מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?

החוק למניעת הטרדה מאיימת מגדיר הטרדה מאיימת ככל התנהגות אשר פוגעת בשלוותו, פרטיותו או חירותו של אדם או התנהגות אשר עלולה לפגוע פיזית בגופו של אדם. במסגרת כך, ניתן למצוא הטרדות בדמות מעקבים, הצקות בטלפון, הטרדה באמצעות אדם שלישי אשר מפר את שלוותו של המוטרד ועוד.

הטרדה תחשב כהטרדה מאיימת גם אם האיום אינו ממשי ונעשה בצורה נרמזת. בהתאם, גם אם אתם חושבים שהאיום עצמו אינו פלילי, ייתכן שהוא עולה כדי הטרדה מאיימת. אנחנו כאן כדי להסביר לכם מה ניתן לעשות במקרה שאתם מוצאים את עצמכם בסיטואציה הלא נעימה הזו.

 

מהי בעצם הטרדה מאיימת?

בחוק למניעת הטרדה מאיימת, מגדירים את ההטרדה האיימת כהטרדה בכל דרך שצוינה מעלה או איומים אשר יש חשש ממשי שהאדם המטריד או המאיים עלול להשתמש בהם שוב ואפילו לממשם. בהתאם, ניתן למצוא מספר התנהגויות אשר נפוצות ביותר כאשר מדובר על הטרדה מאיימת:

  • ביצוע פעולות כגון מעקב אחר אנשים ובתוך כך, מעקב פיזי או מעקב אינטרנטי וטלפוני אחר חייהם. כמובן שכל פגיעה בפרטיות של אותם אנשים נכללת כהטרדה מאיימת מסוג מעקב ובילוש.
  • ביצוע פעולות הכוללות איומים של האדם המטריד על כך שיפגע במוטרדים או בעצמו.
  • פגיעה ברכוש של המוטרדים.
  • פגיעה בשמם הטוב של המוטרדים.
  • פגיעה בחופש התנועה של המוטרדים, ועוד.

למנוע הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת הוא צו אשר מונפק על ידי בית משפט שלום. מהות צו זה היא להגן על כל אדם שחש שאחד מהגורמים לעיל מתרחשים ופוגעים בסדר יומו ובתחושת הביטחון והפרטיות שלו.

יצוין כי הצו יכול להיות מופק כלפי שכנים אשר מתנכלים לאדם, בן זוג עדכני או לשעבר אשר מתנהל באובססיביות, הטרדות ואיומים ואף בני משפחה אחרים. בפועל, הצו מורה לאדם המטריד שלא לבצע פעולות אשר כוללות התקרבות פיזית או טלפונית ואינטרנטית אל האדם המוטרד. במידה שמפרים את הצו הנ"ל, עשויים להתלוות לכך עונשים פליליים.

למנוע הטרדה מאיימת

התנאים להגשת צו למניעת הטרדה מאיימת

ישנם מספר תנאים מקדמים טרם הגשת הצו, אשר רק בהתקיימותם ניתן להגישו:

כאשר אדם ביצע הטרדה מאיימת כפי שהיא מוגדרת בחוק למניעת הטרדה מאיימת. לחלופין, יש לבדוק כי מהתנהגותו של האדם המטריד נראה שנשקפת סכנה לאדם אחר או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין. יתרה מכך, ניתן לבקש צו אם בסמוך לפני הגשת הבקשה האדם המטריד פגע באדם אחר או כלא אותו.

את הבקשה רשאים להגיש הנפגעים או אנשים מטעמם וכן תובעים משטרתיים או עובדים סוציאליים. כל זאת, ללא תנאי הכרחי להגיש קודם תלונה במשטרה.

 

לסיכום

הטרדה מאיימת אינה עניין של מה בכך ויש לבקש צו למניעת ההטרדה כדי למנוע התדרדרות למקומות מסוכנים ולא רצויים. אנחנו ממליצים לכם לפנות למשרד עורכי דין יצחק גולדשטיין לצורך סיוע בהגשת הצו. ניתן לקרוא על המשרד עוד בכתובת: ygoldlaw.co.il.

למנוע הטרדה מאיימת

 

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
למנוע הטרדה מאיימת

מידע נוסף סביב הנושא

5 טיפים שיעזרו לך לבחור עו"ד תותח!

התפקיד של עורך דין הוא לייעץ ללקוחותיו בכל הנושאים המשפטיים שלהם, לייצגם בבתי המשפט ולהגיש עבורם תביעות והגנות. הוא יכול לעבוד בתחומים שונים כגון דיני