מה הוא התהליך לקבלת פטור ממס הכנסה?

התהליך לקבלת פטור ממס הכנסה עובר דרך קבלת אחוזי הנכות המינימליים מביטוח לאומי אשר מזכים בפטור. חשוב לציין כי אחוזי הנכות המזכים בפטור ממס הכנסה הינם אחוזי נכות רפואית ואין צורך שיהיה מדובר באחוזי נכות תפקודיים שאינם מאפשרים למגיש הבקשה לעבוד. החישובים המיוחדים מתבצעים בהתאם לחוקי משנה נוספים לרבות חוק התגמולים, חוק שירותי הסעד חוק הנכים ועוד.

 

תנאים לקבלת הפטור

את הפטור ממס הכנסה ניתן לקבל רק במידה ותקופת הנכות נמשכת למעלה מ- 184 ימים וכן עד לתקרת הכנסה המשתנה ומתעדכנת כל שנה. לכל סוג הכנסה יש חישוב תקרה שונה והפטור ממס הכנסה יהיה שונה עבור הכנסות מיגיעה אישית כגון, שכר והכנסות עסקיות לבין הכנסות שאינן מיגיעה אישית כגון שכר דירה וריביות. עוד על הנפקת אישור פטור ממס הכנסה ניתן לקרוא כאן.

 

פירוט הליקויים והמחלות

הפטור ממס ניתן כאשר הוועדה קובעת 90% נכות בגין מספר ליקויים במצטבר או כאשר הוועדה קובעת 100% בגין ליקוי יחיד. לשם קבלת זימון לוועדה הרפואית יש צורך למלא טופס 1516 לשם בקשה לפטור מס. לצד הבקשה לוועדה רפואית יש לפרט את הליקויים והמחלות מהם סובלים כיום ומהם סבלתם בעבר. בנוסף יש לחתום על טופס וויתור על סודיות ולשלם את האגרה.

 

ערעור במקרה של דחייה

כפי שציינו, הליקויים שלגביהם ייקבעו אחוזי הנכות לצורך פטור ממס הכנסה הינם ליקויים רפואיים בלבד ואינם כוללים ליקויים תפקודיים. לאחר בדיקת הוועדה את המסמכים שנשלחו יתכן ויינתן פטור גם ללא הופעה פיזית בפני הוועדה. במידה ואתם מקבלים דחייה, גם אחרי החלטת הוועדה ניתן לערער בפני ועדת הערערים.

על החלטת הוועדה מדרג ראשון יש לערער בתוך 45 ימים מעת קבלת ההחלטה תוך צירוף מכתב ערר מנומק ואסמכתאות רלוונטיות. יש בנוסף לשלם אגרה נוספת. בבקשת הערעור ניתן להעלות ליקויים רפואיים אשר כלל לא נידנו או הועלו בפני הוועדה שדחתה את הבקשה.

 

החזר רטרואקטיבי

כאשר הבקשה אושרה בחלקה או במלואה  פקיד השומה יוציא את הפטור אל הפועל בהתאם לזכאות על פי פקודת מס הכנסה. מי שנמצא זכאי לפטור ממס הכנסה יכול לקבל  החזרי מס החל מהיום בו התחילה הנכות ועד שש שנים אחורה. החזרים רטרואקטיביים עשויים להצטבר לסכומים משמעותיים ביותר וחשוב למהר ולדרוש אותם על מנת שלא לאבד את השנים הקודמות.

את ההחזרים הרטרואקטיביים ניתן לקבל עבור כל שנת מס בהתאם לתקרה הרלוונטית עבור כל סוג של הכנסה.

הֶחזֵר

גם לאחר פטירת המבקש

הליך קבלת פטור ממס הכנסה המתבסס על קיומה של  נכות רפואית נמשך גם לאחר שאדם נפטר ויורשיו של מבקש הבקשה יהיו זכאים לקבל החזרי מס רטרואקטיביים בהתאם לתקרות המס והתקופה בה החלה הנכות הרפואית. עם זאת הפטור אינו חל על הכנסות אשר הגיעו לאחר פטירת המבקש, כלומר הוא חל רק על העיזבון.

מס הכנסה

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מס הכנסה

מידע נוסף סביב הנושא

כל היתרונות שבמצלמת ביוב ותשתיות

השימוש במצלמות ביוב ותשתיות חולל מהפכה באופן שבו אנו בודקים ומעריכים צנרת תת קרקעית, ניקוז ומערכות תשתית אחרות. מצלמות מתקדמות אלו מספקות גישה ויזואלית ברורה