מהם המסמכים שחובה לחתום עליהם לפני רכישת רכב

לפני רכישת רכב חדש יש לחתום על חוזה מסודר בכתב. סוכנות הרכב צריכה לספק את חוזה הרכישה מראש, יחד עם תנאי אספקת הרכב, מפרט הרכב ואחריות היבואן. היבואן מבצע רישום של הרכב על שם הרוכש ומספק הוראות שימוש בכתב בעברית ובלועזית. היבואן צרך לספק גם אחריות בשפה העברית לרכב ולחלקיו כשהיא חתומה על ידיו. על מסמכים ורכישת רכב במאמר הבא.

 

נזק טרם המסירה

בנוסף למסמכים שציינו, במידה והתרחשה תאונה או נזק לרכב ממועד הגעתו לארץ ועד למסירתו לרוכש, היבואן נשרש להעביר מסמך מידע על נזק משמעותי לרכב טרם מסירתו. ישנם נזקים שבגינם הקונה רשאי לסרב לקבל את הרכב לידיו. היבואן גם חייב לפצות את הלקוח בגין נזקים שגרמו לירידת ערך הרכב טרם מסירתו. עוד על רכישת רכב סקודה אוקטביה כאן.

 

רישום הרכב על שם הקונה

פעולת רישום הרכב החדש על שם הקונה נעשית כאמור על ידי היבואן. כאשר מקבלים את רישיון הרכב בעת אספקת הרכב, יש לוודא שהשם המופיע על הרישיון כבעלי הרכב נכון ובהתאם לדרישת הלקוח. האפשרות של ביטול העסקה לפני האספקה תלויה בחוזה שנחתם וההוראות הספציפיות לעניין זה. מי יכול לבטל, באיזה תנאים ובאיזה פיצוי צריך להיות מוגדר בחוזה.

 

אחריות יבואן או יצרן

בישראל היבואן מחויב לתת אחריות לשנתיים לכל הפחות. האחריות הניתנת לצרכן הישראלי על ידי היבואן אינה יכולה להיות קצרה או פחותה מזו הניתנת על ידי היצרן. כאשר יבואן מציע אחריות לתקופה העולה על שנתיים, הוא צריך לפרט את עלותה בנפרד ממחיר הרכב והוא אינו יכול לכפות על הלקוחות לרכוש את האחריות המורחבת.

 

בדיקת המסמכים

חשוב מאד שלא לחתום על כלום עד להשלמת הבדיקה המלאה. יש לקבל מראש את כל המסמכים הקשורים לעסקה ולעשות עבורם הגהה קפדנית כדי לאמת שאין אי דיוקים או טעויות, במפרט הטכני והאבזור, לרבות אפילו טעויות כתיב. יש לוודא כתב אחריות עדכני ורלוונטי לרכב שקניתם ולוודא את ההתאמה של מספרי השלדה, המנוע והרישוי ולבדוק שבעלות הרכב רשומה נכון.

 

עמידה בתנאי האחריות

היבואן אינו יכול לקבוע תנאים לתחולתה או לתוקפה של אחריות לרכב שמשמעותם העקיפה או הישירה, חיוב בעל רכב לקבל שירות לרכב ממוסך שירות או לעשות שימוש בחלף מסוים, מלבד במקרים החריגים המפורטים בצו. קחו בחשבון שטיפול ברכב במוסך שאינו מוסך השירות, תוך שימוש בחלפים בלתי מתאימים ותיקון בניגוד להוראות היצרן, עשוי להפיג את תוקף האחריות.

 

מסמכי החובה

לסיכום הנושא, במאמר זה דנו במסמכי החובה שיש לחתום עליהם לקראת רכישת רכב. כפי שציינו, מסמכים אלו כוללים את, חוזה הרכישה, תנאי אספקת הרכב, מפרט הרכב ואחריות היבואן. המסמכים כוללים גם תעודת אחריות בשפה העברית לרכב ולחלקיו ובהמשך רישום הרכב על ידי היבואן. יש לוודא שהמסמכים תקינים ומדויקים טרם החתימה עליהם.

לחיצת ידיים

 

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא