ייצוג פלילי לקטינים

ייצוג פלילי לקטינים הוא תחום משפטי בדין הפלילי, אשר מתמקד בעבירות ילדים ונוער ומצריך התמחות מיוחדת מצידו של עורך הדין הפלילי. בסקירה שלהלן נסביר מדוע ייצוג פלילי לקטינים מהווה תחום משפטי בפני עצמו בעולם המשפט הפלילי, מהו השוני בין ייצוג פלילי לקטינים לייצוג פלילי לבגירים, ומהם תפקידיו של עורך הדין הפלילי המספק שירותי ייצוג פלילי לקטינים.

מהו ייצוג פלילי לקטינים, בעצם?

ייצוג פלילי לקטינים מהווה תת התמחות בתחום המשפט הפלילי במדינת ישראל. עורך דין פלילי המעניק שירותי ייצוג פלילי לקטינים, נדרש להכיר את הוראות החוק הנוגעות לעבירות של ילדים ובני נוער שטרם מלאו להם 18 שנים, וכן להיות בקשר ישיר וקבוע מול גורמי החוק והאכיפה, מנגנוני השיפוט ומסגרות השיקום השונות שבהן מטופלים עבריינים קטינים.

כישורים אלו הם שמאפשרים לעורך דין המספק ייצוג פלילי לקטינים, לבחון אפשרויות לביטול או צמצום כתב האישום כנגד לקוחותיו, למחיקת הרישום הפלילי כשהדבר מתאפשר, המתקה בעונשם של עבריינים קטינים ושיקומם במטרה למנוע פגיעה בעתידם.

במה שונה ייצוג פלילי לקטינים מייצוג פלילי לבגירים?

עבירות קטינים מטופלות במסגרת הליכים פליליים שהם שונים במהותם מההליך הפלילי הנהוג במסגרת הטיפול בעבירות של בגירים. הדבר נגזר מן השוני ביכולת של הקטין להעריך את ההשלכות האפשריות של מעשיו בהשוואה ליכולתו של אדם בוגר.

גם המניעים ומערכת השיקולים של הקטין הם שונים בתכלית מאלו של הבגיר, ומכאן ההליך הפלילי בו מעורב הקטין נוטה להיות מקל ומוכוון שיקום בהשוואה למקרה של בגירים.

מדוע ייצוג פלילי לקטינים מהווה תחום משפטי בפני עצמו?

כאשר עסקינן בהליכים פליליים המתנהלים כנגד קטינים (ילדים או בני נוער שעוד לא מלאו להם 18 במועד הגשתו של כתב האישום כנגדם, למעט מקרים יוצאי דופן לעניין זה), ישנה במדינת ישראל חקיקה מיוחדת המטפלת בדרכי השיפוט והענישה בתיקים פליליים של קטינים. החקיקה הנ"ל ידועה בתור: "חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) – התשל"א 1971".

ייצוג פלילי לקטינים
ייצוג פלילי לקטינים

כמו כן, קיימים בתי דין פליליים ספציפיים המתמחים בטיפול בעבירות ילדים ונוער, והם בית משפט השלום או בתי המשפט המחוזיים שבהם מכהנים שופטי נוער. לאור השוני במערכת החוקים והערכאות המטפלות בעבריינות ילדים ועבריינות נוער, נחשב ייצוג פלילי לקטינים כתחום משפטי נפרד המחייב התמחות מיוחדת ונפרדת מצידם של עורכי הדין הפליליים העוסקים בו.

מהם תחומי אחריותו של עורך דין פלילי המספק שירותי ייצוג פלילי לקטינים?

היות והחוק במדינת ישראל מתייחס לעבירות פליליות של קטינים באופן שאינו זהה לדרכי הטיפול בעבריינים מעל גיל 18, ההליכים הפליליים של קטינים נדרשים לעמוד גם בהוראות מוגדרות הנוגעות לנוהל החקירה, תנאי המעצר ואופן ניהול ההליך המשפטי מול קטינים.

אולם מאחר והשוני בהליכים הפליליים בין קטינים לבגירים אינו ידוע לרבים, ישנם מקרים רבים שזכויותיו של הקטין אינן מתממשות במסגרת ההליכים הפליליים. בדיוק לשם כך נדרש ייצוג פלילי לקטינים מטעמו של עורך דין פלילי המתמחה בתיקי ילדים ובני נוער.

אילו כישורים צריכים להיות לעורך דין שמספק ייצוג פלילי לקטינים?

בהמשך לאמור לעיל, עורך דין פלילי המעניק שירותי ייצוג פלילי לקטינים, מצופה להיות בקיא בחוק הנוער על שלל סעיפיו, גם מעודכן בהלכה הפסוקה ופסקי הדין התקדימיים בתיקי ילדים ונוער, וגם להכיר מקרוב את גורמי האכיפה, המשפט והשיקום המתנהלים מול קטינים במסגרת ההליכים הפליליים.

מהם תפקידיו של עורך הדין הפלילי המספק שירותי ייצוג פלילי לקטינים

עו"ד פלילי שמספק ייצוג פלילי לקטינים, אחראי לוודא כי כל ילד/ה או נער/ה המיוצגים בעזרתו ומצויים בהליך פלילי, יקבלו את מלוא זכויותיהם בכל שלב משלבי ההליך: החל משלב החקירה המשטרתית ועד לשלב העמידה לדין בבית דין לנוער. תפקידו של עורך הדין הפלילי שמלווה קטין העומד לדין על ביצוע עבירות פליליות, נמשך גם כאשר הקטין מגיע למסגרות שיקומיות, כפי שמחייב החוק במקרה של קטינים העומדים לדין פלילי.

על עורך דין המטפל בקטינים להכיר את כל הגורמים המעורבים בהליך הפלילי, וכן לנהל קשר רצוף עם גורמי הרווחה, המסגרות החינוכיות ומסגרות השיקום והקליטה, כמו גם עם קרובי המשפחה או האפוטרופסים של הקטין.

ייצוג פלילי לקטינים – זכות יסוד של כל ילד ונער בהליך הפלילי

הזכות לייצוג פלילי לקטינים היא זכות בסיסית השמורה לכל ילד ונער במסגרת ההליכים הפליליים, ונגזרת מן הזכות להליך הוגן. הזכות להתייעץ עם עורך דין המציע שירותים של ייצוג פלילי לקטינים זמינה לכל חשוד או נחקר כבר משלב המעצר או הזימון לחקירה, לרבות כל מצב שבו מוגבלת החירות של הקטין הנ"ל בעקבות חשדות לביצוע עבירה פלילית כלשהי.

למעשה, חוקרי המשטרה נדרשים על פי חוק ליידע קטינים במעמד חשודים או נחקרים לגבי זכותם להתייעצות עם עורך דין פלילי המעניק ייצוג פלילי לקטינים. במקרה שבו הקטין רוצה לפנות אל עורך דין פלילי ביוזמתו הוא, המשטרה מחוייבת לזמן את עורך דינו בהקדם האפשרי, ולהקפיא את הליכי החקירה עד להגעתו של עורך הדין למקום בו היא נערכת.

ככל שהמשטרה הפרה את חובתה להודיע לחשוד הקטין על זכותו לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין ילדים ונוער, הדבר עלול להוות עילה לפסילת הודאתו של החשוד בביצוע העבירה המיוחסת לו וכן כל ראיה אחרת הנגזרת מההודאה אשר נאספה ללא ייצוג פלילי לקטין בעת החקירה המשטרתית.

מדוע ייצוג פלילי לקטינים הוא כה הכרחי?

כשקטין מוצא עצמו במרכזו של הליך פלילי, הדבר עלול להשפיע על חייו ועל עתידו בצורה מרחיקת לכת. ההליך הפלילי, ובפרט כשהוא כולל מעצר וסנקציות המוטלות על הילד או הנער, הוא בגדר חוויה מלחיצה ומצלקת עבור כל קטין שהסתבך בו.

כאשר קטינים מתמודדים לראשונה בחייהם מול רשויות החוק והאכיפה, כמו במקרה של חקירה משטרתית, הם עשויים להיות מושפעים על נקלה מחוסר הניסיון וחוסר הבגרות שלהם, שעשויים להיות בעוכריהם. הלחץ החקירתי עלול להוביל את הקטין למצב של קבלת החלטות מזיקות במעמד החקירה המשטרתית ובהמשך גם במסגרת ההליכים המשפטיים בבית המשפט לנוער, ועקב כך להרע לעצמם בצורה שקשה מאוד לתקן.

בהקשר זה, חשוב לציין כי קטינים שנקלעו להליכים פליליים, נוטים פעמים רבות ליטול על עצמם את האחריות לביצוען של עבירות פליליות שאנשים אחרים ביצעו, וזאת בעקבות לחץ חברתי, או טקטיקות חקירה מתקדמות המשפיעות לרעה על שיקול דעתם. מנגד, ישנם דווקא קטינים אשר נמנעים משיתוף פעולה עם חוקרי המשטרה ובאופן זה מחמירים את מצבם בהליך הפלילי.

ייצוג פלילי לקטינים – על משמעות הפניה לעורך דין פלילי המתמחה בדיני ילדים ונוער

מכאן חשיבותו הרבה של הייעוץ המשפטי והייצוג הפלילי לקטינים. מומלץ ביותר להקדים תרופה למכה ולפנות לייצוג פלילי לקטינים מעורך דין פלילי ותיק, כבר בשלבים הראשוניים ביותר של ההליכים הפליליים. זאת כדי להבטיח כי הילד/ה או הנער/ה זוכים ליחס הוגן, מכבד וחוקי לחלוטין מכל רשויות החוק והמשפט, מבלי שתפגע אף זכות מזכויותיהם.

לפיכך היה ונעצרתם או שאתם נדרשים להגיע לחקירה במשטרה, או לבית דין לנוער, או שקטין/ה אחר הנמצא באחריותכם מצוי במצב כזה, זה הזמן לפנות לקבלת שירותי ייצוג פלילי לקטינים מטעם עורך דין פלילי איכותי. חשוב לדעת שסיוע משפטי ראשוני לקטינים מוצע תוך שמירה על דיסקרטיות מוחלטת.

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

אודות המחבר

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

שאלות ותשובות בנושא

שיקול דעת של קטין שונה משיקול דעת של בגיר, ועל כן גם הדין עמו מתבצע בהתאם.
היות והדין כלפי קטינים הוא שונה במהותו, כך גם המערכת המשפטית דואגת לעשות הפרדה ולהעסיק שופטי נוער אשר יטפלו בעבריינות ילדים.
עורך דין פלילי המתמחה בייצוג פלילי לקטינים אמור להיות בקיא בכל מה שקשור לתיקי ילדים ונוער, ולהכיר את כל תהליכי השיקום הנעשים עבור ילדים שנעמדים בהליך פלילי.
משפט פלילי לקטין עלול להשפיע על כל חיי הילד, ואם לא תהיה לו הגנה משפטית ראויה עלולות להיות לכך השלכות כבדות להמשך.

מידע נוסף בנושא

מכירת אלכוהול לקטין – עונש על המכירה

צריכת משקאות אלכוהוליים בקרב קטינים היא סיבה לדאגה בקרב הורים ורשויות אכיפת החוק. המחוקק במדינת ישראל מנסה להתמודד עם הבעיה באמצעות הגבלת המכירה של משקאות

התעללות בקטין – עונש

לקראת סוף המאה העשרים חלו שינויים ביחס לילדים, אשר הגדירו מחדש את היחסים בין הורים לילדים, ובין אפוטרופוסים לבין חסרי ישע הנתונים לאחריותם ולמרותם. אחד

התעללות בקטין ושמירה על גבולות בחינוך

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות יותר בהתייחסות שלה לקטינים בכלל ולילדים בפרט. בעשורים האחרונים חלו שינויים משמעותיים ביחס לילדים. התנהלות כלפי ילדים שהייתה מותרת

ביטול כתב אישום נגד קטין

הסתבכות של קטין בפלילים עלולה להשפיע על המשך החיים שלו. נקודת המוצא של המחוקק היא שכאשר מדובר בקטין יש מקום לגלות הבנה, ככל שאופי העבירה

תקיפת קטין – על החוק והיישום שלו

תקיפת קטין היא אחת מן העבירות המכוערות והראויות ביותר לענישה. ואכן, המחוקק הישראלי רואה את העבירה הזאת בחומרה המתאימה. הדבר בא לידי ביטוי ברף הענישה

תקיפת קטין – עונש

עד גיל מסוים כולנו גדלים במחשבה שהעולם הוא מקום שמלא בטוב, עד שמגיע הרגע הזה שבו התום נעלם מחיינו, ואנחנו מתחילים להבחין במגוון סיטואציות שהטוב,

עורך דין עבירות נוער

בחוק הפלילי בישראל מטופלות עבירות נוער בצורה שונה מאופן הטיפול בעבירות בגירים. במדינת ישראל, קיימת למעשה חקיקה ייעודית שתכליתה היא הסדרת אופן הטיפול בענישת בני

קטינים במשפט הפלילי

חוק העונשים במדינת ישראל קובע כי קטינים במשפט הפלילי אשר מלאו להםו 12 שנים לא יכולו לשאת באחריות פלילית. זאת אומרת שכל ילד מתחת לגיל

מעשה מגונה בקטין

החוק במדינת ישראל מטפל במגוון רחב של עבירות מין, בניהן עבירות פדופיליה אשר מבוצעת כלפי קטינים. מדובר בעבירות חמורות במיוחד אשר מטופלות בחומרה רבה הן

מכירת אלכוהול לקטינים

על פי סעיף 193א לחוק העונשין ישנו איסור מוחלט על מכירת או אספקת משקה אלכוהולי לקטין מתחת לגיל 18. נאשם אשר מורשע במעשה זה יכול

עורך דין אייל שמולביץ - תמונת פרופיל
עו"ד פלילי - אייל שמולביץ

משרד עו"ד אייל שמולביץ עוסק אך ורק בתחום הפלילי ונחשב ותיק ומוביל בתחום. עו"ד שמולביץ הינו מומחה בעל מוניטין רב מזה למעלה מ 20 שנה, מאחוריו אלפי משפטים בתחום הפלילי ואינספור סיפורי הצלחה.

צריכים סיוע וליווי משפטי?