מה הם 3 הסוגים השונים של הרשלנות הרפואית?

ההגדרה של רשלנות רפואית היא תוצאה בלתי סבירה לטיפול רפואי אשר הייתה יכולה להימנע. על מנת להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית יש צורך שהטיפול הסתיים בנזק לתובע והנזק הוא כתוצאה מרשלנותו של מי שהיה חייב בחובת זהירות כלפי התובע. במאמר זה נרחיב לגבי הסוגים השונים של רשלנות זו כפי שמקובל להבחין לאור פסיקות העבר של בתי המשפט בנושא.

 

רשלנות בטיפול הרפואי עצמו

הסוג הראשון של רשלנות רפואית והמוכר ביותר מבין הסוגים הוא של רשלנות בטיפול הרפואי עצמו. מדובר על מצבים בהם הרופא או איש צוות רפואי אחר התנהל בצורה רשלנית וגרם לנזק למטופל בעקבות התנהלות זו. כידוע לכל עורך דין רשלנות רפואית מקרים של מתן טיפול מזיק, אבחון שגוי ואבחון מאוחר נופלים תחת קטגוריה זו וכך גם טיפול לא ראוי או תרופה לא נכונה.

 

העדר הסכמה מדעת

הסוג השני של רשלנות רפואית הוא העדר הסכמה מדעת של המטופל. בביצוע כל הליך רפואי שאינו במצב של סכנת חיים מידית למטופל , הצוות המטפל מחויב לספק למטופל מידע והסברים ברורים לגבי מצבו הרפואי, על מנת שהוא יוכל לכלכל את צעדיו ולהגיע להחלטות מושכלות לגבי האפשרויות העומדות בפניו על כל הסיכונים שבהם.

כאשר מופרת זכות בסיסית זו של מטופל לדוגמא בעת ביצוע הליך שהוא לא אישר בחתימתו, הדבר עשוי להיות מוגדר בתור רשלנות רפואית המצדיקה פיצויים. בכל מקרה של מטופל הנדרש לטיפול רפואי עקב פציעה או מחלה, הרופא חייב להסביר לו אם יש דרכי טיפול שונות, מהן ומהם הסיכונים הנלווים לכל אפשרות.

 

פגיעה באוטונומיה

סוג רשלנות רפואית זה קשור אף הוא לסוג הקודם בו עסקנו.  לכל חולה זכות לקבל החלטות רפואיות על גופו תוך קבלת כלל המידע הנדרש לשם הבנת המשמעויות. כאשר נמנע ממטופל מידע רלוונטי הדבר נחשב לפגיעה באוטונומיה שלו על גופו ובמידה והצוות המטפל לא מסר מידע חשוב בהתאם לחוק הדבר עשויי להיחשב גם כן כרשלנות רפואית.

 

את מי ניתן לתבוע

כאמור, מרבית התביעות עקב רשלנות רפואית הם בעקבות נזקים שנגרמו לתובע במהלך וכתוצאה מהטיפול הרפואי. ניתן לתבוע באופן ישיר כל איש צוות שהתרשל וכן המוסד הרפואי בו ניתן הטיפול ואף את המדינה במקרים מסוימים. לקראת הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית חשוב לוודא עם עורך הדין אם במקרה הנידון קיימת עילת תביעה ואם זו ניתנת לביסוס.

 

סיכום סוגי רשלנות רפואית

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בסוגים השונים של רשלנות רפואית, בטיפול, העדר הסכמה מדעת ופגיעה באוטונומיה. בכל מקרה של רשלנות בטיפול, התובע צריך להוכיח כי קיים קשר סיבתי ישיר בין הפגיעות מהן הוא סובל לבין התנהגות הצוות הרפואי. לשם כך יש צורך לשכור את שירותיו של מומחה רפואי המכיר היטב את התחום שיגיש לבית המשפט חוות דעת מקצועית.

פטיש

 

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא