עבירות נשק

נשיאת נשק, ייצור נשק ומכירת נשק, נחשבות כולן כעבירות פליליות במדינת ישראל. כל עיסוק בנשק מצריך קבלת אישורים מתאימים מגורמי החוק והרישוי האמונים על הסדרת השימוש בנשק בתחומי ישראל.

אדם שעשה שימוש בנשק כאמור לעיל ללא האישורים הרלוונטיים, צפוי לעונשים הקבועים בדין הפלילי, ובכללם עונשי מאסר כבדים. מהם סוגי עבירות הנשק שבהם מטפל חוק העונשין הישראל? ומה עושים במקרה בו יש חשד או כתב אישום בנוגע לביצוע עבירות נשק? בנושאים הללו נדון בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

מהו כלי נשק מבחינת החוק בישראל?

סעיף 144 בחוק העונשין בישראל קובע כי כלי נשק הוא כל כלי המתאים לאחד הסיווגים שלהלן:

  • כלי בעל יכולת ירי של קליעים, פגזים, פצצות וכיוצא באלו, שבכוחם לגרום למותם של אנשים, לרבות חלקיו, אביזריו ותחמושתו של כלי מסוג זה.
  • כלי בעל יכולת לפליטת חומרים המשמשים לגרימת נזק גופני לזולת, כולל חלקיו, אביזריו ותחמושתו של כלי מזוג זה, ובכללם מיכל אשר מכיל או בעל קיבולת להכלת חומרים כאמור לעיל, מלבד גז מדמיע.
  • כל פצצה, רימון, תחמושת או חפצים נפיצים מסוגים אחרים אשר בכוחם לגרום למותם של אנשים או לפגיעה בהם, לרבות חלקיו של אחד מאלו.

למותר לציין בהקשר זה כי גם כלי נשק שנחשב כבלתי שמיש בעת שבוצעה העבירה, עדיין נחשב ככלי נשק לכל דבר ועניין בראי החוק.

מדוע החוק בישראל נוטה להחמיר עם עבירות נשק?

החוק הפלילי במדינת ישראל מייחס חומרה רבה לעבירות נשק, ולאור חומרתם של המעשים, העונשים הקבועים בדין הפלילי בגין עבירות נשק, הם מחמירים. הרציונל העומד בבסיס האכיפה המחמירה בעבירות נשק, נובע מן העובדה שבמרבית המקרים אחזקת נשק ו / או תחמושת ללא רישיון וללא קשר לשירות הצבאי או שירות בכוחות הביטחון, אינה נעשית בתום לב.

לצורך העניין, פעמים רבות נתגלה כי אחזקת נשק בוצעה בהקשר של חיסול חשבונות בין אנשי העולם התחתון במדינת ישראל. מדובר על תופעה שכיחה למדי בארץ שהובילה לא אחת לפגיעה בביטחון הציבור, בין אם במסגרת אירועי ירי מתוכננים בשטח ציבורי, הנחת מטעני חבלה בכלי רכב באזורי מגורים, ושאר עבירות פליליות הכרוכות בשימוש בלתי חוקי בכלי נשק.

בסיכומו של עניין, אותם עבריינים שמבצעים עבירות נשק, מהווים סכנה גם לאזרחים שומרי חוק שאינם מעורבים בשום צורה בסכסוך בין אושיות העולם התחתון, מה שהופך את השימוש בנשקים ללא רישיון למפגע ציבורי.

עבירות נשק
עבירות נשק

באילו סוגי עבירות נשק מטפל חוק העונשין הישראלי?

חוק העונשין בישראל מטפל בעבירות הנשק הבאות:

רכישת נשק / אחזקת נשק / נשיאת נשק / הובלת נשק

לפי סעיף 144 בחוק העונשין הישראלי, מי שרכש או החזיק בכלי נשק ללא רישיון יעודי לכך, לרבות אחזקת מטעני חבלה, צפוי לשאת בעונש של עד 7 שנות מאסר. היה ומדובר על נשיאה או הובלה של כלי נשק, עונש המאסר עלול להגיע גם ל – 10 שנים. עם זאת, עבור כלי נשק המשמש כתחמושת, חלק מכלי נשק או אביזר, עונש המאסר יהיה בן 3 שנים.

ייצור נשק / ייבוא נשק / ייצוא נשק / סחר בנשק

העבירות האלה ובכללן ביצוע עסקת נשק מכל סוג שהוא, עם תמורה או בלעדיה, נחשבות כולן בתור פגיעה בביטחון הציבור, והעבריין שהורשע בהן צפוי לשאת בעונש של עד 15 שנות מאסר.

ניסיון חבלה בחומר נפיץ

מי שהניח חומרים נפיצים בכל מיקום בארץ ללא היתר לכך, מתוך רצון לפגוע בזולת, צפוי לעונש של עד 14 שנות מאסר.

חבלה בכוונה מחמירה

מי שהניח חומרים נפיצים בכוונה לגרום לפציעה או להטלת מום בזולת, צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר. היה והשימוש במטען החבלה הוביל למותו של אותו אדם שכלפיו כוון, עבירת נשק זו למעשה תשפט בחזקת עבירת רצח שדינה הינו מאסר עולם. בתרחיש שבו ניסיון חיסול לא הסתיים במותו של יעד החיסול, העבירה תשפט בחזקת ניסיון לביצוע רצח שעונשה הוא עד 20 שנות מאסר.

מתן אמצעים לביצוע פשע

מי שסיפק לזולתו אמצעים ובכללם כלים / חומרים / כסף / ידע או כל סיוע אחר שנועד לשמש, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין לביצוע פשע או סיוע בהוצאתו אל הפועל, צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר. הדין הפלילי במדינת ישראל אינו מבחין בין תרחיש שבו הכלי הנ"ל סופק למבצע העבירה בהשאלה או לצמיתות, ללא תמורה או עם תמורה, ואם שימש הלכה למעשה לביצועה של עבירה אחרת.

קשירת קשר לביצוע עוון או פשע

מי שקשר קשר עם זולתו לשם ביצוע עבירה, צפוי לעונש של עד 7 שנות מאסר, ככל והעבירה שבוצעה הינה עבירה מסוג פשע (קרי, עבירה שעונשה הוא יותר מ – 3 שנות מאסר), או מנגד –  עד לשנתיים מאסר, ככל והעבירה שבוצע היא עבירה מסוג עוון (קרי, עבירה שעונשה הוא עד ל – 3 שנות מאסר).

הצתה

מי שביצע הצתה של אש באופן מכוון כדי לחבל בנכס / רכוש / שטח שאינם שייכים לו, צפוי לעונש של עד 15 שנות מאסר. היה והנאשם ביצע את פעולת ההצתה בכוונה תחילה להזיק לנכס ציבורי השייך למדינה, לשמורת טבע, לחי, לצומח לביטחון תושבי ישראל החיים באזור ספציפי, או מתוך שאיפה לפגוע בחיי אדם, הוא צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר.

למותר לציין כי מקרה של אדם הנושא נשק ברישיון מבלי שחידש את רישיונו בזמן, לא ייחשב אוטומטית כמי שביצע עבירת נשק.

מה עושים במקרה של חשד או אישומים בביצוע עבירות נשק?

אם זומנתם לחקירה משטרתית בגין חשד לביצוע עבירות נשק, או שהוגש כנגדכם כתב אישום על עבירות נשק, מומלץ שלא להתמהמה, אלא לפנות בהקדם לעורך דין עבירות נשק. חשוב שלא להקל ראש בעבירות נשק, לאור העובדה שרף הענישה הנהוג כיום בגין עבירות מסוג זה, נוטה להחמיר מאוד עם הנאשמים בהן.

זאת כאמור, לאור החמרת נגע העבריינות בישראל והצורך הגובר באכיפה והרתעה לגבי שימוש בלתי מורשה בנשקים. הפניה לעורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בביצוע עבירות נשק, כאשר היא מתבעת בזמן הנכון, עשויה לחסוך מאדם שנקלע לתסבוכת סביב הנושא, חוויה לא נעימה בלשון המעטה, מול גורמי החוק והמשפט.

נחשדתם או נאשמתם בעבירות נשק? כך תפעלו

כשמדובר על עבירות נשק הייעוץ המשפטי הוא הכרחי. עורך דין פלילי המתמחה בתיקי נשק, יודע כיצד ניתן להפחית את משקל הראיות שנצברו כנגד מיוצגיו, באופן המסייע להם במיצוי זכויותיהם בהליך הפלילי ומשפר את הסיכויים לסיים את הסאגה במהירות. חשוב לדעת כי בכל שלב משלבי ההליכים הפליליים, שמורה לכם הזכות לפנות להתייעצות מקצועית מול עורך דין פלילי, וכדאי לנצל אותה החל משלב החקירה במשטרה, אם ברצונכם לחסוך מעצמכם טעויות מיותרות העשויות להשפיע לחומרה על עתידכם.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

העונש על אחזקת נשק עומד על עד שבע שנות מאסר בפועל, בעוד בנשיאה או הובלה של נשק העונש עלול לעלות עד לעשר שנות מאסר. החזקה בתחמושת או אביזרים נלווים לנשק, נחשבים החזקת נשק, ועל כן מסכנים את הפרט עם שלוש שנות מאסר בפועל.
בין אם מדובר בייצור או סחר (ייבוא וייצוא), העונש על כך הוא עד חמש עשרה שנות מאסר בפועל, וזאת גם אם אין ברצונו של הפרט לפגוע בחיי אדם או להרוויח מן העסקה כלל. במידה וסיפק הפרט כלים/סיוע לטובת ביצוע פשע, הנו צפוי לשלוש שנות מאסר.
  • שימוש בחומר נפיץ ללא היתר לטובת פגיעה בזולת – דינו 14 שנות מאסר.
  • הצתה מכוונת של אש לצורך פגיעה בזולת או בנכס – דין עד 15 שנות מאסר.
  • הטלת חומרים נפיצים לטובת פגיעה ממוקדת בזולת, וגרימה להרג/הטלת מום – דין העבריין כעשרים שנות מאסר.
כלי ירי המאפשרים ירי של קליעים פגזים ופצצות במטרה לפצוע או להרוג אדם נחשבים לכלי נשק. כמו כן, גם חומרי נפץ ממגוון רחב של סוגים כמו רימוני יד, פצצות וחומרים נפיצים אחרים נכללים תחת הגדרה זו, בהינתן ויש ביכולתם לפצוע או להרוג את הזולת.

מידע נוסף בנושא

ביטול רישיון נשק

לא מעט אנשים בארץ מחזיקים ברישיון נשק. רישיון נשק מיועד גם לאנשים שהם חלק ממערכת הביטחון, אך גם לאנשים פרטיים שמעוניינים לספק לעצמם הגנה. להבדיל

על החזקת אקדח שלא כדין ונשיאת נשק

כלי נשק הוא אמצעי שהסיכון הכרוך בעצם ההחזקה שלו הוא עצום. במדינת ישראל, העונשים הקבועים בחוק בגין החזקה ונשיאה של נשק הם חמורים מאד. הרבה

החזקת נשק שלא כדין

החזקת נשק שלא כדין נחשבת לעבירה חמורה ביותר. העונש הניתן בגינה הוא מאסר בפועל, ועד שבע שנות מאסר, גם אם זו נחשבת העבירה הראשונה של

חומרת עבירות נשק במשפט הפלילי

תחום המשפט הפלילי הוא אחד התחומים הענפים ביותר בעולם המשפטים, ואינספור תיקים נפתחים בגין עבירות פליליות מדי שנה בישראל ובעולם. תחת תחום המשפט הפלילי ניתן

החזקת נשק חם – רישוי לנשק

קיימות מדינות מסוימות בעולם שבהן כל אדם שחש צורך ורצון להחזיק באמתחתו נשק – יכול לעשות כן. אך במדינת ישראל, החזקת נשק חם כחוק מצריכה

עבירות בנשק קר – עונש

עבירות בנשק קר הן עבירות פליליות שכיחות יחסית במדינת ישראל. גורמי החוק והאכיפה בארץ נתקלים על בסיס קבוע במקרים בהם שימוש בכלי נשק קרים מתבצע

עורך דין סחר בנשק

בחוק בישראל מוגדרות מגבלות ברורות למדי שנועדו להסדיר את השימוש בכלי נשק בארץ. סחר בנשק הוא עסקה שבמסגרתה מבוצעת קניה ומכירה של כלי נשק חמים

החזקת סכין או אגרופן

במדינת ישראל ניתן לראות שהאלימות הולכת וגדלה בשנים האחרונות. למעשה כולנו עדים לכך שלא מעט בני נוער פשוט יוצאים על דעת עצמם, ובלי כל סיבה

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?