סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות

ככלל, עבירות סחיטה באיומים נפוצות בישראל והן עשויות לפגוע באנשים מסטטוסים שונים. העונש שצפוי להינתן לאדם שהורשע בסחיטה באיומים עומד על 9 – 7 שנות מאסר.

מהי סחיטה באיומים?

לפי חוק העונשין בישראל, סחיטה באיומים נועדה לכפות על אדם לעשות משהו עפ"י רצונו של הסוחט והסחיטה עשויה לעלות על כתב או בע"פ וכמו כן, ע"י התנהגות פיזית או מילולית ובפגיעה בגופו, ברכושו ובחירותו של אדם. בהגדרה נכלל גם איום של פגיעה בפרנסתו או בשמו הטוב של האדם וזאת בכדי להניע אותו לעשות משהו שלא מרצונו החופשי.

עבירת סחיטה באיומים שלא מומשה עשויה להוביל לעונש של עד 7 שנות מאסר ובאם היא מתקיימת בנסיבות מחמירות יותר, עשויה להוביל היא לעונש של עד 9 שנות מאסר.

 

מתי סחיטה באיומים נחשבת עבירה?

ככלל, כשמדובר בסחיטה באיומים, מספיקה ההוכחה המעידה על כך שלמאיים היתה כוונה לגרום למאוים לעשות מעשה כלשהו. אין צורך להוכיח שהמאוים ביצע את המעשה אלא ככונתו של המאיים, להביא להפחדת המאוים – מספיקה.

 

ההבדל בין עבירת איומים ובין סחיטה באיומים

לפי חוק, עבירת איומים מוגדרת כסיטואציה שבה האדם המאיים מעוניין להפחיד את קורבנו ואילו בסחיטה באיומים, המטרה של האדם המאיים היא לגרום לאדם המאוים לבצע (או לא לבצע) מעשה מסוים, בהתאם לרצונו של המאיים.

ככלל, המכנה המשותף לשתי עבירות אלה הוא השימוש באיום שמטרתו להפחיד את המאויים.

סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות
סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות

ההבדל בין סחיטה באיומים ובין סחיטה בכוח

במעשה של סחיטה באיומים בכוח יש צורך להוכיח כי נעשה שימוש בכוח ע"י החשוד, שלא כדין וזאת כדי לגרום לאדם אחר לעשות משהו או להימנע מעשיית מעשה מסוים.

לפי חוק העונשין, העונש הניתן על מעשה של סחיטה בכוח הינו מאסר של 7 שנים. במצב בו המואשם גרם לקורבן לעשות מעשה ע"י שימוש בכוח כלפיו, העונש על כך הינו 9 שנות מאסר. לפי החוק, דינו של אדם שהשקה אדם אחר במשקאות משכרים או בסמים, זהה לדינו של אדם המשתמש בכוח כלפי אדם אחר.

 

מהו ההליך כלפי אדם שנעצר בשל עבירה של סחיטה באיומים?

חשוד אשר נעצר בשל עבירת סחיטה באיומים בנסיבות מחמירות, ייעצר ע"י המשטרה למשך 24 שעות, עם אופציה להאריך את מעצרו לצורך השלמת הליך החקריה. המשטרה אחראית להעביר את תיק החשוד לפרקליטות אם יהיו בידיה הוכחות לצורך הגשת כתב אישום ובקשה לביצוע מעצר עד לסוף ההליכים. באם מדובר על מקרה הנחשב קל, התביעה המשטרתית אחראית לנהל את תיקו של החשוד.

 

כיצד צריך העצור לפעול במצב בו הוא נעצר בשל סחיטה באיומים?

באם אדם נעצר בשל עבירת סחיטה ואיומים, כדאי שינסה לדלות מחוקר המשטרה כמה שיותר מידע בנוגע לחקירה המשטרתית ובנוגע לחשדות כנגדו. באופן זה, יוכל החשוד להימנע מהפללה עצמית ולהתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום. באמצעות זכות השתיקה, החשוד יכול להשתמש כדי להימנע ממצב בו הוא עלול להסגיר את עצמו במהלך החקירה.

 

חשיבות ההתייעצות עם עו"ד במצב בו אדם נמצא חשוד או אשם בעבירת סחיטה באיומים

ככלל, עבירה של סחיטה באיומים מלווה באיום ממשי על בטחונו של האדם, תוך כדי ניצולו, מתוך מטרה להשיג ממנו גבר כלשהו. מסיבה זו, מערכת המשפט בישראל מייחסת חומרה רבה לעבירה מסוג זה ולא מקלה ראש בעניינה. ייתכנו מצבים בהם נפגע העבירה מהסס להגיש תלונה במשטרה ולפיכך, קיים קושי לחשוף את עבירת הסחיטה באיומים.

במידה ומעשה הסחיטה נחשף ומוגשת במשטרה תלונה כנגד אדם בגין מעשה של סחיטה באיומים, קיימת חשיבות רבה לייצוג שלו ע"י עורך דין אשר מתמחה בעבירות מסוג זה. ייתכנו מצבים בהם מעשה הסחיטה יצא מכלל שליטה ו/או המתלונן פירש את הדברים באופן שונה ממה שהיו הם בפועל.

בנוסף, ייתכנו מצבים בהם עבירת סחיטה באיומים נעשה מתוך מצב של חולשה, מצוקה וכיו"ב. מסיבות אלה, יש לבחון באופן מעמיק – כל מקרה לגופו ולברר את השתלשלות הנסיבוץ ע"י עורך דין. מצד שני, יש את נפגע האיום שהתגבר על הפחד להתלונן והגיש תלונה במשטרה. לפיכך, לעיתים אף עולה החשיבות שבסיוע של עורך דין גם בהליכי הגשת התביעה של הפרקליטות, כמו גם בהפגת החששות בעולים מצד האדם הנפגע.

 

מהן זכויות החשוד בעבירה של סחיטה באיומים?

מטרתן של זכויות החשוד בעבירה של סחיטה ואיומים היא שיקבל הוא הגנה על עצמו, כמו גם שלא תישלל חירותו.

ככלל, לכל חשוד קיימת הזכות להתייעצות עם עו"ד פלילי וההמלצה היא להשתמש בזכות זו בהקדם האפשרי, עוד בטרם יתן החשוד את גרסתו בנוגע לאירוע. בנוסף, לכל חשוד קיימת גם הזכות להיחקר באופן הוגן, מבלי שיופעלו עליו אמצעי חקירה לא חוקיים או לא מקובלים.

מחובתם של נציגי המשטרה, לפרט באופן ברור את האענות כנגד החשוד ולהבהיר באופן מפורש כי הוא נמצא תחת חקירה. במצב בו החשוד בעבירה – נעצר, על החוקרים להעביר לו מידע ברור בנוגע לסיבת העצירה וכמו כן, לאפשר עבורו להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום.

 

מהו השלב הראשון בהליך הפלילי במצב בו אדם חשוד בסחיטה באיומים?

ככלל, השלב הראשון בהליך פלילי הנוגע לעבירת סחיטה באיומים הינו החקירה במשטרה. בשלב זה, החוקרים ינסו להפעיל לחץ מסוים על הנחקר ולשכנע אותו לשתף פעולה עימם, כדי להשיג בכך כמה שיותר ראיות בנוגע לעבירה שבוצעה.

 

מדוע התייעצות עם עו"ד במקרה הליך פלילי בשל סחיטה באיומים הינה קריטית?

כל אמירה או הודאה של החשוד, במהלך החקירה, עשויים להיות גורליים להמשך ההליך הפלילי כנגדו. משמעות הדבר, שכל דבר שיאמר הוא במהלך החקירה, עשוי להוות הוכחה כנגדו בבית המשפט ובנוסף, דברים שהיה הוא צריך לטעון בתחילת החקירה ונמנע מלהגיד, לא יוכל הוא לטעון בשלב מאוחר יותר של ההליך הפלילי, מאחר ובית המשפט מייחס לעדות מאוחרת משקל נמוך.

מסיבה זו, התייעצות עם עו"ד שייצג את האינטרסים של הנאשם כבר מהשלבים הראשונים של החקירה, יוכל למנוע מצב בו יואשם החשוד בהאשמות שווא ואף להביא לביטול ההליך הפלילי כנגדו, באם יצליח להוכיח כי איננו אשם.

 

מהן הפעולות שבגדר סחיטה באיומים?

האשמה של אדם בעבירה של סחיטה באיומים אפשרית באמצעות הוכחה שמעידה על כוונתו להניע את הנסחט לבצע פעולה כלשהי. לפיכך, במקרים של סחיטה באיומים, אין הכרח להציג הוכחות שמעידות על הוצאת האיום מן הכוח אל הפועל. למעשה, מספיק להוכיח את כוונתו של הסוחט להניע את האדם הנסחט לבצע פעולה כלשהי, בכדי להרשיע אותו בביצוע העבירה.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

סחיטה מינית

סחיטה מינית, היא מצב בו אדם נדרש לעשות על ידי איומים, מעשה בעל אופי מיני. האיומים יכולים להיות מסוגים שונים, החל מפגיעה פיזית באדם עצמו

המרת הליך פלילי בכופר

ניו יורק של שנות התשעים הייתה מקום לא בטוח ואף מסוכן להימצא בו. גל של פשיעה ועוני היכה בעיר ובמשך שנים ארוכות נהגו משפחות תיירים

סחיטה מינית ברשת

רשת האינטרנט שנכנסה לחיינו לפני כמה עשורים, הביאה איתה לא מעט יתרונות שכולנו נהנים מהם עד היום. היכולת שלנו לתקשר עם חברים, לחפש מידע שחשוב

עבירת סחיטה באיומים – עונש

עבירת סחיטה באיומים היא עבירה פלילית נפוצה יחסית בישראל, שאנשים רבים נפגעים ממנה. בין אם עסקינן בנבחרי ציבור, פוליטיקאים, עיתונאים, מפורסמים, עבריינים, או אנשים נורמטיביים

כך תתמודדו עם סחיטה באיומים

ברוכים הבאים לעידן המודרני בו היכולת של אזרחים לבצע עבירות פליליות כנגדכם היא מגוונת מתמיד. אחת מן העבירות היותר נפוצות המתקיימות כיום היא עבירת הסחיטה

עורך דין סחיטה באיומים

מתוך אינספור עבירת שאדם עלול לבצע, אין ספק שעבירה של סחיטה באיומים הינה עבירה חמורה יחסית. כיוון שהמקרים הללו חוזרים ונשנים במדינת ישראל, זה טבעי לראות