מהי כתובה והאם היא מחייבת?

הכתובה היא אבן יסוד בטקס הנישואין היהודי, ומהווה את ההסכם המשפטי-הלכתי המסדיר את מערכת היחסים בין החתן לכלה. שורשיה של הכתובה נעוצים עמוק במשפט העברי עוד מתקופת המשנה והתלמוד, והיא התגבשה בצורתה הקרובה לזו שאנו מכירים היום. הכתובה מפרטת זכויות שונות של האישה, ונחתמת על ידי החתן לפני החופה.

הכתובה כוללת פירוט של התחייבויות הבעל כלפי אשתו – החל מתשלום סכום כספי מוסכם במקרה של גירושין או מוות, וכלה במזונות, ביגוד, כיבוד הדדי וכד'. יש הרואים בכתובה מעין "פיצוי" לכלה על אובדן בתוליה והזדמנויות אחרות, ויש המדגישים את ייעודה כרשת ביטחון כלכלית. במאמר זה נבחן ונברר מהם המרכיבים והמשמעויות של המסמך, ננתח האם מדובר בהתחייבות משפטית מחייבת שניתן לאכוף בבתי המשפט, או שמא בעלת אופי סמלי נטול משמעות מעשית בעידן המודרני.

 

מהי כתובה?

כתובה היא מסמך הלכתי-משפטי הנחתם בטקס הנישואין היהודי ביהדות, למסמך נישואין כתוב, המכונה כתובה, יש השלכות משמעותיות. הכתובה משמשת כחוזה משפטי המתאר את הזכויות והחובות של שני בני הזוג בנישואין. היא מבטיחה שזכויותיו של כל צד מוגנות ומספקת מסגרת לפתרון כל מחלוקת עתידית.

הכתובה כוללת גם הוראות כספיות, כגון פירוט חובות הבעל לפרנס את אשתו וכל ילד פוטנציאלי. בנוסף, הכתובה מסמלת את המחויבות והקדושה של הנישואין, מחזקת את הקשר בין בני הזוג ואת האחריות המשותפת שלהם במסגרת ההלכה היהודית.

הלכתי-משפטי

מעמדה ותוקפה

מעמדה ותוקפה של הכתובה נגזרים מהיותה הסכם מחייב על פי ההלכה היהודית. למרות שחלק מתנאיה אינם ניתנים לאכיפה משפטית, בתי הדין ובתי המשפט בישראל מכירים בתוקפה של הכתובה ודורשים מהבעלים למלא את התחייבויותיהם כלפי נשותיהם בהתאם. אי תשלום הכתובה עשוי להיחשב כהפרת הסכם מצד הבעל ולהביא לתביעה משפטית כנגדו לתשלום מלוא סכום הכתובה.

 

מה מטרת הכתובה?

מטרת הכתובה היא להגן על זכויות האישה ומעמדה הכלכלי במסגרת הנישואין היהודיים. הכתובה נועדה להבטיח לאישה ביטחון כלכלי במקרה של גירושין או מות בעלה, וכן לעגן את התחייבות הבעל לדאוג לפרנסת אשתו וצרכיה במהלך הנישואין. הכתובה מהווה מין "פיצוי" מראש על אובדן בתוליה של הכלה והזדמנויות אחרות שהיא ויתרה עליהן בבואה בברית הנישואין.

 

סכום שרשום בכתובה

שטר הכתובה כולל התחייבות כספית של החתן כלפי הכלה, למקרה של גירושין או מוות. הסכום המופיע בשטר משתנה בין העדות – בקרב יוצאי ארצות המזרח מקובל סכום של 10,000 ש"ח, בעוד בקרב אשכנזים הסכום המסורתי עומד על 200 ש"ח בלבד. יש הנוקבים בסכומים סמליים גבוהים בהרבה כמחווה רומנטית, והתלהבות ביום החתונה.

אולם החתן עלול שלא להיות מודע למשמעות המעשית של החלטה זו – שכן אם חלילה יתגרשו בעתיד, הבעל עלול למצוא עצמו מחויב בתשלום סכום שאינו מציאותי עבורו. על כן, חשוב לנקוב בסכום כתובה שניתן לעמוד בו במקרה הצורך, תוך מתן ביטוי לרגשות בדרכים סמליות אחרות, שאינן יוצרות חיוב כספי שלא ניתן לקיימו.

 

השפעת סכום הכתובה

סכום הכתובה הנקוב בשטר הנישואין משפיע על ההיבט הסמלי והמעשי של הקשר הזוגי. כתובה עם סכום גבוה יותר מבטאת הערכה רבה כלפי האישה ומעמדה, אך יוצרת גם ציפייה לרמת חיים בהתאם. לעומת זאת כתובה עם סכום נמוך עלולה לרמז על יחס מזלזל כלפי האישה.

דבר שאינו נכון, אך נוצר בגלל עצם המעמד וההיבט הסמלי במיוחד בנוכחות המשפחה וכל הקהל ביום החתונה, יחד עם כל ההתרגשות הנלוות לכל האירוע. במישור המעשי, סכום גבוה מדי עלול להכביד מאוד על הבעל במקרה של גירושין. לכן ראוי לאזן בין שיקולים אלה בבחירת סכום הכתובה.

נישואים

מה הם חיובי הכתובה?

חיובי הכתובה כוללים התחייבות של הבעל לשלם לאישה את סכום הכתובה במקרה של גירושין או מותו, לדאוג למדור הולם, לביגוד ומזון במהלך הנישואין, ולכבד אותה כרעייתו. בנוסף, חיובי הבעל על פי הכתובה כוללים ויתור על זכויות ירושה מנכסי אשתו אם היא תלך לעולמה לפניו, וכן ויתור על זכותו להוריש את נכסיו ליורשים אחרים מלבד ילדיהם המשותפים. חיובים אלו מעוגנים בטקסט הכתובה ומהווים חלק בלתי נפרד ממערכת היחסים הזוגית בנישואין יהודיים.

 

התייעצות לפני האירוע

כשבני זוג מחליטים להינשא, רצוי לפני האירוע המיוחל, כמו שמחליטים ומארגנים את כל הפרטים הכי חשובים למעמד הנישואין. עדיף גם להחליט ולקבוע בנושא סכום הכתובה שיאמר ויכתב במעמד העדים וכל הקהל שהגיע לאירוע. החלטה בנושא סכום שטר הכתובה, יועיל כדי לא להגיע למצבים מורכבים במהלך החיים.

היות וסכום הכתובה יכול להשפיע על זכויותיה של האישה במקרה של גירושין חלילה וחס. לכן חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום לפני החתונה, כדי לוודא שסכום שטר הכתובה תואם את הצרכים והציפיות של שני בני הזוג.

 

האם ניתן לבטל כתובה?

הכתובה מהווה הסכם מחייב על פי ההלכה היהודית, ולכן אין אפשרות הלכתית לבטל אותה לחלוטין לאחר הנישואין. עם זאת, בני הזוג יכולים לערוך הסכם קדם נישואין המסדיר מראש את ההיבטים הממוניים ביניהם במקרה של פרידה, וייתכן שאז ניתן יהיה לוותר על חלק מזכויות האישה על פי הכתובה או להגביל אותן. עדיין, הכתובה תיוותר בתוקף חלקי לפחות מבחינה עקרונית, שכן היא מהווה חלק בלתי נפרד מהנישואין היהודיים.

 

לסיכום

הכתובה היא מסמך יסודי בנישואין יהודיים, מפרטת את התחייבויות הבעל כלפי אשתו על פי ההלכה והמסורת. לכתובה יש עדיין חשיבות רבה – הן כרשת ביטחון כלכלית לנשים במקרה של גירושין או אלמנות, והן כביטוי לכבוד ושותפות בין בני הזוג. עם זאת, מידת האכיפה המשפטית של תנאי הכתובה שנויה במחלוקת, ויש הטוענים שהפכה במידה רבה למסמך סמלי וטקסי בלבד כיום.

טקס נישואין יהודי

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
טקס נישואין יהודי

מידע נוסף סביב הנושא

4 טיפים לבחירת עו"ד פלילי תותח!

התמודדות עם בעיות משפטיות שנוגעות לתחום המשפטי זה לא עניין של מה בכך. מדובר בתרחיש שמחייב הסתייעות מצד עורך דין שנחשב לשם דבר בתחום. מדריך