עבירות מס

עבירות מס הן בין העבירות היותר שכיחות בישראל ובעולם. אדם שנחשד בביצוען של עבירות מס בישראל, יזדקק לסיוע משפטי מקצועי של עורך דין עבירות מס, כדי להיחלץ מהתסבוכת אליה נקלע ולהפחית במידה מה את חומרת ההשלכות שבהן יישא במידה ויורשע בביצוע עבירות המס שיוחסו לו. מה הן עבירות מס, בעצם? אילו סוגים של עבירות מס ישנם? וכיצד עורך דין עבירות מס יכול לסייע למי שנחשד או נאשם בביצוען? על כך ועוד בשורות הבאות.

מה הן עבירות מס, בעצם?

החוק במדינת ישראל קובע כי כל ההכנסות אותן מייצר אזרח במדינה חייבות בתשלום מיסים. בהתאם לזאת, מנוכה מס משכרם של עובדים שכירים במשק וכן מעובדים עצמאיים. בשני המקרים, המס מנוכה מהכנסתו של העובד על פי היקף הכנסותיו מעבודה.

שיטת המיסוי הנ"ל נקראת מיסוי פרוגרסיבי (מדורג) והיא פועלת כך שלמעשה, שיעור המס המנוכה מהכנסתו של הנישום גדל ככל שהכנסתו גדלה. עבירות מס, אם כן, הן פעולות שונות שאדם מבצע על מנת להסתיר מהמדינה את היקף הכנסותיו האמיתי, במטרה לצמצם את שיעור המס בו יהיה חייב על פי חוק, כפי שנפרט בהמשך.

אילו סוגים של עבירות מס ישנם?

ישנם סוגים שונים של עבירות מס כשהשכיחה ביותר מתוכן היא עבירת מס מסוג העלמת הכנסות – קרי, אי דיווח על הכנסות לרשויות המיסים. עבירות מס נוספות ששומעים עליהן לעתים מזומנות, נקראות "ניפוח הוצאות", ופירושה הצגת הוצאות אישיות כהוצאה עסקית למטרת הקטנת שורת הרווח הנקי המוצגת לרשויות המס, והפחתת חבות המס בהתאם לזאת.

גם עבירות של הלבנת כספים, או בשמן הנוסף – הלבנת הון, הן סוג שכיח של עבירות מס מסוג עבירת צווארון לבן. היה ונחשדתם או נאשמתם בביצוע עבירות מס מכל סוג שהוא, מומלץ להקדים תרופה למכה ולפנות בהקדם להתייעצות משפטית מקצועית מול עורך דין פלילי המתמחה בתיקי עבירות מס.

מהן עבירות מס מסוג העלמת הכנסות?

עבירות מס מסוג העלמת הכנסות הינן, כאמור, עבירות המס הנפוצות מכולן. לרוב, עבירות מס מסוג זה מבוצעות על ידי בעלי עסקים שלקוחותיהם הם לקוחות פרטיים שאינם דורשים במרבית המקרים חשבוניות מס או קבלות כנגד התשלום עבור העסקה שביצעו בבית העסק.

עבירות מס
עבירות מס

העלמת הכנסות עשויה להתבצע גם בדרך של הנפקת קבלה או חשבונית, שהסכום הנקוב בהן קטן באופן ניכר מן הסכום שהלקוח שילם לבעל העסק בפועל. בעלי עסקים אשר נחשדים או נאשמים בביצוע עבירות מס מסוג העלמת הכנסות, נדרשים גם הם לפנות לקבלת סיוע משפטי של עורך דין עבירות מס, על מנת להיחלץ מן התסבוכת.

בכוחו של עורך דין המתמחה בתיקי עבירות מס, להפחית במקרים רבים מהמשקל המיוחס לעבירות המס שנחשפו, כדי לצמצם את הסנקציות שהנאשם עשוי לשאת בהן במידה ויורשע.

מוזמנים לקרוא בהרחבה על העלמת מס.

מהן עבירות מס מסוג הגדלת הוצאות

עבירות מס מסוג העלמת הכנסות שכיחות בעיקר בקרב בעלי עסקים קטנים. כשמדובר על עסקים המספקים שירות וטובין לעסקים אחרים (קרי עסקי B2B), נדיר יותר להיחשף למקרים של עבירות העלמת הכנסות, לאור העובדה שהלקוח כשהוא בעל עסק בפני עצמו, מתנה את עבודתו מול הספק או נותן השירות בקבלת חשבונית מס או קבלה כנגד התשלום (כתנאי לכך שהוצאותיו העסקיות יוכרו כהוצאות מוכרות לצורכי מס ומע"מ).

אולם ישנה עבירת מס שכיחה יותר בסקטור העסקי בקרב בעלי חברות גדולות והיא עבירת שימוש בחשבוניות מזויפות שמייצרות מראית עין של הוצאות על רכישת מוצרים ושירותים, שבפועל לא נרכשו.

חשבוניות פיקטיביות שכאלו נועדו כאמור לאפשר לבעלי החברה לצמצם לכאורה את שורת הרווח של העסק (על ידי קיזוז כמות גדולה יותר של הוצאות מהכנסותיו של העסק). עבירות מס אלו מבוצעות גם הן על מנת להפחית בחבות המס של העסק.

האם הלבנת כספים נחשבת כעבירת מס?

אחד מעבירות המס ששומעים עליהן יותר בתקשורת, היא עבירת הלבנת ההון. הלבנת הון, פירושה טשטוש מקורו העברייני של הון שהושג באמצעים בלתי חוקיים, כגון פעילות הימורים, מסחר בסמים, שירותי זנות וסרסרות, ומגוון נוסף של פעילויות עברייניות שבמסגרתן מתגלגלים סכומי כסף גדולים מאוד מתחת לאפה של המדינה.

מאחר והכסף שהושג באמצעים בלתי כשרים אלו נחשב לכסף "שחור" שהשימוש בו אינו חוקי, מבוצע בו תהליך שנקרא "הלבנת כספים" שנועד להכשיר את השרץ על מנת שהכספים יראו לגיטימיים לשימוש. אחת הטקטיקות הידועות לביצוע עבירת הלבנת הון, היא באמצעות הקמת חברה פיקטיבית המדווחת על אותם כספים כחלק מן המחזור העסקי שלה, תוך דיווח על הוצאות שלא היו ולא נבראו.

לעתים עבירות מס מסוג הלבנת הון מתבצעות בשיתוף פעולה בין בעלי עסקים שונים, שמסכימים להלבין זה עבור זה כספים באמצעים שונים, בכפוף לקבלת נתח מסוים מהכספים עבור "השירות" שהם מספקים.

כיצד עורך דין עבירות מס מטפל בתיקי הלבנת הון

עבירות מס מסוג הלבנת הון הן למעשה עבירות פליליות לכל דבר ועניין, ומדינת ישראל מתייחסת אליהן בחומרה רבה. אדם שיורשע בביצוע עבירת מס מסוג הלבנת הון צפוי לעונשים הקבועים בחוק ובכללם קנסות כספיים כבדים ועונשי מאסר.

עורך דין המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות מס יודע להשתמש בהיכרות הענפה שלו עם חוקי המס ורשויות המיסים בישראל על מנת לצמצם את העונש הצפוי בגין עבירות אלו במקרה של הרשעה.

חשוב לציין כי מדינת ישראל החמירה מאוד את מאמצי האכיפה בניסיון למגר את תופעת הלבנת ההון שנקשרה בפעילותם של ארגוני פשיעה, ולכן נדיר שניתן להגיע לפשרה בעבירות מסוג זה. לכן, לא מומלץ להתמודד עם אישומים בעבירות מס מסוג הלבנת הון, ללא סיוע משפטי ברמה גבוהה.

מה עורך דין עבירות מס עושה?

עורך דין עבירות מס מספק ייצוג וליווי משפטי מקצועי לבעלי עסקים שנחשדו או נאשמו בביצוע עבירות מס לסוגיהן. אולם גם אנשים פרטיים שביומיום פועלים כעובדים שכירים ומשלמים את מיסיהם כחוק באמצעות תלוש השכר שלהם, עלולים להזדקק לעתים לשירותיו הטובים של עורך דין עבירות מס, כאשר הם מתפתים לבצע עבירת מס במסגרת עסקאות מכר של נכסי מקרקעין וטובין שונים בעלי ערך כספי גבוה.

כיצד עורך דין עבירות מס יכול לסייע למי שנחשד או נאשם בביצוען?

כאשר בעל עסק או אדם פרטי נדרש לתת את הדין בגין חשדות או אישומים למעורבות בעבירות מס, עורך דין עבירות מס הוא הגורם המקצועי שיוכל לייצג אותו מול רשויות המיסים ולהציג את הצד שלו בסיפור.

מתוקף תפקידו, עורך דין עבירות מס, חותר להקטנת משקל הראיות שנאספו כנגד מרשו, ובמקרים שבהם והדבר אינו מתאפשר – הוא פועל כדי להפחית בעיצומים הכספיים ובענישה הצפויה למי שיורשע בביצוען של עבירות המס המיוחסות לו.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

על פי החוק בישראל, המס המשולם על ידי אזרחים למדינה נקבע בהתאם להכנסותיהם, ועל כן מנוכה משכרם של האזרחים אחוז מסוים. שיטה זו נקראת מס מדורג. עבירת מס היא למעשה פעולה הנועדה לצמצם את רווחיו של הפרט על מנת להקטין את כמות הכסף אותה הוא משלם לרשויות המס.
העלמת הכנסות היא בין עבירות המס הפופולריות ביותר, וקורית בעיקר בבתי עסק פרטיים ואצל עובדים עצמאיים, המדווחים לרשויות המס על הכנסותיהם בעזרת חשבוניות מס וקבלות. בעת קבלת תשלום, אדם אשר לא מדווח על העסקה במלואה נמנע בעצם מתשלום מס על הכנסתו מהעסקה, ועל כן מבצע עבירה פלילית.
חובותיו של הפרט אל מול רשויות המס נמדדות על פי רווחיו בעסק אותו הפרט מנהל. הגדלת הוצאות הינה פעולה אשר הפרט מבצע על ידי זיוף תשלום על רכוש ושירות לטובת העסק, כאשר התשלום בוצע מעולם. בצורה זו, הפרט מקטין את רווחיו ונדרש לשלם סכום נמוך יותר לרשויות המיסים.
הלבנת כספים, או הלבנת הון, היא פעולת טשטוש של המקור הפלילי ממנו הגיע הון מסוים לאדם, על ידי העברתו הלאה וגלגולו בעסקים כאלו ואחרים. משום שהדרך העיקרית להלבנת הון היא דיווח כוזב על שימוש בכסף, עבירה זו נחשבת לעבירת מס מן השורה.

מידע נוסף בנושא

העלמת מס

העלמת מס הינה עבירה פלילית, אשר בצידה קיימים עונשי מאסר בפועל. משמעותה של העלמת מס היא להתחמק, בדרכים שונות, מתשלום המס, אשר כל אזרח בישראל

עבירות מס כעבירות מקור

תחום המשפט הפלילי מאגד תחתיו מגוון רחב של עבירות שונות ובכללן, עבירות סמים, עבירות אלימות, עבירות רצח, עבירות מין, עבירות הריגה, עבירות רכוש, עבירות הלבנת

חשבוניות מס פיקטיביות

כל אחד ואחת מאיתנו מחזיקים בערכים שונים של מוסר ואתיקה, שבהם אנחנו משתמשים לא פעם בחיי היום יום שלנו, בחיים המקצועיים שלנו, בחיים הזוגיים שלנו

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?