עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות לכל דבר ועניין, המתבצעות ממניע של רצון לעשיית רווח כספי באמצעים לא חוקיים. אם בעבר עבירות צווארון לבן נחשבו כעבירות האופייניות לנושאי משרות רמות, כיום כבר אין לזה משמעות, לאור העובדה שהדגש מושם בחוק בעיקר על מהות העבירה ופחות על המעמד של האדם שביצע אותה. בחוק הפלילי במדינת ישראל, ישנם כמה סוגי עבירות המאוגדות תחת ההגדרה של עבירות צווארון לבן, ובכללן: עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה, עבירות במס הכנסה, עבירות מע"מ, זיוף, עבירות הונאה ומרמה, שימוש במידע פנים, רישומים כוזבים במסמכי תאגיד, פרסום דוחות כוזבים או ידיעות כוזבות, הפקת חשבוניות פיקטיביות, תרמיות בניירות ערך, וכיוצא באלו.

במסגרת הסקירה המקיפה שלהלן, נדון במאפייניהן הייחודיים של עבירות צווארון לבן, נסקור את סוגי עבירות הצווארון הלבן המנויות בחוק העונשין, נסביר על העונשים הקבועים בחוק על עבירות צווארון לבן, ונציע פתרונות אפשריים עבור מי שמצא את עצמו בליבה של פרשיית עבירות צווארון לבן.

עבירות צווארון לבן – קווים לדמותן

למרבה הצער, עבירות צווארון לבן נחשבות לעבירות יחסית נפוצות במדינתנו הקטנטונת. אך בהשוואה לעבירות פליליות אחרות, יצא להן מוניטין של עבירות בדרגת חומרה פחותה. ניתן להסביר זאת, אולי, לאור העובדה שבעבירות צווארון לבן לא קיים על פי רוב מוטיב של אלימות פיזית, המאפיין עבירות פליליות כמו עבירות שוד, רצח, אונס ואף סחיטה ואיומים. עיקר מהותן של עבירות צווארון לבן הוא עשיית הון בין אם באופן ישיר או באופן עקיף, בידי אנשים בעלי משרות בכירות והשפעה בחברות עסקיות או ציבוריות, מי שיש בידיו סמכות יוצאת דופן, או גישה לנתונים רגישים בעלי ערך רב.

עברייני צווארון לבן – מי הם, בעצם?

עברייני צווארון לבן הם במרבית המקרים, אנשים בעמדות מפתח ומעמד בכיר בארגונים, תאגידים או גופים ציבורי. מי שמבצע עבירת צווארון לבן הוא אדם שעושה שימוש אינו בתום לב בסמכות שניתנה לו, לטובת השגת רווח אישי. במרבית המקרים, אדם כזה מנהל את האמצעים שתפקידו מקנה לו למטרת ביצוע העבירה. על מנת שעבירה תחשב כעבירת צווארון לבן, המאפיינים שמנינו לעיל צריכים לבוא במעשה לידי ביטוי, ולו באופן חלקי.

רגע, עבירת צווארון לבן היא עבירה פלילית?

אף שכאמור לעיל, החוק הפלילי במדינת ישראל וכן הציבור, רואים בעבירות צווארון לבן, עבירות שאינן בעלות אופי אלים הגורם לפגיעה ממשית בזולת, קשה לטעון שעבירות אלו הן עניין של מה בכך, ולכן עברייני צווארון לבן מטופלים במלוא חומרת הדין. את ההבדלים העקרוניים במשקל שגורמי המשפט נותנים לעבירות צווארון לבן בהשוואה לעבירות פליליות מסוגים שונים, נסקור בפרוטרוט בשורות הבאות.

עבירות צווארון לבן
עבירות צווארון לבן

במה עבירות צווארון לבן נבדלות מעבירות פליליות מסוגים אחרים?

השוני בין עבירות צווארון לבן לבין עבירות פליליות מסוגים אחרים, בא לידי ביטוי בכמה מישורים מרכזיים: בראש ובראשונה, כאשר מדובר בעבירות צווארון לבן, פעמים מזומנות, העבריין הוא אדם שתחום עיסוקו נמנה על המקצועות החופשיים (עורך דין, רואה חשבון וכיוצא באלו).

המאפיין הבולט של בעל מקצוע צווארון לבן, הינו בכך שהעבודה היומיומית שהוא מבצע נחשבת כעבודה בעלת אופי משרדי, להבדיל מעבודה פיזית (למשל, עבודתו של פועל בניין).

מכאן שלבעלי מקצועות חופשיים אלו ישנה גישה למידע רגיש ופעמים רבות גם למנגנוני ניהול כספים. לכן מטבע הדברים, עבירות הצווארון הלבן עליהן אנו שומעים לעתים קרובות, הן עבירות מעילה בכספים, עבירות מתן או קבלת שוחד, עבירות של הלבנת הון, העלמת מס, ודומותיהן.

מלבד עבירות צווארון לבן בעלות מאפיינים הוניים, ישנן גם עבירות צווארון לבן אשר באות לידי ביטוי דווקא בניצול ציני של הסמכות הנתונה בידיו של נושא המשרה הרמה, כדוגמת שימוש פסול במידע פנים תאגידי, עבירות זיוף במסמכים, עבירות מחשב ואינטרנט וכדומה.

שוני מהותי נוסף אשר מבדיל, כאמור, בין עבירת צווארון לבן לבין יתר סוגי העבירות הפליליות, טמון בעובדה שבמקרים רבים, עבירות צווארון לבן מבוצעות ללא פגיעה ישירה בקורבן.

באילו סוגי עבירות צווארון לבן מטפל הדין הפלילי בישראל?

חוק העונשין הישראלי מאגד מגוון סוגי עבירות פליליות תחת המינוח "עבירות צווארון לבן". להלן סוגי העבירות העיקריים והעונשים הקבועים בצידן:

עבירות מס

עבירות צווארון לבן מסוג עבירת מס, נוגעות לקיום פעילות עסקית ללא עמידה בחובת ניהול ספרים, העלמת מסמכים הקשורים בתשלום מיסים או השמדתם, היעדר דיווח לרשויות המיסים, וכן הלאה. העונשים בגין עבירות מס נעים בין קנסות כבדים, סקנציות עסקיות, ועונשי מאסר בפועל, כתלות בסוג עבירת המס שבוצעה, בהיקפה ובחומרתה.

עבירות שוחד

כאשר עובד במגזר הציבורי או עובד בחברה שמספקת שירות למגזר הציבורי, בוחר ליטול שוחד או טובת הנאה בגין ביצוע פעולה כלשהי במסגרת עבודתו, מדובר על עבירת צווארון לבן שהעונש בצידה הוא מאסר לתקופה בת עשר שנים או תשלום קנס, כתלות בהיקף התשלום או הטובין שמבצע העבירה השיג והמסגרת שבה השוחד נלקח.

גם מתן שוחד זו עבירת צווארון לבן, והיא מתבצעת כמעשה של מתן תשלום כספי או טובת הנאה לעובד ציבור או בעלי תפקידים בחברות, לשם קבלת תמורה הקשורה בתפקידו של מקבל השוחד. העונש בצידה של עבירת הענקת שוחד הוא עד שבע שנות מאסר או קנס כבד.

קבלת דבר במרמה

המושג "מרמה" מוגדר בחוק העונשין הישראלי כטענה המועלית בעל פה, על הכתב, או באמצעות התנהגות מסוימת, חרף ידיעתו של הטוען שהיא בלתי תקפה.

העונש בצידן של עבירות קבלת דבר במרמה עומד על שלוש שנות מאסר, ועד חמש שנות מאסר כשמדובר על קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

רישום כוזב במסמכי חברה

עבירות רישום כוזב במסמכי חברה או במסמכי תאגיד, הן עבירות צווארון לבן לכל דבר ועניין. מדובר על מעשה שעניינו רישום של מידע שאין בו ממש על ידי פקידים, מנהלים, מנכ"לים, בעלי חברות או חברי תאגידים.

במצבים שבהם הרישום הכוזב במסמכי התאגיד נעשה בשאיפה להונות או להימנע מתיעוד מידע שחייב בדיווח, וזאת לשם הונאה, מבצע העבירה צפוי לעונש מאסר בן חמש שנים. גם עבירות עושק (ניצול חולשתו של אדם אחר) ועבירה על חוק ניירות ערך משתייכות לקבוצת עבירות זו.

מצאת את עצמך בליבה של פרשיית עבירות צווארון לבן? כך תפעל

במידה וזומנת לחקירה משטרתית בחשד למעורבות בביצוע עבירות צווארון לבן או שהוגש כנגדך כתב אישום בגין עבירות כאלו, התייעצות עם עורך דין פלילי המתמחה בתיקי צווארון לבן, צריכה להתבצע בהקדם האפשרי. ההליכים הפליליים הנוגעים לעבירות צווארון לבן הם סבוכים ומורכבים במהותם, ולכן ישנה חשיבות מכרעת להסתייעות באיש מקצוע הבקיא בנבכי הדין הפלילי ומכיר את ההלכה הפסוקה בתיקים מסוג זה.

קבלת סיוע משפטי מעורך דין פלילי היא חיונית ביותר גם עבור הצד הנפגע מעבירות צווארון לבן, במידה וברצונך להגיש תלונה בגין עבירה כזו. אם יש לך רצון להבין מהן הזכויות שלך ומהו אפיק הפעולה המומלץ ביותר עבורך במצב העניינים הנתון, צור קשר בהקדם עם עורך דין פלילי מנוסה המתמחה בטיפול בתיקי צווארון לבן.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

אנשים המוגדרים כצווארון לבן הם לרוב דמויות בולטות במשק, ובעלי תפקידים יוקרתיים בתחומי הקריירה שלהם. מדובר בבעלי סמכות המופקדים על מספר רב של עובדים או מוצרים יוקרתיים. בעלי צווארון לבן נמצאים לרוב בעמדות כמו בכירים בארגונים או בעלי תפקיד משמעותי בחברות, גופים ותאגידים.
אדם המבצע עברת צווארון לבד מוגדר כאדם אשר ניצל את כוחו וסמכותו לטובת רווח, בין אם חומרי או לא, המשרת את צרכיו האישיים. עבירת צווארון לבן היא עבירת פלילית לכל דבר ומאופיינת לרוב באופי לא אלים, אך תוך ניצול מעמדו של הפרט לטובת ביצוע העבירה.
העבירות הבולטות ביותר הן עבירות בתחום קבלת טובות הנאה, כגון מתן וקבלת שוחד או דבר במרמה. עבירות נוספות עוסקות בהסתרה ודיווח שיקרי כגון העלמת מס על ידי היעדר דיווח מהימן לרשות המיסים ביודעין, וכמו כן רישום כוזב במסמכי חברה או תאגיד בה הפרט עובד.
  • קבלת שוחד: עד עשר שנות מאסר/תשלום קנס.
  • מתן שוחד: עד שבע שנות מאסר/תשלום קנס.
  • קבלת דבר במרמה: עד שלוש שנות מאסר, ועד חמש שנות מאסר בנסיבות מחמירות.
  • העלמת מס: תלוי חומרה. העונש הוא קנס, סנקציות עסקיות, או מאסר בפועל.
  • רישום כוזב: עד חמש שנות מאסר.

מידע נוסף בנושא

עורך דין מידע פנים

מעת לעת, אנו שומעים על מקרים שבהם אנשים שהחזיקו בניירות ערך, או רוכשים פוטנציאליים של מניות השייכות לחברה בורסאית, עשו שימוש במידע פנים לטובת הפקת

עורך דין הפרת אמונים

בחוק העונשין בישראל כלול סעיף אשר מתייחס לעבירות מרמה והפרת אמונים. בבסיסן, עבירות הפרת אמונים נוגעות לעובדה שעובד ציבור פעל באופן שיש בו כדי להפר

עבירות צווארון לבן – עונש

עבירות צווארון לבן הן סוגים שונים של פעולות בלתי חוקיות אשר מתבצעות בשאיפה לקצור רווחים באמצעים בלתי חוקיים ולא מוסריים. למרות שבעבר עבירות צווארון לבן

עורך דין עבירות צווארון לבן

המושג עבירות פליליות, מזוהה באופן אוטומטי עם כמעט עם פעולות אגרסיביות, טקטיקות הפחדה ומעשי אלימות, שתכליתם הינה לגרום לקורבנות המעשה להיות מפוחדים וכנועים בזמן שהעבריין

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?