עבירות זיוף – סוגים ועונשים

אחת מן העבירות השכיחות יותר בעשורים האחרונים, הן עבירות זיוף. ישנם סוגים שונים של עבירות זיוף המנויות בחוק העונשין הישראלי ועונשים שונים בגין עבירות זיוף שונות, על פי דרגת החומרה שהדין הפלילי מייחס להן. במקרים בהם קיימת אפשרות לקשור בין מוצרים, מסמכים מזויפים, או כסף מזויף, לבין מבצע העבירה, העונש בצידן עבירות הזיוף עלול להיות כבד.

מהן עבירות זיוף ומדוע המחוקק רואה אותן בחומרה רבה כל כך? לאילו סוגים של עבירות זיוף מתייחס החוק בישראל? מהם העונשים הצפויים לאדם שהורשע בביצוע עבירות זיוף? ומהו תפקידו של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי זיוף? אלו הן השאלות שבהן נעסוק במדריך שלפניכם.

מהן עבירות זיוף?

המונח 'זיוף' רלוונטי למגוון רחב של מצבים ומקרים. זיוף על פי הגדרתו בחוק, הינו יצירת העתק ממסמך, חיקוי של מוצר או מותג ואף יצירת מטבעות ושטרות באופן בלתי חוקי. כאשר מעשים אלו מתבצעים מתוך כוונה מובהקת לעשות שימוש בהעתקים או בחיקויים למטרת הונאה, כגון עשיית רווחים באופן המנוגד לחוק ולכללי המוסר, תוך הטעייתו של הזולת, מדובר על עבירה פלילית לכל דבר ועניין הנושאת בצידה עונשים חמורים למדי.

עבירות זיוף אינן עניין חדש, אך הודות לקדמה הטכנולוגית והגלובליזציה, כיום עבירות הזיוף הן נפוצות מאי פעם.

 

עבירות זיוף – מדוע המחוקק רואה אותן בחומרה רבה כל כך?

עבירות זיוף הן עבירות חמורות בעיני החוק בישראל, היות ויש בהן מוטיב של רמייה והטעיית הזולת. כאשר אדם מקבל לידיו מוצר או מסמך מזויפים, ועושה בהם שימוש, הוא למעשה הופך במידה מסוימת לשותף לדבר עבירה. יתר על כן, אדם שמקבל לידיו מוצר או מסמך שזויפו מבלי שהיה מודע לכך שאין מדובר בפריט מקורי ולגיטימי בשימוש, עלול לספוג הפסדים כספיים משמעותיים ואף להתמודד עם פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין המקצועי שלו.

זיוף של מסמכים, במקרים מסוימים, עלול אף להוביל לפגיעה בחיי אדם. למשל, במקרה של זיוף תעודות והסמכות בידי אנשי מקצוע מתחום הרפואה, שעשוי להסתיים במותו של מטופל, שקיבל טיפול מאדם שבפועל לא היה מוסמך לטפל בו.

עבירות זיוף - סוגים ועונשים
עבירות זיוף – סוגים ועונשים

מה הופך זיוף של כספים ומותגים לתופעה כה בעייתית?

זיוף מטבעות ושטרות ושילובם במחזור הכספי של המדינה, עלול לערער את היציבות הפיננסית בארץ, אם עסקינן בסכומי כסף משמעותיים. אנשים ששטרות מזויפים מתגלים באמתחתם, חשופים להפסדים כספיים גדולים, כאשר מדובר בכמות גדולה של שטרות מזויפים. זאת, היות ובאף תרחיש אין אפשרות לקבל החזרים בגין שטרות כסף מזויפים.

גם זיוף של מותגים הוא בעייתי בפן הכספי, מאחר והוא עשוי לגרום לחברה המייצרת ומשווקת את המותג שזויף להפסדים ניכרים, לאחר שהושקעו כספים רבים במאמצי פיתוח, ייצור, מיתוג ושיווק של המוצרים של המותג לצרכנים.

 

לאילו סוגים של עבירות זיוף מתייחס החוק בישראל ומהם העונשים בצידן?

בגין עבירות זיוף, הדין הפלילי בישראל קובע עונשים שנעים בין 12 חודשי מאסר ועד 7 שנים, בהתאם לסוג עבירות הזיוף שבוצעו ולחומרתן.

להלן סוגי עבירות הזיוף המנויות בחוק העונשין הישראלי והעונשים הצפויים בצידן:

 

עבירות זיוף בסיסיות (על פי סעיף 414 בחוק העונשין)

עבירות זיוף בסיסיות מתבצעות כיום במגוון הקשרים ותצורות, לרבות זיוף ו / או שינוי של חתימות או מסמכים מזהים כמו תעודת זהות או דרכון, זיוף מסמכים פיננסיים ודוחות, זיוף רשומות רפואיות, זיוף של צוואות וכן זיוף אישורים אקדמיים או היסטוריה תעסוקתית לשם קבלה למקום עבודה. לעניין זה, מסמך הוא כל תעודה ואישור, בין אם נערכו בכתב ובין אם נערכו בדפוס או באמצעים דיגיטליים, לרבות גיליון אלקטרוני, דרכון, תעודה מזהה מכל סוג שהוא, שטר, תרשים וכל חומר אחר:

  1. זיוף מסמכים – הכוונה היא ליצירת מסמך יש מאין, כלומר יצירה של מסמך שלא היה קיים קודם לכן, לטובת השגת תועלת כלשהי.
  2. שינוי מסמכים קיימים – הכוונה במקרה זה היא לשינויים המתבצעים במסמכים קיימים, ובכללם שינוי שינוי תאריכים, שינוי שמות, שינוי של סכומים כספיים, שינוי זהות, שינוי בתמונות, וכדומה, על פי אופיו והקשרו של המסמך הקיים.
  3. זיוף חתימות – הכוונה כאן הינה לחתימה על אישור, מסמך או טופס בשמו של אדם אחר ללא אישור לכך, או בזהות בדויה. גם העתקת חתימתו של אדם אחר לטובת השגת תועלת אישית, למשל זיוף חתימת רופא על אישור רפואי, או זיוף חתימה על צוואה, עומדת בניגוד גמור להוראות החוק וגוררת ענישה בצידה.

 

אדם שנתפס בביצוע אחת משלושת עבירות הזיוף הנ"ל לשם קבלת דבר במרמה (בניגוד לזיוף שהתבצע למטרת הזיוף ותו לא), צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר. ככל שעבירת הזיוף האמורה בוצעה תחת נסיבות מחמירות, עשוי העונש בצידה להגיע גם ל – 5 שנות מאסר.

 

עבירות זיוף שבכוחן להשפיע על עסקאות (על פי סעיף 419 בחוק העונשין)

הכוונה כאן היא לזיוף מסמך שיש בו מידע הנוגע לאדם פרטי או תאגיד (בין אם אלו קיימים בפועל או נבדו מלבו של אדם אחר) שיש בכוחו להשפיע על סכומה של עסקה או על עצם ביצועה בכלל. עבירות זיוף מסוג זה מתבצעות בדרך כלל על ידי שינוי של נתונים כדוגמת זיוף תאריכים, אישורים פורמליים, זיוף של הערכת שווי, זיוף חתימות, וכיוצא באלו. העונש בצידן של עבירות זיוף מסוג זה, עומד על עד 3 שנות מאסר.

 

עבירות זיוף מסמכים בידי עובדי ציבור (על פי סעיף 421 בחוק העונשין)

עובד ציבור שהורשע בזיופו של מסמך שהיה אמון על השמירה עליו או על יצורו, או כזה שהיתה לו גישה אליו מתוקף תפקידו, צפוי לעונש של עד 3 שנות מאסר ובמקרים מסוימים, גם לתשלום קנס כספי. היה ועבירת הזיוף בוצעה בידי עובד הציבור לשם קבלת תמורה כלשהי או השגת תועלת אישית, העונש עשוי להחמיר גם לכדי 5 שנות מאסר שלעתים ילווה גם בקנס כספי.

היה ועובד הציבור הנאשם הצליח גם לקבל את התמורה אליה כיוון, בעקבות עבירת הזיוף שביצע, העונש המקסימלי על מעשיו עשוי להיות אף 7 שנות מאסר.

 

מהו תפקידו של עורך דין פלילי המתמחה בייצוג חשודים ונאשמים בתיקי זיוף?

עורך דין פלילי המתמחה בתיקי זיוף, נדרש להכיר את כל סוגי עבירות הזיוף והעונשים הקבועים בצידן. היכרותו של עורך הדין עם חוק העונשין ועם ההלכה הפסוקה, מסייעת לו להגיש ללקוחותיו הנחשדים או נאשמים בביצוע עבירות זיוף, סיוע משפטי מקצועי, ובאופן זה, לאפשר את ביטול ההאשמות או צמצום העונשים הצפויים להם.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

זיוף דרכון ירוק, תו ירוק ותעודת מתחסן

מגפת הקורונה שהתפשטה במהירות עצומה ברחבי העולם, גרמה לסגירה כמעט מוחלטת של המשק הישראלי. למעט עסקים ומקומות עבודה חיוניים, הוחלט כבר בשלב מוקדם של התפשטות

עורך דין עבירות זיוף והתחזות

עבירות זיוף והתחזות, הן עבירות פליליות הכרוכות בנטילת הזהות של אדם אחר והתחזות לו, המתבצעת על ידי זיוף של תעודות ואישורים שונים, מתוך כוונה לקבל

גניבת זהות והתחזות – עונש

גניבת זהות והתחזות הן עבירות לא פשוטות ובמקרים רבים קשה לפענח את ההתחזות ולפתור את הבעיה. מי שעלול לסבול הוא דווקא קורבן ההתחזות ולאו דווקא

זיוף מסמכים – העונשים הקבועים בחוק

זיוף מסמכים הוא קטגוריה נרחבת של עבירות פליליות המגלמת בחובה סוגים שונים של מעשי זיוף, ובכללם: זיוף של תעודות מזהות כמו תעודות זהות, רשיונות נהיגה

זיוף דרכון

מעת לעת אנו שומעים על מקרים שבהם אדם גילה כי תעודה מזהה שבבעלותו או מסמך אישי המכיל מידע רגיש, זויף על ידי גורמים זדוניים כגון