כל מה שרציתם לדעת על ביטול עיקולים

עיקול חשבונות בנק יכול להתבצע על ידי מספר רשויות. החשבון יכול להיות מעוקל על ידי העיריה או רשויות המס עקב אי תשלום חובות להם או על ידי ההוצאה לפועל עקב הליכי גביה לנושים. כאשר מדובר על ההוצאה לפועל, הגורם שקיבל את העיקול נדרש להשיב לצו העיקול ועליו להשיב אם לחייב יש חשבון אצלו ולרשום את העיקול בעבור הכספים המגיעים לחייב.

 

עיקול מטעם ההוצאה לפועל

על מנת לבטל עיקולים שהושמו בידי ההוצאה לפועל יש לפעול להסדרת החוב שבגינו הוא הוטל. ניתן לעשות זאת באמצעות הגשת בקשה להכרה בתור "מוגבל באמצעים" או לחילופין באמצעות בקשה לאיחוד תיקים. דרכים נוספות להסדרת החובות וביטול העיקולים היא באמצעות הגשת בקשה לפריסת החובות או פנייה להליכי חדלות פירעון. עוד על ביטול עיקולים ראו כאן.

 

צו שינוי תשלומים חודשי

ישנם מקרים בהם ניתן להגיש בקשה לקביעת צו תשלומים חודשי בתיק ההוצאה לפועל. על מנת  לבטל את העיקול במסגרת הליך זה, על החייב למלא שאלון מפורט ולחתום על כתב ויתור סודיות. בשאלון יש צורך להצהיר בפירוט לגבי מצבו הפיננסי של החייב לרבות בכל הנוגע לרכוש, הוצאות והכנסות. בהתבסס על הנתונים שיימסרו ניתן יהיה לקבוע איזה סכום ישולם מידי חודש.

 

כספים מעוקלים

כאשר עוקלו כספים שנתקבלו ממשכורתו של החייב ואשר היו אמורים לשמשו לצרכי מחייה בסיסיים, ניתן להגיש בקשה לרשם להתחשבות מיוחדת במצבו של החייב, על מנת שזה יורה על שחרור הכספים המעוקלים לידי החייב. מכיוון שגם לזוכה יש זכויות בדין בסכומים המעוקלים הללו, הבקשה תהיה כפופה לשיקול דעתו של הרשם וכדאי לקבל ליווי משפטי מתאים.

 

טיפול בזמן

טרם הטלת העיקולים וההגבלות על חשבון בנק של חייב נשלח מכתב התראה ואזהרה. חשוב שלא להתעלם מהמכתב ולפנות לייעוץ משפטי, על מנת למנוע מראש את ההפעלה של אמצעי האכיפה כנגדו. ניתן ליזום הליכים משפטיים מקדמיים לעיכוב של ההליכים ולנסות לקדם פתרון עבור החייב שימנע את הטלת העיקול מלכתחילה.

 

צו כינוס

כאשר ביטול העיקול נעשה בחדלות פירעון, לאחר הגשת בקשה ליטול צו עיקול  יש צורך להמתין לצו הכינוס. צו הכינוס הינו החלטה שיפוטית של בית המשפט המחוזי ובו הוא מורה על עיכוב ההליכים כנגד החייב וביטול ההגבלות שהוטלו עליו. בצו ייקבע הסכום החודשי הקבוע שיהיה על החייב לשלם בגין חובותיו. הצו יקבע את התאריך לדיון בדבר ההכרזה של החייב כחדל פירעון.

 

סיכום ביטול עיקולים

לסיכום הנושא, במאמר זה עסקנו בנושא של ביטול עיקולים בדגש על עיקולים של ההוצאה לפועל. הטלת העיקולים וההגבלות בחשבון הבנק פוגעת בחייב ובבני משפחתו בצורה קשה ובמקרים רבים גם בצורה בלתי הפיכה. חשוב לקבל ליווי וייעוץ של עורך דין המתמחה בתחום לשם עיכוב וביטול ההליכים ולהסדיר את החובות שהביא לעיקולים בתוך מסגרת זמן קצרה.

איש משפט

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
פטיש

מידע נוסף סביב הנושא