מרמה והפרת אמונים

ככלל, אחת העבירות הקשות שעובד ציבור או בעל משרה בתאגיד עשוי לבצע הינה עבירת הפרת אמונים. לפי ההגדרה של עבירה מסוג זה, מדובר בשימוש בכוח המשרה של העובד בכדי לקבל החלטות כשמתרחש מצב של ניגוד עניינים, בזמן שמצד אחד מונח על הכף האינטרס של היציבור או של החברה ומצד שני, האינטרס של עובד הציבור/בעל המשרה אשר אמון על קבלת החלטות.

החשש במצב שכזה, שאותו בעל משרה יקבל החלטות שאינן בהכרח הטובות ביותר עבור הארגון או הגוף שאותו הוא מייצג ולפיכך, רוצה החוק למנוע מצב שכזה.

לפי החוק, עובדים אשר משרתים את הציבור או עובדים שמייצגים איזשהו תאגיד והם מעלו בתפקידם, נחשבים כמפרים בצורה בוטה את נוהל העבודה שלהם וכפוגעים באופן בוטה באינטרס הציבורי. במצבים כאלה, בו עובדים מועמדים לדין בשל עבירה מסוג זה, הם  מוצאים את עצמם מואשמים בעבירת מרמה והפרת אמונים.

עונש על מרמה והפרת אמונים

לפי חוק העונשין, במצב בו עובד ציבור או עובד תאגיד עשה מעשה של מרמה והפרת אמונים, במסגרת תפקידו, עשוי לקבל עונש של עד 3 שנות מאסר.

 

הגישה הרווחת כלפי עבירות של הפרת אמונים

באופן כללי, עבירות של מרמה והפרת אמונים מקבלות התייחסות רבה מצד הציבור גם כשמדובר בעבירות שבוצעו ע"י עובדים זוטרים ולא ע"י עובדים בכירים. הסיבה לכך נעוצה בעניין שכשמדובר בעבירות מסוג זה, מתקבלת תחושה בקרב הציבור הרחב, כי מדובר בשחיתות.

 

ניצול של עמדת כוח ע"י העובד

במצבים בהם בוצעו עבירות של הפרת אמונים במסגרת תאגיד, מדובר בדרך כלל בעובדים אשר מנצלים את עמדת הכוח שלהם ואת הנגישות שלהם לחומרים שונים בחברה, תוך כדי שהם עושים זאת על מנת לקדם את האינטרסים האישיים שלהם. במצבים בהם מדובר בעבירות מסוג זה אשר נעשו ע"י נבחרי ציבור, אזי הגישה כלפיהם היא אף חמורה יותר.

מרמה והפרת אמונים
מרמה והפרת אמונים

זאת מאחר ומדובר בעובדים אשר מקבלים תשלומים מכספי הציבור בכדי לקדם את מטרות הציבור ולא את צרכיהם האישיים (של עובדי הציבור).

 

מה נדרש להוכיח במסגרת תביעה בגין עבירת הפרת אמונים?

כשמדובר במצב בו בוצעה עבירה של מרמה והפרת אמונים ע"י עובד ציבור, יש להוכיח את קיום העבירה באמצעות שלושה פרמטרים שונים:

  1. ראשית, יש להוכיח כי מי שביצע את העבירה הינו עובד ציבור ושהוא ביצע את העבירה תוך כדי מילוי תפקידו. יש להציג הוכחות עח מעשיו של עובד הציהור נעשו תוך ניצול מעמדו וכוחו הניתן לו במסגרת תפקידו.
  2. שנית, התביעה צרכיה להוכיח כי עובד הציבור ביצע מעשה של מרמה והפרת אמונים, כאשר עמדתו נתונה במצב של ניגוד בין האינטרס הציבורי ובין האינטרס האישי שלו.
  3. דבר נוסף שיש להוכיח הוא שהפעולה שנעשתה ע"י עובד הציבור פגעה בציבור, הן אם מדובר בפגיעה חומרית (כגון: בכסף) והן אם מדובר בפגיעה באמונם של הציבור.

 

המורכבות שעשויה ללהתרחש במעשי הפרת אמונים

בשגרת היום יום, עובד ציבור ועובדי תאגיד מתמודדים עם סטואציות מורכבות שעשויות להתרחש כחלק בהדינאמיות בעבודתם. במצבים מסוימים, אותם עובדים לא בהכרח מבינים את מורכבותה של הסטואציה ולפיכך, לא תמיד מבינים מה הפסול בהתנהלותם.

בנוסף, אחד הדברים שמאפיינים עבירות של מרמה והפרת אמונים הוא השטח ה"אפור" שבו, אשר עשוי לגרום לתחושה דו קוטבית מצד אנשים מסוימים לגבי המעשה שנעשה. זאת אומרת, בעוד שביצוע מעשה מסוים יגרום לאי נוחות עבור אנשים מסוימים, הוא עשוי להתפרש כלגיטיני עבור אנשים אחרים.

 

כיצד יכול להתמודד אדם שהואשם בעבירת מרמה והפרת אמונים?

כשאדם מתמודד עם אישום של הפרת אמונים, ישנה חשיבות לבחור ליווי של עורך דין לצורך הליך התביעה. חשוב שעורך הדין יהיה מומחה ובקיא בתחום של עבירות צווארון לבן, שיכיר את גבולות המותר והאסור בעבירות אלה, בהתאם למה שנקבע בחוק.  על עורך הדין לדעת להכין תכנית אסטרטגית מתאימה לתיק הפלילי, עבור המיוצג, בכדי להצליח להוביל אותו נכון בהליך המפטי ולסייע לו ככל הניתן בהצלחה שלו בתביעה כנגדו.

 

מהי הבעייתיות בחוק הקיים לגבי עבירות הפרת אמונים?

הסעיף בחוק אשר מדבר על מרמה והפרת אמונים, הינו עמום ולמעשה טאוטולוגי, מאחר והיסוד העיקרי בעבירה של הפרת אמונים הינו המעשה. לפיכך, הסעיף לכאורה מיועד למצבים בהם עובד ציבור עשה מעשה תוך שהשתמש לרעה בכוח שניתן לו מתוקף תפקידו הציבורי, אבל לא למקרה שבו ניתן דבר תמורת דבר, כגון: קבלת שוחד.

מאז קום המדינה, בית המשפט העליון עסק במתן פרשנות לסעיף עבירות הפרת אמונים ולמהות יסודות העבירה וגבולותיה של העבירה התרחבו והצטמצמו מעת לעת, לפי אסכולות שונות. בשנות ה 90 הפסיקה צמצמה את יסודות העבירה והוסיפה לביצוע העבירה פן מחמיר או יסוד של שחיתות והתנהלה התלבטות בנוגע ליסוד הנפשי שבביצוע עבירות מסוג זה: האם נדרשת הכוונה הזדונית שבביצוע המעשה או מספיקה שתהיה מודעות לעובדות בלבד.

בסופו של דבר הכריע בית המשפט כי אין צורך בהוכחה כי עובד הציבור פגע באינטרס של הציבור, אלא די להוכיח כי הוא היה נתון בניגוד עניינים חריף כאשר קיבל הוא את ההחלטה בביצוע הפעולה. אולם, לכך צריך להצטרף יסוד עמום ובעייתי אשר מדבר על שלושה ערכים מוגנים: על אמון הציבור, על טוהר המידות ועל האינטרס הציבורי.

בכל הקשור לביצוע עבירה מסוג זה, מצב זה הותיר את המשפט הפלילי במצב של עמימות, מאחר וקיים קושי לאבחן אם קיים בכל מקרה ומקרה פגיעה מהותית בערכים הנ"ל או לא.

 

מהי ההתייחסות לחוק עבירת הפרת אמונים בארצות אחרות בעולם?

במדינות אחדות, כגון: ארצות הברית ופלורידה, נזנח החוק המדבר על עבירות של הפרת אמונים במובן הכללי ובמקומו נחקקו עבירות המפרטות את המצבים שבהם עבירת הפרת אמונים מתקיימת.

 

כיצד יש להוכיח כי בוצעה עבירת קבלת שוחד?

ככלל, בכדי להוכיח כי בוצעה עבירת שוחד יש לבוכיח את קיומם של שלושה מרכיבים מהותיים:

  1. מקבל השוחד הינו עובד ציבור.
  2. יש להוכיח כי ניתן דבר כלשהו למקבל השוחד.
  3. קבלת השוחד נעשתה עבור פעולה הקשורה לתפקידו של עובד הציבור.

 

יש לציין, כי לא קיימת חובה שגם נותן השוחד וגם מקבלו יהיו מודעים לסיבת מתן השוחד. כלומר, עבירת השוחד יכולה להיות מושלמת גם במצב בו עובד הציבור לא ידע את כוונת נתינת השוחד וגם אם אינו נתן בתמורה דבר לנותן השוחד, אשר ניסה לשחדו.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

עבירות הונאה במגזר הפרטי

עבירות הונאה הן מהמורכבות שבספר החוקים, כאשר לרוב מדובר בעבירות כלכליות שונות אשר כוללות: הונאה כלפי רשויות המס, הונאת בנקים או גופים מוסדיים אחרים ועוד.

עבירות הונאה במגזר העסקי

ככלל, עבירות של מרמה והונאה הולכות ונעשות נפוצות יותר ויותר בשנים האחרונות והן מבוצעות במגוון של דרכים. לפי חוק, מדובר באחת מהעבירות החמורות ביותר ומסיבה

ביצוע תחבולה

חקירה פלילית הינה מפגש בין חוקר ובין נחקר, אשר נעשה מתוך אינטרס של כל אחד מהצדדים. במסגרת המשא ומתן שמתנהל במהלך החקירה, כל אחד מהצדדים

עורך דין מרמה והונאה

כשאנחנו עוד נמצאים בגיל הילדות, אנחנו לא פעם משחקים עם חברינו ובני משפחתנו בכל מיני משחקים, אשר במסגרתם אנחנו עלולים להרגיש מרומים. לפעמים מי שמשחק

קבלת דבר במרמה – עונש

קבלת דבר במרמה הוא התרגום המשפטי למילה אחת ויחידה עם קונוטציה שלילית ביותר – רמאות. הביטוי "קבלת דבר במרמה" כולל שלוש מילים והוא משמש מזה

עבירות ביטוח לאומי

עם העבירות שהפכו נפוצות יותר בשנים האחרונות, ניתן למנות עבירות ביטוח לאומי. עבירות המתבצעות מול המוסד לביטוח לאומי הן למעשה עבירות פליליות לכל דבר ועניין.