה, אשר נוגעות לגניבת כלי רכב מסוגים שונים מידי בעליהם ללא הסכמתם המפורשת לכך. בקטגוריה זו מכוסות גם עבירות רכוש מסוג גניבת חלקי רכבים, עבירות פריצה לכלי רכב, וכן מסחר ברכבים.
עבירות רכוש - העונשים הקבועים בחוק
עבירות רכוש – העונשים הקבועים בחוק

עבירות רכוש – מהם העונשים הקבועים בחוק בצידן?

להלן פירוט של העונשים להם צפויים נאשמים שהורשעו בביצוע עבירות רכוש לסוגיהן השונים:

 1. העונשים בצידן של עבירות גניבה:
  חוק העונשין קובע עונש מאסר מרבי של עד 3 שנים בצידן של עבירות גניבה. למרות האמור להלן, במקרים בהם הנסיבות בהן העבירה בוצעה נחשבות כנסיבות מחמירות, רף הענישה עשוי לעלות. למשל, גניבה ממעסיק גוררת לרוב עונש מאסר מרבי של 7 שנים. אולם ככל שעבירת הגניבה בוצעה בידי עובד ציבור שפעל במסגרת מילוי תפקידו, תקופת המאסר שתיקצב לו עלולה גם לעלות ל – 10 שנים.
 2. העונשים בצידן של עבירות שוד:

חוק העונשין קובע עונש מאסר מרבי של עד 14 שנים בצידן של עבירות שוד. באם עבירת השוד בוצעה אגב שימוש בכלי נשק קר או חם, עונש המאסר עלול להגיע גם עד 20 שנים.

 1. עונשים על עבירות "מעין גניבה":

חוק העונשין קובע עונש מאסר שנע בין 3 ל – 5 שנים בגין עבירות "מעין גניבה", על פי סוג העבירות שבוצעו ומידת החומרה שלהן.

 1. העונשים בצידן של עבירות פריצה והתפרצות:

חוק העונשין קובע עונש מאסר מרבי של עד 7 שנים בצידן של עבירות פריצה והתפרצות.

 1. העונשים בצידן של עבירות גניבת רכבים:

חוק העונשין קובע עונש מאסר מרבי של עד 5 שנים בצידן של עבירות גניבת רכב מסוג שימוש ברכב בלי רשות. במקרה בו מתבצעת פריצה לכלי רכב, עונש המאסר עלול להגיע גם ל – 7 שנות מאסר. במקרים של מסחר בחלקי רכב גנובים או פירוק של כלי רכב גנובים (באם העבירות בוצעו ביודעין), עונש המאסר עלול להגיע עד 10 שנות מאסר.

 

כיצד עורך דין פלילי המתמחה בעבירות רכוש והעונשים הקבועים בחוק יכול לסייע

אם נקלעתם בעל כורחכם להליכים פליליים הנוגעים לעבירות רכוש, סביר להניח שאתם חוששים מן העונשים הקבועים בחוק – ובצדק. במצב כזה יש רק דבר אחד שתוכלו לעשות, והוא לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין פלילי שמתמחה בתיקי עבירות רכוש. סיוע מעורך דין פלילי מנוסה, כבר משלביו הראשונים של ההליך, הוא חיוני להגנה על זכויותיכם ולהוצאת הצדק לאור.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

גרימת נזק לרכוש

על פי זכויות האדם, לכל אדם יש את הזכות להחזיק ברכוש בבעלותו ולאף גורם אין את הזכות לגרום נזק לאותו רכוש. לצורך שמירה על זכות

עורך דין עבירות רכוש

לזכותו של הפרט לבעלות על רכושו ישנו מעמד חוקי יוצא דופן בספר החוקים של מדינת ישראל. החוק בישראל שואף למנוע מצב שבו כל אדם חש