עבירות גניבה

עבירות גניבה הן פשעים שבמסגרתם נלקח דבר ערך השייך לאדם אחד על ידי אדם אחר, ללא רשותו של בעל הרכוש או הסכמתו. מדובר על עבירות פליליות המשתייכות לקטגוריה של עבירות רכוש. בסקירה זו נעסוק במהות של עבירות גניבה, נדון בסוגי עבירות הגניבה המטופלות במסגרת הדין הפלילי בישראל, ונפרט מהם העונשים בצידן של עבירות גניבה בישראל.

על עבירות גניבה, הגדרתן ומהותן

בסעיף 383 בחוק העונשין מגודרות עבירות גניבה בתור עבירות פליליות הנוגעות לנטילת דברי ערך בניגוד לדין באופן של הפקעתם מידי בעליהם החוקיים ללא קבלת הסכמתם לכך או מבלי שידעו על כך. על פי חוק העונשין עבירות גניבה הן מעשי מרמה במהותם, המתבצעים שלא בתום לב ומתוך כוונת זדון לשלול שלילת קבע את הקניין הנגנב מידיהם של בעליו כחוק.

המונח 'גניבה' הוא רלוונטי בהקשר לכל סוגי הנכסים הנלקחים בצורה בלתי חוקית מבעליהם לפרק זמן בלתי מוגבל – בין אם מדובר על נכסים מוחשיים ועד לנכסים אמורפיים, כדוגמת נכס דיגיטלי, זכויות יוצרים ביצירה כלשהי, שירותים מסוגים שונים וכיוצא באלו. זאת כל עוד לנכס הנגנב ישנו ערך קנייני או פיננסי מבחינת בעליו. בהקשר זה, אין החוק מבדיל בין עבירות גניבה שבוצעו על ידי אזרחים מהשורה, עובדי חברה, בעלי משרות רמות בגופים עסקיים, או בידי נבחרי ציבור.

סוגי עבירות הגניבה המטופלות במסגרת הדין הפלילי בישראל והעונשים בצידן

חוק העונשין מגדיר עונש מרבי של עד 3 שנות מאסר בצידן של עבירות גניבה "רגילות".
עם זאת, כאשר מדובר על עבירות גניבה אשר מתבצעות תחת נסיבות מיוחדות או חמורות יותר, כפי שנסביר בהמשך, העונש בצידן עשוי להגיע גם עד 7 שנות מאסר, כאשר בנסיבות חמורות באופן בלתי רגיל – גם עונשי מאסר המגיעים ל – 10 שנות מאסר יתכנו.

בסופו של דבר, חומרת העונשים שקוצבים בתי הדין הפליליים בישראל בצידן של עבירות גניבה, תלויה בנסיבות שבהן עבירות הגניבה מתבצעות, בסכום הרכוש הגנוב או שוויו, ובהיקף הפגיעה הגלום במעשי הגניבה על הציבור בכללותו.

עבירות גניבה
עבירות גניבה

על עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות

להבדיל מעבירות גניבה "רגילות", כשמדובר על עבירות גניבה שבוצעו בנסיבות אשר מוגדרות בחוק העונשין בתור נסיבות מיוחדות, אין הכרח להוכיח שבעלי הרכוש הגנוב ניזוקו כתוצאה מהגניבה או שאירוע הגניבה הציב סכנה לביטחון הציבור. די בפעולת הגניבה בנסיבות האמורות כשלעצמה, על מנת ליצוק בסיס ראייתי שדי בו להחמרה ברף הענישה בגין עבירת הגניבה.

זאת כאשר לשם כך מספיק להוכיח שהעבריין או העבריינים היו מודעים למעשיהם ותכננו להפקיע את הרכוש הגנוב לצמיתות מידי בעליו החוקיים. עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות שהפכו שכיחות למדי במדינת ישראל, הן גניבת תשתיות ומתכות, אשר מחבלת לא רק ברכוש ציבורי אלא יוצרת אף סכנה לשלומם של תושבי המדינה. ניתן לומר אם כן, שההחמרה בענישה בצידן של עבירות גניבה מסוגים אלו, נועדה ליצור הרתעה מפני גניבת נכסים ציבוריים.

סוגים של עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות והעונשים בצידן

בחוק העונשין מוגדרים העונשים הבאים בצידן של עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות:

עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות – מאסר לתקופה של עד 4 שנים

בקטגוריה זו של עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות, כלולים סוגי העבירות שלהלן:

 • גניבת סחורה חקלאית, ציוד חקלאי או חיות משק.
 • גניבת ציוד או רכוש המשמשים כחלק מתשתית ציבורית קיימת או מתשתיות ציבוריות בשלבי הקמתן.
 • גניבת יצירת אומנות, נכסי דת, נכסי תרבות, או סמל היסטורי שגלום בהם ערך תרבותי-חברתי בעיני תושבי המדינה.

עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות – מאסר לתקופה של עד 7 שנים

בקטגוריה זו של עבירות גניבה בנסיבות מיוחדות, כלולים סוגי העבירות שלהלן:

 • גניבת עובד ממעביד של רכוש ששוויו החל מ – 1000 שקלים ויותר.
 • גניבת רכוש ששוויו החל מחצי מיליון שקלים ויותר.
 • ניצול סמכות וגניבת גורם מורשה
 • גניבה מתאגיד או גוף עסקי המתבצעת מטעמו של נושא משרה רמה בחברה, מנהל בכיר או בעל מניות אשר משתמש במעמדו כדי ליטול לעצמו רווח מרווחיו של התאגיד.

סוגים של עבירות גניבה בנסיבות מחמירות והעונשים בצידן

עם עבירות גניבה בנסיבות מחמירות נמנות עבירות הגניבה מהסוגים שלהלן:

 • פגיעת עובדי ציבור בנכסים ציבוריים.
 • גניבה של עובדי ציבור.
 • ניצול סמכות ציבורית לרעה.

העונש בצידן של עבירות גניבה בנסיבות מחמירות הוא עד 10 שנות מאסר.

האם עבירות שוד הן עבירות גניבה?

עבירות שוד הן למעשה עבירות גניבה המבוצעות בנסיבות מחמירות יותר תוך שימוש באלימות לסוגיה ופעולות שנועדו לזרוע מורא בקורבנות השוד. לאור כך שעבירות שוד כוללות לא רק אקט של גניבת רכוש, אלא גם סכנה של ממש לפגיעה בחיי אדם, בחירותם ובגופם של אנשים, אף הענישה שחוק העונשין הישראלי קובע בצידן של עבירות גניבה מסוג עבירות שוד, הוא גבוה באופן ניכר מזה המוגדר עבור עבירות גניבה "רגילות".

סוגים של עבירות שוד והעונשים בצידן

ישנם 2 סוגי עבירות שוד:

 • עבירות שוד כללי – שוד כללי הוא למעשה עבירת גניבה אשר מתבצעת באמצעים אלימים.
 • עבירות שוד בנסיבות מחמירות – שוד בנסיבות מחמירות הינו שוד מזוין (הכולל שימוש בכלי נשק חמים או קרים), שוד המתבצע בקבוצה או שוד שכולל פגיעה בגופם של נפגעי מעשה הגניבה.

העונש בצידן של עבירות שוד, הוא עונש מאסר שנמשך החל מ – 14 שנות מאסר ועד ל – 20 שנות מאסר בפועל.

על עבירות גניבה מסוג גניבת חשמל, גניבת מים או  גניבת גז

כאשר מתבצעת גניבה ביודעין או שימוש בניגוד לדין בשירותים ותשתיות כגון חשמל, גז או מים, או פעולות המובילות להטייתם או בזבוזם, מדובר על עבירה פלילית שהעונש בצידה הוא 3 שנות מאסר. לרוב עבירות גניבה מסוג גניבת תשתיות ושירותים מתבצעות בתצורה של התחברות לאספקת התשתית האמורה בצורה בלתי חוקית דרך שעון החשמל או המים של דייר אחר, שיבוש המונים ופעולות דומות.

כדי שניתן יהיה להוכיח כי עבירות גניבה כדוגמת גניבת חשמל, מים או גז בוצעו הלכה למעשה – אין צורך בתשתית ראייתית שתוכיח כי העבריין גנב את השירות למטרה כלשהי. מספיק להוכיח כי העבריין היה מודע למעשיו על מנת שהמעשה יסווג בתור עבירה של גניבת חשמל / גז / מים וניתן יהיה להחיל על מבצע העבירה את העונשים הקבועים בחוק.

נחשדת או נאשמת בביצוע עבירות גניבה? כך תפעל

בין אם נחשדת או נאשמת בביצוע עבירות גניבה על לא עוול בכפך, ובין אם יש דברים בגו, חשוב מאוד לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי כבר בתחילתו של ההליך הפלילי. ייצוג משפטי מטעמו של עורך דין פלילי עם ניסיון בתיקי גניבה, הוא חיוני ביותר לצמצום משקל הראיות שנצברו כנגד החשוד או הנאשם. ניתן בהחלט לשפר את המצב וישנו סיכוי לסגור את התיק הפלילי בנזק מינימלי, אם דואגים לפנות להתייעצות עם עורך דין כאמור לעיל בשלב מוקדם של ההליכים.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

על פי החוק בישראל עבירת גניבה היא עבירה פלילית המערבת נטילת דבר ערך ללא קבלת הסכמה/ללא ידיעתו של בעל הנכס, או בצורה שאינה חוקית. מושג הגניבה מתייחס למגוון רחב של נכסים, בין אם מוחשיים או לא. בניגוד לשוד, עבירת גניבה אינה כוללת אלמנט אלים כחלק מהפעולה.
העונש על גניבה מתחלק לשלוש קטגוריות ונקבע על פי חומרת המעשה, היקף שווי הגניבה, והפגיעה לה גרמה הגניבה.
  • גניבה רגילה – עד שלוש שנות מאסר בפועל.
  • גניבה תחת נסיבות מחמירות/מיוחדות – עד שבע שנות מאסר בפועל.
  • גניבה תחת נסיבות מחמירות באופן בלתי רגיל – עד עשר שנות מאסר בפועל.
גניבה בנסיבות מחמירות נוגעת לתחום הציבורי, כגון גניבה של עוברי ציבור ממקום עבודתם, פגיעתם של עובדי הציבור בנכסים ציבוריים, או לחילופין ניצול סמכותם של עובדי הציבור לטובתם האישית.
בניגוד לגניבה רגילה, בה יש להוכיח כי נעשה נזק לאדם או רכוש כתוצאה מהגניבה, גניבה בנסיבות מיוחדות אינה דורשת הוכחה זו. גניבות מסוג זה נוגעות לרוב לנכסים ציבוריים אשר חשובים להגנת ונוחות הציבור. החמרת הענישה למבצעי גניבות אלו נועדה להרתעה מפני גניבת נכסים ציבוריים.

מידע נוסף בנושא

עבירת פריצה

עבירת פריצה והתפרצות, היא חלק מעבירות רכוש, הכוללות מרכיב של פגיעה ברכוש במכוון ובזדון. פורץ הוא מי שנכנס לבניין ללא רשות, על ידי שבירת חלון,

גניבה ממעסיק

יחסי עובד ומעסיק הם יחסים המתקיימים בין עובד שכיר לבעל עסק המשלם לו תמורת ביצוע משימות מסוימות. למרבה הצער, מקרים של גניבת עובד ממעסיקו אינם

ייצוג משפטי בעבירות גניבה

עבירות גניבה הן בין העבירות העתיקות ביותר בהיסטוריה האנושית. מדובר בעבירה שבמסגרתה ניטלים דברי ערך השייכים לזולת על ידי אדם שלא קיבל את הסכמת חברו

עבירות גניבה – עונש

עבירת גניבה היא בין העבירות השכיחות ביותר בארצנו. במסגרת סעיף 383 בחוק העונשין בישראל, מוגדרת עבירת גניבה בתור: "נטילת דבר הניתן להיגנב, ללא הסכמת בעליו".

גניבת טלפון נייד

הטלפון הנייד שלנו הוא כבר מזמן לא רק מכשיר המשמש לביצוע שיחות. במכשיר הטלפון הנייד אנו מאחסנים כיום מידע רגיש מסוגים שונים, לרבות פרטי אנשי

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?