מה תפקידו של עורך הדין הפלילי בייצוג נאשם בפלילים?

המשפט הפלילי עניינו הסדרת חיי החברה. החוק הפלילי הסדיר נורמות התנהגותיות מקובלות בחברה, תוך שהוא אוסר על ביצוע התנהגויות שליליות המהוות עבירה על החוק הפלילי. המעשים המוגדרים כעבירות פליליות גובשו במסגרת חוק העונשין ומי שמפר את הוראותיו של חוק זה, עתיד לעמוד לדין בגין ביצוע עבירה פלילית וצפוי לעונש שנקבע בעבורה בחוק. במאמר זה נדון בתפקידו של עורך הדין הפלילי.

 

מעצר ושחרור

תפקידו של עורך דין פלילי לייצג וללוות את הלקוח במסגרת ההליכים הפליליים. במקרה של מעצר חשוד, עורך הדין צריך לבדוק אם המעצר התבצע בהתבסס על חשד סביר ומוצדק ועליו למצוא דרך לשחרר את החשוד ממעצר, תוך פרק הזמן קצר וסביר בהתאם לנסיבות המקרה עצמו. תפקידו של עורך דין פלילי בנתניה הוא גם להעניק ייעוץ והסברים ללקוח על כל ההליך.

 

שלב החקירה במשטרה

לכל נחקר במשטרה יש זכות להיוועצות עם עורך דין והדבר קריטי להמשך ההליכים בתיק.  כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי מיד עם הזימון לחקירה ועוד בטרם ההגעה לתחנת המשטרה. היוועצות עם עורך דין פלילי יכולה לסייע לחשוד להבין את התהליך מולו הוא ניצב ולדעת לאלו תרגילי חקירה הוא יכול לצפות וכיצד עליו לנהוג כדי שלא לפגוע באינטרסים האישיים שלו.

 

התנהגות בחקירה

הכנת הלקוח כיצד להתנהג בחקירה היא גם כן מתפקידו של עורך דין פלילי. עליו ללמוד לעומק את המקרה ולייעץ לחשוד כיצד למסור את גרסתו לחוקרים באופן שיפחית את הסיכוי להפללה עצמית. אמנם יש לחשוד את זכות השתיקה אך הדבר לא תמיד מומלץ. על העורך דין להיות בעל ידע והיכרות עמוקה עם הפסיקה הרלוונטית ולהכיר את רזי החוק בעבירות בהם נחקר החשוד.

 

ענישה כספית

תפקידו של עורך דין פלילי ללוות לקוחות בכל סוגי העבירות ומול מערכת האכיפה בכל הדרכים בהן הן מנסות לפגוע בחשודים. רשויות האכיפה עשויות לנסות לפגוע לא רק בחירותם של חשודים אלא גם בכיסם ותפקידו של העורך דין להיאבק גם בכך. המדינה יכולה להעניש עוברי עבירה באמצעות קנסות שנגבים לקופת המדינה או באמצעות חילוט רכוש.

 

הליך משפטי

מתפקידו של עורך דין פלילי לייצג את הלקוח בהליך השימוע לפני הגשת כתב אישום. עליו להציג בפני צוות החקירה והפרקליטות טיעונים למה יש להפחית את חומרת סעיפי האישום בתיק או לחילופין אף להביא לביטולו המוחלט של כתב האישום. כאשר מוגש כנגד הלקוח כתב אישום תפקידו של העורך דין הוא לייצגו בדיונים המשפטיים ולפעול לזיכוי או להפחתת העונש.

 

סיכום תפקיד העורך דין הפלילי

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בתפקידו של עורך דין פלילי. כפי שציינו, יש לו תפקיד בהכנת הלקוח לחקירה, ליווי חקירה, הליך שימוע וייצוג משפטי בבתי המשפט לשם זיכוי או קבלת עונש מופחת. תפקידו של עורך דין פלילי הוא משמעותי ומכריע וחשוב לבחור עורך דין מקצועי, אמין, מנוסה ובעל מחויבות עמוקה ללקוחותיו.

עורכת דין

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
איש משפט

מידע נוסף סביב הנושא

4 טיפים לבחירת עו"ד פלילי תותח!

התמודדות עם בעיות משפטיות שנוגעות לתחום המשפטי זה לא עניין של מה בכך. מדובר בתרחיש שמחייב הסתייעות מצד עורך דין שנחשב לשם דבר בתחום. מדריך