עבירות צווארון לבן – עונש

עבירות צווארון לבן הן סוגים שונים של פעולות בלתי חוקיות אשר מתבצעות בשאיפה לקצור רווחים באמצעים בלתי חוקיים ולא מוסריים. למרות שבעבר עבירות צווארון לבן נחשבו כעבירות המתבצעות בידי אנשים במעמד נושאי משרות בכירות, הרי שכיום אין לכך חשיבות של ממש, משום שהדגש בדין הפלילי במדינת ישראל הוא בעיקר על מהותה של העבירה ולא על המעמד של האדם שאחראי לה.

עבירות צווארון לבן, נושאות אם כן עונש כבד, ולכן נחוצים שירותיו הטובים של עורך דין פלילי לכל אדם הנחשד או נאשם בביצוען. במסגרת הסקירה שלהלן נסביר על מנגנון הענישה בעבירות צווארון לבן, נציין מהו העונש הקבוע בחוק בגין עבירות צווארון לבן מסוגים שונים, ועל חשיבותו של הסיוע המשפטי במקרים של חשד או האשמות בביצוע עבירת צווארון לבן.

עבירות צווארון לבן – עונש כתלות בסוג העבירה שבוצעה

החוק הפלילי בישראל, מאגד מספר סוגים של עבירות בקטגוריית עבירת צווארון לבן, ובכללן: עבירת לקיחת שוחד, עבירת מתן שוחד, עבירת קבלת דבר במרמה, עבירות מיסוי, עבירות התחזות, עבירות זיוף, עבירות הונאה ומרמה, עבירות הנוגעת לשימוש במידע פנים, עבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות במע"מ, עבירה של הפצת דוחות וידיעות כוזבים, עבירת הנפקת חשבוניות פיקטיביות, עבירות מרמה בניירות ערך, וכיוצא באלו.

בכל סוגי העבירות הפליליות הללו ועוד, מטפל עורך דין צווארון לבן.

 

מדוע חוק העונשין בישראל קובע בצידן של עבירות צווארון לבן עונש מאסר

עבירות צווארון לבן הן כאמור, עבירות פיננסיות ועסקיות במהותן. עבירות מסוג זה, הן בעייתיות ביותר בהתחשב בעובדה שמרבית המקרים, הן מערבות סכומי כסף משמעותיים ביותר אשר מושגים בדרכי מרמה ומועברים לחשבונות בנק או מקומות אחרים שבהם קשה עד בלתי אפשרי להתחקות אחריהם.

כאשר ישנה חפיפה בין עבירת צווארון לבן לבין עבירות פליליות מסוגים אחרים, או חלילה, פעולות טרור, הדבר יכול להפוך את מאמצי האכיפה למשימה מורכבת בהרבה. ואמנם, מדינת ישראל אכן מקדישה מאמץ ניכר כדי למנוע, או לפחות לצמצם עד כמה שניתן את אפשרויות הממשק בין עבירות צווארון לבן ובין פעולות טרור ועבריינות אלימה, שעלולים כל אחד בדרכו, לסכן את חייהם של אזרחי המדינה.

סכנה נוספת בעבירות צווארון לבן, נוגעת להשפעה השלילית של מעשים אלו על מצבם התזרימי של חברות וגופים מסחריים, אשר עלול להוביל להפסקת פעילותם של אלו, ולמקרים שבהם העובדים בארגון עשויים לאבד את מקום עבודתם. לכן מחמיר המחוקק בישראל עם עברייני צווארון לבן, כאשר העונשים הקבועים בחוק עשויים להגיע לא רק לקנסות כבדים אלא אף לעונשי מאסר בפועל.

מסיבה זו, בכל חשד לביצוע עבירות צווארון לבן, חשוב מאוד להסתייע בעורך דין צווארון לבן מיומן.

עבירות צווארון לבן - עונש
עבירות צווארון לבן – עונש

איזה עונש צפוי למי שהורשע בביצוע עבירות צווארון לבן?

בחוק העונשין בישראלי מסווגים סוגים שונים של עבירות תחת קבוצת "עבירות צווארון לבן". את העבירות המובחנות ביותר תחת קטגוריה זו, נמנה להלן:

קבלת שוחד עובד ציבור ועובדי חברות המספקים שירות למגזר הציבורי, ונתפסו כאשר לקחו שוחד בתמורה לביצוע מעשים כלשהם במסגרת עבודתם, חשופים לעונשי מאסר בני 10 שנים וקנסות. העונש בגין עבירת קבלת שוחד נקבע כתלות בהיקף הכספים או טובות ההנאה שנתקבלו על ידי נוטל השוחד, ובמסגרת שבה השוחד נתקבל.
הענקת שוחד מתן שוחד מתבצע בדרך של הענקת כסף או טובת הנאה לעובד ציבור או נושא משרה בחברה או גוף ציבורי, על מנת לקבל מאלו תמורה אשר נוגעת למילוי תפקידם. העונש על עבירת הענקת שוחד הוא 7 שנות מאסר או קנס.
קבלת דבר במרמה המונח "מרמה" על פי חוק העונשין בישראל, הינו טענה אותה אדם מעלה בע"פ, בכתב, או באמצעות התנהגות מסוימת, ביודעין שלא מדובר על טיעון תקף. על עבירת של קבלת דבר במרמה, נקבע עונש מאסר של 3 שנים, הצפוי להגיע בנסיבות מחמירות אף ל – 5 שנים.
עבירות מיסוי עבירות מיסים כוללות עבירות שקשורות בהימנעות מחובת ניהול ספרים, העלמת או השמדה של מסמכים הנוגעים לתשלום מיסים, הימנעות מדיווחים על פעולות שחייבות בדיווח לרשויות המיסים, וכדומה.
רישום כוזב במסמכי תאגיד כאן מדובר על פעולה של רישום של מידע שקרי על ידי פקיד, מייסד, מנהל, או חבר תאגיד. כשהרישום הכוזב מתבצע תוך כוונה לרמות, להטעות או להימנע מתיעוד של מידע המחייב רישום וזאת לשם הונאה – פעולה זו סופה להיחשב כעבירה פלילית. אדם אשר מבצע רישום כוזב במסמכי תאגיד חושף את עצמו לעונשי מאסר של 5 שנים. בקטגוריית עבירות זו, מסווגות גם עבירות כמו: עבירת עושק (שפירושה, ניצול מצוקה או חולשה של הזולת), עבירה על חוק ניירות ערך ועוד.

 

בשורה התחתונה

הטיפול בהליכים פליליים הנוגעים לעבירות צווארון לבן, היה מאז ומעולם מורכב בהיבט המשפטי. זאת לאור הקושי הניכר בהתחקות אחרי מבצעי עבירות צווארון לבן וזיהוי היקפן המלא, בצד האתגר הטמון בהוכחת חפותם של המעורבים בעניין. אישומים בעבירות צווארון לבן, מעצם מהותם כאישומים פליליים, עלולים להוביל לפגיעה קשה במוניטין וביכולת ההשתכרות של הנאשמים בעתיד.

לכן אם זומנתם לחקירה משטרתית עקב חשד לביצוע עבירות צווארון לבן או שאתם עומדים בפני הגשת כתב אישום בגין עבירת צווארון לבן – חשוב מאוד לפנות בהקדם לייעוץ משפטי של עורך דין צווארון לבן אשר מתמחה בתחום של תביעות צווארון לבן.

גם אם אתם בצד הנפגע מעבירות צווארון לבן ומעוניינים לחקור חשד לעבירות כאלו בארגון שבו אתם עובדים – ייעוץ של עורך דין צווארון לבן, הוא חיוני ביותר לקידום ההליך המשפטי ולהימנעות משגיאות מיותרות.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עורך דין מידע פנים

מעת לעת, אנו שומעים על מקרים שבהם אנשים שהחזיקו בניירות ערך, או רוכשים פוטנציאליים של מניות השייכות לחברה בורסאית, עשו שימוש במידע פנים לטובת הפקת

עורך דין הפרת אמונים

בחוק העונשין בישראל כלול סעיף אשר מתייחס לעבירות מרמה והפרת אמונים. בבסיסן, עבירות הפרת אמונים נוגעות לעובדה שעובד ציבור פעל באופן שיש בו כדי להפר

עורך דין עבירות צווארון לבן

המושג עבירות פליליות, מזוהה באופן אוטומטי עם כמעט עם פעולות אגרסיביות, טקטיקות הפחדה ומעשי אלימות, שתכליתם הינה לגרום לקורבנות המעשה להיות מפוחדים וכנועים בזמן שהעבריין