מה ההבדל בין הריגה לבין המתה בקלות דעת?

בשנת 2019 התרחשה רפורמה בעבירות ההמתה. בעוד שלפני הרפורמה הוכרו שלוש עבירות המתה – רצח, הריגה וגרם מוות ברשלנות, לאחריה שונה מדרג ההמתה – רצח בנסיבות מחמירות, רצח, המתה באחריות מופחתת והמתה בקלות דעת. המדרג החדש מאפשר לדייק את הענישה לפי היסוד הנפשי של הנאשם. עבירת ההמתה בקלות דעת באה במקום עבירות ההריגה וגרם מוות ברשלנות ובה נעסוק להלן.

 

עבירות המתה

במטרה להבין טוב יותר את עבירת המתה בקלות דעת נכיר תחילה את יסודות עבירות ההמתה באופן כללי. הכרת עבירות ההמתה בכללותן תאפשר לנו לעמוד על טיבה של עבירת ההמתה בקלות דעת.

כדי להרשיע אדם בעבירות המתה, על התביעה להוכיח שני יסודות עיקריים. היסוד הראשון הוא היסוד העובדתי. התביעה תוכיח כי הנאשם אכן ביצע את מעשה ההמתה בו הוא מואשם. היסוד השני הוא היסוד הנפשי. במסגרתו, תוכיח התביעה את כוונתו של הנאשם לבצע את העבירה שביצע.

עבירות המתה

לפני הרפורמה

היסוד הנפשי של הנאשם בעת ביצוע העבירה, הוא המשפיע על עבירת ההמתה הספציפית בה יורשע הנאשם. עובר לרפורמה בדיני ההמתה, כוונה לרצוח את הנאשם הייתה מובילה להרשעה בעבירת הרצח. עונש המקסימום על רצח עמד על מאסר עולם. מצבים אחרים, חמורים אך נעדרי כוונה מפורשת לרצח, היו מובילים להרשעה בעבירת ההריגה. עונשה היה 20 שנות מאסר לכל היותר.

לבסוף, המתה בה לא הייתה כל כוונה לפגוע בנרצח אולם הממית לא נקט בחובת הזהירות המוטלת עליו, הייתה מובילה להרשעה בגרם מוות ברשלנות. עונש המקסימום על עבירה זו עמד על 3 שנות מאסר. מרבית תאונות הדרכים שגרמו למוות, שויכו לעבירת המתה זו. מיעוטן, לעבירת ההריגה.

לפני הרפורמה

לאחר הרפורמה

המדרג החדש לאחר הרפורמה, שונה באופן מהותי. עבירת הרצח בנסיבות מחמירות תשלח את הרוצח למאסר עולם. עבירת רצח מלווה בעונש מקסימום למאסר עולם. עבירת ההמתה בקלות דעת, עונשה 12 שנות מאסר לכל היותר. היסוד הנפשי הדרוש לעבירה זו, דומה ליסוד הנפשי שהיה דרוש לעבירת גרם מוות ברשלנות. העונש, כמובן, משמעותי הרבה יותר.

 

עבירת המתה בקלות דעת

אדם יורשע בעבירת ההמתה בקלות דעת כאשר קלות דעתו גרמה למותו של אחר. אדם שנהג בחוסר אחריות ובעקבות כך נהרג אדם אחר, יורשע בעבירת ההמתה בקלות דעת. הנסיבות הספציפיות של העבירה ישפיעו על גזר הדין בעבירת ההמתה בקלות דעת.

 

עבירת המתה בקלות דעת – נהיגה בשכרות

אחת העבירות הנפוצות ביותר בגינן מורשעים בהמתה בקלות דעת, היא נהיגה בשכרות שהובילה למותו של אחר. מי שגרם למותו של אחר בנהיגתו, עלול למצוא את עצמו במאסר לזמן ממושך. אשר על כן, עליו לפנות במהרה אל עורך דין תעבורה בחיפה אשר ייצג אותו ויפחית את עונשו.

 

לסיכום

לסיכום, עבירת המתה בקלות דעת באה במקום גרם מוות ברשלנות ועבירת ההריגה. עונש המקסימום שלה הוא 12 שנות מאסר. לרוב, נהג שיכור שגרם למותו של אחר יורשע בהמתה בקלות דעת.

מה ההבדל בין הריגה לבין המתה בקלות דעת?

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מה ההבדל בין הריגה לבין המתה בקלות דעת?

מידע נוסף סביב הנושא

אילו הימורים חוקיים בישראל?

תחום ההימורים בישראל כפוף לחוקים שונים ומורכבים, וקיימת סתירה מסוימת בין חוקים אלו. החוק העיקרי המסדיר את תחום ההימורים הוא חוק הפיס למימון ספורט ולתרבות,

מתי תצטרך תרגום נוטריוני?

תרגום נוטריוני נדרש לנו כאשר יש צורך בהגשת מסמך רשמי של מדינה אחת לרשויות של מדינה אחרת. התרגום הנוטריוני בא להבטיח שהמסמך המתורגם הינו מקורי