סיבות לביטול כתב אישום

גם בתור אזרחים מן השורה כל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב לא נעים בו אנו עומדים לדין בגין עבירה כזאת או אחרת שלכאורה ביצענו, ולאו דווקא בידיעתנו. עם זאת, חשוב לזכור כי התנהלות נבונה, הסתייעות בשירותיו של עורך דין פלילי מיומן והקדשת תשומת לב רבה לנסיבות המקרה, לראיות שנאספו בו ולאופן התנהלותם של גורמי האכיפה והמשפט בתיק שלכם, עשויות לאפשר את ביטולו של כתב האישום שהוגש כנגדכם בכל שלב של ההליך הפלילי.  בשורות הבאות נעסוק בסיבות אפשריות לביטול כתבי אישום, ובדרכי הפעולה שעשויות לאפשר למחוק את כתב האישום שהוגש כנגדכם.

ביטול כתבי אישום – יש דבר כזה?

גם אם הוגש כנגדכם כתב אישום, בעזרת שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה תוכלו להוביל לסיומם של ההליכים הפליליים שננקטו כנגדכם ללא ענישה כלל, על ידי הגשת בקשה לביטול כתב האישום שלכם.

מהו כתב אישום, בעצם?

סעיף 67 של סדר הדין הפלילי קובע בזו הלשון:

"אדם שיש להעמידו לדין יגיש עליו תובע כתב אישום לבית המשפט".

כלומר, כתב אישום הינו מסמך משפטי אותו מגישים פרקליטים מטעם מדינת ישראל לבית הדין הפלילי כנגד פרט שנאשם בביצוע עבירה פלילית בהתאם לחוק העונשין, ולפיכך נדרש לתת את הדין בגינה. אולם חשוב לציין כי בפועל, הגשת כתב אישום היא רק "יריית הפתיחה" של ההליכים הפליליים, וגם אם התביעה סבורה שעברתם על החוק, אין פירושו של דבר שלא ניתן לבטל את רוע הגזירה. ישנן סיבות רבות לביטול כתבי אישום, ובעזרת עורך דין פלילי מנוסה, בהחלט קיימת האפשרות למצוא אותן גם בנסיבות המקרה שלכם, כפי שנסביר בהמשך.

באילו נסיבות ניתן לבטל כתב אישום?

כפי שציינו לעיל, גם במקרה בו הוגש זה מכבר כתב אישום בעקבות עבירה פלילי שאדם ביצע לכאורה, הרי שבעזרת פני  לייצוג משפטי מקצועי, ישנה אפשרות לביטולו של כתב האישום, למחיקת כתב האישום או חזרה מכתב האישום. כל אלו הם הליכים דומים במהותם שמטרתם הינה לבטל את הרישומים הפליליים שגובשו כנגד הפרט, על מנת לאפשר לו לשוב לשגרת יומו ולנהל חיים תקינים בפן האישי, המקצועי והכלכלי.

סיבות לביטול כתב אישום
סיבות לביטול כתב אישום

מהן הדרכים לביטול כתב אישום?

ביטול כתבי אישום, מחיקת כתב אישום או חזרה מכתב אישום, עשויה להתאפשר במצבים הבאים:

 1. ביטול כתבי אישום בשלב החקירה המשטרית ולפני שהוגש כתב אישום לרשות התביעה.
 2. ביטול כתבי אישום בהליך שימוע המתנהל מול רשות התביעה.
 3. ביטול כתבי אישום לאחר הגשתם, על בסיס טיעונים משפטיים שונים שסניגורו של הנאשם מציג.

סיבות לביטול כתבי אישום בשלב החקירה המשטרתית

מחיקת כתבי אישום פליליים במהלך שלב החקירה המשטרתית ולפני שכתב האישום הוגש בפועל לרשות התביעה, עשוי להתאפשר כאשר הוכח לקצין המשטרה הממונה כי ישנה סיבה מוצדקת לבקש את סגירתו של התיק הפלילי של החשוד ומחיקתו.

ישנן שלוש סיבות עיקריות שבגינן ניתן לבקש מחיקה של כתבי אישום:

 1. היעדר אשמה.
 2. היעדר עניין לציבור.
 3. היעדר ראיות מספקות.

סיבות לביטול כתבי אישום מול הרשות התובעת

חזרה מכתבי אישום או מאישום מסוים המופיע בו, נמצאת בתחום סמכותה של רשות התביעה, קרי, הפרקליטות או הנציגות של תביעות המשטרה. חזרה מכתבי אישום עשויה להתאפשר בכפוך להסכמתו של בית המשפט, במקרים שבהם הן הצד התובע והן הנתבע מבקשים לבטל את כתב האישום, ככל שעלה בידו של עורך הדין של הנאשם לשכנע את רשות התביעה למשוך את כתב האישום.

ביטול כתבי אישום מול הרשות התובעת, כרוך בהגשת בקשה לחזרה מכתב אישום, המוגשת לרשות התביעה בידי עורך דינו של הנאשם בהליך שימוע, אשר נערך בכתב או במתכונת של מפגש בין הצדדים.

ישנן שלוש סיבות עיקריות שבגינן ניתן לבקש ביטול כתבי אישום מול הרשות התובעת:

 1. היעדר עניין לציבור.
 2. היעדר ראיות מספקות להרשעת הנאשם.
 3. היעדר יכולת מצד התביעה להתמודד עם טיעוני ההגנה שסנגורו של הנאשם צפוי להציג במהלך המשפט.

למרות האמור לעיל, במידה והנאשם כבר הודה בעובדות המאפשרות את הרשעתו בעבירה המיוחסת לו, ביטול כתב האישום על ידי הרשות התובעת בנסיבות אלו לא יתאפשר.

ביטול כתבי אישום באמצעות זכות השימוע

חשוב לדעת כי ישנם מקרים שבהם לא נערך שימוע לפני שמוגש כתב אישום עקב היעדר מודעות של הנאשם לזכויותיו ולקיומו של ההליך או בעקבות אי נכונות מצידו לשתף פעולה בשלב זה של ההליכים הפליליים. לעתים הנאשם אינו מקבל כלל את ההודעה הרשמית בדבר השימוע שנערך בעניינו, היות ובעבירות קלות יחסית, לא נהוג לשלוח לנאשם הודעה אודות השימוע.

במצב כזה, הנאשם יהא רשאי לבקש לממש את זכותו לשימוע גם לאחר שכתב האישום כבר הוגש. זכות זו מהווה למעשה פתח לביטול כתבי אישום, אשר מתאפשר במקרים רבים הודות לייצוג משפטי איכותי של עורך דין פלילי מיומן, שבעזרת טיעוניו משכנע את הצד התובע לסגת בו מהגשת כתב האישום.

לעתים טיעונים משפטיים מקדמיים מהווים סיבות לביטול כתבי אישום

ביטול כתבי אישום עשוי להתאפשר כאשר עורך דינם של נאשמים מצליח לשכנע את בית הדין הפלילי לשקול מחדש את כתב האישום שהוגש כנגד לקוחותיו, בעקבות הצגת טיעון משפטי מקדמי. במצב כזה עשוי בית הדין להחליט על ביטול כתב האישום גם מבלי שהתביעה הסכימה לכך, ובניגוד לעמדתה של רשות התביעה. מן הראוי לציין שהדין הפלילי בישראל רואה בטענות מקדמיות עילה אפשרית לביטול כתבי אישום, גם במצבים שאין בהן כדי להוכיח את חפותו או אשמתו של הנאשם.

להלן הטענות המקדמיות העשויות להוות סיבות לביטול כתבי אישום:

 1. איתור פגם או טעות בכתב האישום.
 2. העובדות המוצגות בכתב האישום אינן בגדר עבירה על החוק.
 3. על העבירה חל חוק ההתיישנות.
 4. היעדר ערכאה מקומית או רלוונטית שניתן לקיים מולה את ההליך המשפטי.
 5. לנאשם יש חסינות משפטית.
 6. הנאשם קיבל חנינה.
 7. הליך פלילי נוסף כבר מתנהל סביב אותם סעיפי אישום.
 8. כתב האישום או ההליך הפלילי מתנגש עם אחד מעקרונות המשפט ההוגן.

יתר על כן, ישנם תיקים שבהם כתב האישום מבוטל עקב כך שזכות השימוע לא מומשה.

למי ניתן לפנות כדי לבחון סיבות אפשריות לביטול כתב אישום?

היה והוגש כנגדכם כתב אישום לבית המשפט הפלילי, ואתם מעוניינים לדעת אם ישנן דרכים שעשויות לאפשר את ביטולו של כתב האישום הנ"ל, מומלץ למהר ולפנות להתייעצות משפטית מקצועית עם עורך דין פלילי מנוסה. פעמים מזומנות עורך דין פלילי עם ניסיון רב שנים בהתנהלות מול המערכת המשפטית, ידע לאתר סיבות לביטול כתב האישום בתיק שלכם, ולהביא למחיקת סעיפי האישום ולסגירת התיק הפלילי עוד לפני שההליכים הגיעו לפתחו של בית המשפט בפועל.

מנגד, גם במידה וטרם הוגש כנגדכם כתב אישום כלל, כדאי לפנות לעורך דין פלילי על נמת להקדים תרופה למכה.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

כתב האישום הוא מסמך משפטי אותו מגיש פרקליט מטעם המדינה לבית המשפט. במסמך זה מפורטים פרטי הנאשם, ופרטי העבירה עליה עליו לתת את הדין. מדובר במסמך ראשוני ממנו מתחיל התהליך הארוך של הפרט אל מול בית המשפט, אך אינו סופי וניתן לבטלו בעזרת בדיקה מדוקדקת והיעזרות בעורך דין.
ביטול כתב אישום יכול לקרות בשלושה מצבים:
 • בשלב החקירה המשטרתית, ולפני העברתו לכתב התביעה.
 • בזמן השימוע המתנהל מול רשות התביעה.
 • לאחר הגשת כתב האישום על בסיס טיעונים משפטיים. בנוסף, במידה והפרט אינו מקבל הזמנה רישמית לשימוע, יש לו את הזכות לבקש לקיימו לאחר הגשת כתב האישום, ובכך לפתוח הזדמנות לביטולו.
בהינתן ומדובר בחקירה משטרתית, טרם הוגש כתב האישום לרשות התביעה, ניתן לבטלו בגין היעדר אשמה, היעדר עניין לציבור והיעדר ראיות מספקות. בהינתן ומדובר בהליך מול הרשות התובעת, הסיבות לבטל הן בדומה לשלב הקודם, בתוספת היעדר יכולת התביעה להתמודד עם טיעוני ההגנה במהלך המשפט.
טיעונים הנוגעים לנאשם: לנאשם חסינות משפטית/לנאשם ניתנה חנינה/הנאשם נמצא בהליך נוסף סביב אותם אישומים. טיעונים הנוגעים לחוק: כתב האישום/ההליך מתנגשים עם עקרונות המשפט ההוגן/היעדר ערכאה מקומית/רלוונטית. טיעונים הנוגעים לכתב אישום: קיימים פגם או טעות בכתב האישום/חל חוק התיישנות על כתב האישום.

מידע נוסף בנושא

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת

חזרה מכתב אישום מול הרשות התובעת יכולה להתרחש במספר מצבים וסיטואציות, שיפורטו במסגרת מאמר זה. אולם יש לציין בתחילה כי כאשר ישנה חזרה מכתב האישום,

חוסר נכונות של הנאשם לגשת לשימוע

אחד המצבים הפחות נעימים הוא תרחיש בו אדם מתעורר בוקר אחד ומגלה שהוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שביצע לכאורה. בישראל, בדומה למרבית המדינות המתוקנות,

היעדר אשמה פלילית

כשאדם מעורב במקרה שיש בו חשד לעבירה פלילית, הדבר הראשון שחוקרי המשטרה עושים הוא לפתוח תיק פלילי כנגד החשוד. פתיחת התיק מאפשרת לחוקרי המשטרה לאסוף

היעדר עניין לציבור

בתחילת שנת 2019 נכנס לתוקף תיקון לחוק סדר הדין הפלילי. התיקון עוסק במקרים שבהם אין הצדקה, אינטרס או עניין ציבורי להעמדה לדין של חשוד בעבירה

ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה

נאשם שכנגדו הוגש כתב אישום יכול לנסות לבטל אותו עוד לפני תחילת הדיונים. אחת האפשרויות הפחות מוכרות היא ביטול כתב אישום עקב רשלנות התביעה. מדובר

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?