מה הסמכויות שיש לנוטריון?

נוטריון הוא עורך דין בעל סמכות גבוהה יותר מזו של עורך דין רגיל אשר קיבל רישיון נוטריון שמקנה לו יכולת לספק אישורים וחתימות בעלי תוקף משפטי משמעותי על מסמכים ממשלתיים ציבורים שונים כמו תעודות

ומסמכים שהונפקו על ידי רשויות שונות במדינה.

לנוטריון יש סמכויות רבות אשר ניתנו לו על מנת להעניק שירותים נוטריונים לציבור הרחב במטרה לקצר תהליכים בירוקרטיים ארוכים ומורכבים. 


מה הסמכויות שיש לנוטריון?

ישנן סמכויות חשובות ומרכזיות שרק נוטריון מוסמך לבצע. להלן רשימה של כמה מהפעולות הסמכותיות הניתנות לו כחלק מהתפקיד שלו:

 

תרגום נוטריוני

אחת הסמכויות המרכזיות ביותר שיש לנוטריון היא תרגום נוטריוני אשר נועד לתרגום מסמכים משפטיים שהוצאו ממדינות זרות. הדרישה לצרף למסמכים משפטיים אלו, תרגום נוטריוני טרם קבלתם לבית משפט ישראלי, מצריכה בדיקה ותרגום על ידי נוטריון.

 

אימות חתימה על מסמך

מסמכים ותעודות ציבוריות כמו תעודת נישואין, תעודת לידה וכדומה הדרושות לצורך שימוש בחו"ל מצריכות אימות חתימה על המסמך על ידי נוטריון מוסמך המאשר כי המסמך עבר בדיקת פקיד מטעם הרשות שאליו הוא שייך על מנת לקבל חותמת אפוסטיל על ידי משרד החוץ שמהווה אישור על כך שהמסמך מקורי ורשמי.

 

אימות הסכם ממון בין בני זוג לפני נישואין

חתימתו של נוטריון נחשבת אישור לכל דבר בבית המשפט, ולכן גם הסכן ממון בין בני זוג לפני הנישואין נחשבת כסמכות שיש לנוטריון.

מה הסמכויות שיש לנוטריון?
מה הסמכויות שיש לנוטריון?

אישור חיים

נוטריון מוסמך לחתום גם על תעודות חיים ולאשר כי בן אדם מסוים חי ומתקיים. אישור מסוג זה נדרש במצבים בהם יש צורך להוכיח כי אדם מסוים חי. למשל, לצורך לשכת רישום מקרקעין או פיצויים ממדינה זרה.

 

מתן ייפוי כוח

מתן ייפוי כוח הוא מתן הרשאה משפטית לבן אדם אחר על מנת שיוכל לבצע פעולות שונות בשמו של האדם אשר מסמיך אותו לעשות זאת, בתור שליח שלו. יש נושאים בהם ייפוי כוח יינתן על ידי נוטריון בלבד, למשל בעסקת מקרקעין אשר מצריכה רישום בטאבו הנחשבת לעסקה מורכבת.

 

אישור צוואה

חוק הירושה בארץ קובע דרכים שונות לעריכת צוואה וביניהן עריכתה בפני רשות. גם נוטריון נחשב לרשות בפני עצמה, ולכן גם אישור ואימות צוואה הם סמכות שיש לו. כחלק מסמכות זו, הנוטריון צריך לוודא כי המצווה עורך את הצוואה על פי רצונו ולא על פי רצון בן משפחה או בן אדם קרוב אחר כדי לאשר את הצוואה.

 

אז מה הן סמכויות הנוטריון?

נוטריון מוסמך לבצע אישורים וחתימות על מסמכים ממשלתיים חשובים שונים שנכתבו לצורך מסוים, ואשר שייכים לרשויות מדיניות שונות. תפקידיו וסמכויותיו השונים מעניקים לו אחריות וכוח להשפיע ולשנות מצבים הקשורים לתעודות ומסמכים בירוקרטיים שונים כמו אישור חיים, ייפוי כוח, עריכת צוואה וכדומה.

איש משפט

 

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
ציוד משפטי

מידע נוסף סביב הנושא