עבירות זנות

המושג עבירות זנות כנראה צורם לכל מי שקורא אותו, גם מבלי להבין לעומק איך זנות מוגדרת בחוק ומה העונש עליה. בניגוד לתפיסה הרווחת, אישה או בעצם גם איש אשר בוחרים לעסוק בזנות אינם עוברים על החוק. כלומר במידה וזוג ייתפס בעת מעשה זנות מי שעובר על החוק במהלך המעשה הוא דווקא צורך הזנות ולא הזונה עצמה. במסגרת הגדרת עבירות זנות יש הרבה סמי הגדרות אשר מדייקות את העבירה אל מול בית המשפט בחוק.

ענישה

על כל עבירת זנות יש ענישה כך שחלקן יכולות גם לגרור ענישה של 5 ואפילו 7 שנות מאסר. כמובן שהעונש תלוי גם בהיקף המעשה, ברמת היודעין וגם בגיל הזונה, באם היא קטינה או בגירה. חשוב לזכור כי זונות לא יכולות להיענש על היותן זונות אך בהחלט יכולות להתלונן בגין הסיבה שהגיעו לזנות באם שודלו או שמישהו סרסר בהן.

בגלל שעבירות זנות יכולות לגרור עונשים מאוד כבדים, כמובן שבהתאם לנסיבות. בכל מקרה בו הסתבכתם או אתם מואשמים בעבירות זנות פנו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי של עורכי דין לעבירות זנות ותועבה. אתם לא לבד.

הגדרת עבירות זנות

המושג היבש באמת של עבירות זנות מתייחס לקיום יחסי מין בתשלום. התשלום יכול להיות תשלום כספי או תשלום בטובות הנאה. אמנם זנות היא קיום יחסי מין עם תמורה אך בהגדרת החוק הישראלי עבירה על החוק בהקשר זנות היא דווקא שידול לזנות או סרסרות.

חשוב להבין כי יש שוני גדול בין הגדרת הזנות בחוק לבין הגדרת הזנות כמושג בחיי היומיום. כלומר כאשר אישה לדוגמא היא זונה, היא אמנם עוסקת בזנות אך אינה בהכרח עוברת על החוק (לדוגמא בישראל היא אינה עוברת על החוק). לעומת זאת, דווקא אדם אשר מסרסר או צורך זנות הוא אמנם אינו מוגדר כזונה, אך אכן מבצע עבירת זנות.

זנות בעולם

בהמשך לכך שזנות מוגדרת בכל מיני דרכים בחוק מבחינת מה נחשב עבירות זנות, יש שוני מאוד גדול בהגדרת הזנות ובצריכת הזנות בעולם. בישראל עיסוק בזנות הוא חוקי אך צריכת זנות ושידול לזנות אינו חוקי כלל (נפרט על הנעשה בישראל בהמשך). באירופה יש שוני בין מדינה למדינה אך הקיצונית שבהן, וודאי מוכרת לרובנו, והיא המדינה הולנד. שם הזנות חוקית לגמרי כך שרחוב החלונות האדומים הוא ממש אזור תיירותי.

עבירות זנות
עבירות זנות

בקצה השני לגמרי, ברוב המדינות הערביות, בשל המסורת והדת המהוות חלק חשוב מאופי וקבלת ההחלטות במדינה, הן העיסוק בזנות והן השידול לזנות אינם חוקיים ונחשבים עבירות זנות. כלומר, גם מי שצורך את הזנות וגם הזונה עצמה נחשבים פורעי חוק וצפויים לקבל עונשים כבדים מאוד.

שידול או עיסוק בזנות בישראל

בישראל, לעומת אירופה ובטח לעומת מדינות האסלאם, ניתן לחלק את העיסוק בזנות לשני חלקים. עיסוק בזנות, כלומר עבודה כזונה, אמנם מעלה הרבה ביקורת במדינה אך נחשב חוקי לגמרי. לעומת זאת, שידול לזנות או צריכת זנות לא חוקי בהחלט ונחשב כעבירה על החוק. כמובן שדרך החוק מנסים לצמצם גם את העיסוק בזנות במקביל לכך שזונה לא נחשבת כעוברת על החוק אלא כקורבן.

עבירות זנות בתחום סרסרות

העבירה הראשונה מבין עבירות זנות, לפי המוגדר בחוק, מתייחסת למי שעוסק בסרסור. הכוונה להעסקת או הפעלת זונות ולאחר מכן נהנתנות ולקיחת חלק מהרווחים שלהן. כלומר, באם חלק מהשכר או מהכסף שאדם מסוים מרוויח מגיעים מרווחים של זונה או זונות. גם אם מדובר במקרה זמני ובטח אם מדובר בשגרה של סרסרות.

יש הרבה לאן לפתח עבירה זאת לדוגמא באם הסרסור גם מתגורר עם הזונה, מקבל רק חלק מהרווחים שלה באופן חד פעמי או הסרסרות הקלאסית של הפעלת זונה למשך זמן ממושך כמו שרובנו ודאי מדמיינים בהקשר סרסרות.

שידול למעשה זנות

מעבר לסרסרות, גם שידול למעשה זנות עבירות זנות. כלומר, בשונה מהסרסרות אשר העוסקים בה מעסיקים זונות וגם לוקחים מרווחיהן, שידול למעשה זנות הוא עבירה אשר עוסקת בגרימה לאישה לעסוק בזנות. זאת יכול להיות לדוגמא על ידי איומים או על ידי הפעלת כוח. אדם אשר מכריח או מביא אישה לידי זנות נחשב כעובר על החוק וצפוי לעמוד לדין ולקבל עונש ואפילו מאסר.

שידול לעסוק בזנות

בדומה ובשונה לשידול למעשה זנות ישנה עבירה נוספת אשר היא חלק ממאגר עבירות זנות וכותרתה שידול לעסוק בזנות. בשתי העבירות אדם העובר על חוקים אלו שידל אישה לזנות אך במקרה של שידול למעשה זנות יכול להיות כי מדובר במקרה חד פעמי ואילו שידול לעסוק בזנות סובב סביב אדם המביא או מכריח אישה לעסוק בזנות, לעזוב את מקום מגוריה או אפילו את הארץ שלה על מנת לעסוק בזנות.

מקום לשם זנות

עד כה עסקנו בנושא עבירות זנות סביב אנשים אשר משדלים או מעסיקים זונות. עוד עבירה מתייחסת להחזקה או השכרת מקום אשר משמש לזנות. החוק מקיף את השכרת ושכירת מקום לשם זנות.

כמובן שחוק זה גם מהווה צעד על מנת למגר את התופעה. להילחם בבתי בושת או במקומות אשר מעסיקים או נותנים מקום לקיום זנות. בעזרת איסור לנהל או להשכיר מקום שכזה מונעים מיצירת ומתן מקום לזנות במדינה.

איסור צריכת זנות

נוסף על שידול לזנות או מתן מקום לזנות, לאחרונה אושר בכנסת גם איסור על צריכת זנות. כלומר אסור לאנשים לשכור את שירותיה של זונה וגם לא לשלם בעבור מין כסף או טובות הנאה.

הענישה על עבירות זנות לרוב תהיה רק קנס ולאו דווקא מאסר וכמובן שהעונש יוחמר כאשר מדובר בצריכה מתמשכת אל מול צריכה חד פעמית או אפילו רק ניסיון לצרוך זנות. שוב, הגנה על הזונה בתוקף היותה קורבן וענישה או התייחסות למי שנותן מקום לזנות, צורך אותה או מרוויח ממנה על חשבון הזונה.

זנות בקרב קטינים

בהמשך לכל מה שנאמר עד כה, ישנה התייחסות מיוחדת לנושא עבירות זנות בקרב קטינים. כמובן שקטינים אשר עוסקים בזנות אינם עוברים על החוק, בדומה לבגירים אשר עוסקים בזנות ולא נחשבים כפורעי חוק.

כל העבירות שציינו עד כה רלוונטיות גם לקטינים אך מתעצמות כאשר מדובר בקטינים. אין יותר מדי התייחסויות ספציפיות לעבירות זנות בקרב קטינים בחוק הישראלי, אך ניתן לגזור מחוקי הזנות הישראליים במקביל לחוקים אשר תפקידם להגן על נוער.

החוק אל מול המוסר

כל מה שתואר עד עתה מתייחס לנושא עבירות זנות בהקשר של אנשים שלא עוסקים בזנות באופן ישיר אלא אנשים המשדלים לזנות וכך מקדמים בעצם את התופעה. החוק הישראלי כמובן יוצא מתוך הנחה שזנות היא לא מוסרית ועל כמנסה לצמצם אותה. מתוך הנחה שזונות הן קורבן ולא עברייניות, ההתייחסות בחוק היא כך. כל זה על מנת למנוע את התופעה על ידי עצירת התמיכה והקידום ברחבי הארץ.

ההגדרה למה הן עבירות זנות משתנה בין מדינה למדינה. בישראל יש התייחסות לכמה עבירות זנות בחוק אשר כולן לא מתייחסות לצד של הזונה ומתייחסות דווקא לצד ששידל אותה לזנות, השכיר עבור זנות מקום וכמובן סרסר בזונה באופן חד פעמי או באופן קבוע.

במידה ואתם חשודים בעבירת זנות – אתם מוזמנים להתייעץ עם עורך דין פלילי לסיוע משפטי.

העבירה נחשבת חמורה והאדם צפוי לקבל עליה עונש כבד. מטרתם של כל החוקים הסובבים סביב זנות למגר את התופעה מבלי לפגוע בזונה עצמה באופן משפטי. כלומר להגן עליה מתוך הנחה שהיא הקורבן ולא העבריינית בסיפור.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

המושג זנות מבוסס על קבלת תשלום כספי או טובות הנאה, בתמורה לביצוע אקט מיני עם הפרט. חשוב להבדיל את המושג זנות מ"עבירת זנות", לאור העובד שבישראל החוק אינו מגדיר את הפרט העוסק בזנות כפורע חוק, אלא את סביבתו כגון הצרכן, הסרסור, או בעל המקום בו קרתה הזנוות.
עונש מאסר על זנות נע בין חמש לשבע שנים, ותלוי בגורמים רבים הקובעים את טיבו של האירוע הנחקר, כמו היקף המעשה. בהינתן ומדובר במקרים חריגים הענישה ניתנת בהתאם, לדוגמה, כאשר מדובר בקטינים העוסקים בזנות.
סוגי עבירות בולטים הם שידול לזנות וסרסרות, הנוגעים לפרט המעסיק זונות לטובת הנאה מהרווחים של העסקאות המבוצעות, או לחילופין, פרט המשדל (פיזית או מנטלית) אדם אחר לעסוק בזנות. בנוסף, צריכת זנות, או החזקת מקום המשמש לזנות אינם חוקיים בישראל. עיסוק בזנות גרידא אינו גורר ענישה.
קטינים העוסקים בזנות אינם נחשבים פורעי חוק מתוקף היותם קטינים. עם זאת, שידול לזנות, סרסרות, החזרת מקום, או צריכה של זנות המבוצעת על ידי קטינים גוררת על פי חוק ענישה חמורה פי כמה וכמה, המבוססת על הענישה הרגילה.

מידע נוסף בנושא

עבירת סרסרות

עבירת הסרסרות מוגדרת כהתפרנסות מעסקי הזנות שמבוצעים ע"י אדם מסוים, בין אם ע"י פעולת שידול, השגחה, תמיכה או ע"י ניהול עסק שמתמקד במתן שירותי מין

שידול לזנות

זנות מוכרת בתור המקצוע העתיק ביותר בעולם. אך לזנות יש משמעויות חברתיות, דתיות ופסיכולוגיות רבות אשר מגדירות את דעת הקהל וכך גם את דעת החוק

סחר בנשים – עונש

מדובר במקרה פרטי של סחר בבני אדם אשר נתפס כחמור מאוד ולרוב מתקשר גם לתופעת הזנות. על סחר בנשים – עונש כבד. בדומה לזנות ועבירות

עורך דין עבירות זנות ותועבה

זנות מתייחסת לכל מעשה של שימוש בגוף או קיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בכל מעשה זנות ישנם לרוב שלושה צדדים, צורך

הדחה לזנות בחוק – עונש

זנות מוגדרת כקיום יחסי מין בתמורה לתשלום כספי או טובות הנאה. בחוק הישראלי יש התייחסויות לעבירות זנות מבחינת הגדרת כל עבירות הזנות בישראל וכמובן גם

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?