מהם התנאים שצריכים להתקיים על מנת להתחיל בתהליך חדלות פירעון

הליך חדלון פירעון נועד להביא לשיקומו הכלכלי של החייב ולהשיא את שיעור החובות שייפרע לנושים. החוק החדש אינו מתייחס לאירוע של חדלות פירעון כאל "פגם מוסרי" של החייבים, אלא כאל כשל שעל החברה לסייע בטיפולו. במאמר זה נתמקד בתנאים שצריכים להתקיים על מנת לפתוח בהליך. נעסוק, הן בתנאים של היקף החובות וכדומה והן העניין תום הלב הנדרש בהליך חדלות פירעון.

הליך חדלות פירעון

הליך חדלות פירעון נועד למצב בו אדם פרטי הסתבך בחובות ואין לו מספיק נכסים על מנת לכסות את התחייבויותיו הכספיות. מכיוון שמצב כזה עלול להכניס, הן את הנושים והן את החייב למבוי סתום החוק נועד לפרוע לחייבים את חובם באופן חלקי בהתאם ליכולתו של החייב למספר שנים ומחיקת היתרה. להרחבה ניתן לפנות לייעוץ של עורך דין מאור לוי מומחה לחדלות פירעון.

 

חוסר תום לב של החייב

אחד התנאים המרכזיים של החייב על מנת להשתתף בהליך חדלות הפירעון הינו חובת תום הלב. החוק מפרט אלו מקרים ייחשב להפרת תום הלב שבהם בית המשפט עשוי להטיל סנקציות על החייב, לרבות פסיקת הוצאות כנגדו, הארכת תקופת הסדר התשלומים ועוד. הפרת תנאי תום הלב אף מאפשרת לשופט לבטל את הצו לפתיחת הליכים במידה והנושים מוכיחים את ההפרה.

 

פרשנות בית המשפט

כאשר החובות של חייב נוצרו מהתקשרות או התחייבות לעסקה בהיקף משמעותי שביצע החייב בעת שידע כי יש סיכוי גבוה שלא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו יכול להיות בכך חוסר תום לב שיגביל את החייב מפנייה להליך. ההגדרה לחוסר תום לב רחבה יחסית בחוק והמחוקק העניק לבית המשפט את הסמכות לפרש מי נהג בחוסר תום לב ומי לא.

 

היקף החובות ומיקום ההליך

התנאים שצריכים להתקיים על מנת להשתתף בהליך נוגעים גם להיקף החובות.  חוב של מתחת ל-150,000 שקלים מועבר לטיפול בלשכת ההוצאה לפועל  הסמוכה למקום מגוריו של החייב. חוב של מעל ל-150,000 שקלם מועבר לטיפול בבית משפט שלום בהתאם למקום המגורים של החייב. הסכום המינימלי להשתתפות בהליך עומד על  50,000 שקלים.

מהם התנאים שצריכים להתקיים על מנת להתחיל בתהליך חדלות פירעון
מהם התנאים שצריכים להתקיים על מנת להתחיל בתהליך חדלות פירעון

בקשה מנומקת וטעמים מיוחדים

סכום המינימום להשתתפות בהליך מתעדכן אחת לשנה וסכום הנמוך ממנו, לא ניתן לקחת חלק בהליך מלבד במקרים שהרשם ימצא כי ישנו טעם מיוחד המצדיק פתיחה בהליך גם בסכום זה. על מנת לקבל את אישור הרשם לכך, יש לנמק בפירוט בבקשה את הנסיבות המצדיקות את פתיחת ההליך.

 

עמידה בתנאים הינה קריטית

לסיכום הנושא, הליך חדלות פירעון נועד לשקם את החייב והוא מתאפשר בהתאם לתנאים שנסקרו במאמר. החייב צריך להיות חייב למעלה מחמישים אלף ₪ ושהחוב נוצר בהסתבכות שנעשתה בתום לב של החייב. התנהלות שלא בתום לב במסגרת ההליך עלולה לגרום לביטול ההליכים, להארכתם, כמו גם לחיוב של החייב בהוצאות ובמקרים חריגים גם ענישה חמורה.

הליך חדלות פירעון

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
דיני חדלות פירעון

מידע נוסף סביב הנושא

5 טיפים שיעזרו לך לבחור עו"ד תותח!

התפקיד של עורך דין הוא לייעץ ללקוחותיו בכל הנושאים המשפטיים שלהם, לייצגם בבתי המשפט ולהגיש עבורם תביעות והגנות. הוא יכול לעבוד בתחומים שונים כגון דיני