מתי ניתן לערער על הרשעה פלילית ומתי לא?

הרשעה פלילית בעבירה, משמעותה שבית המשפט מצא את מי שעמד למשפט כאשם בביצוע העבירה. הרשעה זאת נרשמת לחובת המורשע, והיא גוררת השלכות על חייו במשך שנים ארוכות ולעיתים לכל החיים. מכיוון שכך, אנשים רבים שהורשעו בביצוע עבירה פלילית, מעוניינים לבטל את ההרשעה. מתי זה אפשרי ומתי לא? המשיכו לקרוא… 

 

זכות הערעור החוקית שקיימת במערכת המשפט בישראל

במדינת ישראל יש לכל אזרח זכות לערער על החלטה שיפוטית שנקבעה בעניינו, גם במקרה של משפט אזרחי וגם במקרה של משפט פלילי. הערעור על החלטה שיפוטית, יוגש ככלל לערכאה השיפוטית שמעל הערכאה שפסקה את הדין. במקרים של משפט שהתנהל בבית משפט שלום, הערעור יוגש לבית משפט מחוזי.

במקרה של ערעור על החלטת בית משפט מחוזי, הערעור יוגש לבית המשפט העליון. הדיון בעת הגשת הערעור לא עוסק בשאלת התיק המשפטי בעצמו, אלא בשאלה של תקינות הפסיקה של הערכאה הקודמת. במרבית המקרים, נתונה לנשפט זכות להגיש ערעור אחד בלבד.

כלומר, שאם הוא נשפט בשלום וערער למחוזי, לא תינתן לו אפשרות לערער בפעם השנייה לבית המשפט העליון. בכל מקרה, כדאי להיעזר בסיוע של עו"ד מנוסה בתחום כדוגמת עורך דין פלילי אלעד שאול.

 

הפסיקה במשפט פלילי בישראל

ההליך המשפטי בישראל במקרים של עבירות פליליות הוא שונה לחלוטין מהליך של משפט אזרחי. דבר זה בא לידי ביטוי גם בפסיקה עצמה. בית משפט שדן במקרה פלילי יקבע שני סוגי פסיקות. הראשונה היא – האם האדם שעומד למשפט אכן אשם בביצוע העבירה. השנייה היא ההחלטה בדבר גזר הדין שייקבע לו על ביצוע עבירה זאת. ניתן להגיש ערעור על כל אחת מההחלטות או על שתיהן ביחד, בעת הגשת הערעור.

 

ערעור על ההרשעה הפלילית עצמה

הרשעה פלילית על ידי בית משפט דורשת הוכחה לביצוע הפשע מעל כל ספק סביר. כלומר, שבית המשפט השתכנע שאין שום ספק שאפשר להטיל בהרשעה בצורה סבירה והגיונית. רף גבוה זה של הוכחות שנדרש לשם הרשעה פלילית, הוא חשוב מאוד לשמירה על זכויות אדם במדינה. בנוסף לכף הוא מאפשר למורשעים לטעון שהיה ספק סביר בנוגע לאשמתם בביצוע העבירה.

 

ערעור על העונש שנגזר על מי שהורשע

לאחר שבית המשפט הרשיע את הנאשם בביצוע העבירה, הוא גם גזר את דינו, כלומר את העונש שיוטל עליו. למורשעים יש אפשרות להגיש ערעור לשם הקלה בעונש שנגזר עליהם. חשוב לדעת שבית המשפט לא יחמיר את עונשו של מורשע בפלילים בערעור שהוגש על גזר הדין בשום מצב.

 

ערעור על הרשעה במשפט פלילי בישראל – סיכום

הרשעה בפלילים היא אות קלון שמשפיע על חייו של המורשע גם שנים ארוכות לאחר הפסיקה. מכיוון שכך, עומדת לכל מורשע בפלילים הזכות לערער על ההחלטה של בית המשפט. ניתן לערער על החלטת ההרשעה בלבד או על גזר הדין בלבד, או על שתיהן יחד.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף סביב הנושא

בדיקת שתן לגילוי סמים

השימוש בסמים הפך בעשורים האחרונים לנפוץ במיוחד. למרבה הצער, גם אנשים מהישוב התחילו לצרוך סמים בכמויות גבוהות יותר ממה שהיה נהוג בעבר. העלייה בתפוצה של

בדיקות סמים

מדינת ישראל מנסה בכל הכוח לשים סוף לתופעת הסחר בסמים בארץ. המשטרה מקבלת הנחיות מדי פעם לפעם לבצע בדיקות סמים אקראיות ומתוכננות, אצל אנשים שקיים

בדיקת פוליגרף

בדיקת פוליגרף היא מבדק המתבצע באמצעות מכשיר שביכולתו לקלוט ולפענח תגובות גופניות לא רצוניות של נבדקים, על מנת לזהות מתי אדם אומר דברי אמת ומתי