עבירות בנשק קר – עונש

עבירות בנשק קר הן עבירות פליליות שכיחות יחסית במדינת ישראל. גורמי החוק והאכיפה בארץ נתקלים על בסיס קבוע במקרים בהם שימוש בכלי נשק קרים מתבצע כדי לפגוע באופן מכוון באזרחי המדינה. מסיבה זו קיימת התייחסות יעודית במסגרת החקיקה לנושא של עבירות בנשק קר והעונש בגינן.

מאחר ובימינו, כמעט כל חפץ ואביזר עלולים להיחשב בחזקת נשק קר שעצם נשיאתו כרוכה בעונש בגין עבירות בנשק קר, ישנה חשיבות להכרת העונש הקבוע בחוק הפלילי על עבירות אלו.

עבירות בנשק קר – במה מדובר?

עבירות נשק קר מתבטאות בהחזקה של כלים שונים בניגוד לדין, שימוש בכלים שונים למטרת פגיעה יחידנית או המונית, וכל גרימה של נזק או פוטנציאל לגרימה של נזק באמצעות כלים המוגדרים כנשק קר.  לאור הסיבה שכל עצם למעשה עשוי לשמש כאמצעי לפציעת הזולת ואף לפגיעה בנפש, אין בחוק בישראל הגדרה חד משמעית למונח "נשק קר".

בהקשר זה, למעשה כל מקרה נבחן לגופו על פי מדדים כמו סוג העצם, ההיסטוריה הפלילית של מחזיקו, הסיבות להחזקתו של העצם המדובר, וכוונת השימוש של מחזיק הנשק הקר.

 

עבירות בנשק קר – עונש לפי הדין הפלילי בישראל

בהתאם לסעיף 497 בחוק העונשין, בגין עבירות בנשק קר – עונש מאסר בפועל של עד 3 שנים, עשוי להיגזר על אדם שנשא, עשה שימוש או תכנן להשתמש בעצמו או באמצעות צד שלישי, בכלי נשק קר, וזאת בכדי לפגוע בכל דרך שהיא בשלומו של מי מאזרחי המדינה.

 

עבירות בנשק קר – כיצד סוג הנשק משפיע על חומרת העונש?

כפי שהסברנו לעיל, הגדרתו של המונח "נשק קר" איננה חד משמעית. אולם היא כן מאגדת תחתיה מספר סוגים של עצמים הנחלקים לקטגוריות מובחנות. לצורך העניין,כשמדובר בנשק קר כמו סכין או אגרופן, ישנו סעיף ספציפי בחוק העונשין, (סעיף 186), המגדיר את העונש הצפוי לאדם שיורשע בהחזקתם של עצמים כאלו למטרות מפוקפקות.

לפי סעיף 186, המקרה של החזקת סכין / אגרופן הוא עד 5 שנות מאסר בפועל. ישנם גם אמצעים אחרים שקיים תיעוד היסטורי לשימושים פליליים ואלימים שבוצעו בהם בתור נשק קר. אולם בחוק העונשין לא בהכרח קיימת התייחסות ספציפית אליהם, לאור העובדה שלא מדובר על חפצים שאופי השימוש המקובל בהם הוא אלים במהותו, אלא שימוש ספורטיבי, כמו בדוגמה של מחבט בייסבול.

עבירות בנשק קר - עונש
עבירות בנשק קר – עונש

עבירות בנשק קר – עונש בהתאם להרחבות בחוק העונשין

בסעיף 185 בחוק העונשין העונש בצידן של עבירות נשק קר בישראל מוגדר באופן כוללני יותר. בסעיף זה נקבע כי יבוא, מסחר או ייצור של כלי נשק קר כדוגמת סכינים לשימוש בלתי חוקי – גורר עונש מאסר בפועל של עד 7 שנים.

למותר לציין כי אדם שעושה שימוש בסכינים לטובת עבודות מלאכה, עיסוק במשלח ידו, כחלק מפעילותו העסקית שלו או בתוך תחומי ביתו, לא ייחשב כמי שביצע שימוש בלתי חוקי בנשק קר. העונש המנוי לעיל תקף גם במקרה של מכירת נשק קר לקטינים.

 

האם יש דרך להוכיח שחפץ מסוים יועד לביצוע עבירות בנשק קר?

כאשר רוצים להוכיח שאדם תכנן לבצע עבירה פלילית תוך שימוש בנשק קר, ישנה חשיבות רבה לנסיבות שבהן אדם נתפס כשבאמתחתו האביזר המדובר. לדוגמא, שימוש בסכין חדה במסגרת בישול ביתי, או במטבח במסעדה עשוי להחשב כשימוש סביר ומתקבל על הדעת. אולם אחזקת סכין חדה במועדון ריקודים, עשויה בהחלט לשמש כהוכחה לכך שמחזיק הכלי תכנן לבצע בו שימוש שאינו סביר בסיטואציה הנתונה.

 

באילו מקרים נשק קר עשוי לשמש ככלי להגנה עצמית?

במציאות הביטחונית במדינת ישראל אזרחים רבים חשים צורך להתהלך ברחובות הערים כשהם מצוידים בשלל כלים להגנת עצמית. כיום ישנם כלים מסוגים שונים שיכולים לשמש אדם ככלי להגנה עצמית ונחשבים מותרים בשימוש במרבית המצבים. לדוגמא, שוקר חשמלי או גז מדמיע, הם כלים חוקיים להגנה עצמית, אך גם כאן, ישנה משמעות להקשר ולסיטואציה שבה נעשה בהם שימוש.

 

האם נשיאת סכין במקום ציבורי נחשבת כעבירת נשק קר הגוררת עונש?

בהמשך לאמור לעיל בנושא הגנה עצמית, יש לציין שנשיאת סכין במקום ציבורי מהווה עבירה על החוק, גם אם מדובר בנשיאת סכין למטרת הגנה עצמית. שימוש בסכין לטובת הגנה עצמית מחייב הוכחה לכך שבסיטואציה הנתונה, האדם אשר עשה שימוש בסכין לא יכל לפעול בשום צורה אחרת על מנת להגן על עצמו, מלבד נשיאתו של הסכין והשימוש בו.

רק במקרה שבו אדם חש כי הוא עומד בפני סכנת חיים של ממש, העלולה לחייב אותו להשתמש בסכין, המקרה עשוי להיחשב כתרחיש של הגנה עצמית.

 

באילו מקרים מותר להשתמש בסכין כאמצעי חוקי להגנה עצמית?

כדי שהשימוש בסכין לא יהיה בחזקת עבירת נשק קר, יש להוכיח שהשימוש בסכין בוצע למטרת הגנה עצמית בתרחיש שבו באו לידי ביטוי שבעת האלמנטים הבאים:

  1. הדרך היחידה לעצור את מעשה התקיפה היתה על ידי השימוש בסכין.
  2. מי שהשתמש בסכין היה במצב של סכנה ממשית לשלומו.
  3. לא היה מנוס אלא להתגונן באמצעות הסכין באופן מיידי.
  4. במסגרת האירוע שבו נעשה שימוש בסכין, אירעה פגיעה בחירותו של אדם ו / או בגופו.
  5. דרך ההתגוננות היתה סבירה בהתחשב בנסיבות המקרה הנתונות.
  6. האדם שהשתמש בסכין לא פעל באופן המנוגד לדין או לכללי המוסר.
  7. לאדם שהשתמש בסכין לא הייתה כל דרך לצפות מראש את הסכנה מולה ידרש להתמודד.

 

האם עורך דין פלילי יכול לסייע לחשודים ונאשמים בעבירות נשק קר להיחלץ מעונש?

במקרים רבים עולה הצורך בטקטיקת הגנה מדויקת ומנוסחת היטב, כדי להוכיח שאמצעי מסוים היה בשימוש לטובת הגנה עצמית ולא לשם ביצוע עבירות נשק קר. בעזרת עורך דין פלילי, חשודים ונאשמים בעבירות נשק קר עשויים למצוא דרכים לשפוך אור על פעולותיהם, באופן שיסייע להם להימנע מעונש ומפגיעה בזכויותיהם.

לפיכך, ישנה חשיבות רבה לפנייה מוקדמת לקבלת סיוע משפטי של עורך דין פלילי שמתמחה בעבירות נשק קר, וזאת כבר החל משלב החקירה המשטרתית.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.מהי עבירת נשק קר?

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

ביטול רישיון נשק

לא מעט אנשים בארץ מחזיקים ברישיון נשק. רישיון נשק מיועד גם לאנשים שהם חלק ממערכת הביטחון, אך גם לאנשים פרטיים שמעוניינים לספק לעצמם הגנה. להבדיל

על החזקת אקדח שלא כדין ונשיאת נשק

כלי נשק הוא אמצעי שהסיכון הכרוך בעצם ההחזקה שלו הוא עצום. במדינת ישראל, העונשים הקבועים בחוק בגין החזקה ונשיאה של נשק הם חמורים מאד. הרבה

החזקת נשק שלא כדין

החזקת נשק שלא כדין נחשבת לעבירה חמורה ביותר. העונש הניתן בגינה הוא מאסר בפועל, ועד שבע שנות מאסר, גם אם זו נחשבת העבירה הראשונה של

חומרת עבירות נשק במשפט הפלילי

תחום המשפט הפלילי הוא אחד התחומים הענפים ביותר בעולם המשפטים, ואינספור תיקים נפתחים בגין עבירות פליליות מדי שנה בישראל ובעולם. תחת תחום המשפט הפלילי ניתן

החזקת נשק חם – רישוי לנשק

קיימות מדינות מסוימות בעולם שבהן כל אדם שחש צורך ורצון להחזיק באמתחתו נשק – יכול לעשות כן. אך במדינת ישראל, החזקת נשק חם כחוק מצריכה

עורך דין סחר בנשק

בחוק בישראל מוגדרות מגבלות ברורות למדי שנועדו להסדיר את השימוש בכלי נשק בארץ. סחר בנשק הוא עסקה שבמסגרתה מבוצעת קניה ומכירה של כלי נשק חמים