עבירות פדופיליה – עונש

עבירות פדופיליה הן בין סוגי העבירות הפליליות היותר מטרידות בספר החוקים. הן הציבור והן המחוקק, רואים את עבירות הפדופיליה כעבירות בדרגת חומרה גבוהה ביותר, ובהתאם לכך – הרשעה בעבירות פדופיליה גוררת עונש כבד.

בסקירה שלהלן נדון בחומרתן של עבירות פדופליה בראי החוק והמוסר, נסביר אילו עונשים קבועים בחוק העונשין הישראלי בצידן של עבירות פדופיליה מסוגים שונים, ונסקור את תפקידו של עורך דין המטפל בתיקי עבירות פדופיליה.

על חומרתן של עבירות פדופיליה בראי החוק והמוסר

עבירות פדופיליה, הן בין העבירות החמורות ביותר בספר החוקים, ולא בכדי. חומרת העבירות הללו נגזרת מן העובדה שמדובר בניצול מיני של ילדים ובני נוער, שלא רק שהם קטינים בעיני החוק – מפאת גילם הצעיר הם גם נעדרים את היכולת להפעיל שיקול דעת ברמה לה מסוגל אדם בוגר, ולהגן על עצמם מפני ניצול מיני מצד אדם המבוגר מהם.

חוסר הישע של הזה של קטינים אל מול בגירים שחותר לקיים עימם קשר בעל אופי מיני, הופך את עבירות הפדופיליה לעבירות חמורות מאין כמוהן גם בפן המוסרי, ומכאן חומרת הענישה בצידן.

 

העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות פדופיליה מסוג מעשים מגונים

העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידם של מעשים מגונים בקטינים, הם כדלהלן:

  1. כאשר גיל הנפגע/ת הוא מתחת ל – 18 אך גבוה מ – 14 (גיל ההסכמה החוקי) – העונש המרבי יהיה עד 4 שנות מאסר.
  2. כאשר גיל הנפגע/ת הוא מתחת ל – 14 – העונש המרבי יהיה עד 7 שנות מאסר.
  3. כאשר גיל הנפגע/ת הוא מתחת ל – 16 – עבירת הפדופיליה תיחשב כעבירת מעשה מגונה בנסיבות מחמירות והעונש המירבי בצידה יהיה עד 10 שנות מאסר.

 

העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות פדופיליה מסוג מעשים מגונים בפומבי

העונש הקבוע בחוק העונשין בצידו של מעשה מגונה בפומבי, כשעסקינן בעבירות פדופיליה – הוא פחות מחמיר מהעונש בצידם של מעשים מגונים שנעשו מול הנפגע באופן ישיר, בחדרי חדרים. העונש המרבי בצידן של עבירות פדופיליה מסוג מעשים מגונים בפומבי, כאשר גיל הנפגעים הוא 16 ויותר, הוא 12 חודשי מאסר. היה וגיל הנפגעים בעת ביצוע המעשה, היה פחות מ – 16, העונש המרבי בצידה של העבירה יהיה עד 3 שנות מאסר.

עבירות פדופיליה - עונש
עבירות פדופיליה – עונש

העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות פדופיליה מסוג בעילה אסורה בהסכמה

בסעיף 346 בחוק העונשין מוגדרת עבירת בעילה אסורה בהסכמה, בתור קיום יחסים מיניים אשר במסגרתם מתבצעת החדרתו של איבר מאיברי הגוף / גוף זר לסוגיו, אל איבר המין של אישה. בהתאם להגדרת העבירה, ניתן אם כן להבין שתנאי הסף לסיווגה של עבירת מין בקטגוריית "בעילה אסורה בהסכמה" הוא שיחסי המין נעשו בהסכמתה לכאורה של הנפגעת.

זאת היות וככל שיחסי המין נתקיימו ללא הסכמת הנפגעת – סעיף האישום המיוחס לעבריין על פי הדין הפלילי, היה משתנה לעבירת אינוס (אונס) ולא בעילה אסורה בהסכמה. יחד עם זאת לאור העובדה שקיים פער גילאים ניכר בין הצדדים במקרה כזה, המגע ביניהם נחשב מלכתחילה לאינטראקציה שאינה שוויונית מבחינת החוק, ובהתאם לכך, המחוקק חפץ ביצירת רתיעה אלמנטרית בציבור מפני קיום יחסי מין בנסיבות כאלו מלכתחילה.

העונש הקבוע בחוק העונשין בצידה של בעילה אסורה בהסכמה עם קטינה, הוא 5 שנות מאסר.

 

העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות פדופיליה מסוג אונס קטינה?

כאשר מדובר על עבירות פדופיליה שבמסגרתן נדונים יחסי מין של בגיר עם קטינה שטרם מלאו לה 14 שנים – מבחינת החוק, לא ניתן להתייחס למקרה בחזקת בעילה אסורה בהסכמה, גם אם הוכח שיחסי המין קוימו מרצונה החופשי לכאורה של הקטינה.

זאת מאחר וקטינה שגילה נמוך מ – 14 שנים, נחשבת בעיני החוק כמי שטרם הגיעה לגיל ההסכמה החוקי (שהוא 14 שנים), ולפיכך היא לא יכולה היתה להסכים לקיום יחסי המין עם הבגיר באופן מודע ושקול. לכן הדין הפלילי מתייחס לבעילה מסוג זה בתור עבירה של אונס קטינה.

העונש המרבי בצידן של עבירות אינוס בקטינות שגילן נמוך מ – 14 מתחיל ב – 16 שנות מאסר ויכול להגיע גם ל – 20 שנות מאסר במידה ומדובר על עבירות אינוס קטינות בנסיבות מחמירות.

 

העונשים הקבועים בחוק העונשין בצידן של עבירות פדופיליה מסוג פרסום והחזקת חומרי תועבה פדופיליים?

העונש הקבוע בחוק העונשין בצידה של החזקת חומרי תועבה פדופיליים (שלא במקרה או בתום לב), היינו חומרים בהם מוצגים קטינים שטרם מלאו להם 18 שנים – הוא 12 חודשי מאסר. העונש בצידן של עבירות פדופיליה מסוג פרסום חומרי תועבה שמוצגים בהם קטינים (כמו תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני שמוצגים בהם קטינים), הינו מאסר שנע בין 5 ל – 7 שנים.

 

על תפקידו של עורך דין המטפל בתיקי עבירות פדופיליה

במסגרת סקירה זו, בחנו סוגים שונים של עבירות פדופיליה ומנינו את העונשים הקבועים בדין הפלילי בצידן. כפי שניתן לראות, הדין הפלילי בישראל שואף לטפל ביד רמה בעברייני מין הפוגעים בקטינים, ובהתאם לזאת – העונש בצידן של עבירות פדופיליה עשוי להגיע אף ל – 20 שנות מאסר בפועל.

אי לכך – אם אתם או אדם אחר בחייכם, נדרשים להתמודד עם הליך פלילי הקשור בעבירות פדופיליה, חשוב ביותר לשכור את שירותיו המקצועיים של עורך דין פלילי מנוסה, שיוכל לסייע לכם בשלב החקירה המשטרתית ובהמשך – גם בהתנהלות מול מערכת המשפט. זאת על מנת שניתן יהיה לסיים את ההליכים המאתגרים הללו, במינימום זמן וכמה שפחות נזקים.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

תקיפה מינית

ההגדרה של תקיפה מינית והצורה שבה התרבות והחוק מתייחסים לנושא השתנתה באופן ניכר לאורך השנים וממשיכה להשתנות בימים אלו. ההגדרה הזו משתנה בין תרבויות שונות

ביצוע מעשי סדום – עונש

עבירות מין נמנות עם העבירות הפליליות החמורות ביותר שעבריין יכול לבצע. מערכת המשפט במדינת ישראל מתייחסת בחומרה רבה לעבריינים שנמצאים אשמים בביצוע עבירות מין, בניסיון

הפצת סרטון מיני באינטרנט

כניסתו של האינטרנט אל חיינו לפני כמה עשורים הביאה איתה, אמנם, לא מעט דברים חיוביים, אך לצידם ניתן להבחין בקלות גם בלא מעט תופעות שליליות

עבירות מין במחשב – עונש

מהרגע שבו רשת האינטרנט נכנסה לחיינו, הם השתנו מן הקצה אל הקצה. פעולות שנדמה היה שלא נוכל לבצע לעולם מתבצעות היום בלחיצת כפתור, ונפתחו בפנינו

מעשה מגונה בפומבי – עונש

ישנם מעשים שעשייתם במרחב הציבורי מהווה עבירה חמורה על החוק. מעשה מגונה בפומבי נמנה עם סוגי המעשים האלה, והוא כולל פעולות שמתבצעות לשם גירוי, פרובוקציה,